Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2019, aflevering 4

Artikelen

2019-493 Editorial
2019-501 The law applicable to cross-border investment-based crowdfunding: contractual obligations
2019-504 Skanska en de pluraliteit van verweerders bij kartelschadezaken
2019-506 Explaining the methods for taking evidence abroad within the EU and some first observations on the proposal for the Evidence Regulation (recast)
2019-509 Bespreking C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR), Recht en Praktijk nr. FR17, Deventer: Wolters Kluwer 2018, xiv + 295 p.

Rechtspraak

2019-410 Hof van Justitie EU 10-04-2018
2019-411 Hof van Justitie EU 05-09-2019
2019-412 Hoge Raad 27-09-2019
2019-413 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-414 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-415 Hof Amsterdam 13-08-2019
2019-416 Hof Amsterdam 20-08-2019
2019-417 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-418 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-419 Hof Amsterdam 17-09-2019
2019-420 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2019
2019-421 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
2019-422 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
2019-423 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
2019-424 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
2019-425 Hof Den Haag 26-06-2019
2019-426 Hof Den Haag 10-07-2019
2019-427 Hof Den Haag 14-08-2019
2019-428 Hof Den Haag 28-08-2019
2019-429 Hof Den Haag 29-08-2019
2019-430 Hof Den Haag 05-09-2019
2019-431 Hof ’s-Hertogenbosch 10-09-2019
2019-432 Rb. Amsterdam 16-01-2019
2019-433 Rb. Amsterdam 28-08-2019
2019-434 Rb. Den Haag 05-06-2019
2019-435 Rb. Den Haag 17-07-2019
2019-436 Rb. Den Haag 30-07-2019
2019-437 Rb. Gelderland 21-11-2013
2019-438 Rb. Gelderland 01-09-2017
2019-439 Rb. Gelderland 09-05-2018
2019-440 Rb. Midden-Nederland 29-01-2019
2019-441 Rb. Noord-Holland 17-07-2019
2019-442 Rb. Noord-Holland 31-07-2019
2019-443 Rb. Noord-Holland 04-09-2019
2019-444 Rb. Rotterdam 05-09-2019
2019-445 Rb. Rotterdam 06-09-2019
2019-446 Rb. Zeeland-West-Brabant 18-07-2019
2019-447 Hof van Justitie EU 03-10-2019
2019-448 Hof van Justitie EU 09-10-2019
2019-449 Hoge Raad 04-10-2019
2019-450 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-451 Hof Amsterdam 30-07-2019
2019-452 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
2019-453 Rb. Amsterdam 14-08-2019
2019-454 Rb. Gelderland 17-05-2019
2019-455 Rb. Overijssel 30-07-2019
2019-456 Rb. Rotterdam 17-01-2019
2019-457 Rb. Rotterdam 24-07-2019
2019-458 Rb. Rotterdam 28-08-2019
2019-459 Rb. Rotterdam 25-09-2019
2019-460 Hof van Justitie EU 04-09-2019
2019-461 Hof van Justitie EU 18-09-2019
2019-462 Hof van Justitie EU 03-10-2019
2019-463 Hoge Raad 20-09-2019
2019-464 Hoge Raad 11-10-2019
2019-465 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-466 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-467 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-468 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-469 Hof Amsterdam 27-08-2019
2019-470 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-471 Hof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2019
2019-472 Hof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2019
2019-473 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019
2019-474 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
2019-475 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
2019-476 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
2019-477 Hof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
2019-478 Hof Den Haag 04-06-2019
2019-479 Hof Den Haag 25-06-2019
2019-480 Hof Den Haag 16-07-2019
2019-481 Hof Den Haag 10-09-2019
2019-482 Rb. Amsterdam 31-07-2019
2019-483 Rb. Amsterdam 21-08-2019
2019-484 Rb. Den Haag 14-08-2019
2019-485 Rb. Den Haag 23-08-2019
2019-486 Rb. Den Haag 18-09-2019
2019-487 Rb. Gelderland 02-05-2019
2019-488 Rb. Limburg 04-04-2019
2019-489 Rb. Oost-Brabant 21-08-2019
2019-490 Rb. Rotterdam 03-07-2019
2019-491 Rb. Rotterdam 14-08-2019
2019-492 Rb. Rotterdam 18-09-2019

Literatuur

2019-493 Editorial
2019-495 Welke rechter is bevoegd kennis te nemen van het verzoek tot machtiging om een internationale nalatenschap te verwerpen namens een minderjarige erfgenaam?
2019-496 Binnen zes maanden na de huwelijkssluiting?
2019-497 Het Haagse project over afstamming en internationaal draagmoederschap; the Parentage/Surrogacy Project
2019-498 De veronderstelde, vermoedelijke wil van de buitenlandse erflater
2019-499 Bescherming van de ‘Europese’ handelsagent onder de agentuurrichtlijn bij grensoverschrijdende agentuurrelaties: een overzicht
2019-500 Het toepasselijk recht op investor claims. Toepassing van Verordening Rome II op vorderingen uit onrechtmatige daad die voortvloeien uit onjuiste of misleidende voorlichting van investeerders
2019-501 The law applicable to cross-border investment-based crowdfunding: contractual obligations
2019-502 De rechtspositie van de expat in 2019
2019-503 De Peeters/Gatzen-vordering onder het Europeesrechtelijk vergrootglas; HvJ EU 6 februari 2019, C-535/17 (N.K./BNP Parisbas Fortis N.V. (alias Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis N.V.))
2019-504 Skanska en de pluraliteit van verweerders bij kartelschadezaken
2019-505 Bevoegdheid rechter bij zuiver financiële schade
2019-506 Explaining the methods for taking evidence abroad within the EU and some first observations on the proposal for the Evidence Regulation (recast)
2019-507 Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht
2019-508 Internationale aspecten van de WHOA: de openbare en de besloten akkoordprocedure buiten faillissement
2019-509 Bespreking C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR), Recht en Praktijk nr. FR17, Deventer: Wolters Kluwer 2018, xiv + 295 p.
2019-510 Meijers en art. 431 lid 2 Rv: van Bontmantel naar Gazprombank