Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2019, aflevering 1

Artikelen

2019-106 Maritime law and private international law
2019-118 Het cognossement op naam en IPR
2019-119 Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een begin van een weg. Hoge Raad 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2322 (FNV/Van den Bosch)
2019-120 Forum selection clauses under the Hague (Visby) Rules
2019-122 International maritime employment law – About the special legal status of the most globalised of international workers: the seafarer
2019-126 Beachcombing for liability limits? Wreck and cargo removal claims in private international law

Rechtspraak

2019-1 Hof van Justitie EU 16-01-2019
2019-2 Hoge Raad 02-11-2018
2019-3 Hoge Raad 21-12-2018
2019-4 Hoge Raad 21-12-2018
2019-5 Hoge Raad 21-12-2018
2019-6 Hof Amsterdam 09-10-2018
2019-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
2019-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2018
2019-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018
2019-10 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
2019-11 Hof Den Haag 17-10-2018
2019-12 Hof Den Haag 31-10-2018
2019-13 Hof Den Haag 27-11-2018
2019-14 Hof ’s-Hertogenbosch 04-10-2018
2019-15 Hof ’s-Hertogenbosch 30-10-2018
2019-16 Rb. Amsterdam 03-10-2018
2019-17 Rb. Den Haag 28-06-2018
2019-18 Rb. Den Haag 28-06-2018
2019-19 Rb. Den Haag 02-07-2018
2019-20 Rb. Den Haag 13-08-2018
2019-21 Rb. Den Haag 21-08-2018
2019-22 Rb. Den Haag 30-10-2018
2019-23 Rb. Limburg 08-11-2018
2019-24 Rb. Limburg 27-11-2018
2019-25 Rb. Midden-Nederland 27-06-2018
2019-26 Rb. Midden-Nederland 24-07-2018
2019-27 Rb. Midden-Nederland 05-09-2018
2019-28 Rb. Midden-Nederland 18-10-2018
2019-29 Rb. Noord-Holland 08-08-2018
2019-30 Rb. Noord-Holland 15-08-2018
2019-31 Rb. Noord-Nederland 20-11-2018
2019-32 Rb. Oost-Brabant 03-08-2018
2019-33 Rb. Oost-Brabant 04-12-2018
2019-34 Rb. Overijssel 06-06-2018
2019-35 Rb. Overijssel 25-06-2018
2019-36 Rb. Zeeland-West-Brabant 07-11-2018
2019-37 Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 21-08-2018
2019-38 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 20-11-2018
2019-39 Hof van Justitie EU 17-01-2019
2019-40 Hof van Justitie EU 31-01-2019
2019-41 Hoge Raad 19-10-2018
2019-42 Hoge Raad 23-11-2018
2019-43 Hoge Raad 14-12-2018
2019-44 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-45 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
2019-46 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018
2019-47 Rb. Amsterdam 26-09-2018
2019-48 Rb. Amsterdam 07-11-2018
2019-49 Rb. Den Haag 26-09-2018
2019-50 Rb. Midden-Nederland 17-12-2018
2019-51 Rb. Rotterdam 04-06-2018
2019-52 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-53 Rb. Rotterdam 05-09-2018
2019-54 Rb. Rotterdam 12-09-2018
2019-55 Rb. Rotterdam 19-09-2018
2019-56 Hof van Justitie EU 14-11-2018
2019-57 Hof van Justitie EU 22-11-2018
2019-58 Hof van Justitie EU 06-02-2019
2019-59 Hof van Justitie EU 14-02-2019
2019-60 Hof van Justitie EU 14-02-2019
2019-61 Hoge Raad 02-11-2018
2019-62 Hoge Raad 11-01-2019
2019-63 Hoge Raad 18-01-2019
2019-64 Hoge Raad 22-02-2019
2019-65 Hof Amsterdam 20-03-2018
2019-66 Hof Amsterdam 09-10-2018
2019-67 Hof Amsterdam 16-10-2018
2019-68 Hof Amsterdam 06-11-2018
2019-69 Hof Amsterdam 11-12-2018
2019-70 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-71 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
2019-72 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
2019-73 Hof Den Haag 15-06-2017
2019-74 Hof ’s-Hertogenbosch 04-12-2018
2019-75 Rb. Amsterdam 29-11-2018
2019-76 Rb. Amsterdam 05-12-2018
2019-77 Rb. Amsterdam 12-12-2018
2019-78 Rb. Amsterdam 21-12-2018
2019-79 Rb. Den Haag 11-07-2018
2019-80 Rb. Den Haag 25-07-2018
2019-81 Rb. Den Haag 01-08-2018
2019-82 Rb. Den Haag 10-08-2018
2019-83 Rb. Den Haag 13-08-2018
2019-84 Rb. Den Haag 15-08-2018
2019-85 Rb. Den Haag 15-08-2018
2019-86 Rb. Den Haag 19-09-2018
2019-87 Rb. Den Haag 21-09-2018
2019-88 Rb. Den Haag 24-09-2018
2019-89 Rb. Noord-Holland 15-08-2018
2019-90 Rb. Noord-Holland 22-08-2018
2019-91 Rb. Noord-Holland 29-08-2018
2019-92 Rb. Oost-Brabant 19-09-2018
2019-93 Rb. Oost-Brabant 13-12-2018
2019-94 Rb. Rotterdam 23-05-2018
2019-95 Rb. Rotterdam 27-06-2018
2019-96 Rb. Rotterdam 11-07-2018
2019-97 Rb. Rotterdam 11-07-2018
2019-98 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-99 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-100 Rb. Rotterdam 01-08-2018
2019-101 Rb. Rotterdam 22-08-2018
2019-102 Rb. Rotterdam 29-08-2018
2019-103 Rb. Rotterdam 29-08-2018
2019-104 Rb. Rotterdam 07-09-2018
2019-105 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 17-09-2018

Literatuur

2019-106 Maritime law and private international law
2019-107 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2019-108 Art. 26 Verordening Huwelijksvermogensstelsels: de objectieve verwijzingsregel
2019-109 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels
2019-110 (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht
2019-111 Islamitische echtscheiding en de burgerlijke rechter
2019-112 De Europese huwelijksvermogensrechtverordening in de notariële praktijk. Waar moet de notaris opletten?
2019-113 IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht
2019-114 Coherentie en consistentie in internationaal familierecht (oratie)
2019-115 Nieuw IPR-relatievermogensrecht: voor huwelijk en geregistreerd partnerschap
2019-116 Rechtskeuze, huwelijksvoorwaarden en derdenwerking onder de Verordening Huwelijksvermogensstelsels
2019-117 Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Europese Verordening partnerschapsvermogens
2019-118 Het cognossement op naam en IPR
2019-119 Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een begin van een weg. Hoge Raad 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2322 (FNV/Van den Bosch)
2019-120 Forum selection clauses under the Hague (Visby) Rules
2019-121 Erfrechtelijke moeilijkheden op het gebied van het internationaal privaatrecht
2019-122 International maritime employment law – About the special legal status of the most globalised of international workers: the seafarer
2019-123 Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien. Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect
2019-124 Brexit en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken
2019-125 De civiele kamer en de prejudiciële procedure: kritisch doch loyaal aan het Hof van Justitie
2019-126 Beachcombing for liability limits? Wreck and cargo removal claims in private international law