Inhoud 2014, aflevering 4

Artikelen

2014-412 Rules on the recognition of parental responsibility decisions: A view from the Netherlands
2014-413 The mutual recognition of names in the European Union de lege ferenda
2014-421 Recognition and enforcement of foreign judicial decisions: Belgium’s codification explored
2014-423 The revived Judgments Project in The Hague
2014-425 Dutch national rules on the recognition and enforcement of foreign judgments, Article 431 CCP
2014-426 Recognition and enforcement in the European Union: are we on the right track?
2014-427 Enforcement as a fundamental right

Rechtspraak

2014-327 Hof van Justitie EU 01-10-2014
2014-328 Hof van Justitie EU 14-10-2014
2014-329 Hoge Raad 12-09-2014
2014-330 Hoge Raad 31-10-2014
2014-331 Hof Amsterdam 04-02-2014
2014-332 Hof Amsterdam 25-03-2014
2014-333 Hof Amsterdam 20-05-2014
2014-334 Hof Amsterdam 27-05-2014
2014-335 Hof Amsterdam 24-06-2014
2014-336 Hof Amsterdam 01-07-2014
2014-337 Hof Amsterdam 22-07-2014
2014-338 Hof Arnhem 07-06-2012
2014-339 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 05-08-2014
2014-340 Hof Den Haag 14-05-2014
2014-341 Hof Den Haag 18-06-2014
2014-342 Hof Den Haag 02-07-2014
2014-343 Hof Den Haag 16-07-2014
2014-344 Hof Den Haag 23-07-2014
2014-345 Hof Den Haag 27-08-2014
2014-346 Hof ’s-Hertogenbosch 02-10-2012
2014-347 Hof ’s-Hertogenbosch 15-07-2014
2014-348 Hof ’s-Hertogenbosch 11-09-2014
2014-349 Hof ’s-Hertogenbosch 18-09-2014
2014-350 Rb. Amsterdam 25-06-2014
2014-351 Rb. Den Haag 21-07-2014
2014-352 Rb. Den Haag 12-08-2014
2014-353 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 11-12-2013
2014-354 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 07-08-2014
2014-355 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 11-06-2014
2014-356 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 16-01-2013
2014-357 Hof van Justitie EU 23-10-2014
2014-358 Hof Amsterdam 03-12-2013
2014-359 Hof Amsterdam 19-08-2014
2014-360 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 29-07-2014
2014-361 Hof Den Haag 24-06-2014
2014-362 Rb. Amsterdam 25-06-2014
2014-363 Rb. Amsterdam 30-07-2014
2014-364 Vzngr. Rb. Den Haag 27-08-2014
2014-365 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 08-08-2014
2014-366 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 20-08-2014
2014-367 Rb. Rotterdam 14-05-2014
2014-368 Rb. Rotterdam 18-06-2014
2014-369 Rb. Rotterdam 23-07-2014
2014-370 Rb. Rotterdam 23-07-2014
2014-371 Rb. Rotterdam 20-08-2014
2014-372 Vzngr. Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg 03-04-2014
2014-373 Vzngr. Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg 03-04-2014
2014-374 Hof van Justitie EU 14-11-2013
2014-375 Hof van Justitie EU 04-09-2014
2014-376 Hof van Justitie EU 04-09-2014
2014-377 Hof van Justitie EU 04-09-2014
2014-378 Hof van Justitie EU 11-09-2014
2014-379 Hof van Justitie EU 23-10-2014
2014-380 Hoge Raad 04-10-2013
2014-381 Hoge Raad 26-09-2014
2014-382 Hoge Raad 26-09-2014
2014-383 Hoge Raad 26-09-2014
2014-384 Hof Amsterdam 11-09-2012
2014-385 Hof Amsterdam 03-06-2014
2014-386 Hof Amsterdam 19-08-2014
2014-387 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 05-08-2014
2014-388 Hof Den Haag 05-08-2014
2014-389 Hof Den Haag 12-08-2014
2014-390 Hof Den Haag 28-08-2014
2014-391 Hof ’s-Hertogenbosch 26-08-2014
2014-392 Hof ’s-Hertogenbosch 23-09-2014
2014-393 Rb. Amsterdam 16-07-2014
2014-394 Rb. Amsterdam 10-09-2014
2014-395 Rb. Den Haag 30-07-2014
2014-396 Rb. Den Haag, zittingsplaats Den Haag 27-08-2014
2014-397 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 18-06-2014
2014-398 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 13-08-2014
2014-399 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht, kantonrechter 25-08-2014
2014-400 Rb. Rotterdam 30-04-2014
2014-401 Rb. Rotterdam 18-06-2014
2014-402 Rb. Rotterdam 02-07-2014
2014-403 Rb. Rotterdam, rechter-commissaris 04-07-2014
2014-404 Rb. Rotterdam 06-08-2014
2014-405 Rb. Rotterdam 06-08-2014
2014-406 Rb. Rotterdam 10-09-2014
2014-407 Rb. Rotterdam 17-09-2014
2014-408 Rb. Rotterdam 17-09-2014
2014-409 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Bergen op Zoom, kantonrechter 08-07-2014
2014-410 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg 30-04-2014

Literatuur

2014-411 Boekbespreking – Assers Burgerlijk Recht: A.P.M.J. Vonken (m.m.v. H.L.E. Verhagen, X.E. Kramer, S. van Dongen), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10-I Internationaal privaatrecht. Deel I. Algemeen deel IPR, Deventer: Kluwer 2013, 552 p., ISBN 978-90-13-11149-1 A.P.M.J. Vonken (m.m.v. F.W.J.M. Schols), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10-II Internationaal privaatrecht. Deel II. Het internationale personen-, familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer 2012, 504 p., ISBN 978-90-13-10917-7
2014-412 Rules on the recognition of parental responsibility decisions: A view from the Netherlands
2014-413 The mutual recognition of names in the European Union de lege ferenda
2014-414 Art. 21 Erfrechtverordening: de objectieve verwijzingsregel nader belicht
2014-415 Procederen over internationale nalatenschappen
2014-416 Boekbespreking A.P.M.J. Vonken m.m.v. F.W.J.M. Schols, Asser 10-II: Internationaal personen- en familierecht, Deventer: Kluwer 2012, 504 p., ISBN 978-90-13-10917-7
2014-417 Internationale boedelafwikkeling volgens de regels van de Erfrechtverordening: vereffening, verdeling en Näherberechtigung vanaf 17/8/2015
2014-418 De Europese erfrechtelijke rechtskeuze
2014-419 Het notariaat en de Erfrechtverordening
2014-420 Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang. De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd. Noot bij Hof van Justitie EU 17 oktober 2013, zaak C-184/12 (Unamar) (NIPR 2013, 349)
2014-421 Recognition and enforcement of foreign judicial decisions: Belgium’s codification explored
2014-422 Rechtsmacht onder lid 1 en lid 3 van artikel 5 EEX-Vo. Noot bij Hof van Justitie EU 13 maart 2014, zaak C-548/12 (Brogsitter) (NIPR 2014, 156)
2014-423 The revived Judgments Project in The Hague
2014-424 Het internationale insolventierecht van Nederland jegens ‘derde landen’ na het Yukos-arrest van 13 september 2013: wachten op ‘Europa’?
2014-425 Dutch national rules on the recognition and enforcement of foreign judgments, Article 431 CCP
2014-426 Recognition and enforcement in the European Union: are we on the right track?
2014-427 Enforcement as a fundamental right
2014-428 Het ‘Handlungsort’ bij grensoverschrijdende productaansprakelijkheid. Noot bij Hof van Justitie EU 16 januari 2014, zaak C-45/13 (Kainz/Pantherwerke AG) (NIPR 2014, 51)
2014-429 Internationale bevoegdheid bij geschillen met meerdere vermeende veroorzakers van beweerde schade. Noot bij Hof van Justitie EU 3 april 2014, zaak C-387/12 (Hi Hotel/Spoering) (NIPR 2014, 157)
2014-430 Noot bij Hof van Justitie EU 18 juli 2013, zaak C-147/12 (Öfab/Frank Koot) (NIPR 2013, 362)
2014-431 Noot bij Hof van Justitie EU 3 oktober 2013, zaak C-170/12 (Peter Pinckney/KDG Mediatech) (NIPR 2013, 365)
2014-432 Noot bij Hof van Justitie EU 14 november 2013, zaak C-478/12 (Armin Maletic/Lastminute.com) (NIPR 2014, 46)
2014-433 Noot bij Hof van Justitie EU 5 december 2013, zaak C-508/12 (Vapenik/Thurner) (NIPR 2014, 47)
2014-434 Noot bij Hof van Justitie EU 19 december 2013, zaak C-9/12 (Corman-Collins SA/La Maison du Whisky) (NIPR 2014, 48)
2014-435 Noot bij Hof van Justitie EU 16 januari 2014, zaak C-45/13 (Kainz/Pantherwerke AG) (NIPR 2014, 51)