Zoeken

Zoektermen:
Trefwoord:
Bron:
Verdrag:
    Artikel:
Verordening:
    Artikel:
Wet:
    Artikel:

NIPR artikelen (5 van 29 resultaten)

2005-82 Perpetuatio fori in ouderlijk gezagskwesties
  Auteur: Rutten, S.
2006-160 Het Groenboek inzake het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid in echtscheidingszaken. Een beschrijving en analyse van het Groenboek en de daarop gegeven reacties van belanghebbenden
  Auteur: Oderkerk, A.E.
2007-163 Forum necessitatis bij echtscheidingen
  Auteur: Schmidt, G.E.
2010-366 Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10 BW – De invloed van Europeanisering en internationalisering van het IPR
  Auteur: Oderkerk, A.E.
2010-368 Boek 10 BW: meer – incomplete – consolidatie dan codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht. Een bekommernisvolle bespiegeling over een legislatieve IPR-surplace
  Auteurs: Vonken, A.P.M.J., Vonken, A.P.M.J.

> Alle resultaten in NIPR artikelen

Rechtspraak (5 van 700 resultaten)

2006-11 Hof ’s-Gravenhage 30-11-2005
  Vaststaande feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting staat –...
2007-11 Rb. ’s-Gravenhage 06-12-2005
  De omgangsregeling Krachtens art. 12 lid 1 van de EG-Verordening nr. 2201/2003 van 27...
2006-12 Hof ’s-Gravenhage 07-12-2005
  Vaststaande feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting staat –...
2006-18 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Heerlen 17-01-2006
  Gezien – het op 10 januari 2006 via de Rechtbank sector kanton in Nijmegen ontvangen...
2006-103 Hof ’s-Gravenhage 22-02-2006
  Procesverloop De vrouw heeft op 21 december 2005 een verzoekschrift ingediend, strekkende...

> Alle resultaten in rechtspraak

Literatuur (5 van 116 resultaten)

2004-164 Kroniek van het internationaal privaatrecht
  Auteur: Schaafsma, S.J.
2004-170 Europese receptie van nieuwe familiepatronen: het opengestelde huwelijk
  Auteur: Jessurun D'Oliveira, H.U.
2004-274 Internationaal privaatrecht
  Auteur: Boele-Woelki, K.
2004-398 Naar een Europees Restatement voor Familierecht
  Auteur: Boele-Woelki, K.
2005-70 Internationaal privaatrecht
  Auteur: Boele-Woelki, K.

> Alle resultaten in literatuur

Uitleg

Zoektermen

  • De zoektermen worden gebruikt om alle tekstvelden te doorzoeken die getoond worden in de detailweergave van een item.
  • Zoektermen worden als losse woorden gezien, gebruik dubbele aanhalingstekens om zoektermen samen te voegen: "Europese Unie"
  • Zoektermen zijn niet hoofdletter- of accentgevoelig: zoeken op Piñeiro geeft dezelfde resultaten als pineiro.
  • Als er meerdere zoektermen ingegeven worden, worden ze als optioneel beschouwd. insolventie bankbeslag geeft alle resultaten waar tenminste één van de termen in voorkomt.
  • Termen kunnen verplicht gemaakt worden door er een + voor te plaatsen. +insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie in voorkomt, bankbeslag is optioneel en heeft alleen invloed op de relevantiescore.
  • Door voor een term een - te plaatsen worden resultaten met deze term uitgesloten. -insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie niet in voorkomt en bankbeslag wel.
  • Een asterisk kan gebruikt worden aan het eind van een woorddeel: bevoegdheid* geeft zowel resultaten met bevoegdheidsrecht als bevoegdheidsregeling. Let wel dat bevoegdheid zelf niet gevonden wordt, hiervoor zou op bevoegdheid* bevoegdheid gezocht moeten worden.

Trefwoord en Bron

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij zoektermen, er wordt alleen in het betreffende veld gezocht.

Verordening, Verdrag en Artikel

Als bijvoorbeeld een wet gekozen wordt, zullen er alleen resultaten getoond worden die verwijzen naar deze wet. Daarnaast is het mogelijk om ook op artikel te zoeken. De invoer wordt van links naar rechts verwerkt, zodat zoeken op 2 als resultaten kan geven: art. 2, art. 2/1, art. 2/b, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Zoeken op 2/1 geeft alleen: art. 2/1, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Het exacte gebruik van spaties, schuine strepen, punten of woorden als "lid", "onder" etc. is hierbij niet van belang.