Inhoud 2024, aflevering 1

Artikelen

2024-37 Editorial
2024-38 Verplichte verzekering op de buitengrens van de interne markt tussen Frankrijk en Nederland: voorrangsregels voor de wegpiraten van de Cariben?
2024-39 Cooperation and communication obligations in European insolvency law
2024-40 Collectieve acties in mededingingszaken: welke rechter is bevoegd? Rb. Amsterdam 16 augustus 2023, NIPR 2023-622 en Rb. Amsterdam 20 december 2023, NIPR 2024-475 (RCJ e.a./Apple)
2024-41 In Memoriam: Michiel de Rooij (1962-2024)

Rechtspraak

2024-300 Hof Amsterdam 27-06-2023
2024-301 Hof Amsterdam 01-08-2023
2024-302 Rb. Amsterdam 24-05-2023
2024-303 Rb. Den Haag 19-07-2023
2024-304 Hof Den Haag 26-07-2023
2024-305 Rb. Noord-Nederland 12-05-2023
2024-306 Rb. Amsterdam 15-02-2023
2024-307 Rb. Amsterdam 23-06-2021
2024-308 Rb. Gelderland 24-05-2023
2024-309 Rb. Amsterdam 28-08-2023
2024-310 Rb. Overijssel 16-10-2023
2024-311 Rb. Amsterdam 10-05-2023
2024-312 Rb. Zeeland-West-Brabant 20-09-2023
2024-313 Rb. Amsterdam 11-10-2023
2024-314 Rb. Amsterdam 08-06-2023
2024-315 Rb. Midden-Nederland 14-04-2023
2024-316 Rb. Den Haag 10-05-2023
2024-317 Rb. Rotterdam 19-05-2023
2024-318 Rb. Rotterdam 19-07-2023
2024-319 Rb. Den Haag 28-06-2023
2024-320 Rb. Rotterdam 14-07-2023
2024-321 Hof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2023
2024-322 Rb. Den Haag 26-07-2023
2024-323 Rb. Oost-Brabant 09-08-2023
2024-324 Rb. Midden-Nederland 09-08-2023
2024-325 Rb. Midden-Nederland 09-08-2023
2024-326 Rb. Amsterdam 10-08-2023
2024-327 Hof Amsterdam 15-08-2023
2024-328 Rb. Zeeland-West-Brabant 22-09-2023
2024-329 Hof Den Haag 04-04-2023
2024-330 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-08-2023
2024-331 Hof Den Haag 26-09-2023
2024-332 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-333 Rb. Limburg 22-08-2023
2024-334 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-335 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-336 Hof Amsterdam 29-08-2023
2024-337 Hof Amsterdam 29-08-2023
2024-338 Rb. Amsterdam 30-08-2023
2024-339 Rb. Oost-Brabant 30-08-2023
2024-340 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-341 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-342 Hof ’s-Hertogenbosch 31-08-2023
2024-343 Hof ’s-Hertogenbosch 07-09-2023
2024-344 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-345 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-346 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023
2024-347 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023
2024-348 Rb. Zeeland-West-Brabant 20-09-2023
2024-349 Rb. Limburg 20-09-2023
2024-350 Hof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023
2024-351 Rb. Zeeland-West-Brabant 26-09-2023
2024-352 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-353 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-354 Rb. Amsterdam 27-09-2023
2024-355 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-09-2023
2024-356 Rb. Den Haag 05-10-2023
2024-357 Rb. Amsterdam 16-12-2020
2024-358 Hof ’s-Hertogenbosch 01-08-2023
2024-359 Hof Amsterdam 15-08-2023
2024-360 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-08-2023
2024-361 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2023
2024-362 Rb. Midden-Nederland 23-08-2023
2024-363 Rb. Gelderland 23-08-2023
2024-364 Hof Amsterdam 28-11-2023
2024-365 Rb. Rotterdam 30-08-2023
2024-366 Rb. Zeeland-West-Brabant 30-08-2023
2024-367 Rb. Zeeland-West-Brabant 06-09-2023
2024-368 Hof ’s-Hertogenbosch 12-09-2023
2024-369 Rb. Amsterdam 15-09-2023
2024-370 Rb. Limburg 20-09-2023
2024-371 Rb. Midden-Nederland 20-09-2023
2024-372 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-373 Rb. Oost-Brabant 05-10-2023
2024-374 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23-09-2022
2024-375 Rb. Den Haag 18-07-2023
2024-376 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-377 Rb. Den Haag 31-08-2023
2024-378 Rb. Gelderland 04-09-2023
2024-379 Hof Den Haag 12-09-2023
2024-380 Hof Den Haag 27-10-2023
2024-381 Rb. Den Haag 15-09-2023
2024-382 Rb. Den Haag 01-09-2023
2024-383 Hof Amsterdam 26-09-2023
2024-384 Rb. Amsterdam 27-09-2023
2024-385 Rb. Limburg 27-09-2023
2024-386 Rb. Zeeland-West-Brabant 28-09-2023
2024-387 Rb. Amsterdam 16-05-2023
2024-388 Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 12-09-2023
2024-389 Rb. Overijssel 06-10-2023
2024-390 Rb. Limburg 23-08-2023
2024-391 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-392 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 30-08-2023
2024-393 Rb. Den Haag 20-09-2023
2024-394 Rb. Noord-Holland 11-10-2023
2024-395 Rb. Gelderland 16-11-2022
2024-396 Rb. Zeeland-West-Brabant 24-11-2022
2024-397 Rb. Den Haag 24-01-2023
2024-398 Rb. Den Haag 10-05-2023
2024-399 Hof Arnhem-Leeuwarden 20-07-2023
2024-400 Rb. Den Haag 10-08-2023
2024-401 Hof van Justitie EU 16-11-2023
2024-402 Rb. Limburg 27-09-2023
2024-403 Raad van State 11-10-2023
2024-404 Rb. Amsterdam 29-05-2019
2024-405 Rb. Zeeland-West-Brabant 21-09-2023
2024-406 Rb. Amsterdam 18-04-2023
2024-407 Rb. Amsterdam 25-08-2023
2024-408 Rb. Amsterdam 25-07-2023
2024-409 Rb. Amsterdam 11-10-2023
2024-410 Rb. Midden-Nederland 22-09-2023
2024-441 Hoge Raad 24-11-2023
2024-473 Hoge Raad 22-12-2023
2024-474 Hoge Raad 12-01-2024
2024-475 Rb. Amsterdam 20-12-2023
2024-492 Hof van Justitie EU 08-02-2024

Literatuur

2024-1 Bovenmatige burenhinder door de verspreiding van schadelijke stoffen: de Belgische veroordeling van 3M
2024-2 Zien de Boek 2 BW-fusieregels ook op de grensoverschrijdende fusie waarbij een SE ontstaat?
2024-3 De ‘eenvoudige’ gemeenschap in het internationaal familierecht: Deel II – Toepasselijk recht
2024-4 De juridische ondersteuning en bescherming van meerderjarigen in grensoverschrijdende gevallen – Een eerste verkenning van de voorstellen van de Europese Commissie in het licht van het VN-Gehandicaptenverdrag
2024-5 IPR? Kom maar op!
2024-6 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2024-7 Het eigene van het vennootschapsrecht als afbakeningscriterium
2024-8 Burgerlijk procesrecht van het Caribische deel van het Koninkrijk
2024-9 Rechtspraak internationale kinderontvoering
2024-10 De schatten van de Krim
2024-11 Met de vlam in de pijp door Europa. De arbeidssituatie van internationale vrachtwagenchauffeurs: constructies en percepties
2024-12 Nederlands internationaal privaatrecht: Wetten, verdragen en verordeningen 2023-2024
2024-13 Nieuw Nederlands IPR-naamrecht
2024-14 Ontwikkelingen IPR-huwelijksvermogensrecht (2018-2023)
2024-15 Transnationaal arbeidsrecht – Naar een nieuwe kijk op landsgrensoverschrijdend arbeidsrecht: een netwerk van arbeidsrechtelijke regelsystemen
2024-16 Een ouder in alle staten. Het voorstel voor een Europese Ouderschapsverordening belicht
2024-17 Ontwikkeling van het Nederlandse internationaal erfrecht in de afgelopen twintig jaar
2024-18 Interregionaal privaatrecht
2024-19 Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk of vice versa in het IPR
2024-20 Ben jij mijn vader? Of toch niet? Erkenning in Nederland van afstammingsbanden uit Engeland & Wales
2024-21 Een vonnis ten uitvoer leggen in Spanje? Een goede voorbereiding is het halve werk. Praktische tools om tenuitvoerleggingen in Spanje van Nederlandse gerechtelijke uitspraken te vergemakkelijken
2024-22 Franchising na 1 januari 2021: rechts- en forumkeuze in Europese franchiseverhoudingen
2024-23 Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE‑zaken
2024-24 Consumentenbescherming onder de Brussel Ibis-verordening: het kan beter!
2024-25 Over zorgplichten van de Nederlandse moedermaatschappij met betrekking tot schendingen van mensenrechten of milieuschade veroorzaakt door een (buitenlandse) dochter
2024-26 Familiemediation. Scheiding. Marokkaans recht. Rolverduidelijking. Bejegening mediator
2024-27 Grensoverschrijdend herstructureren onnodig begrensd
2024-28 Public policy: wie wil een gokje wagen?
2024-29 De zekerheidsgerechtigde in het grensoverschrijdende WHOA-traject
2024-30 Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten
2024-31 Steeds groter gewicht aan de mening en het individuele belang van het kind in internationale kinderontvoeringszaken
2024-32 Leiden alle wegen naar Straatsburg? Arbitrage en EVRM
2024-33 Het IPR als onderdeel van de internationale architectuur: over een januskop en contact met de buren
2024-34 Private international law
2024-35 Voorrang voor internationaal IE-vermogensrecht
2024-36 Etikettenschwindel or creative government: using private law to collect public law money claims (a cross-border perspective)
2024-37 Editorial
2024-38 Verplichte verzekering op de buitengrens van de interne markt tussen Frankrijk en Nederland: voorrangsregels voor de wegpiraten van de Cariben?
2024-39 Cooperation and communication obligations in European insolvency law
2024-40 Collectieve acties in mededingingszaken: welke rechter is bevoegd? Rb. Amsterdam 16 augustus 2023, NIPR 2023-622 en Rb. Amsterdam 20 december 2023, NIPR 2024-475 (RCJ e.a./Apple)
2024-41 In Memoriam: Michiel de Rooij (1962-2024)