Inhoud 2000, aflevering 3

Artikelen

2000-331 Vordering tot medewerking aan een rabbinale echtscheiding
2000-342 Vrij verkeer van rechtspersonen in ‘Europa’ na Hof van Justitie EG Centros. Nieuwe prejudiciële procedures: IPR-zetelleren verenigbaar met EG-Verdrag? (Hof van Justitie EG 9 maart 1999; NIPR 1999, 242)
2000-343 Internationaal retentierecht (Hoge Raad 7 januari 2000; NIPR 2000, 106)
2000-349 Europees vestigingsrecht van vennootschappen en internationaal privaatrecht
2000-350 Boekbespreking T.M. Bos, ‘Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief’ (diss. VU), 2000
2000-357 Artikel 12 EG-Verdrag en het (internationale) procesrecht; hernieuwde kritiek op de cautio judicatum solvi

Rechtspraak

2000-169 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25-01-2000
2000-170 Hoge Raad 14-04-2000
2000-171 Hoge Raad 14-04-2000
2000-172 Hoge Raad 12-05-2000
2000-173 Hof ’s-Gravenhage 10-03-2000
2000-174 Hof ’s-Gravenhage 19-04-2000
2000-175 Hof ’s-Gravenhage 03-05-2000
2000-176 Hof ’s-Gravenhage 10-05-2000
2000-177 Hof ’s-Gravenhage 31-05-2000
2000-178 Hof ’s-Gravenhage 14-06-2000
2000-179 Hof ’s-Hertogenbosch 02-02-2000
2000-180 Rb. Amsterdam 12-01-1999
2000-181 Rb. ’s-Gravenhage 09-02-2000
2000-182 Rb. ’s-Gravenhage 07-04-2000
2000-183 Rb. ’s-Gravenhage 12-04-2000
2000-184 Rb. ’s-Gravenhage 14-04-2000
2000-185 Rb. ’s-Gravenhage 02-05-2000
2000-186 Rb. ’s-Gravenhage 10-05-2000
2000-187 Rb. ’s-Hertogenbosch 28-03-2000
2000-188 Rb. ’s-Hertogenbosch 09-06-2000
2000-189 Rb. Utrecht 29-03-2000
2000-190 Hof Amsterdam 26-11-1998
2000-191 Hof ’s-Hertogenbosch 26-01-2000
2000-192 Hof ’s-Hertogenbosch 06-03-2000
2000-193 Rb. Almelo 03-05-2000
2000-194 Pres.Rb. Middelburg 19-08-1998
2000-195 Rb. Rotterdam 10-06-1999
2000-196 Rb. Rotterdam 10-06-1999
2000-197 Rb. Zutphen 08-06-2000
2000-198 Ktg. Amersfoort 22-12-1999
2000-199 Ktg. Zwolle 23-09-1997
2000-200 Hof van Justitie EG 13-07-2000
2000-201 Hoge Raad 24-03-2000
2000-202 Hof Amsterdam 19-02-1998
2000-203 Hof Amsterdam 08-10-1998
2000-204 Hof Amsterdam 05-11-1998
2000-205 Hof Amsterdam 04-11-1999
2000-206 Hof ’s-Gravenhage 20-05-1999
2000-207 Hof ’s-Gravenhage 13-07-1999
2000-208 Hof ’s-Gravenhage 26-10-1999
2000-209 Hof ’s-Hertogenbosch 01-03-2000
2000-210 Hof ’s-Hertogenbosch 16-03-2000
2000-211 Rb. Amsterdam 07-10-1998
2000-212 Rb. Arnhem 28-10-1999
2000-213 Pres.Rb. Arnhem 22-12-1999
2000-214 Rb. Middelburg 10-11-1999
2000-215 Pres.Rb. Utrecht 16-12-1999
2000-216 Rb. Utrecht 26-04-2000
2000-217 Rb. Zutphen 08-07-1999
2000-218 Rb. Zutphen 09-12-1999
2000-219 Rb. Zwolle 04-10-1999
2000-220 Ktg. ’s-Gravenhage 24-05-2000

Literatuur

2000-221 De toekomst van het IPR na het Verdrag van Amsterdam
2000-222 Internationaal privaatrecht
2000-223 Tien jaar internationaal namenrecht in Nederland
2000-224 Legalisatie van een huwelijksakte van Afghanen in Pakistan en de Notice die geen beschikking is
2000-225 De positie van het kind in de twee kinderontvoeringsverdragen
2000-226 Aanvechting in Nederland van internationale ‘gedwongen’ huwelijken
2000-227 Hoe echt is uw echt? De ineffectiviteit van schijnregelgeving
2000-228 Duits erfrecht en internationaal privaatrecht
2000-229 Het Pacte Civil de Solidarité, het geregistreerde partnerschap, het opengestelde huwelijk, en het Nederlandse internationaal privaatrecht
2000-230 Het geregistreerd partnerschap in het Nederlands IPR
2000-231 De kwalificatie van de pensioenverevening
2000-232 De rechtsgeldigheid in Nederland van een onderhands testament
2000-233 De wijziging van de Wet conflictenrecht namen (II)
2000-234 Belangrijke ontwikkelingen in het Personen- en familierecht met vermogensrechtelijke consequenties
2000-235 Naar een Europese bestrijding van schijnhuwelijken via het familierecht?
2000-236 Alimentatie: kies wijs!
2000-237 De Haagse Conferentie voor IPR en de rechten van het kind: van conflictenrecht naar rechtshulp
2000-238 Overeenkomsten in het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag
2000-239 Het Centros-arrest en het Nederlandse internationaal privaatrecht betreffende vennootschappen
2000-240 Het volgrecht van de Europese Commissie in de ban van het ipr
2000-241 Boekbespreking P. Vlas, ‘Rechtspersonen’, tweede druk, 1999; NIPR 1999, 333
2000-242 Noot bij Hof van Justitie EG 9 maart 1999, zaak C-212/97; NIPR 1999, 242
2000-243 Internationaal privaatrecht
2000-244 Noot bij Hoge Raad 16 april 1999, nr. 9094, R97/159; NIPR 1999, 165
2000-245 Gefinancierde rechtsbijstand in Duitsland
2000-246 Het Brussel II-Verdrag in het licht van het Van Uden-arrest
2000-247 Noot bij Hoge Raad 11 februari 2000, nr. C98/207HR; NIPR 2000, 107
2000-248 Internationaal en interregionaal procesrecht
2000-249 Noot bij Hoge Raad 16 april 1999, nr. 9094, R97/159; NIPR 1999, 165
2000-250 Public Policy as a Refusal Ground: Well Regulated?
2000-251 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter
2000-252 Noot bij Hof van Justitie EG 17 november 1998, zaak C-39/95; NIPR 1999, 77
2000-253 Polen bij EVEX
2000-331 Vordering tot medewerking aan een rabbinale echtscheiding
2000-342 Vrij verkeer van rechtspersonen in ‘Europa’ na Hof van Justitie EG Centros. Nieuwe prejudiciële procedures: IPR-zetelleren verenigbaar met EG-Verdrag? (Hof van Justitie EG 9 maart 1999; NIPR 1999, 242)
2000-343 Internationaal retentierecht (Hoge Raad 7 januari 2000; NIPR 2000, 106)
2000-349 Europees vestigingsrecht van vennootschappen en internationaal privaatrecht
2000-350 Boekbespreking T.M. Bos, ‘Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief’ (diss. VU), 2000
2000-357 Artikel 12 EG-Verdrag en het (internationale) procesrecht; hernieuwde kritiek op de cautio judicatum solvi