Inhoud 2005, aflevering 2

Artikelen

2005-180 Het Nederlandse opengestelde huwelijk in het Duitse IPR. De eerste rechterlijke uitspraak is daar!
2005-185 Wettelijke rente en toepasselijk recht
2005-197 De harmoniserende werking van het Europees procesrecht: de diskwalificatie van de anti-suit injunction. Een beschouwing naar aanleiding van HvJ EG 27 april 2004, zaak C-159/02, NIPR 2004, 146 (Turner)

Rechtspraak

2005-99 Hoge Raad 18-03-2005
2005-100 Hof Amsterdam 12-02-2004
2005-101 Hof Amsterdam 26-11-2004
2005-102 Hof Amsterdam 02-12-2004
2005-103 Hof Amsterdam 06-12-2004
2005-104 Hof Amsterdam 09-12-2004
2005-105 Hof Amsterdam 16-12-2004
2005-106 Hof Amsterdam 23-12-2004
2005-107 Hof ’s-Gravenhage 29-09-2004
2005-108 Hof ’s-Gravenhage 06-10-2004
2005-109 Hof ’s-Gravenhage 12-01-2005
2005-110 Hof ’s-Gravenhage 23-02-2005
2005-111 Rb. Alkmaar 26-01-2005
2005-112 Rb. Alkmaar 16-02-2005
2005-113 Rb. Alkmaar 24-02-2005
2005-114 Rb. Arnhem 03-02-2004
2005-115 Rb. ’s-Gravenhage 17-11-2004
2005-116 Rb. ’s-Gravenhage 20-12-2004
2005-117 Rb. ’s-Gravenhage 29-12-2004
2005-118 Rb. ’s-Gravenhage 14-01-2005
2005-119 Rb. ’s-Gravenhage 26-01-2005
2005-120 Rb. ’s-Gravenhage 26-01-2005
2005-121 Rb. ’s-Gravenhage 26-01-2005
2005-122 Rb. ’s-Gravenhage 26-01-2005
2005-123 Rb. ’s-Gravenhage 31-01-2005
2005-124 Rb. ’s-Gravenhage 16-02-2005
2005-125 Rb. Haarlem 01-02-2005
2005-126 Rb. Haarlem 29-03-2005
2005-127 Rb. Haarlem 05-04-2005
2005-128 Rb. Leeuwarden 08-10-2003
2005-129 Rb. Roermond 09-03-2005
2005-130 Rb. Utrecht 26-01-2005
2005-131 Rb. Utrecht 13-04-2005
2005-132 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 08-09-2004
2005-133 Hoge Raad 28-01-2005
2005-134 Hoge Raad 18-02-2005
2005-135 Hof Amsterdam 11-07-2002
2005-136 Hof Amsterdam 16-10-2003
2005-137 Hof Amsterdam 16-12-2004
2005-138 Hof Amsterdam 30-12-2004
2005-139 Hof ’s-Gravenhage 09-09-2003
2005-140 Hof ’s-Gravenhage 25-05-2004
2005-141 Hof ’s-Gravenhage 22-06-2004
2005-142 Hof ’s-Hertogenbosch 17-10-2000
2005-143 Hof ’s-Hertogenbosch 22-02-2005
2005-144 Hof ’s-Hertogenbosch 15-03-2005
2005-145 Rb. Arnhem 19-01-2005
2005-146 Vzngr. Rb. Arnhem 28-01-2005
2005-147 Rb. Breda 28-07-2004
2005-148 Rb. Breda 08-12-2004
2005-149 Rb. Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom 26-01-2005
2005-150 Rb. Middelburg 22-09-2004
2005-151 Rb. Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Deventer 27-01-2005
2005-152 Hof van Justitie EG 01-03-2005
2005-153 Hof van Justitie EG 28-04-2005
2005-154 Hoge Raad 28-01-2005
2005-155 Hoge Raad 08-04-2005
2005-156 Hoge Raad 15-04-2005
2005-157 Hof Amsterdam 02-12-2004
2005-158 Hof ’s-Hertogenbosch 25-01-2005
2005-159 Hof ’s-Hertogenbosch 15-03-2005
2005-160 Rb. Arnhem 06-10-2004
2005-161 Rb. Arnhem 01-12-2004
2005-162 Rb. Arnhem 12-01-2005
2005-163 Rb. Arnhem 26-01-2005
2005-164 Rb. Arnhem 02-02-2005
2005-165 Rb. Arnhem 16-03-2005
2005-166 Rb. Dordrecht 22-12-2004
2005-167 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 03-12-2004
2005-168 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 08-02-2005
2005-169 Rb. ’s-Hertogenbosch 04-05-2005
2005-170 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Heerlen 12-01-2005
2005-171 Rb. Roermond 30-03-2005
2005-172 Rb. Rotterdam 19-05-2004
2005-173 Rb. Zutphen 10-11-2004

Literatuur

2005-174 Internationaal privaatrecht
2005-175 De taak van de rechter en het IPR: een verkenning van de grenzen van de taak van de Nederlandse rechter bij de toepassing van vreemd privaat- en publiekrecht
2005-176 Europees conflictenrecht. Een complexe geschiedenis in vogelvlucht. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 17 september 2004
2005-177 Kroniek van het internationaal privaatrecht
2005-178 Adoptie van buitenlandse kinderen door Nederlandse adoptieouders; de overgangsbepaling van de Wet conflictenrecht adoptie
2005-179 Rechtsgevolgen van in het buitenland voltrokken problematische huwelijken
2005-180 Het Nederlandse opengestelde huwelijk in het Duitse IPR. De eerste rechterlijke uitspraak is daar!
2005-181 Rechten en verplichtingen van echtgenoten bij huwelijken met een buitenlandse component
2005-182 De meerwaarde van Brussel IIbis
2005-183 Wordt de Nederlandse wettelijke verdeling erkend in België?
2005-184 Echtscheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid volgens de nieuwe EG-Verordening Brussel II-bis
2005-185 Wettelijke rente en toepasselijk recht
2005-186 Grensoverschrijdende collectieve arbeidsconflicten. Op de grens van arbeidsconflicten en wetsconflicten
2005-187 Overleefde territorialiteit: grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de ‘Rome II’-ontwerpverordening
2005-188 At Long Last: Freedom of Establishment for Legal Persons in Europe Accomplished. Noot bij Hof van Justitie EG 30 september 2003, zaak C-167/01 (Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd.); NIPR 2003, 255
2005-189 Betalingsachterstand bij handelstransacties
2005-190 Insolventie in het internationaal privaatrecht
2005-191 Forumkeuze in algemene voorwaarden. Noot bij Rb. Dordrecht 22 december 2004 (D./Rens BVBA); NIPR 2005, 166
2005-192 Het Interim-rapport en Europa en de wereld
2005-193 Heeft art. 629 Rv aan betekenis verloren? Het commune internationale bevoegdheidsrecht bij inkomend zeevervoer
2005-194 De Europese Executoriale Titel: twijfelachtige aanwinst
2005-195 Ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak in het IPR-procesrecht (buiten EEX en EVEX)
2005-196 Nieuw Brussels procesrecht: de Europese Executoriale Titel en het Europese betalingsbevel
2005-197 De harmoniserende werking van het Europees procesrecht: de diskwalificatie van de anti-suit injunction. Een beschouwing naar aanleiding van HvJ EG 27 april 2004, zaak C-159/02, NIPR 2004, 146 (Turner)
2005-198 Noot bij Hoge Raad 18 mei 2001, nr. C99/286HR, NIPR 2001, 203 en Hof van Justitie EG 15 maart 2003, zaak C-266/01, NIPR 2003, 199 (Préservatrice foncière TIARD SA/Staat der Nederlanden)
2005-199 Noot bij Hof van Justitie 5 februari 2004, zaak C-265/02 (Frahuil SA/Assitalia SpA); NIPR 2004, 145
2005-200 Civil Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Europe
2005-201 Eurofood en de Europese Insolventieverordening
2005-202 Anti-suit injunction onder het EEX-Verdrag. Noot bij Hof van Justitie EG 27 april 2004, zaak C-159/02 (Turner/Grovit, Harada en Changepoint); NIPR 2004, 146
2005-203 De Europese Executoriale Titel. Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten