Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2017, aflevering 1

Artikelen

2017-96 Mutual trust within judicial cooperation in civil matters: a normative cornerstone – a factual chimera – a constitutional challenge
2017-114 Asymmetrische forumkeuzes binnen de Franse rechtssfeer
2017-129 (Eenzijdige) optie arbitrage clausules in Europees perspectief

Rechtspraak

2017-1 Hof Amsterdam 02-08-2016
2017-2 Hof Amsterdam 11-10-2016
2017-3 Hof Amsterdam 15-11-2016
2017-4 Hof Amsterdam 13-12-2016
2017-5 Hof Amsterdam 13-12-2016
2017-6 Hof Amsterdam 20-12-2016
2017-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-10 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-08-2016
2017-11 Hof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2016
2017-12 Hof Den Haag 04-08-2016
2017-13 Hof Den Haag 23-08-2016
2017-14 Hof Den Haag 24-08-2016
2017-15 Hof Den Haag 29-08-2016
2017-16 Hof Den Haag 12-10-2016
2017-17 Hof Den Haag 26-10-2016
2017-18 Hof Den Haag 01-11-2016
2017-19 Hof ’s-Hertogenbosch 17-11-2016
2017-20 Rb. Den Haag 14-07-2016
2017-21 Rb. Den Haag 15-07-2016
2017-22 Rb. Den Haag 04-08-2016
2017-23 Rb. Den Haag 18-08-2016
2017-24 Rb. Den Haag 25-08-2016
2017-25 Rb. Den Haag 08-09-2016
2017-26 Rb. Den Haag 29-09-2016
2017-27 Rb. Den Haag 03-10-2016
2017-28 Rb. Limburg 28-09-2016
2017-29 Rb. Midden-Nederland 13-07-2016
2017-30 Rb. Midden-Nederland 05-09-2016
2017-31 Rb. Noord-Holland 25-05-2016
2017-32 Rb. Noord-Holland 07-06-2016
2017-33 Rb. Noord-Holland 06-07-2016
2017-34 Rb. Overijssel 11-07-2016
2017-35 Rb. Rotterdam 09-09-2016
2017-36 Rb. Zeeland-West-Brabant 19-07-2016
2017-37 Hof Amsterdam 19-04-2016
2017-38 Hof Amsterdam 18-10-2016
2017-39 Hof ’s-Hertogenbosch 30-08-2016
2017-40 Hof ’s-Hertogenbosch 06-09-2016
2017-41 Rb. Gelderland 06-07-2016
2017-42 Rb. Limburg 25-08-2016
2017-43 Rb. Limburg 29-09-2016
2017-44 Rb. Midden-Nederland 14-09-2016
2017-45 Rb. Rotterdam 30-03-2016
2017-46 Rb. Rotterdam 20-07-2016
2017-47 Rb. Rotterdam 31-08-2016
2017-48 Rb. Rotterdam 14-09-2016
2017-49 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 09-10-2015
2017-50 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 14-09-2015
2017-51 Hof van Justitie EU 25-05-2016
2017-52 Hof van Justitie EU 16-11-2016
2017-53 Hoge Raad 09-12-2016
2017-54 Hoge Raad 20-01-2017
2017-55 Hoge Raad 20-01-2017
2017-56 Hof Amsterdam 03-05-2016
2017-57 Hof Amsterdam 04-10-2016
2017-58 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19-10-2016
2017-59 Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2016
2017-60 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016
2017-61 Hof Den Haag 10-02-2015
2017-62 Hof Den Haag 16-08-2016
2017-63 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-64 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-65 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-66 Hof ’s-Hertogenbosch 29-09-2016
2017-67 Hof ’s-Hertogenbosch 10-01-2017
2017-68 Rb. Amsterdam 29-06-2016
2017-69 Rb. Amsterdam 23-08-2016
2017-70 Rb. Amsterdam 07-09-2016
2017-71 Rb. Amsterdam 28-09-2016
2017-72 Rb. Den Haag 27-07-2016
2017-73 Rb. Den Haag 05-08-2016
2017-74 Rb. Den Haag 24-08-2016
2017-75 Rb. Den Haag 21-09-2016
2017-76 Rb. Den Haag 12-10-2016
2017-77 Rb. Gelderland 27-07-2016
2017-78 Rb. Gelderland 03-10-2016
2017-79 Rb. Limburg 06-07-2016
2017-80 Rb. Midden-Nederland 31-08-2016
2017-81 Rb. Oost-Brabant 24-08-2016
2017-82 Rb. Overijssel 06-07-2016
2017-83 Rb. Rotterdam 14-09-2016
2017-84 Rb. Rotterdam 16-09-2016
2017-85 Rb. Rotterdam 19-09-2016
2017-86 Rb. Rotterdam 21-09-2016
2017-87 Rb. Rotterdam 21-09-2016
2017-88 Rb. Rotterdam 05-10-2016
2017-89 Rb. Rotterdam 12-10-2016
2017-90 Rb. Zeeland-West-Brabant 15-06-2016
2017-91 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 24-08-2016
2017-92 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 28-09-2016
2017-93 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 28-09-2016
2017-94 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 20-10-2016

Literatuur

2017-95 Internationaal privaat- en procesrecht 2010-2015
2017-96 Mutual trust within judicial cooperation in civil matters: a normative cornerstone – a factual chimera – a constitutional challenge
2017-97 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2017-98 Wet tegengaan huwelijksdwang
2017-99 Nieuwe Europese IPR-verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen
2017-100 Zijn we nou getrouwd of niet? – De erkenning van buitenlandse huwelijken en echtscheidingen in Nederland
2017-101 Massa-immigratie en het internationaal privaatrecht
2017-102 De Verordening huwelijksvermogensstelsels 2016. Belangrijke wijzigingen voor de echtscheidingspraktijk
2017-103 Internationale estate planning en de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016
2017-104 De invloed van het Europese recht op het Nederlandse goederenrecht
2017-105 Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden
2017-106 Het Nederlandse huurrecht: bijzonder en dwingend, maar ook bijzonder dwingend?
2017-107 Mylan and beyond: de positie van de Nederlandse beschermingsstichting van de beursgenoteerde vennootschap met meervoudige nationaliteit
2017-108 Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II?
2017-109 Hora ruit, tempus fluit. Boek 10 BW, WCOD, Rome II en het overgangsrecht
2017-110 Rechtspersonen
2017-111 Civielrechtelijk bestuursverbod en bestuurder van een buitenlandse rechtspersoon
2017-112 De herschikte EEX-Vo en derde landen: het formele toepassingsgebied van de Verordening nader bezien
2017-113 Noot bij HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (000 Promneftstroy/Yukos) [NIPR 2015, 405]
2017-114 Asymmetrische forumkeuzes binnen de Franse rechtssfeer
2017-115 De herziene Europese Insolventieverordening
2017-116 Terug naar de basis: het Hof van Justitie opnieuw over rechtsmacht en vermogensschade. Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Bro?
2017-117 De eerste uitspraak over de Europese Erfrechtverordening in Nederland; stof tot nadenken!
2017-118 Bij een honderdste verjaardag: over rechtsmacht van de burgerlijke rechter in de Cariben op grond van de regel ‘distributie is attributie’
2017-119 Het Europees bankbeslag: de voor- en nadelen ten opzichte van een Nederlands conservatoir derdenbeslag onder een bank
2017-120 De gevolgen van de Brexit voor de bevoegdheid van de rechter in procedures en faillissementen
2017-121 Een hoofdstuk uit het Yukos-epos: over spookpartijen en rechtsvorming
2017-122 De gevolgen van het verdwijnen van een rechtspersoon op het vervolgen van een beslag
2017-123 Faillissement wederpartij bij grensoverschrijdende transacties – vernietiging van een rechtshandeling
2017-124 1 oktober 2015: Verdrag inzake bedingen van forumkeuze is in werking getreden
2017-125 Rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: spitsroeden lopen
2017-126 Executie van een verstekvonnis via EET- of Herschikte EEX-verordening: welke route kiest de schuldeiser?
2017-127 BrEExit?
2017-128 Lis Pendens, Choice of Court Agreements and Abuse of Law Under Brussels Ibis
2017-129 (Eenzijdige) optie arbitrage clausules in Europees perspectief
2017-130 ‘Brexit’: denk goed na voor je iets opschrijft!