Inhoud 2009, aflevering 2

Artikelen

2009-159 De techniek van de rechtskeuze nader onderzocht, in het bijzonder de tijdens een rechtsgeding uitgebrachte rechtskeuze volgens artikel 3 EVO (artikel 3 Rome I-Vo)
2009-166 Grenzen aan beslaglegging in Europa
2009-167 The arbitration exception in the Brussels Jurisdiction Regulation in the light of the judgment of the European Court of Justice in Allianz SpA et al. v. West Tankers, Inc.

Rechtspraak

2009-85 Hof van Justitie EG 02-04-2009
2009-86 Hoge Raad 13-03-2009
2009-87 Hof Amsterdam 03-07-2008
2009-88 Hof Arnhem 18-11-2008
2009-89 Hof ’s-Gravenhage 18-07-2008
2009-90 Hof ’s-Gravenhage 19-11-2008
2009-91 Hof ’s-Gravenhage 07-01-2009
2009-92 Hof ’s-Gravenhage 28-01-2009
2009-93 Hof ’s-Hertogenbosch 21-02-2008
2009-94 Hof ’s-Hertogenbosch 16-09-2008
2009-95 Hof ’s-Hertogenbosch 27-11-2008
2009-96 Hof Leeuwarden 02-07-2008
2009-97 Rb. Alkmaar 21-08-2008
2009-98 Rb. Alkmaar 26-08-2008
2009-99 Rb. Alkmaar 16-10-2008
2009-100 Rb. Alkmaar 04-03-2009
2009-101 Rb. Arnhem 17-11-2008
2009-102 Rb. ’s-Gravenhage 08-03-2006
2009-103 Rb. ’s-Gravenhage 29-03-2006
2009-104 Rb. ’s-Gravenhage 03-06-2008
2009-105 Rb. ’s-Gravenhage 02-10-2008
2009-106 Rb. ’s-Gravenhage 06-10-2008
2009-107 Rb. ’s-Gravenhage 03-11-2008
2009-108 Rb. ’s-Gravenhage 16-01-2009
2009-109 Rb. Groningen 25-06-2008
2009-110 Rb. Haarlem 29-05-2008
2009-111 Rb. Haarlem 22-07-2008
2009-112 Rb. Maastricht 11-02-2009
2009-113 Rb. Roermond 25-02-2009
2009-114 Rb. Utrecht 19-01-2009
2009-115 Rb. Utrecht 21-01-2009
2009-116 Rb. Zwolle-Lelystad 27-11-2008
2009-117 Hof Amsterdam 28-10-2008
2009-118 Hof Arnhem 08-07-2008
2009-119 Rb. Amsterdam 26-11-2008
2009-120 Rb. Arnhem 12-11-2008
2009-121 Vzngr. Rb. Arnhem 09-01-2009
2009-122 Rb. Arnhem 18-02-2009
2009-123 Rb. Breda 09-07-2008
2009-124 Rb. Groningen 26-11-2008
2009-125 Rb. Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem 18-02-2009
2009-126 Rb. ’s Hertogenbosch, sector kanton, locatie ’s-Hertogenbosch 09-09-2008
2009-127 Rb. Rotterdam 26-11-2008
2009-128 Hof van Justitie EG 10-02-2009
2009-129 Hof van Justitie EG 02-04-2009
2009-130 Hof van Justitie EG 23-04-2009
2009-131 Hof van Justitie EG 23-04-2009
2009-132 Hof van Justitie EG 28-04-2009
2009-133 Hof Amsterdam 28-10-2008
2009-134 Hof Amsterdam 25-11-2008
2009-135 Hof Amsterdam 13-01-2009
2009-136 Hof ’s-Gravenhage 10-02-2009
2009-137 Hof Leeuwarden 03-02-2009
2009-138 Rb. Alkmaar 25-02-2009
2009-139 Rb. Almelo, sector kanton, locatie Enschede 27-03-2009
2009-140 Rb. Arnhem 25-02-2009
2009-141 Vzngr. Rb. Breda 11-03-2009
2009-142 Rb. ’s-Hertogenbosch 31-12-2008
2009-143 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 12-02-2009
2009-144 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Heerlen 20-02-2009
2009-145 Rb. Rotterdam 21-01-2009
2009-146 Rb. Rotterdam 28-01-2009
2009-147 Rb. Rotterdam 04-02-2009
2009-148 Rb. Rotterdam 04-02-2009
2009-149 Rb. Rotterdam 04-02-2009
2009-150 Rb. Rotterdam 25-02-2009
2009-151 Vzngr. Rb. Rotterdam 07-04-2009
2009-152 Rb. Utrecht 15-04-2009

Literatuur

2009-153 Een Europees labyrint: het geografisch toepassingsgebied van de Brussel-I Verordening en aanverwante Europese wetgeving van internationaal privaat- en burgerlijk procesrecht
2009-154 Afwikkeling van de nalatenschap van een erflater met laatste gewone verblijfplaats buiten Nederland. Noot bij Rb. Rotterdam 3 september 2008, LJN: BG0764 (NIPR 2009, 14)
2009-155 De erkenning van een buitenlandse erkenning door een Nederlandse gehuwde man. De internationale openbare orde als derde noopt tot wijziging van art. 10 lid 2 sub a Wet conflictenrecht afstamming
2009-156 De Europese Verklaring van Erfrecht. De bescherming van crediteuren en debiteuren der nalatenschap
2009-157 Alimentatie uit Brussel met een Haags randje
2009-158 Boekbespreking J.G. Knot, ‘Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen’, diss. Groningen, Deventer: Kluwer 2008
2009-159 De techniek van de rechtskeuze nader onderzocht, in het bijzonder de tijdens een rechtsgeding uitgebrachte rechtskeuze volgens artikel 3 EVO (artikel 3 Rome I-Vo)
2009-160 De derde-benadeelde en de directe actie in het verzekeringsrecht. Grensoverschrijdende gevallen
2009-161 Multinational Groups of Companies under the EC Insolvency Regulation: where do we stand?
2009-162 Cartesio: zetelverplaatsing en de vrijheid van vestiging
2009-163 Forumshopping in een Europese insolventie. Concurrente crediteuren als belanghebbende derden
2009-164 Europese ontwikkelingen
2009-165 Derdenbeslag in internationaal perspectief
2009-166 Grenzen aan beslaglegging in Europa
2009-167 The arbitration exception in the Brussels Jurisdiction Regulation in the light of the judgment of the European Court of Justice in Allianz SpA et al. v. West Tankers, Inc.
2009-168 Plaatst Nederland zich alsnog ‘aan de spits der moderne rechtsontwikkeling’?
2009-169 Noot bij Hof van Justitie EG 8 november 2005, zaak C-443/03 (NJ 2009, 66; NIPR 2006, 29) en Hoge Raad 23 februari 2007, nr. C02/089HR (NJ 2009, 67; NIPR 2007, 130) (Leffler/Berlin Chemie); Hof van Justitie EG 9 februari 2006, zaak C-473/04 (Plumex/Young Sports (NJ 2009, 69; NIPR 2006, 124); Hof van Justitie EG 8 mei 2008, zaak C-14/07 (Grimshaw/Weiss) (NJ 2009, 69; NIPR 2008, 190); Hoge Raad 30 mei 2008, nr. C06/325HR (Magnus/Octopus) (NJ 2009, 70; NIPR 2008, 193)
2009-170 Noot bij Hof van Justitie EG 13 december 2007, zaak C-463/06 (FBTO/Odenbreit) (NIPR 2008, 46)
2009-171 Noot bij Hof van Justitie EG 2 oktober 2008, zaak C-372/07 (Hassett en Doherty/North Western Health Board) (NIPR 2008, 288)
2009-172 Herziening EVEX: Een nieuw Verdrag van Lugano