Inhoud 1989, aflevering 1

Rechtspraak

1989-60 Hoge Raad 18-11-1988
1989-61 Hoge Raad 25-11-1988
1989-62 Hof Amsterdam 12-09-1988
1989-63 Hof Amsterdam 19-09-1988
1989-64 Hof Amsterdam 26-09-1988
1989-65 Hof Amsterdam 10-10-1988
1989-66 Hof Amsterdam 10-10-1988
1989-67 Hof Amsterdam 17-10-1988
1989-70 Hof Leeuwarden 20-05-1987
1989-71 Rb. Alkmaar 17-11-1988
1989-72 Rb. Alkmaar 24-11-1988
1989-73 Rb. Amsterdam 21-11-1988
1989-74 Rb. Amsterdam 05-12-1988
1989-75 Rb. Assen 22-11-1988
1989-76 Rb. Breda 03-10-1988
1989-77 Rb. Dordrecht 19-11-1987
1989-79 Rb. ’s-Gravenhage 06-07-1988
1989-80 Rb. ’s-Gravenhage 22-07-1988
1989-81 Rb. ’s-Gravenhage 18-10-1988
1989-82 Rb. ’s-Gravenhage 01-11-1988
1989-83 Rb. ’s-Gravenhage 01-11-1988
1989-84 Rb. ’s-Gravenhage 14-11-1988
1989-87 Rb. ’s-Gravenhage 15-11-1988
1989-88 Rb. ’s-Gravenhage 15-11-1988
1989-89 Rb. ’s-Gravenhage 15-11-1988
1989-90 Rb. ’s-Gravenhage 28-11-1988
1989-91 Rb. ’s-Gravenhage 13-12-1988
1989-92 Rb. ’s-Gravenhage 19-12-1988
1989-93 Rb. ’s-Gravenhage 19-12-1988
1989-94 Rb. Roermond 07-01-1988
1989-95 Rb. Roermond 02-06-1988
1989-96 Rb. Roermond 14-07-1988
1989-97 Rb. Rotterdam 10-08-1988
1989-98 Rb. Utrecht 23-11-1988
1989-99 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 15-09-1988
1989-100 Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 20-05-1986
1989-102 Hof ’s-Gravenhage 23-09-1986
1989-104 Hoge Raad 18-11-1988
1989-105 Hof Amsterdam 19-05-1988
1989-106 Hof Amsterdam 27-10-1988
1989-107 Hof Arnhem 13-03-1985
1989-109 Hof ’s-Gravenhage 12-02-1988
1989-110 Hof ’s-Hertogenbosch 15-06-1988
1989-111 Rb. Alkmaar 17-11-1988
1989-112 Rb. Alkmaar 22-12-1988
1989-113 Pres.Rb. Amsterdam 20-06-1985
1989-113 Hof Amsterdam 20-06-1985
1989-114 Rb. Arnhem 18-02-1988
1989-115 Rb. Assen 15-11-1988
1989-116 Rb. Breda 16-06-1987
1989-117 Rb. Dordrecht 08-05-1985
1989-119 Rb. Haarlem 23-09-1986
1989-120 Rb. Roermond 07-05-1987
1989-121 Rb. Roermond 25-02-1988
1989-122 Rb. Utrecht 18-03-1987
1989-126 Hoge Raad 28-10-1988
1989-127 Hoge Raad 02-12-1988
1989-128 Hoge Raad 09-12-1988
1989-129 Hof Arnhem 11-10-1988
1989-133 Hof ’s-Gravenhage 22-11-1988
1989-134 Hof ’s-Hertogenbosch 12-02-1988
1989-137 Rb. Maastricht 18-08-1988
1989-138 Rb. Roermond 25-02-1988
1989-139 Rb. Roermond 10-03-1988
1989-140 Rb. Roermond 14-04-1988
1989-141 Rb. Rotterdam 27-05-1988

Literatuur

1989-142 Boekbespreking: "Overgangsrecht in het internationale privaatrecht en het fait accompli", dissertatie Leiden, I.S. Joppe; Arnhem: Gouda Quint, 1987, XVI + 361 p. (NIPR 1987 nr. 478)
1989-143 Rechtspraakoverzicht nationaliteitsrecht: 1987-1988
1989-144 Staatsangehörigkeitsrecht im Wandel. Eine Rechtsvergleichende Studie über Erwerbs- und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit
1989-145 Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek
1989-146 Internationaal privaatrecht
1989-147 De voorvraag in het verdragenrecht
1989-148 Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht
1989-149 Vier ipr-dissertaties
1989-150 Internationaal Privaatrecht
1989-151 Het nieuwe Turkse echtscheidingsrecht. Een verdere stap op weg naar vernieuwing van het Turkse Burgerlijk Wetboek
1989-152 Buitenlandse adoptief-kinderen en art. 23 BBS
1989-153 Echtscheiding-Rechtscheiding, Marokkaanse en Turkse Vrouwen tussen twee rechtsstelsels; Artikelenserie behorend bij het gelijknamig congres op 10 juni 1988 te Nijmegen.
1989-154 Testamenten ten behoeve van te adopteren kinderen
1989-155 Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau. Nieuw Turks echtscheidings- en alimentatierecht
1989-156 Omgangsregelingen en internationale kinderontvoeringen
1989-157 Een 'Turkse' echtscheiding
1989-158 Holy deadlock: Een patstelling in het Nederlands-Italiaans nationaliteitsrecht
1989-159 Rechtsvragenrubriek (6): Internationaal privaatrecht: huwelijksvermogensrecht; de uitdrukkelijke uitsluiting door de erflater in art. 94 BW
1989-160 Towards a Convention on the Law applicable to Succession to the Estates of deceased Persons
1989-161 noot onder Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 20.5.1986 (NIPR 1989 nr. 100)
1989-162 Wijziging Geboortedata Vreemdelingen
1989-163 Titel 6 Boek 1 BW en het internationaal privaatrecht
1989-164 What's in a name? Nieuwe ontwikkelingen in het internationale namenrecht
1989-165 Internationaal privaatrechtelijke aspecten bij Turkse echtscheidingen in Nederland
1989-166 Noot bij Hof 's-Gravenhage 12.6.1987 (NIPR 1987 nr. 372)
1989-167 Art. 1:88-1a BW en buitenlanders
1989-168 Molukse adoptie
1989-169 Bevolkingsregister, burgerlijke stand en buitenlanders
1989-170 Overzicht der Nederlandse rechtspraak IPR. Vervoerrecht 1980-1986
1989-171 Boekbespreking: "Beyond Lex Loci Delicti. Conflicts methodology and multistate torts in American case law", dissertatie G.U. Amsterdam, Th.M. de Boer; Deventer: Kluwer, 1987, XV + 578 p.
1989-172 Plaats van vestiging van de vennootschap c.q. rechtspersoon in het EEX
1989-173 Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen
1989-174 Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht
1989-175 Interpretatie-clausules in het eenvormig recht
1989-176 Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
1989-177 Hulpmiddelen bij de interpretatie van internationale handelsovereenkomsten - een inventarisatie -
1989-178 De 'apatride' vereniging. Aspecten van internationaal privaatrecht
1989-179 Het regresrecht van de risicodragers bij onrechtmatige daad in België en Nederland en van de Nederlandse risicodragers in België
1989-180 noot bij Hof 's-Gravenhage 17.12.1987, NIPR 1988 nr. 396
1989-181 Het belang van een goed geredigeerd forumkeuzebeding
1989-182 Commentaar naar aanleiding van Hoge Raad 13.2.1987 (NIPR 1987 nr. 229)
1989-183 Erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van buitenlandse rechterlijke beslissingen op het gebied van het vermogensrecht buiten verdrag