Inhoud 2013, aflevering 3

Artikelen

2013-282 Kinderbeschermingsmaatregelen in de Nederlandse IPR-rechtspraak in het licht van artikel 8 EVRM
2013-293 De Erfrechtverordening
2013-304 The functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands: normative and empirical reflections

Rechtspraak

2013-197 Hof Amsterdam 19-02-2013
2013-198 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 21-03-2013
2013-199 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 04-04-2013
2013-200 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 27-06-2013
2013-201 Hof ’s-Gravenhage 19-12-2012
2013-202 Hof Den Haag 22-03-2013
2013-203 Hof Den Haag 27-03-2013
2013-204 Hof Den Haag 10-04-2013
2013-205 Hof Den Haag 15-05-2013
2013-206 Hof ’s-Hertogenbosch 25-04-2013
2013-207 Hof ’s-Hertogenbosch 02-05-2013
2013-208 Rb. Breda 16-10-2012
2013-209 Rb. Den Haag 02-04-2013
2013-210 Rb. Den Haag 16-04-2013
2013-211 Rb. Den Haag 25-04-2013
2013-212 Rb. Den Haag 02-05-2013
2013-213 Rb. Den Haag 03-05-2013
2013-214 Rb. Den Haag 17-05-2013
2013-215 Rb. Den Haag 22-05-2013
2013-216 Rb. Den Haag 31-05-2013
2013-217 Rb. Den Haag 10-06-2013
2013-218 Rb. Den Haag 12-06-2013
2013-219 Rb. Den Haag 19-06-2013
2013-220 Rb. Den Haag 28-06-2013
2013-221 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 16-01-2013
2013-222 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 18-06-2013
2013-223 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 18-06-2013
2013-224 Rb. Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar 24-04-2013
2013-225 Rb. Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen 13-02-2013
2013-226 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 24-04-2013
2013-227 Rb. Rotterdam 24-07-2012
2013-228 Rb. Rotterdam 28-05-2013
2013-229 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda 05-02-2013
2013-230 Hoge Raad 12-07-2013
2013-231 Hof Den Haag 16-04-2013
2013-232 Hof ’s-Hertogenbosch 12-04-2011
2013-233 Hof ’s-Hertogenbosch 08-01-2013
2013-234 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2013
2013-235 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2013
2013-236 Hof ’s-Hertogenbosch 28-05-2013
2013-237 Rb. Amsterdam, sector kanton 16-04-2013
2013-238 Rb. Amsterdam, sector kanton 22-04-2013
2013-239 Rb. Amsterdam 29-05-2013
2013-240 Rb. Den Haag 24-04-2013
2013-241 Rb. Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem 03-04-2013
2013-242 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 16-04-2013
2013-243 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 24-04-2013
2013-244 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 19-06-2013
2013-245 Rb. Rotterdam 23-01-2013
2013-246 Rb. Rotterdam 26-06-2013
2013-247 Rb. Rotterdam 26-06-2013
2013-248 Hof van Justitie EU 16-05-2013
2013-249 Hof van Justitie EU 13-06-2013
2013-250 Hoge Raad 28-06-2013
2013-251 Hoge Raad 28-06-2013
2013-252 Hoge Raad 28-06-2013
2013-253 Hoge Raad 12-07-2013
2013-254 Hof Amsterdam 09-04-2013
2013-255 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 25-06-2013
2013-256 Hof Den Haag 28-05-2013
2013-257 Hof Den Haag 18-06-2013
2013-258 Hof ’s-Hertogenbosch 27-11-2012
2013-259 Hof ’s-Hertogenbosch 15-01-2013
2013-260 Hof ’s-Hertogenbosch 02-07-2013
2013-261 Hof ’s-Hertogenbosch 09-07-2013
2013-262 Vzngr. Rb. Amsterdam 27-03-2013
2013-263 Rb. Amsterdam 17-04-2013
2013-264 Rb. Amsterdam 17-04-2013
2013-265 Rb. Den Haag 02-01-2013
2013-266 Rb. Den Haag 01-05-2013
2013-267 Rb. Den Haag 22-05-2013
2013-268 Vzngr. Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 11-07-2013
2013-269 Vzngr. Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 03-07-2013
2013-270 Rb. Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem 04-06-2013
2013-271 Rb. Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem 04-06-2013
2013-272 Rb. Oost-Brabant, sector kanton, zittingsplaats Eindhoven 04-07-2013
2013-273 Vzngr. Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 08-01-2013
2013-274 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 05-06-2013
2013-275 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 12-06-2013
2013-276 Rb. Overijssel, zittingsplaats Zwolle 08-05-2013
2013-277 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 09-04-2013

Literatuur

2013-278 Internationaal privaatrecht
2013-279 Internationaal privaatrecht
2013-280 Internationaal privaatrecht
2013-281 Internationaal privaatrecht
2013-282 Kinderbeschermingsmaatregelen in de Nederlandse IPR-rechtspraak in het licht van artikel 8 EVRM
2013-283 Internationaal privaatrecht
2013-284 Internationaal privaatrecht
2013-285 Een nieuw Europees kindje… De Europese Erfrecht Verordening
2013-286 Noot bij Rb. Zutphen 25 juli 2012, zaaknr. 126568 FA RK 11-2391, LJN: BX4080 (NIPR 2012, 452)
2013-287 Noot bij Rb. Groningen 31 juli 2012, zaaknr. 132610/FA RK 12-517, LJN BX 6417 (NIPR 2012, 446)
2013-288 Noot bij Rb. Almelo 26 september 2012, zaaknr. 127625/FA RK 12-327, LJN: BX8810 (NIPR 2012, 438)
2013-289 Internationaal familierecht anno 2013
2013-290 De Erfrechtverordening: één bevoegde autoriteit en één toepasselijk recht
2013-291 Buitenlandse herroepingsclausule en het toepasselijke recht op de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. Noot bij Hof Den Haag 13 november 2012, zaaknr. 200.077.239/01, LJN BY3184 (NIPR 2013, 12)
2013-292 Internationaal huwelijksvermogensrecht: het wordt alleen maar makkelijker!
2013-293 De Erfrechtverordening
2013-294 Eerste NVRII-workshop Grensoverschrijdende cessie van vorderingen en insolventie. Een verslag
2013-295 Invloed van internationale sancties op verplichtingen van Nederlandse partijen
2013-296 Lex rei sitae bij verpanding van roerende zaken; periodiek supplement bij de pandakte of verpanding onder opschortende voorwaarde?
2013-297 De Europese stichting: terug naar de tekentafel
2013-298 De gevolgen van de Flex-BV voor de schadeloosstellingsregeling bij grensoverschrijdende fusie
2013-299 Bescherming van beleggers in Nederland: de Fortis-case
2013-300 Het VALE-arrest en de ‘inbound’ grensoverschrijdende omzetting in Nederland
2013-301 Zekerheidsrechten en de Insolventieverordening: op zoek naar balans
2013-302 ‘Opgericht’ naar het recht van een lidstaat ex art. 2:333c BW
2013-303 De grensoverschrijdende overgang van onderneming in kaart gebracht
2013-304 The functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands: normative and empirical reflections
2013-305 Noot bij Hof van Justitie EU 13 oktober 2011, zaak C-139/10 (Prism Investments) (NIPR 2011, 472)
2013-306 Noot bij Hof van Justitie EU 18 oktober 2011, zaak C-406/09 (Realchemie/Bayer) (NIPR 2011, 473)
2013-307 Noot bij Hoge Raad 2 december 2011, nr. 10/04746, LJN: BU6545 (Roucar/Guillouet c.s.) (NIPR 2012, 77)
2013-308 Een geharmoniseerd Europees Insolventierecht?