Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence.

Inhoud 2020, aflevering 1

Artikelen

2020-126 Editorial: The 2019 Hague Judgments Convention
2020-131 Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a useful tool for companies who are conducting international activities?
2020-134 Towards a global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
2020-137 Prejudiciële vragen in SHAPE/Supreme: over conservatoir beslag en immuniteit. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361 en HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:292, NIPR 2019, 64
2020-138 The 2019 Hague Judgments Convention through European lenses

Rechtspraak

2020-1 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-2 Hoge Raad 20-12-2019
2020-3 Hoge Raad 17-01-2020
2020-4 Hof Amsterdam 03-12-2019
2020-5 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
2020-6 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2019
2020-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
2020-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
2020-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2019
2020-10 Hof Den Haag 10-07-2019
2020-11 Hof Den Haag 25-09-2019
2020-12 Hof Den Haag 02-10-2019
2020-13 Hof Den Haag 09-10-2019
2020-14 Hof Den Haag 19-11-2019
2020-15 Rb. Amsterdam 12-06-2019
2020-16 Rb. Amsterdam 26-06-2019
2020-17 Rb. Amsterdam 23-10-2019
2020-18 Rb. Den Haag 27-06-2019
2020-19 Rb. Den Haag 09-07-2019
2020-20 Rb. Den Haag 16-09-2019
2020-21 Rb. Den Haag 30-09-2019
2020-22 Rb. Den Haag 13-11-2019
2020-23 Rb. Den Haag 02-12-2019
2020-24 Rb. Den Haag 05-12-2019
2020-25 Rb. Den Haag 05-12-2019
2020-26 Rb. Gelderland 10-10-2019
2020-27 Rb. Gelderland 03-12-2019
2020-28 Rb. Midden-Nederland 26-09-2019
2020-29 Rb. Midden-Nederland 28-10-2019
2020-30 Rb. Midden-Nederland 30-10-2019
2020-31 Rb. Noord-Holland 16-10-2019
2020-32 Rb. Noord-Holland 18-12-2019
2020-33 Rb. Noord-Holland 18-12-2019
2020-34 Rb. Oost-Brabant 19-11-2019
2020-35 Rb. Oost-Brabant 09-12-2019
2020-36 Rb. Rotterdam 16-10-2019
2020-37 Rb. Rotterdam 21-11-2019
2020-38 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 03-09-2019
2020-39 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 24-09-2019
2020-40 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 12-11-2019
2020-41 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 03-12-2019
2020-42 Hof van Justie EU 27-02-2020
2020-43 Hof Amsterdam 29-01-2019
2020-44 Hof Amsterdam 19-02-2019
2020-45 Hof Amsterdam 08-10-2019
2020-46 Hof Amsterdam 03-12-2019
2020-47 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
2020-48 Hof ’s-Hertogenbosch 22-10-2019
2020-49 Rb. Amsterdam 20-11-2019
2020-50 Rb. Den Haag 01-11-2017
2020-51 Rb. Den Haag 20-11-2019
2020-52 Rb. Gelderland 08-11-2019
2020-53 Rb. Midden-Nederland 15-10-2019
2020-54 Rb. Noord-Holland 19-12-2018
2020-55 Rb. Noord-Holland 11-09-2019
2020-56 Rb. Noord-Nederland 06-11-2019
2020-57 Rb. Oost-Brabant 05-09-2019
2020-58 Rb. Rotterdam 01-08-2019
2020-59 Rb. Rotterdam 27-11-2019
2020-60 Hof van Justitie EU 07-11-2019
2020-61 Hof van Justitie EU 07-11-2019
2020-62 Hof van Justitie EU 21-11-2019
2020-63 Hof van Justitie EU 05-12-2019
2020-64 Hof van Justitie EU 12-12-2019
2020-65 Hof van Justitie EU 19-12-2019
2020-66 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-67 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-68 Hoge Raad 14-02-2020
2020-69 Hoge Raad 21-02-2020
2020-70 Hof Amsterdam 17-09-2019
2020-71 Hof Amsterdam 01-10-2019
2020-72 Hof Amsterdam 12-11-2019
2020-73 Hof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2019
2020-74 Hof Den Haag 19-03-2019
2020-75 Hof Den Haag 14-05-2019
2020-76 Hof Den Haag 22-10-2019
2020-77 Hof Den Haag 10-12-2019
2020-78 Hof ’s-Hertogenbosch 08-10-2019
2020-79 Rb. Amsterdam 13-09-2019
2020-80 Rb. Amsterdam 18-09-2019
2020-81 Rb. Amsterdam 24-09-2019
2020-82 Rb. Amsterdam 07-10-2019
2020-83 Rb. Amsterdam 23-10-2019
2020-84 Rb. Amsterdam 06-11-2019
2020-85 Rb. Amsterdam 06-11-2019
2020-86 Rb. Den Haag 16-08-2019
2020-87 Rb. Den Haag 27-08-2019
2020-88 Rb. Den Haag 18-09-2019
2020-89 Rb. Den Haag 25-09-2019
2020-90 Rb. Den Haag 09-10-2019
2020-91 Rb. Den Haag 23-10-2019
2020-92 Rb. Den Haag 30-10-2019
2020-93 Rb. Den Haag 06-11-2019
2020-94 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-95 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-96 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-97 Rb. Gelderland 21-08-2019
2020-98 Rb. Limburg 25-09-2019
2020-99 Rb. Midden-Nederland 11-09-2019
2020-100 Rb. Noord-Holland 03-07-2019
2020-101 Rb. Noord-Holland 30-10-2019
2020-102 Rb. Noord-Nederland 13-12-2019
2020-103 Rb. Rotterdam 09-10-2019
2020-104 Rb. Rotterdam 13-11-2019
2020-105 Rb. Rotterdam 13-11-2019

Literatuur

2020-106 Toepassing van buitenlands recht
2020-107 Le Brexit et les conventions de La Haye
2020-108 Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht – stelsels van scheiding van goederen
2020-109 Wijzigingen in de Syrische Wet op het Personeel Statuut: Wezenlijke hervormingen of cosmetisch knip- en plakwerk?
2020-110 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2020-111 Het Familierechtshuis. Digitaal scheiden op z’n Deens
2020-112 Een kindje van de ooievaar? Over draagmoederschap: heden en toekomst
2020-113 Zes-maandstermijn voor eerste huwelijksdomicilie ook aanhouden bij de Huwelijksvermogensrechtverordening?
2020-114 Nieuw IPR inzake huwelijksvermogensrecht en huwelijksbetrekkingen
2020-115 De globale erfovereenkomst naar (nieuw) Belgisch recht
2020-116 Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee?
2020-117 Ltd’s in the Netherlands and BV’s in the UK after a no-deal Brexit
2020-118 Grensoverschrijdende nalatenschappen: Nietige rechtskeuzes leveren kostbare procedures op …
2020-119 Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR
2020-120 Distributie: enkele beschouwingen
2020-121 Aansprakelijkheidsrisico’s voor Nederlandse ondernemingen en hun bestuurders in geval van de insolventie van een Duitse dochtervennootschap
2020-122 Grensoverschrijdende ondergrondse kabels en leidingen
2020-123 Conflit mobile in het IPR-goederenrecht
2020-124 Preach What You Practice: The Allocation of Claims in Cross-Border Multi-Party Disputes
2020-125 Over de dam die een claimtsunami moet gaan tegenhouden: de scope rule en zijn (on)verenigbaarheid met Europees bevoegdheidsrecht
2020-126 Editorial: The 2019 Hague Judgments Convention
2020-127 Verdrag van Singapore
2020-128 Feniks – over ficties in het bevoegdheidsrecht. Hof van Justitie van de Europese Unie (tweede kamer) 4 oktober 2018, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805 (Feniks Sp. z o.o. tegen Azteca Products & Services SL), conclusie A-G Bobek, ECLI:EU:C:2018:487 (NIPR 2018, 424)
2020-129 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen vanuit Nederlands perspectief. Bespreking van het proefschrift van mr. C.A. Oudshoorn
2020-130 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen. Boekbespreking van: C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. Erasmus Universiteit Rotterdam; Recht en Praktijk nr. FR17), Deventer: Wolters Kluwer 2018
2020-131 Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a useful tool for companies who are conducting international activities?
2020-132 Recasting the Insolvency Regulation: Improvements and Missed Opportunities
2020-133 Russisch roulette. Over erkenning van uitspraken tussen Nederland en Rusland
2020-134 Towards a global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
2020-135 Buitenlandse aandeelhouders en houders van American Depository Receipts in Nederlandse uitkoopprocedures: rechtsmacht en noodzaak tot dagvaarden
2020-136 Is het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in NK/Fortis inzake de kwalificatie van de Peeters/Gatzen-vordering wenselijk?
2020-137 Prejudiciële vragen in SHAPE/Supreme: over conservatoir beslag en immuniteit. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361 en HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:292, NIPR 2019, 64
2020-138 The 2019 Hague Judgments Convention through European lenses
2020-139 Rechtsmacht OK in uitkoopprocedures met betrekking tot in Nederland gevestigde doelvennootschappen. Noot bij Hof Amsterdam 17 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3663 (NIPR 2020, 70)