Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee op volledige wijze informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2016, aflevering 3

Artikelen

2016-349 Herschikking Brussel IIbis
2016-351 Huwelijkse gevangenschap: twee oplossingen in internationaal privaatrechtelijk perspectief
2016-354 Purely economic loss in conflict of laws: the case of tortious interference with contract
2016-360 The new Spanish Law on International Legal Cooperation in Civil Matters
2016-362 Luciburgum locuta, causa finita of Delphi ‘revisited’? De eerste prejudiciële beslissing inzake bevoegdheid in kartelschadezaken: alles klar? Hof van Justitie EU 21 mei 2015, zaak C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335, NIPR 2015, 292 (CDC/Akzo e.a.)
2016-363 Groot is de wereld, maar wanneer is de rechter van de plaats waar zuivere vermogensschade is geleden bevoegd? Hof van Justitie EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling e.a.) (NIPR 2016, 298)

Rechtspraak

2016-248 Hof van Justitie EU 22-06-2016
2016-250 Hoge Raad 08-07-2016
2016-251 Hof Amsterdam 08-03-2016
2016-252 Hof Amsterdam 19-04-2016
2016-253 Hof Amsterdam 10-05-2016
2016-254 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 10-03-2016
2016-255 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-05-2016
2016-256 Hof Den Haag 28-05-2014
2016-257 Hof Den Haag 03-02-2016
2016-258 Hof Den Haag 15-03-2016
2016-259 Hof ’s-Hertogenbosch 12-05-2016
2016-260 Rb. Amsterdam 24-02-2016
2016-261 Rb. Amsterdam 23-03-2016
2016-262 Rb. Amsterdam 08-06-2016
2016-263 Rb. Den Haag 15-02-2016
2016-264 Rb. Den Haag 25-04-2016
2016-265 Rb. Den Haag 13-05-2016
2016-266 Rb. Den Haag 16-06-2016
2016-267 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 13-04-2016
2016-268 Rb. Noord-Holland, locatie Alkmaar 23-03-2016
2016-269 Rb. Noord-Holland, locatie Haarlem 06-04-2016
2016-270 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 24-12-2013
2016-271 Rb. Rotterdam 09-03-2016
2016-272 Rb. Rotterdam 18-03-2016
2016-273 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-03-2016
2016-274 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-03-2016
2016-275 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 05-04-2016
2016-276 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 08-10-2015
2016-277 Hof van Justitie EU 28-07-2016
2016-278 Hoge Raad 03-06-2016
2016-279 Hoge Raad 10-06-2016
2016-280 Hof Amsterdam 02-02-2016
2016-281 Hof Amsterdam 07-06-2016
2016-282 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 29-03-2016
2016-283 Hof ’s-Hertogenbosch 21-06-2016
2016-284 Rb. Amsterdam, kantonrechter 04-03-2016
2016-285 Rb. Den Haag 23-03-2016
2016-286 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 23-03-2016
2016-287 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 02-03-2016
2016-288 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 02-03-2016
2016-289 Vzngr. Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 01-07-2016
2016-290 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 23-03-2016
2016-291 Rb. Rotterdam 09-03-2016
2016-292 Rb. Rotterdam 16-03-2016
2016-293 Rb. Rotterdam 29-06-2016
2016-294 Gerecht in Eerste Aanleg Sint Maarten 09-02-2016
2016-295 Hof van Justitie EU 15-10-2015
2016-296 Hof van Justitie EU 28-04-2016
2016-297 Hof van Justitie EU 16-06-2016
2016-298 Hof van Justitie EU 16-06-2016
2016-299 Hof van Justitie EU 07-07-2016
2016-300 Hof van Justitie EU 07-07-2016
2016-301 Hof van Justitie EU 14-07-2016
2016-302 Hof van Justitie EU 14-07-2016
2016-303 Hof van Justitie EU 28-07-2016
2016-304 Hoge Raad 10-06-2016
2016-305 Hoge Raad 08-07-2016
2016-306 Hoge Raad 08-07-2016
2016-307 Hof Amsterdam 21-06-2016
2016-308 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 02-07-2013
2016-309 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 27-06-2016
2016-310 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 26-02-2016
2016-311 Hof Den Haag 29-03-2016
2016-312 Hof ’s-Hertogenbosch 16-02-2016
2016-313 Hof ’s-Hertogenbosch 23-02-2016
2016-314 Hof ’s-Hertogenbosch 23-02-2016
2016-315 Hof ’s-Hertogenbosch 10-03-2016
2016-316 Hof ’s-Hertogenbosch 29-03-2016
2016-317 Vzngr. Rb. Amsterdam 29-02-2016
2016-318 Rb. Amsterdam 06-04-2016
2016-319 Rb. Amsterdam, kantonrechter 25-04-2016
2016-320 Rb. Amsterdam, kantonrechter 10-06-2016
2016-321 Rb. Amsterdam 15-06-2016
2016-322 Rb. Den Haag 09-03-2016
2016-323 Vzngr. Rb. Den Haag 09-03-2016
2016-324 Rb. Den Haag 16-03-2016
2016-325 Rb. Den Haag 30-03-2016
2016-326 Rb. Den Haag 11-05-2016
2016-327 Rb. Den Haag, zittingsplaats Gouda, kantonrechter 11-02-2016
2016-328 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 24-02-2016
2016-329 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 22-06-2016
2016-330 Vzngr. Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 01-02-2016
2016-331 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht, kantonrechter 18-03-2016
2016-332 Rb. Oost-Brabant, wrakingskamer 14-04-2016
2016-333 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 29-06-2016
2016-334 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 23-03-2016
2016-335 Vzngr. Rb. Rotterdam 16-02-2016
2016-336 Vzngr. Rb. Rotterdam 23-02-2016
2016-337 Vzngr. Rb. Rotterdam 15-03-2016
2016-338 Rb. Rotterdam 16-03-2016
2016-339 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht, kantonrechter 01-04-2016
2016-340 Vzngr. Rb. Rotterdam 08-04-2016
2016-341 Rb. Rotterdam 13-04-2016
2016-342 Rb. Rotterdam 20-04-2016
2016-343 Rb. Rotterdam 04-05-2016
2016-344 Rb. Rotterdam 22-06-2016
2016-345 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 23-03-2016
2016-346 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 19-04-2016
2016-347 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 20-04-2016
2016-348 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 01-06-2016

Literatuur

2016-349 Herschikking Brussel IIbis
2016-350 Uitleg van testamenten in het IPR
2016-351 Huwelijkse gevangenschap: twee oplossingen in internationaal privaatrechtelijk perspectief
2016-352 Choice-of-Law Rules in the European Regulation on Succession: A Familiar System for the Netherlands?
2016-353 Het Haags Kinderontvoeringsverdrag: een verrijking maar tijd voor herijking
2016-354 Purely economic loss in conflict of laws: the case of tortious interference with contract
2016-355 Baanbrekend en grensverleggend beslagarrest. Enkele opmerkingen bij HR 13 november 2015, RvdW 2015, 1231 (Promneftstroy/Yukos Capital en Glendale Group) (NIPR 2015, 405)
2016-356 Het belang van processtrategie bij de internationale borgtochtovereenkomst
2016-357 De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties
2016-358 Karteldeelnemers kunnen binnen de EU voor de gerechten van de woonplaats van een van hen gedagvaard worden. Noot bij HvJ EU 21 mei 2015, zaak C-352/13 (Cartel Damage Claims (CDC)) (NIPR 2015, 292)
2016-359 Noot bij Hof van Justitie EU 15 oktober 2015, C-310/14 (Nike European Operations Netherlands/Sportland Oy) (NIPR 2016, 295)
2016-360 The new Spanish Law on International Legal Cooperation in Civil Matters
2016-361 Bestuurdersaansprakelijkheid en het internationale bevoegdheidsrecht
2016-362 Luciburgum locuta, causa finita of Delphi ‘revisited’? De eerste prejudiciële beslissing inzake bevoegdheid in kartelschadezaken: alles klar? Hof van Justitie EU 21 mei 2015, zaak C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335, NIPR 2015, 292 (CDC/Akzo e.a.)
2016-363 Groot is de wereld, maar wanneer is de rechter van de plaats waar zuivere vermogensschade is geleden bevoegd? Hof van Justitie EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling e.a.) (NIPR 2016, 298)
2016-364 Afbakening van het toepassingsgebied van vervoerverdragen door de nationale wetgever: aanleiding tot parallelle procedures onder Brussel I(bis)?