Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2018, aflevering 3

Artikelen

2018-346 Erkenning van in het buitenland gevestigde afstamming
2018-347 Groundbreaking decision or a tiny tremor? The Court of Justice decision in Coman
2018-350 The new Geo-blocking Regulation: general overview and private international law aspects
2018-351 Contradictions and ambiguities in ECJ case-law on free movement of companies
2018-353 Internationale arbitrage en IPR: toepassing van erkenningsvoorwaarden uit het Nederlandse commune IPR bij erkenning en tenuitvoerlegging van vernietigde buitenlandse arbitrale vonnissen onder het Verdrag van New York 1958
2018-361 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Een nieuw arrest van het HvJEU over het internet, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HvJEU 17 oktober 2017, zaak C-194/16 (Bolagsupplysningen)

Rechtspraak

2018-228 Hof van Justitie EU 19-04-2018
2018-229 Hof van Justitie 05-06-2018
2018-230 Hof van Justitie EU 07-06-2018
2018-231 Hof van Justitie EU 28-06-2018
2018-232 Hoge Raad 13-04-2018
2018-233 Hoge Raad 18-05-2018
2018-234 Hoge Raad 15-06-2018
2018-235 Hoge Raad 13-07-2018
2018-236 Hof Amsterdam 17-04-2018
2018-237 Hof Amsterdam 24-04-2018
2018-238 Hof Amsterdam 22-05-2018
2018-239 Hof Amsterdam 05-06-2018
2018-240 Hof Amsterdam 12-06-2018
2018-241 Hof Amsterdam 12-06-2018
2018-242 Hof Amsterdam 19-06-2018
2018-243 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-11-2017
2018-244 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2017
2018-245 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018
2018-246 Hof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2018
2018-247 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-03-2018
2018-248 Hof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018
2018-249 Hof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018
2018-250 Hof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
2018-251 Hof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
2018-252 Hof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
2018-253 Hof Den Haag 30-01-2018
2018-254 Hof Den Haag 07-02-2018
2018-255 Hof Den Haag 11-04-2018
2018-256 Hof Den Haag 11-04-2018
2018-257 Hof Den Haag 26-04-2018
2018-258 Hof Den Haag 23-05-2018
2018-259 Hof Den Haag 23-05-2018
2018-260 Hof Den Haag 11-07-2018
2018-261 Hof ’s-Hertogenbosch 07-09-2017
2018-262 Hof ’s-Hertogenbosch 12-07-2018
2018-263 Hof ’s-Hertogenbosch 19-07-2018
2018-264 Rb. Amsterdam 28-02-2018
2018-265 Rb. Amsterdam 11-04-2018
2018-266 Rb. Amsterdam 02-05-2018
2018-267 Rb. Den Haag 06-06-2016
2018-268 Rb. Den Haag 23-01-2018
2018-269 Rb. Den Haag 12-04-2018
2018-270 Rb. Den Haag 17-04-2018
2018-271 Rb. Den Haag 30-05-2018
2018-272 Rb. Gelderland 04-04-2018
2018-273 Rb. Noord-Holland 10-01-2018
2018-274 Rb. Noord-Holland 17-01-2018
2018-275 Rb. Noord-Holland 14-03-2018
2018-276 Rb. Noord-Holland 18-04-2018
2018-277 Rb. Noord-Holland 30-04-2018
2018-278 Rb. Overijssel 10-04-2018
2018-279 Rb. Overijssel 29-05-2018
2018-280 Hof Den Haag 12-12-2017
2018-281 Hof ’s-Hertogenbosch 01-05-2018
2018-282 Hof ’s-Hertogenbosch 05-07-2018
2018-283 Rb. Amsterdam 05-01-2018
2018-284 Rb. Amsterdam 21-03-2018
2018-285 Rb. Gelderland 04-04-2018
2018-286 Rb. Midden-Nederland 29-03-2018
2018-287 Rb. Noord-Holland 28-03-2018
2018-288 Rb. Overijssel 22-05-2018
2018-289 Rb. Rotterdam 14-03-2018
2018-290 Rb. Rotterdam 23-05-2018
2018-291 Hof van Justitie EU 21-12-2016
2018-292 Hof van Justitie EU 31-05-2018
2018-293 Hof van Justitie EU 06-06-2018
2018-294 Hof van Justitie EU 21-06-2018
2018-295 Hof van Justitie EU 21-06-2018
2018-296 Hof van Justitie EU 05-07-2018
2018-297 Hof van Justitie EU 11-07-2018
2018-298 Hoge Raad 25-05-2018
2018-299 Hoge Raad 15-06-2018
2018-300 Hoge Raad 06-07-2018
2018-301 Hof Amsterdam 31-03-2015
2018-302 Hof Amsterdam 10-10-2017
2018-303 Hof Amsterdam 31-10-2017
2018-304 Hof Amsterdam 12-12-2017
2018-305 Hof Amsterdam 03-04-2018
2018-306 Hof Amsterdam 08-05-2018
2018-307 Hof Amsterdam 29-05-2018
2018-308 Hof Amsterdam 05-06-2018
2018-309 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-04-2018
2018-310 Hof Arnhem-Leeuwarden 08-05-2018
2018-311 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018
2018-312 Hof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018
2018-313 Hof Den Haag 17-04-2018
2018-314 Hof Den Haag 08-05-2018
2018-315 Hof Den Haag 12-06-2018
2018-316 Hof Den Haag 05-06-2018
2018-317 Hof Den Haag 17-07-2018
2018-318 Hof Den Haag 24-07-2018
2018-319 Rb. Amsterdam 11-10-2017
2018-320 Rb. Amsterdam 17-01-2018
2018-321 Rb. Amsterdam 23-01-2018
2018-322 Rb. Amsterdam 22-03-2018
2018-323 Rb. Amsterdam 09-05-2018
2018-324 Rb. Den Haag 11-04-2018
2018-325 Rb. Den Haag 15-05-2018
2018-326 Rb. Gelderland 05-03-2018
2018-327 Rb. Limburg 04-04-2018
2018-328 Rb. Limburg 11-04-2018
2018-329 Rb. Limburg 17-04-2018
2018-330 Rb. Noord-Holland 16-05-2018
2018-331 Rb. Oost-Brabant 28-03-2018
2018-332 Rb. Oost-Brabant 12-04-2018
2018-333 Rb. Oost-Brabant 12-04-2018
2018-334 Rb. Rotterdam 03-09-2014
2018-335 Rb. Rotterdam 21-03-2018
2018-336 Rb. Rotterdam 28-03-2018
2018-337 Rb. Rotterdam 04-04-2018
2018-338 Rb. Rotterdam 18-04-2018
2018-339 Rb. Rotterdam 02-05-2018
2018-340 Rb. Rotterdam 20-06-2018
2018-341 Rb. Zeeland-West-Brabant 02-05-2018
2018-342 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 12-12-2017
2018-343 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 02-05-2018
2018-344 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 27-06-2018
2018-345 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 25-07-2018

Literatuur

2018-346 Erkenning van in het buitenland gevestigde afstamming
2018-347 Groundbreaking decision or a tiny tremor? The Court of Justice decision in Coman
2018-348 Trusts in het Belgische internationaal privaatrecht
2018-349 Het internationaal privaatrecht inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en de rechtspersoon-bestuurder
2018-350 The new Geo-blocking Regulation: general overview and private international law aspects
2018-351 Contradictions and ambiguities in ECJ case-law on free movement of companies
2018-352 Europese zekerheid met Nederlands vuistloos pandrecht
2018-353 Internationale arbitrage en IPR: toepassing van erkenningsvoorwaarden uit het Nederlandse commune IPR bij erkenning en tenuitvoerlegging van vernietigde buitenlandse arbitrale vonnissen onder het Verdrag van New York 1958
2018-354 Harmonisation of Conflict of Law Rules in the US? The Example of Recognition and Enforcement of Foreign Money Judgments
2018-355 Gibbs en de erkenning van akkoorden in Engeland
2018-356 Forum necessitatis en EVRM
2018-357 Grensoverschrijdende bewijsverkrijging door de Nederlandse rechter in strijd met buitenlandse wettelijke geheimhoudingsplichten. Lessen uit de Amerikaanse discovery-praktijk
2018-358 Yes we can (in the near Future); the internationalisation of the Law of Execution and Attachment
2018-359 The Internationalisation of Procedural Law: The Law on Execution and Attachment Orders
2018-360 Internationale rechtsmacht en het toepasselijke recht op internationale arbeidsovereenkomsten in de luchtvaartsector. Het Ryanair-arrest van het Hof van Justitie toegepast
2018-361 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Een nieuw arrest van het HvJEU over het internet, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HvJEU 17 oktober 2017, zaak C-194/16 (Bolagsupplysningen)
2018-362 De cautio iudicati solvi: een overzicht
2018-363 Kroniek Internationale Arbitrage
2018-364 De reikwijdte van forumkeuze- en arbitragebedingen in kartelschadezaken
2018-365 Behoorlijke rechtspleging als een rem op het vrije verkeer van vonnissen binnen de EU. Boekbespreking van: M. Hazelhorst, Free movement of civil judgments in the European Union and the right to a fair trial (diss. Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag: T.M.C. Asser Press/Springer 2017 (NIPR 2017, 243)