Inhoud 2011, aflevering 2

Artikelen

2011-260 The first codification of choice-of-law rules in the People’s Republic of China: an overview
2011-276 The Commission’s Proposal to amend the arbitration exception should be embraced!
2011-278 Bij nader inzien: de Hoge Raad komt terug van zijn opvatting dat bij de kantoorbetekening ex artikel 63 Rv ook het Haags Betekeningsverdrag moet worden gevolgd. Noot bij Hoge Raad 4 februari 2011, nr. 10/04456, LJN: BP0006 (NIPR 2011, 222) en nr. 10/05104, LJN: BP 3105 (NIPR 2011, 223)
2011-280 Voorlopige maatregelen: belangrijke wijzigingen op komst voor de (natte) praktijk!?
2011-281 The amendment to the arbitration exception suggested in the Commission’s Proposal: the reasons as to why it should be rejected

Rechtspraak

2011-147 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 06-07-2010
2011-148 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 02-11-2010
2011-149 Hoge Raad 11-02-2011
2011-150 Hoge Raad 18-02-2011
2011-151 Hof Amsterdam 01-03-2011
2011-152 Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 21-12-2010
2011-153 Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 01-02-2011
2011-154 Hof Arnhem 15-02-2011
2011-155 Hof ’s-Gravenhage 16-07-2008
2011-156 Hof ’s-Gravenhage 08-09-2010
2011-157 Hof ’s-Gravenhage 01-12-2010
2011-158 Hof ’s-Gravenhage 12-01-2011
2011-159 Hof ’s-Gravenhage 02-02-2011
2011-160 Hof ’s-Gravenhage 16-02-2011
2011-161 Hof ’s-Gravenhage 09-03-2011
2011-162 Hof ’s-Hertogenbosch 14-12-2010
2011-163 Hof ’s-Hertogenbosch 29-03-2011
2011-164 Rb. Alkmaar 24-02-2011
2011-165 Rb. Amsterdam 02-03-2011
2011-166 Rb. Arnhem 08-09-2010
2011-167 Vzngr. Rb. Arnhem 24-02-2011
2011-168 Rb. Assen 10-11-2010
2011-169 Rb. Breda 04-03-2011
2011-170 Rb. Dordrecht 16-03-2011
2011-171 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 09-11-2010
2011-172 Rb. ’s-Gravenhage 30-11-2010
2011-173 Rb. Utrecht, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 10-12-2010
2011-174 Rb. Amsterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 14-12-2010
2011-175 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 07-01-2011
2011-176 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 13-01-2011
2011-177 Rb. ’s-Gravenhage 20-01-2011
2011-178 Rb. ’s-Gravenhage 04-02-2011
2011-179 Rb. Breda, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 04-02-2011
2011-180 Rb. ’s-Gravenhage 17-02-2011
2011-181 Rb. Amsterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 24-02-2011
2011-182 Rb. Haarlem, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 03-03-2011
2011-183 Rb. Groningen 04-01-2011
2011-184 Rb. Groningen 11-01-2011
2011-185 Vzngr. Rb. Haarlem 10-01-2011
2011-186 Rb. ’s-Hertogenbosch 12-01-2011
2011-187 Rb. Maastricht 01-12-2010
2011-188 Rb. Maastricht 05-01-2011
2011-189 Vzngr. Rb. Middelburg 26-10-2010
2011-190 Rb. Roermond 02-03-2011
2011-191 Vzngr. Rb. Rotterdam 08-12-2010
2011-192 Rb. Utrecht 23-02-2011
2011-193 Rb. Zutphen 29-12-2010
2011-194 Hof van Justitie EU 15-03-2011
2011-195 Hoge Raad 18-02-2011
2011-196 Hoge Raad 18-03-2011
2011-197 Hof Amsterdam 21-12-2010
2011-198 Hof ’s-Gravenhage 01-02-2011
2011-199 Hof ’s-Hertogenbosch 18-05-2010
2011-200 Hof ’s-Hertogenbosch 14-12-2010
2011-201 Hof ’s-Hertogenbosch 18-01-2011
2011-202 Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 14-12-2010
2011-203 Hof Leeuwarden 25-01-2011
2011-204 Rb. Amsterdam 23-02-2011
2011-205 Rb. Arnhem 24-11-2010
2011-206 Rb. Arnhem 01-12-2010
2011-207 Rb. Arnhem 16-02-2011
2011-208 Vzngr. Rb. Dordrecht 17-06-2010
2011-209 Rb. Dordrecht 16-02-2011
2011-210 Rb. ’s-Gravenhage 19-01-2011
2011-211 Rb. ’s-Gravenhage 02-02-2011
2011-212 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 13-12-2010
2011-213 Rb. Rotterdam 28-05-2008
2011-214 Rb. Rotterdam 01-09-2010
2011-215 Rb. Rotterdam 01-09-2010
2011-216 Rb. Rotterdam 24-11-2010
2011-217 Rb. Rotterdam 29-12-2010
2011-218 Rb. Rotterdam 05-01-2011
2011-219 Rb. Zutphen 02-02-2011
2011-220 Hof van Justitie EU 17-02-2011
2011-221 Hoge Raad 07-01-2011
2011-222 Hoge Raad 04-02-2011
2011-223 Hoge Raad 04-02-2011
2011-224 Hoge Raad 18-03-2011
2011-225 Hoge Raad 18-03-2011
2011-226 Hoge Raad 18-03-2011
2011-227 Hoge Raad 01-04-2011
2011-228 Hoge Raad 15-04-2011
2011-229 Hof Amsterdam 22-02-2011
2011-230 Hof Amsterdam 15-03-2011
2011-231 Hof Arnhem 08-06-2010
2011-232 Hof Arnhem 28-09-2010
2011-233 Hof ’s-Gravenhage 26-10-2010
2011-234 Hof ’s-Gravenhage 15-03-2011
2011-235 Hof ’s-Gravenhage 16-03-2011
2011-236 Hof ’s-Hertogenbosch 22-03-2011
2011-237 Vzngr. Rb. Amsterdam 06-01-2011
2011-238 Rb. Arnhem, sector kanton, locatie Wageningen 23-02-2011
2011-239 Rb. ’s-Gravenhage 16-02-2011
2011-240 Vzngr. Rb. Haarlem 20-01-2011
2011-241 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond 29-11-2010
2011-242 Rb. ’s-Hertogenbosch 15-12-2010
2011-243 Rb. ’s-Hertogenbosch 12-01-2011
2011-244 Rb. ’s-Hertogenbosch 26-01-2011
2011-245 Rb. Middelburg 27-10-2010
2011-246 Rb. Rotterdam 24-11-2010
2011-247 Rb. Rotterdam 05-01-2011
2011-248 Rb. Rotterdam 26-01-2011
2011-249 Vzngr. Rb. Rotterdam 28-02-2011
2011-250 Rb. Rotterdam 02-03-2011
2011-251 Rb. Rotterdam 02-03-2011
2011-252 Rb. Zutphen 02-02-2011

Literatuur

2011-253 Internationaal privaatrecht
2011-254 Internationaal privaatrecht
2011-255 Internationaal privaatrecht
2011-256 Internationaal privaatrecht
2011-257 Opgelegde bescherming in het Europees internationaal privaatrecht
2011-258 Codificatie van het Nederlandse ipr of het vastleggen van een nationaal navigatiesysteem voor internationale vliegroutes. Invoering van Boek 10 BW manoeuvrerend langs en door de Europese aswolken heen
2011-259 ‘Though this be madness, yet there is method in ’t’. De codificatie van het internationaal privaatrecht in Boek 10 Burgerlijk Wetboek
2011-260 The first codification of choice-of-law rules in the People’s Republic of China: an overview
2011-261 Noot bij Hof ’s-Gravenhage 18 augustus 2010, zaaknr. 200.035.475/01, LJN: BN4412 (NIPR 2011, 13)
2011-262 Internationaal privaatrecht
2011-263 Kinderontvoering: een vervolg
2011-264 Aanwijzing van het op de afwikkeling van een nalatenschap toepasselijke recht
2011-265 Rome III: geen geünificeerd Europees conflictenrecht op het terrein van de echtscheiding voor Nederland
2011-266 Twee nationaliteiten op één kussen, daar slaapt de (Nederlandse) overheid tussen?!
2011-267 The Law applicable to Investment Services Contracts under the Rome I Regulation. Does Private International Law ensure the applicability of MiFID Protection?
2011-268 Internationaal privaatrecht
2011-269 Naar een contractenrecht voor de Unie. Waar de Europese regelgever aan moet denken
2011-270 Bespreking van M.A.I.H. Hoeks, Multimodal Transport Law, The law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods (diss. EUR), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2009
2011-271 The English ‘Blue Sky’ case shows that the aircraft finance practice needs uniform international substantive mortgage laws as the existing conflict rules fail. The Cape Town Convention solves the existing problems while the Geneva Convention is obsolete
2011-272 Conservatoir beslag in het vervoer
2011-273 Vrij verkeer van vennootschappen in de EU – Een rechtsvergelijkende exercitie van nationaalrechtelijke ontwikkelingen. State of the art anno 2010
2011-274 Het Nederlandse privaatrecht onder Europese invloed
2011-275 Europees procesrecht: art. 81 VWEU en de nieuwe EEX-verordening
2011-276 The Commission’s Proposal to amend the arbitration exception should be embraced!
2011-277 Europees beslagrecht, een ijdele droom?
2011-278 Bij nader inzien: de Hoge Raad komt terug van zijn opvatting dat bij de kantoorbetekening ex artikel 63 Rv ook het Haags Betekeningsverdrag moet worden gevolgd. Noot bij Hoge Raad 4 februari 2011, nr. 10/04456, LJN: BP0006 (NIPR 2011, 222) en nr. 10/05104, LJN: BP 3105 (NIPR 2011, 223)
2011-279 Koop en plaats van levering in de zin van art. 5 Brussel I. Licht in de duisternis, of een uitgeblazen kaars en nu tasten in het duister?
2011-280 Voorlopige maatregelen: belangrijke wijzigingen op komst voor de (natte) praktijk!?
2011-281 The amendment to the arbitration exception suggested in the Commission’s Proposal: the reasons as to why it should be rejected
2011-282 Yukos: na meer dan 4 jaar procederen nog geen uitsluitsel over de erkenning van een Russisch faillissementsvonnis…dat moet anders!
2011-283 Noot bij Hof Amsterdam 12 november 2010, zaaknr. 200.070.039/01, LJN: BO3908, NJ 2010, 683 (Converium) (NIPR 2011, 85)
2011-284 Individuele handhaving van het consumentenrecht bij de burgerlijke rechter
2011-285 Noot bij Hof van Justitie EU 7 december 2010, zaken C-585/08 en C-144/09 (Pammer/Alpenhof) (NIPR 2011, 78)
2011-286 Noot bij Hof Amsterdam 19 oktober 2010, zaaknrs. 200.002.097/01 en 200.002.104/01, LJN: BO1035 (Yukos) (NIPR 2011, 84)
2011-287 Pammer en Alpenhof: het richten van een website. Commentaar bij Hof van Justitie EU 7 december 2010, zaken C-585/08 en C-144/09 (Pammer/Alpenhof) (NIPR 2011, 78)