Inhoud 2007, aflevering 1

Artikelen

2007-73 Verrekening in het IPR
2007-75 De internationale cessie in het licht van het voorstel voor een Verordening Rome I
2007-78 ‘Verstaat gij wat gij leest?’ (Hand. 8:31)

Rechtspraak

2007-1 Hoge Raad 10-11-2006
2007-2 Hof Amsterdam 09-11-2006
2007-3 Hof ’s-Gravenhage 13-04-2005
2007-4 Hof ’s-Gravenhage 18-10-2006
2007-5 Hof ’s-Gravenhage 18-10-2006
2007-6 Hof ’s-Gravenhage 25-10-2006
2007-7 Hof ’s-Gravenhage 15-11-2006
2007-8 Rb. Alkmaar 28-10-2004
2007-9 Rb. ’s-Gravenhage 14-11-2005
2007-10 Rb. ’s-Gravenhage 30-11-2005
2007-11 Rb. ’s-Gravenhage 06-12-2005
2007-12 Rb. ’s-Gravenhage 01-03-2006
2007-13 Rb. ’s-Gravenhage 01-03-2006
2007-14 Rb. ’s-Gravenhage 07-04-2006
2007-15 Rb. ’s-Gravenhage 10-04-2006
2007-16 Rb. ’s-Gravenhage 03-05-2006
2007-17 Rb. ’s-Gravenhage 08-05-2006
2007-18 Rb. ’s-Gravenhage 10-05-2006
2007-19 Rb. ’s-Gravenhage 17-05-2006
2007-20 Rb. ’s-Gravenhage 07-06-2006
2007-21 Rb. ’s-Gravenhage 25-10-2006
2007-22 Rb. Groningen 29-11-2005
2007-23 Rb. Rotterdam 01-11-2006
2007-24 Rb. Utrecht 05-10-2005
2007-25 Hoge Raad 17-02-2006
2007-26 Hof Amsterdam 20-07-2006
2007-27 Hof ’s-Gravenhage 30-11-2006
2007-28 Hof ’s-Hertogenbosch 08-02-2005
2007-29 Hof ’s-Hertogenbosch 05-09-2006
2007-30 Hof Leeuwarden 29-11-2006
2007-31 Vzngr. Rb. Amsterdam 11-08-2006
2007-32 Rb. Arnhem, sector kanton, locatie Arnhem 04-12-2006
2007-33 Rb. Rotterdam 25-10-2006
2007-34 Hof van Justitie EG 14-12-2006
2007-35 Hoge Raad 19-01-2007
2007-36 Hof ’s-Hertogenbosch 04-10-2005
2007-37 Hof ’s-Hertogenbosch 04-07-2006
2007-38 Hof ’s-Hertogenbosch 26-09-2006
2007-39 Hof ’s-Hertogenbosch 24-10-2006
2007-40 Hof ’s-Hertogenbosch 31-10-2006
2007-41 Vzngr. Rb. Amsterdam 02-01-2003
2007-42 Vzngr. Rb. Amsterdam 24-11-2005
2007-43 Rb. Amsterdam 21-12-2005
2007-44 Rb. Amsterdam 17-08-2006
2007-45 Rb. Amsterdam 27-12-2006
2007-46 Rb. Arnhem 02-11-2006
2007-47 Rb. ’s-Gravenhage 04-01-2006
2007-48 Rb. ’s-Gravenhage 09-08-2006
2007-49 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 21-09-2006
2007-50 Vzngr. Rb. Middelburg 02-06-2005
2007-51 Rb. Middelburg 15-03-2006
2007-52 Rb. Middelburg 05-04-2006
2007-53 Rb. Middelburg 05-07-2006
2007-54 Rb. Rotterdam 14-06-2006
2007-55 Rb. Rotterdam 18-10-2006
2007-56 Rb. Rotterdam 18-10-2006
2007-57 Rb. Rotterdam 01-11-2006
2007-58 Vzngr. Rb. Rotterdam 21-11-2006
2007-59 Rb. Rotterdam 06-12-2006
2007-60 Rb. Rotterdam 20-12-2006
2007-61 Rb. Utrecht 09-08-2006

Literatuur

2007-62 De taak van de rechter en het IPR
2007-63 The Limits of the Judicial Function and the Conflict of Laws
2007-64 Marokkaanse rechtspraktijk inzake de erkenning van in Nederland uitgesproken echtscheidingen
2007-65 Echtscheiding, Malta en forum necessitatis. Noot bij Hof ’s-Gravenhage 21 december 2005, reknr. 211-H-05; NIPR 2006, 101
2007-66 Boekbespreking I. Curry-Sumner, ‘All’s well that ends registered? The substantive and private international law aspects of non-marital registered relationships in Europe: A comparison of the laws of Belgium, France, The Netherlands, Switzerland and the United Kingdom ’, diss. UU, 2005
2007-67 Echtscheiding
2007-68 Noot bij Rb. Utrecht 5 oktober 2005, NIPR 2007, 24 en Rb. ’s-Gravenhage 8 maart 2006, NIPR 2006, 112
2007-69 International Child Abduction: An Unsolvable Problem?
2007-70 Boekbespreking P.M.M. Mostermans, ‘Echtscheiding’, Praktijkreeks IPR, deel 5, derde druk, Deventer: Kluwer 2006
2007-71 Noot bij Hoge Raad 28 april 2006, reknr. R05/043HR; NIPR 2006, 176
2007-72 Nieuw Europees IPR inzake overeenkomsten. Van Verdrag naar Verordening
2007-73 Verrekening in het IPR
2007-74 Willem’s WebWederwaardigheden
2007-75 De internationale cessie in het licht van het voorstel voor een Verordening Rome I
2007-76 Privaatrecht Actueel. Voorstel Wet Conflictenrecht Goederenrecht bij de Tweede Kamer
2007-77 ‘A Camel is a Horse designed by a Committee’. Het Haags Verdrag inzake Forumkeuzebedingen
2007-78 ‘Verstaat gij wat gij leest?’ (Hand. 8:31)
2007-79 Europees betalingsbevelprocedure in werking
2007-80 Op weg naar een Europees procesrecht. De Europese betalingsbevelprocedure; een stap vooruit?
2007-81 Kroniek burgerlijk procesrecht 2003-2006
2007-82 De bevoegdheid van de Nederlandse rechter in grensoverschrijdende (octrooi-)zaken met meerdere verweerders
2007-83 Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis
2007-84 Het voorlopige getuigenverhoor onder het EEX. Noot bij Hof van Justitie EG 28 april 2005, zaak C-104/03 (St. Paul Dairy/Unibel); NIPR 2005, 153
2007-85 Harmonisatie van Europees procesrecht. Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure
2007-86 De ganse aarde is niet van enerlei spraak en enerlei woorden: taalvereisten en herstelmogelijkheden bij de grensoverschrijdende betekening van stukken. Noot bij Hof van Justitie EG 8 november 2005, zaak C-443/03 (Leffler/Berlin Chemie); NIPR 2006, 29
2007-87 Iedereen en overal? Internationaal privaatrecht rond ‘massaclaims’
2007-88 IPR-Perikelen: Over uniforme uitleg, de acte clair en de Betekeningsverordening
2007-89 Rechtsmacht in verzekeringszaken; vrijheid van contract vs. economische ongelijkheid. Noot bij Hof van Justitie EG 12 mei 2005, zaak C-112/03 (Société financière et industrielle du Peloux/Axa Belgium e.a.); NIPR 2005, 252
2007-90 Noot bij Hof van Justitie EG 28 april 2005, zaak C-104/03 (St. Paul Dairy/Unibel); NIPR 2005, 153
2007-91 Abolishing Exequatur in the European Union: The European Enforcement Order
2007-92 Supranationaal recht