Inhoud 2019, aflevering 1

Artikelen

2019-106 Maritime law and private international law
2019-118 Het cognossement op naam en IPR
2019-119 Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een begin van een weg. Hoge Raad 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2322 (FNV/Van den Bosch)
2019-120 Forum selection clauses under the Hague (Visby) Rules
2019-122 International maritime employment law – About the special legal status of the most globalised of international workers: the seafarer
2019-126 Beachcombing for liability limits? Wreck and cargo removal claims in private international law

Rechtspraak

2019-1 Hof van Justitie EU 16-01-2019
2019-2 Hoge Raad 02-11-2018
2019-3 Hoge Raad 21-12-2018
2019-4 Hoge Raad 21-12-2018
2019-5 Hoge Raad 21-12-2018
2019-6 Hof Amsterdam 09-10-2018
2019-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
2019-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2018
2019-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018
2019-10 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
2019-11 Hof Den Haag 17-10-2018
2019-12 Hof Den Haag 31-10-2018
2019-13 Hof Den Haag 27-11-2018
2019-14 Hof ’s-Hertogenbosch 04-10-2018
2019-15 Hof ’s-Hertogenbosch 30-10-2018
2019-16 Rb. Amsterdam 03-10-2018
2019-17 Rb. Den Haag 28-06-2018
2019-18 Rb. Den Haag 28-06-2018
2019-19 Rb. Den Haag 02-07-2018
2019-20 Rb. Den Haag 13-08-2018
2019-21 Rb. Den Haag 21-08-2018
2019-22 Rb. Den Haag 30-10-2018
2019-23 Rb. Limburg 08-11-2018
2019-24 Rb. Limburg 27-11-2018
2019-25 Rb. Midden-Nederland 27-06-2018
2019-26 Rb. Midden-Nederland 24-07-2018
2019-27 Rb. Midden-Nederland 05-09-2018
2019-28 Rb. Midden-Nederland 18-10-2018
2019-29 Rb. Noord-Holland 08-08-2018
2019-30 Rb. Noord-Holland 15-08-2018
2019-31 Rb. Noord-Nederland 20-11-2018
2019-32 Rb. Oost-Brabant 03-08-2018
2019-33 Rb. Oost-Brabant 04-12-2018
2019-34 Rb. Overijssel 06-06-2018
2019-35 Rb. Overijssel 25-06-2018
2019-36 Rb. Zeeland-West-Brabant 07-11-2018
2019-37 Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 21-08-2018
2019-38 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 20-11-2018
2019-39 Hof van Justitie EU 17-01-2019
2019-40 Hof van Justitie EU 31-01-2019
2019-41 Hoge Raad 19-10-2018
2019-42 Hoge Raad 23-11-2018
2019-43 Hoge Raad 14-12-2018
2019-44 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-45 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
2019-46 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018
2019-47 Rb. Amsterdam 26-09-2018
2019-48 Rb. Amsterdam 07-11-2018
2019-49 Rb. Den Haag 26-09-2018
2019-50 Rb. Midden-Nederland 17-12-2018
2019-51 Rb. Rotterdam 04-06-2018
2019-52 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-53 Rb. Rotterdam 05-09-2018
2019-54 Rb. Rotterdam 12-09-2018
2019-55 Rb. Rotterdam 19-09-2018
2019-56 Hof van Justitie EU 14-11-2018
2019-57 Hof van Justitie EU 22-11-2018
2019-58 Hof van Justitie EU 06-02-2019
2019-59 Hof van Justitie EU 14-02-2019
2019-60 Hof van Justitie EU 14-02-2019
2019-61 Hoge Raad 02-11-2018
2019-62 Hoge Raad 11-01-2019
2019-63 Hoge Raad 18-01-2019
2019-64 Hoge Raad 22-02-2019
2019-65 Hof Amsterdam 20-03-2018
2019-66 Hof Amsterdam 09-10-2018
2019-67 Hof Amsterdam 16-10-2018
2019-68 Hof Amsterdam 06-11-2018
2019-69 Hof Amsterdam 11-12-2018
2019-70 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-71 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
2019-72 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
2019-73 Hof Den Haag 15-06-2017
2019-74 Hof ’s-Hertogenbosch 04-12-2018
2019-75 Rb. Amsterdam 29-11-2018
2019-76 Rb. Amsterdam 05-12-2018
2019-77 Rb. Amsterdam 12-12-2018
2019-78 Rb. Amsterdam 21-12-2018
2019-79 Rb. Den Haag 11-07-2018
2019-80 Rb. Den Haag 25-07-2018
2019-81 Rb. Den Haag 01-08-2018
2019-82 Rb. Den Haag 10-08-2018
2019-83 Rb. Den Haag 13-08-2018
2019-84 Rb. Den Haag 15-08-2018
2019-85 Rb. Den Haag 15-08-2018
2019-86 Rb. Den Haag 19-09-2018
2019-87 Rb. Den Haag 21-09-2018
2019-88 Rb. Den Haag 24-09-2018
2019-89 Rb. Noord-Holland 15-08-2018
2019-90 Rb. Noord-Holland 22-08-2018
2019-91 Rb. Noord-Holland 29-08-2018
2019-92 Rb. Oost-Brabant 19-09-2018
2019-93 Rb. Oost-Brabant 13-12-2018
2019-94 Rb. Rotterdam 23-05-2018
2019-95 Rb. Rotterdam 27-06-2018
2019-96 Rb. Rotterdam 11-07-2018
2019-97 Rb. Rotterdam 11-07-2018
2019-98 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-99 Rb. Rotterdam 25-07-2018
2019-100 Rb. Rotterdam 01-08-2018
2019-101 Rb. Rotterdam 22-08-2018
2019-102 Rb. Rotterdam 29-08-2018
2019-103 Rb. Rotterdam 29-08-2018
2019-104 Rb. Rotterdam 07-09-2018
2019-105 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 17-09-2018

Literatuur

2019-106 Maritime law and private international law
2019-107 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2019-108 Art. 26 Verordening Huwelijksvermogensstelsels: de objectieve verwijzingsregel
2019-109 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels
2019-110 (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht
2019-111 Islamitische echtscheiding en de burgerlijke rechter
2019-112 De Europese huwelijksvermogensrechtverordening in de notariële praktijk. Waar moet de notaris opletten?
2019-113 IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht
2019-114 Coherentie en consistentie in internationaal familierecht (oratie)
2019-115 Nieuw IPR-relatievermogensrecht: voor huwelijk en geregistreerd partnerschap
2019-116 Rechtskeuze, huwelijksvoorwaarden en derdenwerking onder de Verordening Huwelijksvermogensstelsels
2019-117 Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Europese Verordening partnerschapsvermogens
2019-118 Het cognossement op naam en IPR
2019-119 Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport – een begin van een weg. Hoge Raad 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2322 (FNV/Van den Bosch)
2019-120 Forum selection clauses under the Hague (Visby) Rules
2019-121 Erfrechtelijke moeilijkheden op het gebied van het internationaal privaatrecht
2019-122 International maritime employment law – About the special legal status of the most globalised of international workers: the seafarer
2019-123 Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien. Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect
2019-124 Brexit en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken
2019-125 De civiele kamer en de prejudiciële procedure: kritisch doch loyaal aan het Hof van Justitie
2019-126 Beachcombing for liability limits? Wreck and cargo removal claims in private international law