Inhoud 2020, aflevering 3

Artikelen

2020-401 Editorial
2020-402 Boekaankondiging M.V.R. Snel, International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021, Den Haag: Eleven International Publishing 2020, 634 p.
2020-404 Herziening Brussel IIbis: beschrijving van de nieuwe regeling
2020-408 EU private international law and the application of EU consumer law: towards a EU PIL method
2020-410 Rome II in de rechtspraak: probleemloze toepassing of redenen tot zorg?
2020-418 Het forum damni bij schade door sjoemelsoftware. Hof van Justitie EU 9 juli 2020, C-343/19, ECLI:EU:C:2020:534, NIPR 2020, 351 (VKI/VW)
2020-419 Internationale nalatenschap en verklaringen van erfrecht. De Europese erfrechtverklaring en de nationale verklaring van erfrecht gaan hand in hand. Hof van Justitie EU 16 juli 2020, C 80/19, ECLI:EU:C:2020:569, NIPR 2020, 333 (E.E.)

Rechtspraak

2020-276 Hof van Justitie EU 04-06-2020
2020-277 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-278 Hoge Raad 15-05-2020
2020-279 Hof Amsterdam 12-11-2019
2020-280 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-12-2019
2020-281 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020
2020-282 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2020
2020-283 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020
2020-284 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2020
2020-285 Hof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2020
2020-286 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
2020-287 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020
2020-288 Hof Den Haag 18-12-2019
2020-289 Hof Den Haag 25-03-2020
2020-290 Hof Den Haag 08-04-2020
2020-291 Hof Den Haag 08-04-2020
2020-292 Rb. Den Haag 13-11-2018
2020-293 Rb. Den Haag 22-08-2019
2020-294 Rb. Den Haag 23-09-2019
2020-295 Rb. Den Haag 07-10-2019
2020-296 Rb. Den Haag 14-10-2019
2020-297 Rb. Den Haag 23-10-2019
2020-298 Rb. Den Haag 24-10-2019
2020-299 Rb. Den Haag 29-10-2019
2020-300 Rb. Den Haag 29-11-2019
2020-301 Rb. Den Haag 09-12-2019
2020-302 Rb. Den Haag 20-12-2019
2020-303 Rb. Den Haag 23-12-2019
2020-304 Rb. Den Haag 24-12-2019
2020-305 Rb. Den Haag 11-02-2020
2020-306 Rb. Den Haag 17-02-2020
2020-307 Rb. Den Haag 11-03-2020
2020-308 Rb. Den Haag 16-03-2020
2020-309 Rb. Den Haag 17-03-2020
2020-310 Rb. Den Haag 26-03-2020
2020-311 Rb. Den Haag 01-04-2020
2020-312 Rb. Den Haag 09-04-2020
2020-313 Rb. Den Haag 04-08-2020
2020-314 Rb. Gelderland 06-01-2020
2020-315 Rb. Limburg 26-03-2020
2020-316 Rb. Limburg 30-07-2020
2020-317 Rb. Midden-Nederland 03-03-2020
2020-318 Rb. Noord-Holland 01-04-2020
2020-319 Rb. Oost-Brabant 06-03-2020
2020-320 Rb. Oost-Brabant 06-03-2020
2020-321 Rb. Oost-Brabant 07-04-2020
2020-322 Rb. Overijssel 15-04-2020
2020-323 Rb. Rotterdam 24-03-2020
2020-324 Rb. Rotterdam 10-04-2020
2020-325 Rb. Rotterdam 14-04-2020
2020-326 Rb. Zeeland-West-Brabant 18-12-2018
2020-327 Rb. Zeeland-West-Brabant 15-07-2020
2020-328 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 20-03-2020
2020-329 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 07-04-2020
2020-330 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 07-04-2020
2020-331 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 10-03-2020
2020-332 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 07-04-2020
2020-333 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-334 Hoge Raad 29-05-2020
2020-335 Hof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2020
2020-336 Hof Den Haag 07-04-2020
2020-337 Rb. Amsterdam (NCC) 04-03-2020
2020-338 Rb. Amsterdam 11-03-2020
2020-339 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-340 Rb. Noord-Holland 25-03-2020
2020-341 Rb. Oost-Brabant 25-03-2020
2020-342 Rb. Rotterdam 11-03-2020
2020-343 Rb. Rotterdam 25-03-2020
2020-344 Rb. Rotterdam 25-03-2020
2020-345 Rb. Rotterdam 08-04-2020
2020-346 Rb. Rotterdam 22-04-2020
2020-347 Rb. Rotterdam 22-04-2020
2020-348 Hof van Justitie EU 21-11-2019
2020-349 Hof van Justitie EU 07-05-2020
2020-350 Hof van Justitie EU 07-05-2020
2020-351 Hof van Justitie EU 09-07-2020
2020-352 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-353 Hof van Justitie EU 16-07-2020
2020-354 Hoge Raad 17-04-2020
2020-355 Hoge Raad 29-05-2020
2020-356 Hoge Raad 12-06-2020
2020-357 Hoge Raad 12-06-2020
2020-358 Hoge Raad 03-07-2020
2020-359 Hoge Raad 03-07-2020
2020-360 Hof Amsterdam 25-02-2020
2020-361 Hof Amsterdam 10-03-2020
2020-362 Hof Amsterdam 17-03-2020
2020-363 Hof Amsterdam 07-04-2020
2020-364 Hof Amsterdam 14-04-2020
2020-365 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2020
2020-366 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
2020-367 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020
2020-368 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020
2020-369 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020
2020-370 Rb. Amsterdam 25-03-2020
2020-371 Rb. Amsterdam 01-04-2020
2020-372 Rb. Amsterdam (NCC) 29-04-2020
2020-373 Rb. Den Haag 25-03-2020
2020-374 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-375 Rb. Den Haag 08-04-2020
2020-376 Rb. Gelderland 19-02-2020
2020-377 Rb. Gelderland 05-08-2020
2020-378 Rb. Gelderland 11-08-2020
2020-379 Rb. Limburg 24-12-2019
2020-380 Rb. Limburg 01-04-2020
2020-381 Rb. Noord-Holland 26-02-2020
2020-382 Rb. Noord-Holland 18-03-2020
2020-383 Rb. Noord-Holland 20-03-2020
2020-384 Rb. Noord-Holland 01-04-2020
2020-385 Rb. Noord-Holland 30-04-2020
2020-386 Rb. Noord-Nederland 12-08-2020
2020-387 Rb. Oost-Brabant 01-04-2020
2020-388 Rb. Overijssel 15-04-2020
2020-389 Rb. Overijssel 22-07-2020
2020-390 Rb. Rotterdam 11-03-2020
2020-391 Rb. Rotterdam 01-04-2020
2020-392 Rb. Rotterdam 08-04-2020
2020-393 Rb. Rotterdam 08-07-2020
2020-394 Rb. Zeeland-West-Brabant 08-04-2020
2020-395 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 14-04-2020
2020-396 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 30-03-2020

Literatuur

2020-397 Beschouwing van de bestaande regeling van commuun internationaal personen-, familie- en erfrecht van de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk
2020-398 International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021
2020-399 Het concordantiebeginsel en het internationaal privaatrecht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
2020-400 Doorwerking van het Europese Unierecht in het burgerlijk recht van de Caribische Koninkrijksdelen
2020-401 Editorial
2020-402 Boekaankondiging M.V.R. Snel, International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021, Den Haag: Eleven International Publishing 2020, 634 p.
2020-403 Word ik gehoord? Participatiemogelijkheden van het kind in internationale kinderontvoeringsprocedures
2020-404 Herziening Brussel IIbis: beschrijving van de nieuwe regeling
2020-405 Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht – een noodzakelijk voorstel tot aanpassing van art. 10:45 BW
2020-406 Onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW en het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
2020-407 Het toepasselijk recht op gebundelde kartelschadeclaims. Van mozaïek tot Rubik’s Cube
2020-408 EU private international law and the application of EU consumer law: towards a EU PIL method
2020-409 Vrijheid in het internationaal privaatrecht
2020-410 Rome II in de rechtspraak: probleemloze toepassing of redenen tot zorg?
2020-411 Vier take-aways van de eerste echte NCC-uitspraak
2020-412 Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van art. 2:192 lid 5 BW
2020-413 Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels in strijd met EU-recht
2020-414 Brexit en de mogelijke gevolgen voor consumentenrecht
2020-415 Cargofoor, Transfennica, en het bereik van de CMR
2020-416 Vijf jaar Erfrechtverordening: IPR-erfrecht in de rechtspraak
2020-417 De goederenrechtelijke status van offshore windparken
2020-418 Het forum damni bij schade door sjoemelsoftware. Hof van Justitie EU 9 juli 2020, C-343/19, ECLI:EU:C:2020:534, NIPR 2020, 351 (VKI/VW)
2020-419 Internationale nalatenschap en verklaringen van erfrecht. De Europese erfrechtverklaring en de nationale verklaring van erfrecht gaan hand in hand. Hof van Justitie EU 16 juli 2020, C 80/19, ECLI:EU:C:2020:569, NIPR 2020, 333 (E.E.)
2020-420 Brexit en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken – laatste ontwikkelingen
2020-421 Commuun internationaal procesrecht