Inhoud 2011, aflevering 3

Artikelen

2011-392 The law governing the voluntary assignment of claims under the Rome I Regulation
2011-393 De gerichte activiteit van artikel 15 lid 1, onderdeel c, Brussel I: meer duidelijkheid door Luxemburgse gezichtspunten. Hof van Justitie EU 7 december 2010, gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09 (Pammer en Hotel Alpenhof)
2011-397 CMR of EEX? Van samenloop, litispendentie en het vrij verkeer van beslissingen in Europa. Hof van Justitie EU 4 mei 2010, zaak C-533/08 (TNT Express/AXA)
2011-399 Herschikking Brussel I: litispendentie en forumkeuze, een positieve stap voorwaarts!?

Rechtspraak

2011-289 Hof van Justitie EU 15-07-2010
2011-290 Hoge Raad 13-05-2011
2011-291 Hoge Raad 17-06-2011
2011-292 Hoge Raad 17-06-2011
2011-293 Hoge Raad 24-06-2011
2011-294 Hof Amsterdam 30-03-2010
2011-295 Hof Amsterdam 03-05-2011
2011-296 Hof Arnhem 29-03-2011
2011-297 Hof Arnhem 24-05-2011
2011-298 Hof ’s-Gravenhage 10-11-2010
2011-299 Hof ’s-Gravenhage 22-12-2010
2011-300 Hof ’s-Gravenhage 30-03-2011
2011-301 Hof ’s-Gravenhage 13-04-2011
2011-302 Hof ’s-Gravenhage 11-05-2011
2011-303 Hof ’s-Hertogenbosch 05-04-2011
2011-304 Hof ’s-Hertogenbosch 09-06-2011
2011-305 Hof Leeuwarden 15-02-2011
2011-306 Hof Leeuwarden 24-02-2011
2011-307 Hof Arnhem nevenzittingsplaats Leeuwarden 05-04-2011
2011-308 Hof Leeuwarden 19-04-2011
2011-309 Hof Arnhem nevenzittingsplaats Leeuwarden 26-05-2011
2011-310 Rb. Amsterdam 23-03-2011
2011-311 Rb. Breda 19-04-2011
2011-312 Rb. Dordrecht 20-04-2011
2011-313 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 14-01-2011
2011-314 Rb. ’s-Hertogenbosch, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 14-03-2011
2011-315 Rb. ’s-Hertogenbosch, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 28-03-2011
2011-316 Rb. Almelo, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 28-03-2011
2011-317 Rb. Breda, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 29-03-2011
2011-318 Rb. ’s-Gravenhage 07-04-2011
2011-319 Rb. Leeuwarden, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 08-04-2011
2011-320 Rb. ’s-Gravenhage 20-04-2011
2011-321 Rb. ’s-Gravenhage 19-05-2011
2011-322 Rb. Rotterdam 12-01-2011
2011-323 Vzngr. Rb. Rotterdam 25-03-2011
2011-324 Rb. Utrecht 24-11-2010
2011-325 Rb. Utrecht 13-04-2011
2011-326 Rb. Zutphen 02-03-2011
2011-327 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 26-04-2011
2011-328 Hof Amsterdam 03-08-2010
2011-329 Hof Amsterdam 18-01-2011
2011-330 Hof Amsterdam 26-04-2011
2011-331 Hof ’s-Gravenhage 24-05-2011
2011-332 Rb. Almelo 04-05-2011
2011-333 Rb. Amsterdam 20-04-2011
2011-334 Rb. Breda, team kanton Breda 25-05-2011
2011-335 Vzngr. Rb. Dordrecht 28-04-2011
2011-336 Rb. ’s-Gravenhage 13-04-2011
2011-337 Rb. ’s-Gravenhage 13-04-2011
2011-338 Rb. Haarlem 15-10-2008
2011-339 Rb. Haarlem 25-05-2011
2011-340 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 28-10-2010
2011-341 Rb. Rotterdam 06-04-2011
2011-342 Rb. Rotterdam 27-04-2011
2011-343 Hof van Justitie EU 07-04-2011
2011-344 Hof van Justitie EU 12-04-2011
2011-345 Hof van Justitie EU 12-05-2011
2011-346 Hof van Justitie EU 09-06-2011
2011-347 Hoge Raad 08-04-2011
2011-348 Hoge Raad 27-05-2011
2011-349 Hof Amsterdam 16-03-2010
2011-350 Hof Amsterdam 13-04-2010
2011-351 Hof Amsterdam 07-09-2010
2011-352 Hof Amsterdam 10-05-2011
2011-353 Hof Arnhem 29-03-2011
2011-354 Hof ’s-Gravenhage 26-10-2010
2011-355 Hof ’s-Gravenhage 22-03-2011
2011-356 Hof ’s-Gravenhage 15-04-2011
2011-357 Hof ’s-Gravenhage 19-04-2011
2011-358 Hof ’s-Gravenhage 19-04-2011
2011-359 Hof ’s-Hertogenbosch 24-04-2007
2011-360 Hof ’s-Hertogenbosch 07-04-2009
2011-361 Hof ’s-Hertogenbosch 27-04-2010
2011-362 Hof ’s-Hertogenbosch 11-05-2010
2011-363 Hof ’s-Hertogenbosch 17-08-2010
2011-364 Hof ’s-Hertogenbosch 21-09-2010
2011-365 Hof ’s-Hertogenbosch 17-05-2011
2011-366 Pres. Hof Leeuwarden 05-10-2010
2011-367 Hof Leeuwarden 16-11-2010
2011-368 Rb. Almelo 20-04-2011
2011-369 Vzngr. Rb. Almelo 27-04-2011
2011-370 Rb. Amsterdam 03-06-2009
2011-371 Rb. Amsterdam 06-04-2011
2011-372 Rb. Arnhem 04-05-2011
2011-373 Rb. Assen 04-05-2011
2011-374 Rb. ’s-Gravenhage 22-12-2010
2011-375 Rb. Leeuwarden, sector kanton, locatie Sneek 15-04-2011
2011-376 Rb. Rotterdam 03-03-2010
2011-377 Rb. Rotterdam 04-08-2010
2011-378 Vzngr. Rb. Rotterdam 07-10-2010
2011-379 Rb. Rotterdam 17-11-2010
2011-380 Rb. Rotterdam 24-11-2010
2011-381 Rb. Rotterdam 29-12-2010
2011-382 Rb. Rotterdam 16-02-2011
2011-383 Rb. Rotterdam 02-03-2011
2011-384 Rb. Rotterdam 16-03-2011
2011-385 Rb. Rotterdam 20-04-2011

Literatuur

2011-386 Mijlpalen in het IPR: Over de Brusselse TGV, Boek 10 BW en andere IPR-ontwikkelingen
2011-387 Internationale estate planning: ook regels van internationaal huwelijksvermogensrecht binnen EU geharmoniseerd. Hoofdlijnen van het voorstel voor een Europese Huwelijksvermogensrechtverordening
2011-388 Huwelijk en burgerlijke stand
2011-389 De gevolgen van de inwerkingtreding van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
2011-390 Pleidooi voor revisie CMR
2011-391 The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law
2011-392 The law governing the voluntary assignment of claims under the Rome I Regulation
2011-393 De gerichte activiteit van artikel 15 lid 1, onderdeel c, Brussel I: meer duidelijkheid door Luxemburgse gezichtspunten. Hof van Justitie EU 7 december 2010, gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09 (Pammer en Hotel Alpenhof)
2011-394 De verhouding tussen de EEX-Verordening (Brussel I) en de Insolventieverordening
2011-395 De ‘principal place of business’: een brievenbus in Liberia? Problemen en onduidelijkheden bij forumkeuzen met een verwijzing naar het forum van de ‘principal place of business’ van de ‘Carrier’
2011-396 De voorgestelde aanpassing van de arbitrage-exceptie in de EEX-Verordening
2011-397 CMR of EEX? Van samenloop, litispendentie en het vrij verkeer van beslissingen in Europa. Hof van Justitie EU 4 mei 2010, zaak C-533/08 (TNT Express/AXA)
2011-398 Toepassing van de EEX-bevoegdheidsregels op verweerders uit derde landen: naar een universeel formeel toepassingsgebied
2011-399 Herschikking Brussel I: litispendentie en forumkeuze, een positieve stap voorwaarts!?
2011-400 Het principe van technische neutraliteit met betrekking tot consumentenovereenkomsten: enkele opmerkingen over Pammer & Hotel Alpenhof
2011-401 De herschikking van voorlopige en bewarende maatregelen onder de EEX-Verordening: een kort overzicht
2011-402 Noot bij Hof van Justitie EU 17 februari 2011, zaak C-283/09 (Werynski/Mediatel) (NIPR 2011, 220)
2011-403 Noot bij Hoge Raad 18 maart 2011, nr. 10/01368 (Bialek/Szajak c.s.) (NIPR 2011, 225) en Hoge Raad 18 maart 2011, nr. 10/01775 (Szajak-Combé c.s/Bialek) (NIPR 2011, 226)
2011-404 Noot bij Hoge Raad 18 maart 2011, nr. 10/00502 (Handelsveem/Hill c.s.) (NIPR 2011, 224)
2011-405 Aanzet tot herschikking EEX: het voorstel van de Commissie
2011-406 De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pammer en Alpenhof
2011-407 Reactie op het artikel ‘Conservatoir beslag in het vervoer’ van prof. mr. A.W. Jongbloed, TVR 2011-2, p. 56
2011-408 IPR-procesrecht
2011-409 Afschaffing van het exequatur onder het voorstel tot herschikking van de EEX-Verordening: een hybride tussenvorm?