Inhoud 2012, aflevering 4

Artikelen

2012-501 Party autonomy and children: a view from the UK
2012-504 Party autonomy – yes or no? The ‘commodification’ of the law applicable to matrimonial property relationships
2012-509 What functions may party autonomy have in international family and succession law? An EU perspective
2012-510 Choice-of-law in family law: Kant, Savigny and the parties’ autonomy principle
2012-511 Party autonomy of the spouses under the Rome III Regulation in Estonia – can private international law change substantive law?
2012-512 The role of party autonomy in cross-border divorces
2012-514 How can a valid professio iuris be made under the EU Succession Regulation?

Rechtspraak

2012-413 Hoge Raad 07-09-2012
2012-414 Hoge Raad 28-09-2012
2012-415 Hoge Raad 02-11-2012
2012-416 Hof Amsterdam 07-02-2012
2012-417 Hof Amsterdam 22-02-2012
2012-418 Hof Amsterdam 17-07-2012
2012-419 Hof Arnhem 07-06-2012
2012-420 Hof Arnhem 14-06-2012
2012-421 Hof Arnhem 28-06-2012
2012-422 Hof ’s-Gravenhage 14-03-2012
2012-423 Hof ’s-Gravenhage 21-03-2012
2012-424 Hof ’s-Gravenhage 21-03-2012
2012-425 Hof ’s-Gravenhage 25-04-2012
2012-426 Hof ’s-Gravenhage 13-06-2012
2012-427 Hof ’s-Gravenhage 04-07-2012
2012-428 Hof ’s-Gravenhage 04-07-2012
2012-429 Hof ’s-Gravenhage 25-07-2012
2012-430 Hof ’s-Gravenhage 01-08-2012
2012-431 Hof ’s-Gravenhage 22-08-2012
2012-432 Hof ’s-Gravenhage 29-08-2012
2012-433 Hof ’s-Hertogenbosch 11-09-2012
2012-434 Hof Leeuwarden 21-08-2012
2012-435 Hof Leeuwarden 18-10-2012
2012-436 Rb. Alkmaar 17-03-2011
2012-437 Rb. Alkmaar 21-06-2012
2012-438 Rb. Almelo 26-09-2012
2012-439 Rb. Breda 25-06-2012
2012-440 Rb. ’s-Gravenhage 06-08-2012
2012-441 Rb. ’s-Gravenhage 16-08-2012
2012-442 Rb. ’s-Gravenhage 16-08-2012
2012-443 Rb. ’s-Gravenhage 30-08-2012
2012-444 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 21-09-2012
2012-445 Rb. ’s-Gravenhage 03-10-2012
2012-446 Rb. Groningen 31-07-2012
2012-447 Rb. Haarlem 15-11-2011
2012-448 Rb. Maastricht 04-07-2012
2012-449 Rb. Maastricht 07-09-2012
2012-450 Vzngr. Rb. Middelburg 14-02-2012
2012-451 Vzngr. Rb. Roermond 22-08-2012
2012-452 Rb. Zutphen 25-07-2012
2012-453 Hof Leeuwarden 11-09-2012
2012-454 Hof Leeuwarden 23-10-2012
2012-455 Rb. Amsterdam 26-07-2012
2012-456 Rb. Amsterdam 29-08-2012
2012-457 Rb. Arnhem 26-09-2012
2012-458 Rb. ’s-Hertogenbosch 22-08-2012
2012-459 Rb. Rotterdam 11-07-2012
2012-460 Vzngr. Rb. Rotterdam 31-07-2012
2012-461 Rb. Rotterdam 29-08-2012
2012-462 Vzngr. Rb. Rotterdam 01-10-2012
2012-463 Rb. Zutphen 15-08-2012
2012-464 Hof van Justitie EU 19-07-2012
2012-465 Hof van Justitie EU 06-09-2012
2012-466 Hof van Justitie EU 06-09-2012
2012-467 Hof van Justitie EU 06-09-2012
2012-468 Hoge Raad 28-09-2012
2012-469 Hof ’s-Gravenhage 25-09-2012
2012-470 Hof ’s-Gravenhage 02-10-2012
2012-471 Hof ’s-Hertogenbosch 11-09-2012
2012-472 Hof ’s-Hertogenbosch 25-09-2012
2012-473 Rb. Almelo 26-09-2012
2012-474 Vzngr. Rb. Almelo 18-10-2012
2012-475 Vzngr. Rb. Amsterdam 30-12-2010
2012-476 Rb. Amsterdam 04-07-2012
2012-477 Vzngr. Rb. Amsterdam 26-07-2012
2012-478 Rb. Arnhem 17-10-2012
2012-479 Rb. ’s-Gravenhage 30-05-2012
2012-480 Rb. ’s-Gravenhage, sector kanton 09-08-2012
2012-481 Rb. ’s-Gravenhage, sector kanton 10-08-2012
2012-482 Rb. ’s-Gravenhage 15-08-2012
2012-483 Rb. ’s-Gravenhage 15-08-2012
2012-484 Vzngr. Rb. Haarlem 18-07-2012
2012-485 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton 09-08-2012
2012-486 Rb. ’s-Hertogenbosch 29-08-2012
2012-487 Rb. ’s-Hertogenbosch 17-10-2012
2012-488 Rb. Middelburg 01-02-2012
2012-489 Rb. Middelburg 15-02-2012
2012-490 Rb. Middelburg 28-03-2012
2012-491 Rb. Utrecht 25-07-2012
2012-492 Rb. Zutphen 30-05-2012

Literatuur

2012-493 And the winner is …? Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR
2012-494 ... Acht, Negen, Tien! Ik kom! Boek 10 BW is in werking getreden
2012-495 Interregionaal privaatrecht anno 2012
2012-496 Een halve eeuw ‘Schending van het recht en/of verzuim van vormen’: Internationaal privaatrecht voor het forum van de Hoge Raad
2012-497 Terug naar Alnati. Enkele overpeinzingen naar aanleiding van W.E. Haak, De Hague Rules en het Alnati-arrest (1969)
2012-498 Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht
2012-499 De conflictenrechtelijke voorvraag herbeschouwd
2012-500 Religie als voorrangsregel: Islam en IPR
2012-501 Party autonomy and children: a view from the UK
2012-502 Internationale echtscheiding in Nederland 1964-2012
2012-503 De rechtskeuze in de Europese Erfrechtverordening: enige opmerkingen
2012-504 Party autonomy – yes or no? The ‘commodification’ of the law applicable to matrimonial property relationships
2012-505 Ontwikkelingen IPR: echtscheiding, alimentatie en ouderlijke verantwoordelijkheid
2012-506 Toegang tot de rechter en het recht in internationale alimentatiezaken
2012-507 Internationaal huwelijksvermogensrecht: van Den Haag naar Brussel: Een onderzoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse internationaal huwelijksvermogensrecht in het licht van een toekomstige Europese regeling
2012-508 Huwelijkse voorwaarden of Ehevertrag?
2012-509 What functions may party autonomy have in international family and succession law? An EU perspective
2012-510 Choice-of-law in family law: Kant, Savigny and the parties’ autonomy principle
2012-511 Party autonomy of the spouses under the Rome III Regulation in Estonia – can private international law change substantive law?
2012-512 The role of party autonomy in cross-border divorces
2012-513 Ontwikkelingen IPR: huwelijksvermogensrecht (2007-2011)
2012-514 How can a valid professio iuris be made under the EU Succession Regulation?
2012-515 Een analyse van de ‘gewone verblijfplaats’
2012-516 Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief
2012-517 Het Weens Koopverdrag en het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht: de positie van de commerciële koper
2012-518 Artikel 6 Rome II: alternatieven voor de lex loci delicti
2012-519 Iets over vennootschappen en rechtspersonen in het internationaal privaatrecht
2012-520 Rechtskeuze en het Europese geval
2012-521 De patiënt in het internationaal privaatrecht
2012-522 ‘Opgericht’ naar het recht van een lidstaat: Over de vestigingsvrijheid voor vennootschappen die zijn opgericht buiten de EER, onder meer in relatie tot art. 2:333c BW
2012-523 De rol van de Europese Unie bij grensoverschrijdende transacties met betrekking tot onroerende zaken
2012-524 Erkenning, exequatur en executie onder de EEX-Verordening
2012-525 Enkele gedachten over de grondslagen van het internationaal bevoegdheidsrecht
2012-526 Het Europees Parlement en een gedeeltelijke harmonisatie van het grensoverschrijdend insolventierecht
2012-527 De verweerder met onbekende woonplaats in de EEX-Verordening
2012-528 Het TNT/AXA-arrest – de oplossing van een probleem of het probleem van een oplossing
2012-529 De grenzen van art. 22 sub 2 EEX-Vo in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie
2012-530 Grensoverschrijdende verboden in octrooizaken: Kanttekeningen bij de noten van Paul Vlas onder NJ 2008/76 en 78
2012-531 Erkenning van buitenlandse insolventies en het voorontwerp voor een insolventiewet
2012-532 Doorbraak van enquêtebevoegdheid in internationale concernverhoudingen
2012-533 Het toepasselijke recht op de internationale forumkeuzeovereenkomst in het licht van art. 10:154 BW
2012-534 Forum contractus revisited: twee mogelijke interpretaties van art. 5 sub 1 onder b EEX-Verordening in het licht van de arresten Car Trim en Electrosteel
2012-535 Harmonisatie versus competitie van insolventierecht en minimum veiligheidsvoorschriften voor het Engelse insolventiebordeel