Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2017, aflevering 3

Artikelen

2017-363 The PIL consequences of Brexit
2017-364 (Ex post) Evaluation of legislative actions in the European Union: the example of private international law
2017-367 Brussels IIa Recast moving forward
2017-373 Grensoverschrijdend bewijsbeslag
2017-378 (1) NIPR: over Nederlands, Europees en internationaal IPR (2) NIPR: on Dutch, European and global PIL

Rechtspraak

2017-255 Hof van Justitie EU 15-02-2017
2017-256 Hof van Justitie EU 08-06-2017
2017-257 Hof van Justitie EU 14-06-2017
2017-258 Hoge Raad 19-05-2017
2017-259 Hof Amsterdam 16-05-2017
2017-260 Hof Arnhem-Leeuwarden 02-03-2017
2017-261 Hof Den Haag 23-02-2017
2017-262 Hof Den Haag 08-03-2017
2017-263 Hof Den Haag 22-03-2017
2017-264 Hof Den Haag 31-05-2017
2017-265 Hof ’s-Hertogenbosch 31-01-2017
2017-266 Hof ’s-Hertogenbosch 09-03-2017
2017-267 Hof ’s-Hertogenbosch 30-03-2017
2017-268 Hof ’s-Hertogenbosch 06-04-2017
2017-269 Rb. Amsterdam 01-10-2014
2017-270 Rb. Amsterdam 01-06-2016
2017-271 Rb. Amsterdam 21-09-2016
2017-272 Rb. Amsterdam 01-03-2017
2017-273 Rb. Amsterdam 22-03-2017
2017-274 Rb. Amsterdam 19-04-2017
2017-275 Rb. Den Haag 31-01-2017
2017-276 Rb. Den Haag 01-02-2017
2017-277 Rb. Den Haag 01-02-2017
2017-278 Rb. Den Haag 09-02-2017
2017-279 Rb. Den Haag 10-02-2017
2017-280 Rb. Den Haag 20-02-2017
2017-281 Rb. Den Haag 27-02-2017
2017-282 Rb. Den Haag 27-02-2017
2017-283 Rb. Den Haag 11-04-2017
2017-284 Rb. Den Haag 11-04-2017
2017-285 Rb. Limburg 29-03-2017
2017-286 Rb. Midden-Nederland 30-01-2017
2017-287 Rb. Midden-Nederland 02-02-2017
2017-288 Rb. Midden-Nederland 02-02-2017
2017-289 Rb. Midden-Nederland 10-04-2017
2017-290 Rb. Noord-Holland 27-01-2016
2017-291 Rb. Noord-Holland 25-01-2017
2017-292 Rb. Noord-Holland 01-02-2017
2017-293 Rb. Noord-Holland 22-02-2017
2017-294 Rb. Noord-Holland 22-02-2017
2017-295 Rb. Noord-Nederland 12-07-2016
2017-296 Rb. Noord-Nederland 07-03-2017
2017-297 Rb. Overijssel 08-03-2017
2017-298 Rb. Rotterdam 01-02-2017
2017-299 Rb. Rotterdam 10-02-2017
2017-300 Rb. Rotterdam 22-02-2017
2017-301 Rb. Rotterdam 08-03-2017
2017-302 Rb. Rotterdam 31-05-2017
2017-303 Rb. Zeeland-West-Brabant 06-02-2017
2017-304 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017
2017-305 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2017
2017-306 Hof ’s-Hertogenbosch 04-04-2017
2017-307 Rb. Amsterdam 12-04-2017
2017-308 Rb. Gelderland 22-02-2017
2017-309 Rb. Rotterdam 01-02-2017
2017-310 Rb. Rotterdam 03-03-2017
2017-311 Hof van Justitie EU 18-05-2017
2017-312 Hof van Justitie EU 08-06-2017
2017-313 Hof van Justitie EU 15-06-2017
2017-314 Hof van Justitie EU 28-06-2017
2017-315 Hof van Justitie EU 13-07-2017
2017-316 Hof van Justitie EU 13-07-2017
2017-317 Hof van Justitie EU 20-07-2017
2017-318 Hof van Justitie EU 26-07-2017
2017-319 Hoge Raad 12-05-2017
2017-320 Hoge Raad 09-06-2017
2017-321 Hoge Raad 23-06-2017
2017-322 Hoge Raad 07-07-2017
2017-323 Hoge Raad 07-07-2017
2017-324 Hof Amsterdam 13-12-2016
2017-325 Hof Amsterdam 18-04-2017
2017-326 Hof Amsterdam 19-04-2017
2017-327 Hof Amsterdam 19-04-2017
2017-328 Hof Amsterdam 09-05-2017
2017-329 Hof Amsterdam 09-05-2017
2017-330 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2016
2017-331 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017
2017-332 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2017
2017-333 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2017
2017-334 Hof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2017
2017-335 Hof Den Haag 20-12-2016
2017-336 Hof Den Haag 25-04-2017
2017-337 Hof ’s-Hertogenbosch 21-03-2017
2017-338 Hof ’s-Hertogenbosch 28-03-2017
2017-339 Rb. Den Haag 01-02-2017
2017-340 Rb. Den Haag 23-02-2017
2017-341 Rb. Den Haag 28-03-2017
2017-342 Rb. Den Haag 03-05-2017
2017-343 Rb. Gelderland 21-10-2015
2017-344 Rb. Gelderland 01-02-2017
2017-345 Rb. Limburg 08-02-2017
2017-346 Rb. Limburg 29-03-2017
2017-347 Rb. Limburg 29-03-2017
2017-348 Rb. Limburg 12-04-2017
2017-349 Rb. Noord-Holland 24-08-2016
2017-350 Rb. Noord-Holland 07-03-2017
2017-351 Rb. Noord-Holland 08-03-2017
2017-352 Rb. Oost-Brabant 29-03-2017
2017-353 Rb. Oost-Brabant 29-03-2017
2017-354 Rb. Overijssel 22-03-2017
2017-355 Rb. Rotterdam 30-11-2016
2017-356 Rb. Rotterdam 08-02-2017
2017-357 Rb. Rotterdam 21-02-2017
2017-358 Rb. Rotterdam 22-03-2017
2017-359 Rb. Rotterdam 29-03-2017
2017-360 Rb. Zeeland-West-Brabant 19-04-2017
2017-361 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 26-01-2017
2017-362 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 15-03-2017

Literatuur

2017-363 The PIL consequences of Brexit
2017-364 (Ex post) Evaluation of legislative actions in the European Union: the example of private international law
2017-365 Kroniek namenrecht
2017-366 Brexit en IPR- familierecht
2017-367 Brussels IIa Recast moving forward
2017-368 Interlandelijke adoptie en kinderrechten: gewogen en te licht bevonden
2017-369 Gemeenschap van goederen en erfrechtelijke verkrijging naar buitenlands recht
2017-370 Synopsis
2017-371 De internationale nalatenschap
2017-372 Vennootschappen uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland na de brexit: gaan zij terug naar het verdomhoekje?
2017-373 Grensoverschrijdend bewijsbeslag
2017-374 Collective Redress and Private International Law in the EU
2017-375 Grensoverschrijdend contracteren binnen de Europese Unie: de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken gebaseerd op het beginsel van wederzijds vertrouwen, getoetst aan het EVRM
2017-376 De overwegingen en keuzemogelijkheden bij het opstellen van een arbitrageclausule
2017-377 Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk
2017-378 (1) NIPR: over Nederlands, Europees en internationaal IPR (2) NIPR: on Dutch, European and global PIL