Inhoud 2006, aflevering 1

Artikelen

2006-73 De beoordeling van de erkenbaarheid van een huwelijk bij wijze van voorvraag: redeneren aan de hand van Nederlands ipr of vreemd ipr? Enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 17 juni 2005, reknr. R04/079HR, NIPR 2005, 208
2006-74 Erkenbaarheid van een ‘erkenning’ in sociaalrechtelijke context: redeneren aan de hand van ipr of los van ipr? Enkele opmerkingen naar aanleiding van CRvB 15 april 2005, nr. 00/744 AKW, NIPR 2006, 20

Rechtspraak

2006-1 Hoge Raad 20-01-2006
2006-2 Hof Amsterdam 07-04-2005
2006-3 Hof Amsterdam 12-05-2005
2006-4 Hof Amsterdam 12-05-2005
2006-5 Hof Amsterdam 25-01-2001
2006-6 Hof Amsterdam 23-06-2005
2006-7 Hof Amsterdam 07-07-2005
2006-8 Hof Amsterdam 21-07-2005
2006-9 Hof Amsterdam 28-07-2005
2006-10 Hof Amsterdam 11-08-2005
2006-11 Hof ’s-Gravenhage 30-11-2005
2006-12 Hof ’s-Gravenhage 07-12-2005
2006-13 Rb. Amsterdam 17-03-2004
2006-14 Rb. Amsterdam 23-11-2005
2006-15 Rb. ’s-Gravenhage 05-12-2005
2006-16 Rb. ’s-Gravenhage 15-12-2005
2006-17 Rb. Haarlem 27-09-2005
2006-18 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Heerlen 17-01-2006
2006-19 Rb. Zwolle-Lelystad 08-11-2005
2006-20 Centrale Raad van Beroep 15-04-2005
2006-21 Centrale Raad van Beroep 16-09-2005
2006-22 Centrale Raad van Beroep 20-10-2005
2006-23 Hof Amsterdam 30-12-2004
2006-24 Hof ’s-Gravenhage 02-09-2005
2006-25 Hof ’s-Hertogenbosch 20-09-2005
2006-26 Rb. ’s-Gravenhage, sector kanton, locatie ’s-Gravenhage 24-02-2005
2006-27 Rb. Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem 29-12-2005
2006-28 Vzngr. Rb. ’s-Hertogenbosch 31-10-2005
2006-29 Hof van Justitie EG 08-11-2005
2006-30 Hof van Justitie EG 17-01-2006
2006-31 Hoge Raad 25-11-2005
2006-32 Hof Amsterdam 26-09-2002
2006-33 Hof Amsterdam 30-10-2003
2006-34 Hof Amsterdam 28-10-2004
2006-35 Hof Amsterdam 13-01-2005
2006-36 Hof Amsterdam 21-07-2005
2006-37 Hof Amsterdam 28-07-2005
2006-38 Hof Amsterdam 04-08-2005
2006-39 Hof Amsterdam 01-09-2005
2006-40 Hof Amsterdam 06-10-2005
2006-41 Hof Amsterdam 27-10-2005
2006-42 Hof Amsterdam 22-12-2005
2006-43 Hof Arnhem 08-11-2005
2006-44 Hof ’s-Gravenhage 07-07-2005
2006-45 Hof ’s-Gravenhage 11-10-2005
2006-46 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2005
2006-47 Hof ’s-Hertogenbosch 11-10-2005
2006-48 Hof ’s-Hertogenbosch 07-11-2005
2006-49 Rb. Amsterdam 10-08-2005
2006-50 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 27-10-2005
2006-51 Rb. Arnhem 26-10-2005
2006-52 Rb. Arnhem 16-11-2005
2006-53 Rb. Dordrecht 23-11-2005
2006-54 Rb. Dordrecht 30-11-2005
2006-55 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 07-02-2005
2006-56 Rb. ’s-Gravenhage 31-08-2005
2006-57 Rb. ’s-Gravenhage 07-09-2005
2006-58 Rb. ’s-Hertogenbosch 30-11-2005
2006-59 Rb. Middelburg 21-12-2005
2006-60 Rb. Rotterdam 16-03-2005
2006-61 Rb. Rotterdam 13-07-2005
2006-62 Rb. Rotterdam 10-08-2005
2006-63 Rb. Rotterdam 10-08-2005
2006-64 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 21-12-2005

Literatuur

2006-65 Olke bolke knol!
2006-66 Tien jaar Europees internationaal privaatrecht: Een verrassende metamorfose van exotisch muurbloempje tot goed geïntegreerde deelnemer in diverse gezelschappen
2006-67 Is een codificatie van het Nederlandse IPR nog zinvol? Oftewel, geloven we nog in Boek 10 BW?
2006-68 Noot bij Hoge Raad 27 mei 2005, reknr. R04/074HR; NIPR 2005, 207
2006-69 Noot bij Hoge Raad 3 december 2004, reknr. R03/145HR; NIPR 2005, 3
2006-70 Noot bij Hoge Raad 18 maart 2005, reknr. R04/100HR; NIPR 2005, 99
2006-71 Een status aparte voor in het buitenland voltrokken consulaire huwelijken?
2006-72 Reële aanspraken of optische effecten? Versteviging of uitholling van initieel toegekende aanspraken door samenspel van rechtsgebieden?
2006-73 De beoordeling van de erkenbaarheid van een huwelijk bij wijze van voorvraag: redeneren aan de hand van Nederlands ipr of vreemd ipr? Enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 17 juni 2005, reknr. R04/079HR, NIPR 2005, 208
2006-74 Erkenbaarheid van een ‘erkenning’ in sociaalrechtelijke context: redeneren aan de hand van ipr of los van ipr? Enkele opmerkingen naar aanleiding van CRvB 15 april 2005, nr. 00/744 AKW, NIPR 2006, 20
2006-75 Heeft de Nederlandse afkoelingsperiode werking in het buitenland?
2006-76 Noot bij Hoge Raad 12 november 2004, nr. C03/149HR (Schulte/Deutag); NIPR 2005, 28
2006-77 Publicatieplicht van een naar Luxemburgs recht opgerichte vennootschap in Nederland
2006-78 Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen definitief en in werking getreden
2006-79 Justice in international tort law: Evaluation of The Hague Traffic Accident Convention from a methodological perspective
2006-80 Insolventie in het internationaal privaatrecht: Proefschrift van mr. A.J. Berends
2006-81 Judicial Discretion in European Law on Conflicts of Jurisdiction
2006-82 Naar een Nederlandse regeling voor de erkenning van grensoverschrijdende insolventies
2006-83 Nieuwe ontwikkelingen in Europese betekening
2006-84 Noot bij Hof Amsterdam 28 juli 2005, rolnr. 670/05 SKG; NIPR 2006, 37
2006-85 De Europese Executoriale Titel. Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten. Proefschrift van mr. M. Zilinsky
2006-86 Europese ontwikkelingen
2006-87 Naar een Nederlandse small claims procedure?
2006-88 Nederlandse stukken in Amerikaanse procedures: Fishing expeditions versus exhibitieplicht
2006-89 Privaatrecht Actueel. EEX en forum non conveniens
2006-90 Een Europese executoriale titel
2006-91 Internationaal Procesrecht: een dwarsdoorsnede. Enkele kanttekeningen bij de huidige stand van het Nederlandse internationaal privaatrecht
2006-92 De constructie van een Europees begrip ‘privaatrecht’: drie decennia ‘burgerlijke en handelszaken’ in het Europese internationaal privaatrecht
2006-93 Noot bij Rb. Rotterdam 16 maart 2005, zaak-/rolnr. 202918/HA ZA 03-2234 (Delta Lloyd/P&O North Sea Ferries); NIPR 2006, 60