Prijzen

Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) wordt gedistribueerd door T.M.C. Asser Press (press@asser.nl).

De abonnementsprijs NIPR / NIPR Online 2024 bedraagt € 310,00 inclusief BTW en verzendkosten. Het journal NIPR verschijnt 4 keer per jaar. Toegang tot  NIPR Online is inbegrepen in het abonnement. Per abonnement zijn maximaal 5 individuele e-mail- of IP-adressen inbegrepen. Na ontvangst van betaling van uw abonnement ontvangt u via T.M.C. Asser Press de inloggegevens voor NIPR Online.

Uitzonderingen voorbehouden volgen prijswijzigingen in het algemeen de jaarlijkse consumentenprijsindex.

Een abonnement op NIPR betreft een zakelijk abonnement. Het abonnement kan alleen schriftelijk (ofwel per aangetekende brief aan T.M.C. Asser Press, Postbus 30461, 2500 GL Den Haag; of per e-mail aan: press@asser.nl) tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Additionele toegang (bijvoorbeeld toegang op IP ranges) en daarop toepasselijke multi-user prijzen kunnen worden aangevraagd bij T.M.C. Asser Press (press@asser.nl).