Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence.

Inhoud 2020, aflevering 3

Artikelen

2020-401 Editorial
2020-402 Boekaankondiging M.V.R. Snel, International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021, Den Haag: Eleven International Publishing 2020, 634 p.
2020-404 Herziening Brussel IIbis: beschrijving van de nieuwe regeling
2020-408 EU private international law and the application of EU consumer law: towards a EU PIL method
2020-410 Rome II in de rechtspraak: probleemloze toepassing of redenen tot zorg?
2020-418 Het forum damni bij schade door sjoemelsoftware. Hof van Justitie EU 9 juli 2020, C-343/19, ECLI:EU:C:2020:534, NIPR 2020, 351 (VKI/VW)
2020-419 Internationale nalatenschap en verklaringen van erfrecht. De Europese erfrechtverklaring en de nationale verklaring van erfrecht gaan hand in hand. Hof van Justitie EU 16 juli 2020, C 80/19, ECLI:EU:C:2020:569, NIPR 2020, 333 (E.E.)

Rechtspraak

2020-276 Hof van Justitie EU 04-06-2020
2020-277 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-278 Hoge Raad 15-05-2020
2020-279 Hof Amsterdam 12-11-2019
2020-280 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-12-2019
2020-281 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020
2020-282 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2020
2020-283 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020
2020-284 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2020
2020-285 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2020
2020-286 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
2020-287 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020
2020-288 Hof Den Haag 18-12-2019
2020-289 Hof Den Haag 25-03-2020
2020-290 Hof Den Haag 08-04-2020
2020-291 Hof Den Haag 08-04-2020
2020-292 Rb. Den Haag 13-11-2018
2020-293 Rb. Den Haag 22-08-2019
2020-294 Rb. Den Haag 23-09-2019
2020-295 Rb. Den Haag 07-10-2019
2020-296 Rb. Den Haag 14-10-2019
2020-297 Rb. Den Haag 23-10-2019
2020-298 Rb. Den Haag 24-10-2019
2020-299 Rb. Den Haag 29-10-2019
2020-300 Rb. Den Haag 29-11-2019
2020-301 Rb. Den Haag 09-12-2019
2020-302 Rb. Den Haag 20-12-2019
2020-303 Rb. Den Haag 23-12-2019
2020-304 Rb. Den Haag 24-12-2019
2020-305 Rb. Den Haag 11-02-2020
2020-306 Rb. Den Haag 17-02-2020
2020-307 Rb. Den Haag 11-03-2020
2020-308 Rb. Den Haag 16-03-2020
2020-309 Rb. Den Haag 17-03-2020
2020-310 Rb. Den Haag 26-03-2020
2020-311 Rb. Den Haag 01-04-2020
2020-312 Rb. Den Haag 09-04-2020
2020-313 Rb. Den Haag 04-08-2020
2020-314 Rb. Gelderland 06-01-2020
2020-315 Rb. Limburg 26-03-2020
2020-316 Rb. Limburg 30-07-2020
2020-317 Rb. Midden-Nederland 03-03-2020
2020-318 Rb. Noord-Holland 01-04-2020
2020-319 Rb. Oost-Brabant 06-03-2020
2020-320 Rb. Oost-Brabant 06-03-2020
2020-321 Rb. Oost-Brabant 07-04-2020
2020-322 Rb. Overijssel 15-04-2020
2020-323 Rb. Rotterdam 24-03-2020
2020-324 Rb. Rotterdam 10-04-2020
2020-325 Rb. Rotterdam 14-04-2020
2020-326 Rb. Zeeland-West-Brabant 18-12-2018
2020-327 Rb. Zeeland-West-Brabant 15-07-2020
2020-328 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 20-03-2020
2020-329 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 07-04-2020
2020-330 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 07-04-2020
2020-331 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 10-03-2020
2020-332 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 07-04-2020
2020-333 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-334 Hoge Raad 29-05-2020
2020-335 Hof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2020
2020-336 Hof Den Haag 07-04-2020
2020-337 Rb. Amsterdam (NCC) 04-03-2020
2020-338 Rb. Amsterdam 11-03-2020
2020-339 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-340 Rb. Noord-Holland 25-03-2020
2020-341 Rb. Oost-Brabant 25-03-2020
2020-342 Rb. Rotterdam 11-03-2020
2020-343 Rb. Rotterdam 25-03-2020
2020-344 Rb. Rotterdam 25-03-2020
2020-345 Rb. Rotterdam 08-04-2020
2020-346 Rb. Rotterdam 22-04-2020
2020-347 Rb. Rotterdam 22-04-2020
2020-348 Hof van Justitie EU 21-11-2019
2020-349 Hof van Justitie EU 07-05-2020
2020-350 Hof van Justitie EU 07-05-2020
2020-351 Hof van Justitie EU 09-07-2020
2020-352 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-353 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-354 Hoge Raad 17-04-2020
2020-355 Hoge Raad 29-05-2020
2020-356 Hoge Raad 12-06-2020
2020-357 Hoge Raad 12-06-2020
2020-358 Hoge Raad 03-07-2020
2020-359 Hoge Raad 03-07-2020
2020-360 Hof Amsterdam 25-02-2020
2020-361 Hof Amsterdam 10-03-2020
2020-362 Hof Amsterdam 17-03-2020
2020-363 Hof Amsterdam 07-04-2020
2020-364 Hof Amsterdam 14-04-2020
2020-365 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2020
2020-366 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
2020-367 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020
2020-368 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020
2020-369 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020
2020-370 Rb. Amsterdam 25-03-2020
2020-371 Rb. Amsterdam 01-04-2020
2020-372 Rb. Amsterdam (NCC) 29-04-2020
2020-373 Rb. Den Haag 25-03-2020
2020-374 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-375 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-376 Rb. Gelderland 19-02-2020
2020-377 Rb. Gelderland 05-08-2020
2020-378 Rb. Gelderland 11-08-2020
2020-379 Rb. Limburg 24-12-2019
2020-380 Rb. Limburg 01-04-2020
2020-381 Rb. Noord-Holland 26-02-2020
2020-382 Rb. Noord-Holland 18-03-2020
2020-383 Rb. Noord-Holland 20-03-2020
2020-384 Rb. Noord-Holland 01-04-2020
2020-385 Rb. Noord-Holland 30-04-2020
2020-386 Rb. Noord-Nederland 12-08-2020
2020-387 Rb. Oost-Brabant 01-04-2020
2020-388 Rb. Overijssel 15-04-2020
2020-389 Rb. Overijssel 22-07-2020
2020-390 Rb. Rotterdam 11-03-2020
2020-391 Rb. Rotterdam 01-04-2020
2020-392 Rb. Rotterdam 08-04-2020
2020-393 Rb. Rotterdam 08-07-2020
2020-394 Rb. Zeeland-West-Brabant 08-04-2020
2020-395 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 14-04-2020
2020-396 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 30-03-2020

Literatuur

2020-397 Beschouwing van de bestaande regeling van commuun internationaal personen-, familie- en erfrecht van de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk
2020-398 International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021
2020-399 Het concordantiebeginsel en het internationaal privaatrecht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
2020-400 Doorwerking van het Europese Unierecht in het burgerlijk recht van de Caribische Koninkrijksdelen
2020-401 Editorial
2020-402 Boekaankondiging M.V.R. Snel, International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021, Den Haag: Eleven International Publishing 2020, 634 p.
2020-403 Word ik gehoord? Participatiemogelijkheden van het kind in internationale kinderontvoeringsprocedures
2020-404 Herziening Brussel IIbis: beschrijving van de nieuwe regeling
2020-405 Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht – een noodzakelijk voorstel tot aanpassing van art. 10:45 BW
2020-406 Onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW en het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
2020-407 Het toepasselijk recht op gebundelde kartelschadeclaims. Van mozaïek tot Rubik’s Cube
2020-408 EU private international law and the application of EU consumer law: towards a EU PIL method
2020-409 Vrijheid in het internationaal privaatrecht
2020-410 Rome II in de rechtspraak: probleemloze toepassing of redenen tot zorg?
2020-411 Vier take-aways van de eerste echte NCC-uitspraak
2020-412 Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van art. 2:192 lid 5 BW
2020-413 Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels in strijd met EU-recht
2020-414 Brexit en de mogelijke gevolgen voor consumentenrecht
2020-415 Cargofoor, Transfennica, en het bereik van de CMR
2020-416 Vijf jaar Erfrechtverordening: IPR-erfrecht in de rechtspraak
2020-417 De goederenrechtelijke status van offshore windparken
2020-418 Het forum damni bij schade door sjoemelsoftware. Hof van Justitie EU 9 juli 2020, C-343/19, ECLI:EU:C:2020:534, NIPR 2020, 351 (VKI/VW)
2020-419 Internationale nalatenschap en verklaringen van erfrecht. De Europese erfrechtverklaring en de nationale verklaring van erfrecht gaan hand in hand. Hof van Justitie EU 16 juli 2020, C 80/19, ECLI:EU:C:2020:569, NIPR 2020, 333 (E.E.)
2020-420 Brexit en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken – laatste ontwikkelingen
2020-421 Commuun internationaal procesrecht