Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2018, aflevering 4

Artikelen

2018-453 2018: A year of anniversaries in private international law
2018-456 The curious evolution of ECJ’s case-law on personal names: beyond the recognition of decisions
2018-461 Boekbespreking Kirsten Henckel, Cross-Border Transfers of Undertakings – A European Perspective, European Monographs 103, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2017, 323 p. ISBN 978-90-411-9227-1 en Iris A. Haanappel-van der Burg, Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief, diss., Universiteit van Amsterdam, 2015, 297 p.
2018-462 The EU conflict of laws rules on the law governing the effects of an assignment against third parties: some fundamental problems of the Proposal
2018-465 Oberle. De juiste balans tussen de belangen van nalatenschapsgerechtigden en het belang van rechtszekerheid? Hof van Justitie EU 21 juni 2018, C-20/17, NIPR 2018, 295 (Oberle)
2018-467 Defining international disputes – Reflections on the Netherlands Commercial Court proposal

Rechtspraak

2018-367 Hof van Justitie EU 20-09-2018
2018-368 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-369 Hof van Justitie EU 17-10-2018
2018-370 Hoge Raad 28-09-2018
2018-371 Hof Amsterdam 26-06-2018
2018-372 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2018
2018-373 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
2018-374 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
2018-375 Hof Den Haag 14-03-2018
2018-376 Hof Den Haag 10-07-2018
2018-377 Hof Den Haag 10-08-2018
2018-378 Hof Den Haag 22-08-2018
2018-379 Hof Den Haag 29-08-2018
2018-380 Hof Den Haag 05-09-2018
2018-381 Hof ’s-Hertogenbosch 19-04-2018
2018-382 Hof ’s-Hertogenbosch 23-08-2018
2018-383 Hof ’s-Hertogenbosch 13-09-2018
2018-384 Hof ’s-Hertogenbosch 04-10-2018
2018-385 Rb. Amsterdam 09-05-2018
2018-386 Rb. Amsterdam 20-06-2018
2018-387 Rb. Amsterdam 27-06-2018
2018-388 Rb. Den Haag 31-08-2017
2018-389 Rb. Den Haag 16-05-2018
2018-390 Rb. Den Haag 29-05-2018
2018-391 Rb. Den Haag 28-06-2018
2018-392 Rb. Den Haag 02-07-2018
2018-393 Rb. Den Haag 03-07-2018
2018-394 Rb. Den Haag 11-07-2018
2018-395 Rb. Den Haag 13-07-2018
2018-396 Rb. Gelderland 06-06-2018
2018-397 Rb. Limburg 27-07-2018
2018-398 Rb. Noord-Holland 21-03-2018
2018-399 Rb. Noord-Holland 04-04-2018
2018-400 Rb. Noord-Holland 23-05-2018
2018-401 Rb. Noord-Holland 30-05-2018
2018-402 Rb. Noord-Nederland 25-05-2018
2018-403 Rb. Oost-Brabant 04-07-2018
2018-404 Rb. Zeeland-West-Brabant 27-09-2018
2018-405 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 18-09-2018
2018-406 Hof van Justitie EU 25-10-2017
2018-407 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
2018-408 Hof ’s-Hertogenbosch 25-04-2017
2018-409 Hof ’s-Hertogenbosch 21-08-2018
2018-410 Rb. Amsterdam 23-05-2018
2018-411 Rb. Amsterdam 25-07-2018
2018-412 Rb. Den Haag 09-05-2018
2018-413 Rb. Den Haag 18-07-2018
2018-414 Rb. Gelderland 14-12-2016
2018-415 Rb. Limburg 01-08-2018
2018-416 Rb. Noord-Nederland 04-07-2018
2018-417 Rb. Noord-Nederland 24-07-2018
2018-418 Rb. Oost-Brabant 27-06-2018
2018-419 Rb. Zeeland-West-Brabant 31-08-2018
2018-420 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 26-04-2017
2018-421 Hof van Justitie EU 07-03-2018
2018-422 Hof van Justitie EU 06-09-2018
2018-423 Hof van Justitie EU 12-09-2018
2018-424 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-425 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-426 Hof Amsterdam 19-12-2017
2018-427 Hof Amsterdam 30-01-2018
2018-428 Hof Amsterdam 12-06-2018
2018-429 Hof Amsterdam 17-07-2018
2018-430 Hof Amsterdam 31-07-2018
2018-431 Hof Amsterdam 07-08-2018
2018-432 Hof Amsterdam 14-08-2018
2018-433 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018
2018-434 Hof Den Haag 07-08-2018
2018-435 Rb. Amsterdam 18-01-2012
2018-436 Rb. Amsterdam 23-05-2018
2018-437 Rb. Amsterdam 06-06-2018
2018-438 Rb. Amsterdam 04-07-2018
2018-439 Rb. Amsterdam 05-07-2018
2018-440 Rb. Amsterdam 26-09-2018
2018-441 Rb. Den Haag 06-06-2018
2018-442 Rb. Den Haag 07-06-2018
2018-443 Rb. Gelderland 29-05-2018
2018-444 Rb. Limburg 23-08-2018
2018-445 Rb. Noord-Holland 23-05-2018
2018-446 Rb. Noord-Holland 13-06-2018
2018-447 Rb. Noord-Holland 13-06-2018
2018-448 Rb. Noord-Holland 11-07-2018
2018-449 Rb. Oost-Brabant 28-06-2018
2018-450 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-08-2018
2018-451 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 02-10-2018
2018-452 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 09-07-2018

Literatuur

2018-453 2018: A year of anniversaries in private international law
2018-454 Een geschenk aan de wereld: Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut
2018-455 Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel I. Algemeen deel IPR
2018-456 The curious evolution of ECJ’s case-law on personal names: beyond the recognition of decisions
2018-457 De Nederlandse aanpak van internationale kinderontvoeringszaken, in vogelvlucht door de tijd
2018-458 Wie heeft gezag van rechtswege? Ipr-regels omtrent het van rechtswege verkrijgen van gezag
2018-459 De erkenning van de Curaçaose trust in het Nederlandse recht. Reactie op ‘De Curaçaose trust in het Nederlandse recht’ van mw. mr. K.R. Filesia in WPNR 2018/7191
2018-460 Grensoverschrijdende omzettingen: Polbud in perspectief
2018-461 Boekbespreking Kirsten Henckel, Cross-Border Transfers of Undertakings – A European Perspective, European Monographs 103, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2017, 323 p. ISBN 978-90-411-9227-1 en Iris A. Haanappel-van der Burg, Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief, diss., Universiteit van Amsterdam, 2015, 297 p.
2018-462 The EU conflict of laws rules on the law governing the effects of an assignment against third parties: some fundamental problems of the Proposal
2018-463 Eigendom van offshore windparken
2018-464 Met een kluitje het riet ingestuurd? Onduidelijke taal in de voorgestelde verordening over het toepasselijke recht op de derdenwerking van cessie
2018-465 Oberle. De juiste balans tussen de belangen van nalatenschapsgerechtigden en het belang van rechtszekerheid? Hof van Justitie EU 21 juni 2018, C-20/17, NIPR 2018, 295 (Oberle)
2018-466 Afgifte van een nationale erfrechtverklaring en de EU-Erfrechtverordening
2018-467 Defining international disputes – Reflections on the Netherlands Commercial Court proposal
2018-468 Het internationaal insolventierecht in beweging
2018-469 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR)
2018-470 Het Europees bankbeslag in de Nederlandse praktijk. Een herijking van beslagroutes in grensoverschrijdend verband
2018-471 Rechtsmacht in de rechtspersoon. Twee arresten, één forum voor corporate geschillen?
2018-472 International Insolvency Law: Part II European Insolvency Law