Zoeken

Zoektermen:
Trefwoord:
Bron:
Verdrag:
    Artikel:
Verordening:
    Artikel:
Wet:
    Artikel:

NIPR artikelen (4 resultaten)

2006-341 Algemene voorwaarden in de handelspraktijk. De (onverwachte) gevolgen van een rechtskeuze in algemene voorwaarden
  Auteur: Spiegel, J.
2017-252 IPR-aspecten van het NCC-wetsvoorstel
  Auteur: Vlaar, S.N.
2023-2 Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden: de ‘hyperlink-jurisdictieclausule’ nader bezien. HvJ EU 24 november 2022, ECLI:EU:C:2022:923, NIPR 2022-549 (Tilman/Unilever)
  Auteurs: Attaïbi, A., Bosman, M.A.G.
2023-8 Arbitrage en de effectiviteit van de EEX-Verordening naar aanleiding van de schipbreuk van de Prestige in 2002. Hof van Justitie EU 20 juni 2022, zaak C-700/20, ECLI:EU:C:2022:488, NIPR 2022-544 (London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd/Spanje)
  Auteur: Saarloos, K.J.

> Zoek verder in NIPR artikelen

Rechtspraak (5 van 446 resultaten)

1984-308 Rb. Rotterdam 22-01-1982
  De bevoegdheid van deze rechtbank moet worden beoordeeld aan de hand van het Verdrag...
1984-206 Rb. Rotterdam 24-06-1983
  De rechtbank acht zich bevoegd van de vordering kennis te nemen nu partijen in de te...
1984-256 Hof ’s-Gravenhage 14-07-1983
  dat voldoende aannemelijk is geworden, dat beide kinderen vondelingen zijn en kort na hun...
1984-208 Rb. Roermond 29-09-1983
  De Rechtbank beschouwt de verwijzing van de Rabobank naar artikel 5 EEX als de meest...
1985-140 Rb. ’s-Gravenhage 23-11-1983
  De door Vapotherm voorgestane toepasselijkheid van het EEG-bevoegdheids- en...

> Alle resultaten in rechtspraak

Literatuur (5 van 14 resultaten)

1992-503 Enige aspecten van internationaal privaatrecht bij het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden
  Auteur: Kuypers, P.H.L.M.
2000-338 Privaatrecht Actueel. Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden: het Europese Hof van Justitie spreekt zich uit
  Auteur: Hondius, E.H.
2005-191 Forumkeuze in algemene voorwaarden. Noot bij Rb. Dordrecht 22 december 2004 (D./Rens BVBA); NIPR 2005, 166
  Auteur: Berg, V.L. van den
2006-93 Noot bij Rb. Rotterdam 16 maart 2005, zaak-/rolnr. 202918/HA ZA 03-2234 (Delta Lloyd/P&O North Sea Ferries); NIPR 2006, 60
  Auteur: Roeyen, G.S.C.M. van
2006-337 Noot bij Hoge Raad 28 januari 2005, nr. C03/290HR (BVBA Vergo Kwekerijen/Plantenkwekerij G.N.M. Grootscholten BV); NIPR 2005, 133
  Auteur: Boer, Th.M. de

> Alle resultaten in literatuur

Uitleg

Zoektermen

  • De zoektermen worden gebruikt om alle tekstvelden te doorzoeken die getoond worden in de detailweergave van een item.
  • Zoektermen worden als losse woorden gezien, gebruik dubbele aanhalingstekens om zoektermen samen te voegen: "Europese Unie"
  • Zoektermen zijn niet hoofdletter- of accentgevoelig: zoeken op Piñeiro geeft dezelfde resultaten als pineiro.
  • Als er meerdere zoektermen ingegeven worden, worden ze als optioneel beschouwd. insolventie bankbeslag geeft alle resultaten waar tenminste één van de termen in voorkomt.
  • Termen kunnen verplicht gemaakt worden door er een + voor te plaatsen. +insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie in voorkomt, bankbeslag is optioneel en heeft alleen invloed op de relevantiescore.
  • Door voor een term een - te plaatsen worden resultaten met deze term uitgesloten. -insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie niet in voorkomt en bankbeslag wel.
  • Een asterisk kan gebruikt worden aan het eind van een woorddeel: bevoegdheid* geeft zowel resultaten met bevoegdheidsrecht als bevoegdheidsregeling. Let wel dat bevoegdheid zelf niet gevonden wordt, hiervoor zou op bevoegdheid* bevoegdheid gezocht moeten worden.

Trefwoord en Bron

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij zoektermen, er wordt alleen in het betreffende veld gezocht.

Verordening, Verdrag en Artikel

Als bijvoorbeeld een wet gekozen wordt, zullen er alleen resultaten getoond worden die verwijzen naar deze wet. Daarnaast is het mogelijk om ook op artikel te zoeken. De invoer wordt van links naar rechts verwerkt, zodat zoeken op 2 als resultaten kan geven: art. 2, art. 2/1, art. 2/b, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Zoeken op 2/1 geeft alleen: art. 2/1, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Het exacte gebruik van spaties, schuine strepen, punten of woorden als "lid", "onder" etc. is hierbij niet van belang.