Inhoud 2000, aflevering 1

Artikelen

2000-330 De vestiging van een eerste huwelijksdomicilie (Hof Amsterdam 23 april 1998; NIPR 2000, 5)
2000-334 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht afstamming: een stap op weg naar een afgewogen regeling?
2000-335 Internationaal huwelijksvermogensrecht; rechtskeuze staande een echtscheidingsprocedure
2000-346 De ‘Pauliana’ in het Nederlandse internationaal privaatrecht
2000-347 Internationaal verkeersongeval
2000-358 De erkenning en tenuitvoerlegging van kortgedingvonnissen onder het EEX: het Mietz-arrest (Hof van Justitie 27 april 1999; NIPR 1999, 266)

Rechtspraak

2000-1 Hoge Raad 10-09-1999
2000-2 Hoge Raad 01-10-1999
2000-3 Hoge Raad 05-11-1999
2000-4 Hoge Raad 19-11-1999
2000-5 Hof Amsterdam 23-04-1998
2000-6 Hof Amsterdam 17-09-1998
2000-7 Hof ’s-Hertogenbosch 20-10-1999
2000-8 Hof Leeuwarden 01-04-1998
2000-9 Rb. Alkmaar 09-09-1999
2000-10 Rb. Arnhem 15-04-1999
2000-11 Rb. ’s-Gravenhage 30-08-1999
2000-12 Rb. ’s-Gravenhage 01-09-1999
2000-13 Rb. ’s-Gravenhage 06-10-1999
2000-14 Rb. ’s-Gravenhage 13-10-1999
2000-15 Rb. ’s-Gravenhage 22-10-1999
2000-16 Rb. ’s-Gravenhage 08-11-1999
2000-17 Rb. Roermond 11-02-1999
2000-18 Rb. Rotterdam 29-07-1999
2000-19 Rb. Rotterdam 30-08-1999
2000-20 Centrale Raad van Beroep 07-04-1999
2000-21 Hoge Raad 18-11-1998
2000-22 Hoge Raad 03-09-1999
2000-23 Pres.Rb. Arnhem 09-04-1999
2000-24 Rb. Arnhem 02-09-1999
2000-25 Rb. Arnhem 18-11-1999
2000-26 Rb. Rotterdam 22-07-1999
2000-27 Rb. Rotterdam 26-08-1999
2000-28 Rb. Rotterdam 30-09-1999
2000-29 Rb. Rotterdam 14-10-1999
2000-30 Rb. Rotterdam 28-10-1999
2000-31 Rb. Rotterdam 28-10-1999
2000-32 Rb. Rotterdam 28-10-1999
2000-33 Rb. Utrecht 12-05-1999
2000-34 Rb. Zwolle 25-08-1999
2000-35 Ktg. Groningen 19-10-1999
2000-36 Ktg. ’s-Hertogenbosch 09-09-1999
2000-37 Hof van Justitie EG 05-10-1999
2000-38 Hoge Raad 10-09-1999
2000-39 Hoge Raad 24-09-1999
2000-40 Hoge Raad 12-11-1999
2000-41 Hof Arnhem 06-07-1999
2000-42 Rb. Amsterdam 24-02-1999
2000-43 Rb. ’s-Gravenhage 31-03-1999
2000-44 Pres.Rb. ’s-Gravenhage 21-09-1999
2000-45 Rb. Rotterdam 12-08-1999
2000-46 Rb. Rotterdam 09-09-1999
2000-47 Rb. Utrecht 23-06-1999

Literatuur

2000-48 Internationaal Privaatrecht
2000-49 Internationaal Privaatrecht
2000-50 Nieuw internationaal procesrecht op komst in Europa: het EEX II-verdrag
2000-51 Verslag van discussies
2000-52 De codificatie van het Nederlandse IPR: stand van zaken
2000-53 Brussel II: een eerste stap naar een communautair IPR
2000-54 Kinderontvoering in het IPR
2000-55 Wet conflictenrecht namen
2000-56 Het voorontwerp van verdrag inzake bescherming van meerderjarigen
2000-57 Geregistreerd partnerschap
2000-58 Huwelijksvermogensrecht
2000-59 Regime krachtens huwelijksvoorwaarden en/of rechtskeuze
2000-60 Meerderjarigenbescherming in het Nederlandse internationaal privaatrecht
2000-61 Protection of Adults in Private International Law under the 1997 Hague Preliminary Draft Convention
2000-62 Op weg naar een Europees familierecht
2000-63 Wet conflictenrecht huwelijk
2000-64 Het internationale afstammingsrecht
2000-65 Nieuwe wetgeving betreffende de erkenning van Nederlandse consulaire huwelijken
2000-66 Effecten en the law of the intermediary
2000-67 Société Privée Européenne: een Europese besloten vennootschap
2000-68 Proprietary Aspects of Voluntary Assignment in Dutch Private International Law (Hoge Raad 16 May 1997 – 16.470, NIPR 1997, No. 209, Nederlandse Jurisprudentie 1998, No. 585)
2000-69 Boekbespreking D.J. Hayton, S.C.J.J. Kortmann & H.L.E. Verhagen (red.), ‘Principles of European Trust Law’, 1999
2000-70 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts en de Wet conflictenrecht trusts
2000-71 Ontwikkelingen in het conflictenrecht inzake onrechtmatige daad
2000-72 ‘De plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht’ nader beschouwd
2000-73 Eigendomsvoorbehoud en de Staatscommissie IPR
2000-74 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst art. 12-33
2000-75 Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg
2000-76 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst art. 1-11
2000-77 Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
2000-78 Centros: vrijheid van vestiging zonder race to the bottom
2000-79 Een wettelijke regeling van het internationaal faillissementsrecht in Nederland. Overwegingen bij het Preadvies ‘Grensoverschrijdende aspecten van insolventieprocedures buiten verdrag’ uitgebracht aan de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
2000-80 Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief
2000-81 Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken en internationale bevoegdheid ex Artikel 6(1) EEX-verdrag
2000-82 Grensoverschrijdende insolventieprocedures
2000-83 Internationale bevoegdheid in kort geding
2000-84 Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken en internationale bevoegdheid ex Artikel 6(1) EEX-verdrag
2000-85 Het toepasselijk recht in kort geding
2000-86 Het toepasselijk recht in kort geding
2000-87 Internationale bevoegdheid in kort geding
2000-88 Noot bij Hof van Justitie EG 3 juli 1997, nr. C-269/95; NIPR 1997, 356
2000-89 Noot bij Hoge Raad 10 maart 1995, nr. 15.634; NIPR 1995, 406
2000-330 De vestiging van een eerste huwelijksdomicilie (Hof Amsterdam 23 april 1998; NIPR 2000, 5)
2000-334 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht afstamming: een stap op weg naar een afgewogen regeling?
2000-335 Internationaal huwelijksvermogensrecht; rechtskeuze staande een echtscheidingsprocedure
2000-346 De ‘Pauliana’ in het Nederlandse internationaal privaatrecht
2000-347 Internationaal verkeersongeval
2000-358 De erkenning en tenuitvoerlegging van kortgedingvonnissen onder het EEX: het Mietz-arrest (Hof van Justitie 27 april 1999; NIPR 1999, 266)