Inhoud 1996, aflevering 1

Rechtspraak

1996-54 Hoge Raad 06-10-1995
1996-55 Hof Amsterdam 27-04-1995
1996-56 Hof Amsterdam 04-05-1995
1996-57 Hof Amsterdam 15-06-1995
1996-58 Hof ’s-Gravenhage 28-07-1995
1996-59 Hof ’s-Hertogenbosch 19-10-1995
1996-60 Hof ’s-Hertogenbosch 02-11-1995
1996-61 Rb. ’s-Gravenhage 17-10-1995
1996-62 Rb. ’s-Gravenhage 01-11-1995
1996-63 Rb. ’s-Gravenhage 15-11-1995
1996-64 Rb. ’s-Gravenhage 06-12-1995
1996-65 Rb. ’s-Gravenhage 20-12-1995
1996-66 Rb. ’s-Gravenhage 16-01-1996
1996-67 Rb. ’s-Gravenhage 17-01-1996
1996-68 Rb. ’s-Gravenhage 17-01-1996
1996-69 Rb. ’s-Gravenhage 24-01-1996
1996-70 Rb. Groningen 06-06-1995
1996-71 Rb. ’s-Hertogenbosch 22-09-1995
1996-72 Rb. ’s-Hertogenbosch 20-11-1995
1996-73 Hoge Raad 25-03-1994
1996-74 Hoge Raad 27-01-1995
1996-75 Hof Amsterdam 22-12-1994
1996-76 Hof Amsterdam 02-03-1995
1996-77 Hof Amsterdam 30-03-1995
1996-78 Hof Arnhem 02-05-1995
1996-79 Hof ’s-Gravenhage 28-03-1995
1996-80 Hof ’s-Hertogenbosch 06-11-1995
1996-81 Hof ’s-Hertogenbosch 29-11-1995
1996-82 Pres.Rb. Amsterdam 02-03-1995
1996-83 Pres.Rb. Arnhem 06-01-1995
1996-84 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 16-08-1994
1996-86 Rb. Rotterdam 01-07-1994
1996-87 Rb. Rotterdam 02-09-1994
1996-88 Rb. Rotterdam 24-02-1995
1996-89 Rb. Rotterdam 03-03-1995
1996-90 Rb. Rotterdam 17-03-1995
1996-91 Rb. Rotterdam 01-06-1995
1996-92 Rb. Rotterdam 27-07-1995
1996-93 Rb. Rotterdam 21-09-1995
1996-94 Pres.Rb. Rotterdam 05-10-1995
1996-95 Rb. Zwolle 01-03-1995
1996-99 Hof van Justitie EG 11-08-1995
1996-103 Hoge Raad 20-10-1995
1996-104 Hoge Raad 10-11-1995
1996-105 Hoge Raad 01-12-1995
1996-106 Hoge Raad 01-12-1995
1996-107 Hoge Raad 08-12-1995
1996-108 Hoge Raad 12-01-1996
1996-109 Hoge Raad 19-01-1996
1996-110 Hof Amsterdam 09-12-1993
1996-111 Hof Amsterdam 09-02-1995
1996-112 Hof Amsterdam 09-02-1995
1996-113 Hof Amsterdam 09-03-1995
1996-114 Hof Amsterdam 06-04-1995
1996-115 Hof Amsterdam 20-04-1995
1996-116 Hof Arnhem 13-09-1994
1996-117 Hof ’s-Hertogenbosch 03-10-1995
1996-118 Hof ’s-Hertogenbosch 09-10-1995
1996-119 Hof ’s-Hertogenbosch 16-11-1995
1996-120 Hof ’s-Hertogenbosch 04-12-1995
1996-121 Pres.Rb. Amsterdam 16-10-1995
1996-122 Pres.Rb. Dordrecht 11-01-1994
1996-123 Rb. Groningen 27-01-1995
1996-125 Rb. Leeuwarden 07-06-1995
1996-126 Pres.Rb. Maastricht 16-10-1995
1996-127 Rb. Middelburg 25-01-1995
1996-128 Rb. Middelburg 01-02-1995
1996-129 Rb. Middelburg 08-03-1995
1996-130 Rb. Middelburg 05-04-1995
1996-131 Rb. Middelburg 17-05-1995
1996-132 Pres.Rb. Middelburg 01-09-1995
1996-133 Rb. Middelburg 18-10-1995
1996-134 Rb. Rotterdam 17-02-1995
1996-135 Rb. Rotterdam 11-05-1995
1996-136 Rb. Rotterdam 28-09-1995
1996-137 Rb. Rotterdam 28-09-1995
1996-138 Rb. Rotterdam 28-09-1995
1996-139 Rb. Rotterdam 09-11-1995
1996-140 Rb. Utrecht 26-04-1995
1996-142 Rb. Zutphen 30-11-1995
1996-143 Rb. Zwolle 16-08-1995
1996-144 Rb. Zwolle 01-11-1995
1996-145 Ktg. Amsterdam 05-01-1996

Literatuur

1996-146 Internationaal Privaatrecht
1996-147 Internationaal Privaatrecht
1996-148 Kodifikation des niederländischen Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
1996-149 Vrouwen en het internationaal privaatrecht
1996-150 Geregistreerd partnerschap en de Europese Unie. Kanttekeningen over de internationale reikwijdte van het wetsvoorstel
1996-151 Vereffening en verdeling in het Nederlandse internationaal erfrecht
1996-152 Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (wetenschappelijk gedeelte) op 2 december 1994. Besproken preadviezen: `Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief' van mr C.D. van Boeschoten en `Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag' van prof. mr R.D. Vriesendorp
1996-153 Het Haagse Trustverdrag in Nederlands Perspectief (1) Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag (2)
1996-154 Europese onrechtmatige daad? Rechtmatige daadkracht!
1996-155 Produktaansprakelijkheid
1996-156 Boekbespreking C.R. Huiskes, "De Europese vennootschap, Enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een Europese vennootschap", 1993; NIPR 1995 nr. 452 (1) Boekbespreking C.R. Huiskes, "De Europese vennootschap, Enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een Europese vennootschap", 1993; NIPR 1995 nr. 452 (2)
1996-157 Boekbespreking R.C. van Dongen, "Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwingen over `Piercing the corporate veil' in het interne en internationaal privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas", 1995; NIPR 1995 nr. 451
1996-158 Naar een Europese en mondiale lex mercatoria. De Principles of European Contract Law en de Unidroit Principles of International Commercial Contracts
1996-159 De overeenkomst in het IPR
1996-160 Het wetsontwerp inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken
1996-161 Vennootschappelijke buitenlanders in Nederland
1996-162 Inwerkingtreding Haags Trustverdrag
1996-163 Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht 1990-1994/1995: Goederenrecht
1996-164 Boekbespreking G. Betlem, "Civil Liability for Transfrontier Pollution. Dutch Environmental Tort Law in International Cases in the Light of Community Law", 1993
1996-165 Reactie naar aanleiding van het artikel van mw mr drs S.M. van den Braak `Omzetting van een buitenlandse in een Nederlandse vennootschap', WPNR (1994) 6153
1996-166 Uncitral ¦ Insol Judicial Colloquium on Cross-Border Insolvency, Toronto, 22/23 maart 1995
1996-167 Noot bij Hof van Justitie EG 2.6.1994 nr. C-414/92; NIPR 1995 nr. 246
1996-168 Noot bij Hoge Raad 25.11.1994 nr. 15522; NIPR 1995 nr. 252
1996-169 De rechtbank-president: de `dorpsoudste' van het dorp dat Europa heet
1996-170 Grensoverschrijdende toevoegingen binnen het Koninkrijk
1996-171 Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht ¦ Arbitrage (1990- 1994)
1996-172 De bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale arbeidsovereenkomsten
1996-173 Boekbespreking J.M. Hebly, "Verkrijging van getuigenbewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken", diss. 1994; NIPR 1995 nr. 317
1996-174 Grensoverschrijdende belediging en artikel 5 sub 3 EEX
1996-175 Forumshopping in EEX en EVEX
1996-176 Lidstaten van de Europese Unie paraferen Faillissementsverdrag