Inhoud 1988, aflevering 3

Rechtspraak

1988-459 Rb. Roermond 20-08-1987
1988-460 Rb. Roermond 03-09-1987
1988-461 Rb. Roermond 15-10-1987
1988-462 Rb. Roermond 29-10-1987
1988-464 Rb. ’s-Hertogenbosch 18-11-1987
1988-465 Rb. Roermond 03-12-1987
1988-466 Rb. Roermond 10-12-1987
1988-467 Rb. Roermond 17-12-1987
1988-470 Hof Amsterdam 04-01-1988
1988-473 Hof Amsterdam 29-02-1988
1988-474 Hof Amsterdam 14-03-1988
1988-475 Rb. Alkmaar 31-03-1988
1988-476 Rb. Alkmaar 14-04-1988
1988-477 Rb. ’s-Gravenhage 25-04-1988
1988-478 Rb. ’s-Gravenhage 25-04-1988
1988-479 Rb. Alkmaar 28-04-1988
1988-480 Rb. Amsterdam 03-05-1988
1988-481 Hof Amsterdam 16-05-1988
1988-482 Hof ’s-Gravenhage 19-05-1988
1988-483 Rb. Alkmaar 19-05-1988
1988-484 Rb. Alkmaar 19-05-1988
1988-485 Rb. ’s-Gravenhage 25-05-1988
1988-486 Rb. Alkmaar 26-05-1988
1988-487 Hoge Raad 27-05-1988
1988-488 Hof Amsterdam 30-05-1988
1988-489 Hof ’s-Hertogenbosch 03-06-1988
1988-490 Rb. ’s-Gravenhage 07-06-1988
1988-491 Rb. ’s-Gravenhage 08-06-1988
1988-492 Rb. Alkmaar 16-06-1988
1988-493 Rb. Assen 21-06-1988
1988-494 Rb. ’s-Gravenhage 29-06-1988
1988-495 Rb. ’s-Gravenhage 29-06-1988
1988-497 Rb. ’s-Gravenhage 04-07-1988
1988-498 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-1988
1988-499 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-1988
1988-500 Rb. ’s-Gravenhage 22-07-1988
1988-501 Pres.Rb. Breda 27-07-1988
1988-502 Rb. Alkmaar 11-08-1988
1988-503 Hof Amsterdam 15-08-1988
1988-504 Rb. ’s-Gravenhage 16-08-1988
1988-505 Rb. Zutphen 25-08-1988
1988-506 Rb. ’s-Gravenhage 29-08-1988
1988-507 Rb. ’s-Gravenhage 29-08-1988
1988-508 Rb. Alkmaar 01-09-1988
1988-509 Rb. ’s-Gravenhage 06-09-1988
1988-510 Rb. Alkmaar 08-09-1988
1988-511 Rb. Alkmaar 08-09-1988
1988-512 Hof Amsterdam 18-03-1986
1988-513 Rb. Rotterdam 27-06-1986
1988-514 Hof ’s-Gravenhage 24-10-1986
1988-515 Rb. Roermond 27-11-1986
1988-516 Rb. Rotterdam 16-01-1987
1988-518 Rb. Rotterdam 20-03-1987
1988-519 Rb. Amsterdam 01-04-1987
1988-520 Rb. Amsterdam 13-05-1987
1988-521 Rb. Rotterdam 12-06-1987
1988-523 Rb. Rotterdam 12-11-1987
1988-524 Rb. Amsterdam 18-11-1987
1988-525 Rb. Roermond 26-11-1987
1988-526 Rb. Rotterdam 27-11-1987
1988-527 Hof ’s-Gravenhage 08-01-1988
1988-528 Rb. Dordrecht 20-01-1988
1988-529 Hof ’s-Gravenhage 11-03-1988
1988-531 Hof ’s-Gravenhage 08-04-1988
1988-532 Rb. Alkmaar 28-04-1988
1988-533 Hof Amsterdam 19-05-1988
1988-534 Rb. Alkmaar 26-05-1988
1988-535 Hof ’s-Hertogenbosch 06-06-1988
1988-536 Rb. Alkmaar 09-06-1988
1988-537 Hof Amsterdam 16-06-1988
1988-538 Pres.Rb. Haarlem 17-06-1988
1988-539 Hoge Raad 24-06-1988
1988-540 Rb. Alkmaar 14-07-1988
1988-541 Rb. ’s-Gravenhage 20-07-1988
1988-542 Rb. Alkmaar 28-07-1988
1988-543 Rb. Alkmaar 11-08-1988
1988-544 Pres.Rb. Middelburg 22-08-1988
1988-545 Rb. Alkmaar 01-09-1988
1988-546 Rb. Alkmaar 15-09-1988
1988-548 Pres.Rb. Rotterdam 09-12-1983
1988-549 Hof ’s-Gravenhage 23-05-1986
1988-550 Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 28-10-1986
1988-555 Hof ’s-Gravenhage 10-09-1987
1988-556 Pres.Rb. Middelburg 02-10-1987
1988-557 Hof ’s-Gravenhage 08-10-1987
1988-562 Rb. Rotterdam 18-12-1987
1988-568 Rb. ’s-Gravenhage 22-03-1988
1988-569 Hof Amsterdam 28-04-1988
1988-570 Hof ’s-Gravenhage 28-04-1988
1988-571 Rb. Alkmaar 28-04-1988
1988-572 Pres.Rb. Amsterdam 28-04-1988
1988-573 Pres.Rb. Dordrecht 28-04-1988
1988-574 Hof ’s-Gravenhage 29-04-1988
1988-575 Hof ’s-Gravenhage 29-04-1988
1988-576 Rb. Alkmaar 26-05-1988
1988-577 Pres.Rb. Roermond 26-05-1988
1988-578 Pres.Rb. Rotterdam 30-05-1988
1988-579 Rb. ’s-Gravenhage 31-05-1988
1988-580 Pres.Rb. Middelburg 09-06-1988
1988-581 Hof ’s-Gravenhage 23-06-1988
1988-582 Hof van Justitie EG 06-07-1988
1988-583 Ktg. Zevenbergen 14-07-1988
1988-584 Pres.Rb. Arnhem 01-08-1988
1988-585 Rb. Amsterdam 07-09-1988

Literatuur

1988-586 Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een ipr-codificatie
1988-587 Codificatie van het internationaal privaatrecht
1988-588 Internationaal privaatrecht: rechtsmacht inzake een nevenvordering tot boedelscheiding"; noot bij Hof Den Haag 28.8.1986, NIPR 1987 nr. 212
1988-589 Het Bazelse Testamentenregisterverdrag 1972
1988-590 Het Centraal Testamentenregister in het buitenland
1988-591 Ontwikkelingen in het erfrecht
1988-592 De Overeenkomst betreffende internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
1988-593 Boekbespreking: "Internationaal huwelijksvermogensrecht", J.H.M. van Erp; Studiepockets privaatrecht nr. 38; Zwolle: Tjeenk Willink, 1985, XII + 132 p.
1988-594 Overzicht der Nederlandse rechtspraak IPR. Huwelijksvermogensrecht (1984-1987)
1988-595 Internationaal privaatrecht
1988-596 Internationaal Privaatrecht
1988-597 Opneming in Nederland van kinderen uit het buitenland met het oog op adoptie
1988-598 Burgerrechtelijke aspecten van ontvoering van kinderen over de grens
1988-599 noot bij Hoge Raad 18.12.1987 (NIPR 1988 nr. 304)
1988-600 noot bij Hoge Raad 29.1.1988 (NIPR 1988 nr. 315)
1988-601 Overzicht der Nederlandse rechtspraak IPR. Curatele (1984-1987)
1988-602 Overzicht der Nederlandse rechtspraak IPR. Burgerlijke Stand (1984-1987)
1988-603 Schijnhuwelijk en schijnerkenning
1988-604 Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst
1988-605 Het internationale agentencontract
1988-606 Noot bij Hof van Justitie EG 15.1.1987 (NIPR 1988 nr. 174)
1988-607 EEG Bevoegdheids-en Executieverdrag. EEX voor Ierland in werking!