Inhoud 2016, aflevering 3

Artikelen

2016-349 Herschikking Brussel IIbis
2016-351 Huwelijkse gevangenschap: twee oplossingen in internationaal privaatrechtelijk perspectief
2016-354 Purely economic loss in conflict of laws: the case of tortious interference with contract
2016-360 The new Spanish Law on International Legal Cooperation in Civil Matters
2016-362 Luciburgum locuta, causa finita of Delphi ‘revisited’? De eerste prejudiciële beslissing inzake bevoegdheid in kartelschadezaken: alles klar? Hof van Justitie EU 21 mei 2015, zaak C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335, NIPR 2015, 292 (CDC/Akzo e.a.)
2016-363 Groot is de wereld, maar wanneer is de rechter van de plaats waar zuivere vermogensschade is geleden bevoegd? Hof van Justitie EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling e.a.) (NIPR 2016, 298)

Rechtspraak

2016-248 Hof van Justitie EU 22-06-2016
2016-250 Hoge Raad 08-07-2016
2016-251 Hof Amsterdam 08-03-2016
2016-252 Hof Amsterdam 19-04-2016
2016-253 Hof Amsterdam 10-05-2016
2016-254 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 10-03-2016
2016-255 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-05-2016
2016-256 Hof Den Haag 28-05-2014
2016-257 Hof Den Haag 03-02-2016
2016-258 Hof Den Haag 15-03-2016
2016-259 Hof ’s-Hertogenbosch 12-05-2016
2016-260 Rb. Amsterdam 24-02-2016
2016-261 Rb. Amsterdam 23-03-2016
2016-262 Rb. Amsterdam 08-06-2016
2016-263 Rb. Den Haag 15-02-2016
2016-264 Rb. Den Haag 25-04-2016
2016-265 Rb. Den Haag 13-05-2016
2016-266 Rb. Den Haag 16-06-2016
2016-267 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 13-04-2016
2016-268 Rb. Noord-Holland, locatie Alkmaar 23-03-2016
2016-269 Rb. Noord-Holland, locatie Haarlem 06-04-2016
2016-270 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 24-12-2013
2016-271 Rb. Rotterdam 09-03-2016
2016-272 Rb. Rotterdam 18-03-2016
2016-273 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-03-2016
2016-274 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-03-2016
2016-275 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 05-04-2016
2016-276 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 08-10-2015
2016-277 Hof van Justitie EU 28-07-2016
2016-278 Hoge Raad 03-06-2016
2016-279 Hoge Raad 10-06-2016
2016-280 Hof Amsterdam 02-02-2016
2016-281 Hof Amsterdam 07-06-2016
2016-282 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 29-03-2016
2016-283 Hof ’s-Hertogenbosch 21-06-2016
2016-284 Rb. Amsterdam, kantonrechter 04-03-2016
2016-285 Rb. Den Haag 23-03-2016
2016-286 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 23-03-2016
2016-287 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 02-03-2016
2016-288 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 02-03-2016
2016-289 Vzngr. Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 01-07-2016
2016-290 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 23-03-2016
2016-291 Rb. Rotterdam 09-03-2016
2016-292 Rb. Rotterdam 16-03-2016
2016-293 Rb. Rotterdam 29-06-2016
2016-294 Gerecht in Eerste Aanleg Sint Maarten 09-02-2016
2016-295 Hof van Justitie EU 15-10-2015
2016-296 Hof van Justitie EU 28-04-2016
2016-297 Hof van Justitie EU 16-06-2016
2016-298 Hof van Justitie EU 16-06-2016
2016-299 Hof van Justitie EU 07-07-2016
2016-300 Hof van Justitie EU 07-07-2016
2016-301 Hof van Justitie EU 14-07-2016
2016-302 Hof van Justitie EU 14-07-2016
2016-303 Hof van Justitie EU 28-07-2016
2016-304 Hoge Raad 10-06-2016
2016-305 Hoge Raad 08-07-2016
2016-306 Hoge Raad 08-07-2016
2016-307 Hof Amsterdam 21-06-2016
2016-308 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 02-07-2013
2016-309 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 27-06-2016
2016-310 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 26-02-2016
2016-311 Hof Den Haag 29-03-2016
2016-312 Hof ’s-Hertogenbosch 16-02-2016
2016-313 Hof ’s-Hertogenbosch 23-02-2016
2016-314 Hof ’s-Hertogenbosch 23-02-2016
2016-315 Hof ’s-Hertogenbosch 10-03-2016
2016-316 Hof ’s-Hertogenbosch 29-03-2016
2016-317 Vzngr. Rb. Amsterdam 29-02-2016
2016-318 Rb. Amsterdam 06-04-2016
2016-319 Rb. Amsterdam, kantonrechter 25-04-2016
2016-320 Rb. Amsterdam, kantonrechter 10-06-2016
2016-321 Rb. Amsterdam 15-06-2016
2016-322 Rb. Den Haag 09-03-2016
2016-323 Vzngr. Rb. Den Haag 09-03-2016
2016-324 Rb. Den Haag 16-03-2016
2016-325 Rb. Den Haag 30-03-2016
2016-326 Rb. Den Haag 11-05-2016
2016-327 Rb. Den Haag, zittingsplaats Gouda, kantonrechter 11-02-2016
2016-328 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 24-02-2016
2016-329 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 22-06-2016
2016-330 Vzngr. Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 01-02-2016
2016-331 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht, kantonrechter 18-03-2016
2016-332 Rb. Oost-Brabant, wrakingskamer 14-04-2016
2016-333 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 29-06-2016
2016-334 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 23-03-2016
2016-335 Vzngr. Rb. Rotterdam 16-02-2016
2016-336 Vzngr. Rb. Rotterdam 23-02-2016
2016-337 Vzngr. Rb. Rotterdam 15-03-2016
2016-338 Rb. Rotterdam 16-03-2016
2016-339 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht, kantonrechter 01-04-2016
2016-340 Vzngr. Rb. Rotterdam 08-04-2016
2016-341 Rb. Rotterdam 13-04-2016
2016-342 Rb. Rotterdam 20-04-2016
2016-343 Rb. Rotterdam 04-05-2016
2016-344 Rb. Rotterdam 22-06-2016
2016-345 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 23-03-2016
2016-346 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 19-04-2016
2016-347 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 20-04-2016
2016-348 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 01-06-2016

Literatuur

2016-349 Herschikking Brussel IIbis
2016-350 Uitleg van testamenten in het IPR
2016-351 Huwelijkse gevangenschap: twee oplossingen in internationaal privaatrechtelijk perspectief
2016-352 Choice-of-Law Rules in the European Regulation on Succession: A Familiar System for the Netherlands?
2016-353 Het Haags Kinderontvoeringsverdrag: een verrijking maar tijd voor herijking
2016-354 Purely economic loss in conflict of laws: the case of tortious interference with contract
2016-355 Baanbrekend en grensverleggend beslagarrest. Enkele opmerkingen bij HR 13 november 2015, RvdW 2015, 1231 (Promneftstroy/Yukos Capital en Glendale Group) (NIPR 2015, 405)
2016-356 Het belang van processtrategie bij de internationale borgtochtovereenkomst
2016-357 De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties
2016-358 Karteldeelnemers kunnen binnen de EU voor de gerechten van de woonplaats van een van hen gedagvaard worden. Noot bij HvJ EU 21 mei 2015, zaak C-352/13 (Cartel Damage Claims (CDC)) (NIPR 2015, 292)
2016-359 Noot bij Hof van Justitie EU 15 oktober 2015, C-310/14 (Nike European Operations Netherlands/Sportland Oy) (NIPR 2016, 295)
2016-360 The new Spanish Law on International Legal Cooperation in Civil Matters
2016-361 Bestuurdersaansprakelijkheid en het internationale bevoegdheidsrecht
2016-362 Luciburgum locuta, causa finita of Delphi ‘revisited’? De eerste prejudiciële beslissing inzake bevoegdheid in kartelschadezaken: alles klar? Hof van Justitie EU 21 mei 2015, zaak C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335, NIPR 2015, 292 (CDC/Akzo e.a.)
2016-363 Groot is de wereld, maar wanneer is de rechter van de plaats waar zuivere vermogensschade is geleden bevoegd? Hof van Justitie EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling e.a.) (NIPR 2016, 298)
2016-364 Afbakening van het toepassingsgebied van vervoerverdragen door de nationale wetgever: aanleiding tot parallelle procedures onder Brussel I(bis)?