Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2018, aflevering 2

Artikelen

2018-214 Editorial
2018-215 Sahyouni/Mamisch; Het Hof van Justitie EU over islamitische verstotingen. HvJ EU 20 december 2017, zaak C-372/16
2018-221 The law applicable to infringements of unitary Community intellectual property rights. ECJ 27 September 2017, C-24/16 and C-25/16, EU:C:2017:724 (Nintendo)
2018-222 Boekbespreking A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (red.), The EU Succession Regulation: A Commentary, Cambridge: Cambridge University Press 2016, XVII +916 p. ISBN 978-1-107-12730-2
2018-225 De cautio en de fundamentele rechten van de buitenlandse eiser onder VWEU en EVRM – verschil in benadering tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland
2018-227 Herziening van een honderdtachtig jaar oude bepaling? Codificatie van het Gazprombank-arrest of naar een verlofstelsel?

Rechtspraak

2018-124 Hoge Raad 02-02-2018
2018-125 Hof Amsterdam 09-01-2018
2018-126 Hof Amsterdam 09-01-2018
2018-127 Hof Amsterdam 13-02-2018
2018-128 Hof Amsterdam 20-02-2018
2018-129 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-03-2018
2018-130 Hof Den Haag 03-10-2017
2018-131 Hof Den Haag 18-10-2017
2018-132 Hof Den Haag 10-01-2018
2018-133 Hof Den Haag 14-02-2018
2018-134 Hof ’s-Hertogenbosch 08-03-2018
2018-135 Rb. Amsterdam 08-12-2017
2018-136 Rb. Den Haag 30-06-2015
2018-137 Rb. Den Haag 30-06-2015
2018-138 Rb. Den Haag 04-09-2017
2018-139 Rb. Den Haag 16-11-2017
2018-140 Rb. Den Haag 23-11-2017
2018-141 Rb. Den Haag 18-01-2018
2018-142 Rb. Den Haag 07-02-2018
2018-143 Rb. Den Haag 12-02-2018
2018-144 Rb. Den Haag 12-02-2018
2018-145 Rb. Den Haag 14-02-2018
2018-146 Rb. Den Haag 15-02-2018
2018-147 Rb. Den Haag 22-02-2018
2018-148 Rb. Den Haag 22-03-2018
2018-149 Rb. Gelderland 22-01-2018
2018-150 Rb. Gelderland 21-02-2018
2018-151 Rb. Limburg 19-02-2018
2018-152 Rb. Zeeland-West-Brabant 20-03-2018
2018-153 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 10-10-2017
2018-154 Hof van Justitie EU 01-03-2018
2018-155 Hoge Raad 16-03-2018
2018-156 Hof Amsterdam 17-10-2017
2018-157 Hof Amsterdam 13-02-2018
2018-158 Hof Amsterdam 20-02-2018
2018-159 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018
2018-160 Hof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018
2018-161 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018
2018-162 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-03-2018
2018-163 Hof Den Haag 23-01-2018
2018-164 Rb. Gelderland 10-05-2017
2018-165 Rb. Gelderland 12-01-2018
2018-166 Rb. Limburg 16-02-2018
2018-167 Rb. Midden-Nederland 22-03-2017
2018-168 Rb. Midden-Nederland 28-02-2018
2018-169 Rb. Rotterdam 24-11-2017
2018-170 Rb. Rotterdam 29-11-2017
2018-171 Rb. Rotterdam 13-12-2017
2018-172 Rb. Rotterdam 13-12-2017
2018-173 Hof van Justitie EU 25-01-2018
2018-174 Hof van Justitie EU 31-01-2018
2018-175 Hof van Justitie EU 28-02-2018
2018-176 Hof van Justitie EU 07-03-2018
2018-177 Hof van Justitie EU 08-03-2018
2018-178 Hof Amsterdam 01-08-2017
2018-179 Hof Amsterdam 03-10-2017
2018-180 Hof Amsterdam 28-11-2017
2018-181 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018
2018-182 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018
2018-183 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2018
2018-184 Hof ’s-Hertogenbosch 23-01-2018
2018-185 Rb. Amsterdam 12-01-2017
2018-186 Rb. Amsterdam 29-11-2017
2018-187 Rb. Amsterdam 14-02-2018
2018-188 Rb. Den Haag 06-12-2017
2018-189 Rb. Den Haag 24-01-2018
2018-190 Rb. Den Haag 24-01-2018
2018-191 Rb. Den Haag 31-01-2018
2018-192 Rb. Den Haag 07-02-2018
2018-193 Rb. Den Haag 28-02-2018
2018-194 Rb. Gelderland 13-12-2017
2018-195 Rb. Gelderland 07-03-2018
2018-196 Rb. Gelderland 14-03-2018
2018-197 Rb. Limburg 25-01-2018
2018-198 Rb. Midden-Nederland 27-12-2017
2018-199 Rb. Oost-Brabant 07-02-2018
2018-200 Rb. Oost-Brabant 07-02-2018
2018-201 Rb. Oost-Brabant 28-02-2018
2018-202 Rb. Overijssel 14-03-2018
2018-203 Rb. Rotterdam 06-12-2017
2018-204 Rb. Rotterdam 06-12-2017
2018-205 Rb. Rotterdam 13-12-2017
2018-206 Rb. Rotterdam 20-12-2017
2018-207 Rb. Rotterdam 10-01-2018
2018-208 Rb. Rotterdam 17-01-2018
2018-209 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 19-12-2017
2018-210 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 18-10-2017
2018-211 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 08-11-2017
2018-212 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 27-09-2017
2018-213 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 08-12-2017

Literatuur

2018-214 Editorial
2018-215 Sahyouni/Mamisch; Het Hof van Justitie EU over islamitische verstotingen. HvJ EU 20 december 2017, zaak C-372/16
2018-216 Rechtszekerheid en doelmatigheid in het Nederlandse IPR. Over verdwenen bepalingen en wenselijke aanvullingen op het voorstel voor een Uitvoeringswet Huwelijksvermogensstelsels
2018-217 Noot bij HR 16 september 2016, nr. 15/03346, ECLI:NL:HR:2016:2118 (Bosch/Korn); NIPR 2016, 406
2018-218 Noot bij HvJ EU 28 juli 2016, zaak C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation); NIPR 2016, 277
2018-219 De Curaçaose trust in het Nederlandse recht
2018-220 Na het Ryanair-arrest: bevoegde rechter en toepasselijk recht bij internationale arbeidsgeschillen
2018-221 The law applicable to infringements of unitary Community intellectual property rights. ECJ 27 September 2017, C-24/16 and C-25/16, EU:C:2017:724 (Nintendo)
2018-222 Boekbespreking A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (red.), The EU Succession Regulation: A Commentary, Cambridge: Cambridge University Press 2016, XVII +916 p. ISBN 978-1-107-12730-2
2018-223 Arbeidsrechtelijke geschillen en de immuniteit van internationale organisaties
2018-224 Noot bij Hof Den Haag 9 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:280 (Enel en EnelPower/AlbaniaBEG)
2018-225 De cautio en de fundamentele rechten van de buitenlandse eiser onder VWEU en EVRM – verschil in benadering tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland
2018-226 Noot bij HR 8 september 2017, nr. 16/02741, ECLI:NL:HR:2017:2269 (Rosbeek q.q./BNP Parisbas Fortis); NIPR 2017, 465
2018-227 Herziening van een honderdtachtig jaar oude bepaling? Codificatie van het Gazprombank-arrest of naar een verlofstelsel?