Inhoud 2007, aflevering 3

Artikelen

2007-242 Twee Engelstalige nieuwkomers op de markt van IPR-handboeken. Boekbespreking van P. Stone, ‘EU Private International Law. Harmonization of Laws’, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar 2006 en M. Bogdan, ‘Concise Introduction to EU Private International Law’, Groningen: Europa Law Publishing 2006
2007-262 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de betekening van gerechtelijke stukken in de Europese Unie

Rechtspraak

2007-180 Hof Amsterdam 28-09-2006
2007-181 Hof Amsterdam 28-11-2006
2007-182 Hof ’s-Gravenhage 24-01-2007
2007-183 Hof ’s-Gravenhage 11-04-2007
2007-184 Hof ’s-Gravenhage 18-04-2007
2007-185 Hof ’s-Gravenhage 25-04-2007
2007-186 Hof ’s-Gravenhage 04-07-2007
2007-187 Hof ’s-Hertogenbosch 13-12-2006
2007-188 Rb. Breda 13-02-2007
2007-189 Rb. ’s-Gravenhage 09-05-2007
2007-190 Rb. ’s-Hertogenbosch 23-03-2007
2007-191 Rb. Maastricht 23-07-2007
2007-192 Rb. Zwolle-Lelystad 28-02-2007
2007-193 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 25-04-2007
2007-194 Hof Amsterdam 24-05-2007
2007-195 Hof Arnhem 15-05-2007
2007-196 Hof ’s-Gravenhage 29-06-2007
2007-197 Hof ’s-Hertogenbosch 24-10-2006
2007-198 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 29-01-2007
2007-199 Rb. Arnhem 13-06-2007
2007-200 Rb. Arnhem 04-07-2007
2007-201 Rb. Roermond, sector kanton, locatie Roermond 24-04-2007
2007-202 Rb. Rotterdam 14-06-2006
2007-203 Rb. Rotterdam 17-01-2007
2007-204 Rb. Rotterdam 23-05-2007
2007-205 Hof Amsterdam 07-12-2006
2007-206 Hof Amsterdam 14-12-2006
2007-207 Hof Amsterdam 14-12-2006
2007-208 Hof Amsterdam 25-01-2007
2007-209 Hof Arnhem 15-05-2007
2007-210 Hof ’s-Gravenhage 27-12-2005
2007-211 Hof ’s-Gravenhage 30-01-2007
2007-212 Hof ’s-Hertogenbosch 22-05-2007
2007-213 Vzngr. Rb. Amsterdam 09-02-2007
2007-214 Rb. Amsterdam 21-02-2007
2007-215 Rb. Amsterdam 18-04-2007
2007-216 Vzngr. Rb. Amsterdam 03-05-2007
2007-217 Rb. Amsterdam 30-05-2007
2007-218 Rb. Arnhem 18-04-2007
2007-219 Rb. Arnhem 25-04-2007
2007-220 Rb. Arnhem 25-04-2007
2007-221 Rb. Arnhem 30-05-2007
2007-222 Vzngr. Rb. Arnhem 01-06-2007
2007-223 Rb. Arnhem 27-06-2007
2007-224 Rb. ’s-Gravenhage 08-06-2005
2007-225 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 02-03-2007
2007-226 Vzngr. Rb. Haarlem 21-12-2006
2007-227 Rb. Haarlem 04-07-2007
2007-228 Rb. ’s-Hertogenbosch 13-06-2007
2007-229 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht 07-02-2007
2007-230 Rb. Rotterdam 21-02-2007
2007-231 Rb. Rotterdam 11-04-2007
2007-232 Rb. Rotterdam 11-04-2007
2007-233 Rb. Rotterdam 11-04-2007
2007-234 Rb. Rotterdam 20-06-2007
2007-235 Rb. Utrecht 20-06-2007
2007-236 Rb. Utrecht 18-07-2007
2007-237 Rb. Zutphen 05-11-2003
2007-238 Rb. Zwolle-Lelystad 21-02-2007
2007-239 Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen 29-12-2006

Literatuur

2007-240 Internationaal privaatrecht
2007-241 Boekbespreking P. van der Grinten en T. Heukels (red.), ‘Crossing Borders: Essays in European and Private International Law, Nationality Law and Islamic Law in Honour of Frans van der Velden’, Deventer: Kluwer 2006
2007-242 Twee Engelstalige nieuwkomers op de markt van IPR-handboeken. Boekbespreking van P. Stone, ‘EU Private International Law. Harmonization of Laws’, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar 2006 en M. Bogdan, ‘Concise Introduction to EU Private International Law’, Groningen: Europa Law Publishing 2006
2007-243 Noot bij Hoge Raad 20 oktober 2006, reknr. R06/042HR (NIPR 2006, 267); Hoge Raad 20 oktober 2006, reknr. R06/096HR (NIPR 2006, 268) en Hoge Raad 1 december 2006, nr. R06/092HR (NIPR 2007, 94)
2007-244 Toepasselijk recht en te verwachten erkenningsproblemen. Enkele opmerkingen in nationaal en Europees perspectief
2007-245 Uit de Praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau: De verradelijke veranderlijkheid van het huwelijksvermogensregime
2007-246 De Australische erfenis of welke kinderen erven mee?
2007-247 Ontwikkelingen IPR: huwelijksvermogensrecht (2002-2006)
2007-248 Noot bij Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 29 januari 2007, rolnr. EA 06-3338 (Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam/BKC Holding); NIPR 2007, 198
2007-249 Wetsvoorstel betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen
2007-250 Het uittreedrecht voor aandeelhouders volgens het wetsvoorstel grensoverschrijdende fusies (30 929)
2007-251 Boekbespreking A. Malatesta (ed.), ‘The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe’, Milaan: CEDAM 2006
2007-252 Boekbespreking J.A. van der Weide, ‘Mobiliteit van goederen in het IPR tussen situsregel en partijautonomie’, diss. VU, Deventer: Kluwer 2006
2007-253 Roerende zaken in het internationaal privaatrecht. Kritische beschouwingen over het wetsontwerp voor een ‘Wet conflictenrecht goederenrecht’
2007-254 Schets van het Europees civiel procesrecht: Europees burgerlijk procesrecht voor de Nederlandse rechtspraktijk
2007-255 Toetreding van Denemarken tot de Brussel I-Vo en de Betekeningsverordening
2007-256 1. De Europese betalingsbevelprocedure (reactie op M. Freudenthal, 'Op weg naar een Europees procesrecht. De Europese betalingsbevelprocedure; een stap vooruit?', NJB 2007, p. 157) 2. Naschrift
2007-257 Kroniek burgerlijk procesrecht 2006
2007-258 Privaatrecht Actueel. Een onwillige failliet en zijn buitenlandse nalatenschap
2007-259 Rechtsmacht en forumkeuze in het internationaal verzekeringsrecht. Nieuwe ontwikkelingen
2007-260 Een mijlpaal voor Europa: de eerste eenvormige Europese civiele procedure is een feit. Een analyse van de Europese betalingsbevelprocedure (EBB-Vo)
2007-261 Noot bij Vzngr. Rb. Amsterdam 9 februari 2007, rolnr. 362353/KG ZA 07-208 (Volgotanker AMS/Freban c.s.); NIPR 2007, 213
2007-262 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de betekening van gerechtelijke stukken in de Europese Unie
2007-263 Noot bij Hof van Justitie EG 1 maart 2005, zaak C-281/02 (Owusu/Jackson); NIPR 2005, 152