Inhoud 2014, aflevering 3

Artikelen

2014-309 Matrimonial property regime in Turkey
2014-318 Editorial – Een apologie voor een rechtskeuze van Principles; voorstel tot wijziging van artikel 3 lid 1 Rome I
2014-324 Erkenning en tenuitvoerlegging van (ex parte) voorlopige en bewarende maatregelen op grond van de EEX-Verordening en de Herschikking van de EEX-Verordening. Een analyse aan de hand van de Engelse Freezing Order
2014-325 Babel of international litigation: Court language as leverage to attract international commercial disputes

Rechtspraak

2014-211 Hoge Raad 25-04-2014
2014-212 Hoge Raad 25-04-2014
2014-213 Hoge Raad 02-05-2014
2014-214 Hoge Raad 09-05-2014
2014-215 Hof Amsterdam 26-11-2013
2014-216 Hof Amsterdam 15-04-2014
2014-217 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 06-03-2014
2014-218 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 17-04-2014
2014-219 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 27-05-2014
2014-220 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-06-2014
2014-221 Hof Den Haag 04-09-2013
2014-222 Hof Den Haag 16-04-2014
2014-223 Hof Den Haag 07-05-2014
2014-224 Hof Den Haag 26-05-2014
2014-225 Hof Den Haag 28-05-2014
2014-226 Hof Den Haag 04-06-2014
2014-227 Rb. Amsterdam 09-04-2014
2014-228 Rb. Den Haag 11-02-2014
2014-229 Rb. Den Haag 04-03-2014
2014-230 Rb. Den Haag 12-03-2014
2014-231 Rb. Den Haag 11-04-2014
2014-232 Rb. Den Haag 02-05-2014
2014-233 Rb. Den Haag 13-05-2014
2014-234 Rb. Den Haag 19-05-2014
2014-235 Rb. Den Haag 12-06-2014
2014-236 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 02-06-2014
2014-237 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 11-06-2014
2014-238 Rb. Overijssel, zittingsplaats Zwolle 21-05-2014
2014-239 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam 19-03-2014
2014-240 Rb. Rotterdam 19-05-2014
2014-241 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 28-03-2014
2014-242 Hof Amsterdam 19-11-2013
2014-243 Hof Amsterdam 06-05-2014
2014-244 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 20-05-2014
2014-245 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 01-04-2014
2014-246 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 08-04-2014
2014-247 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 20-05-2014
2014-248 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 27-05-2014
2014-249 Hof Den Haag 22-04-2014
2014-250 Hof Den Haag 29-04-2014
2014-251 Rb. Amsterdam 26-03-2014
2014-252 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 19-03-2014
2014-253 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 18-09-2013
2014-254 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 28-05-2014
2014-255 Rb. Rotterdam 02-04-2014
2014-256 Rb. Rotterdam 09-04-2014
2014-257 Rb. Rotterdam 30-04-2014
2014-258 Rb. Rotterdam 30-04-2014
2014-259 Rb. Rotterdam, kantonrechter 23-05-2014
2014-260 Rb. Rotterdam 28-05-2014
2014-261 Hof van Justitie EU 05-06-2014
2014-262 Hof Amsterdam 28-02-2012
2014-263 Hof Amsterdam 29-01-2013
2014-264 Hof Amsterdam 02-04-2013
2014-265 Hof Amsterdam 30-07-2013
2014-266 Hof Amsterdam 26-11-2013
2014-267 Hof Amsterdam 04-03-2014
2014-268 Hof Amsterdam 24-06-2014
2014-269 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 28-01-2014
2014-270 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 24-06-2014
2014-271 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 20-05-2014
2014-272 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 27-05-2014
2014-273 Hof Den Haag 22-04-2014
2014-274 Hof Den Haag 06-05-2014
2014-275 Hof Den Haag 20-05-2014
2014-276 Hof ’s-Hertogenbosch 10-04-2014
2014-277 Hof ’s-Hertogenbosch 22-04-2014
2014-278 Hof ’s-Hertogenbosch 17-06-2014
2014-279 Hof ’s-Hertogenbosch 17-06-2014
2014-280 Rb. Amsterdam 09-04-2014
2014-281 Rb. Amsterdam 09-04-2014
2014-282 Rb. Amsterdam 07-05-2014
2014-283 Rb. Amsterdam 04-06-2014
2014-284 Rb. Den Haag, zittingsplaats Den Haag 09-04-2014
2014-285 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht, kantonrechter 25-06-2014
2014-286 Rb. Limburg, zittingsplaats Roermond 19-03-2014
2014-287 Rb. Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 16-10-2013
2014-288 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven, kantonrechter 24-10-2013
2014-289 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 23-04-2014
2014-290 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, kantonrechter 22-05-2014
2014-291 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 30-04-2014
2014-292 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 13-05-2014
2014-293 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 25-06-2014
2014-294 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht 04-12-2013
2014-295 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht 11-12-2013
2014-296 Rb. Rotterdam 18-12-2013
2014-297 Rb. Rotterdam 18-12-2013
2014-298 Rb. Rotterdam 29-01-2014
2014-299 Rb. Rotterdam 19-03-2014
2014-300 Rb. Rotterdam 02-04-2014
2014-301 Vzngr. Rb. Rotterdam 07-04-2014
2014-302 Rb. Rotterdam 30-04-2014
2014-303 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda 26-05-2014

Literatuur

2014-304 Internationaal privaatrecht
2014-305 Parlementaire geschiedenis burgerlijk wetboek. Boek 10. Internationaal privaatrecht (IPR)
2014-306 De attestatie de vita
2014-307 (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht
2014-308 Van oud naar nieuw Internationaal Erfrecht
2014-309 Matrimonial property regime in Turkey
2014-310 De verhouding tussen het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en artikel 8 EVRM
2014-311 Voorontwerp regeling grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen
2014-312 De beurs-NV in den vreemde. Een perspectief op modernisering van het NV-recht
2014-313 De ontsnappingsclausule van art. 6 lid 2 EVO. Hoe bijzonder is de zaak Schlecker?
2014-314 Never trust a trust: Het verhaal van de treurige legitimaris
2014-315 De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut
2014-316 Overgang van pandrecht en vruchtgebruik op aandelen bij grensoverschrijdende fusie, grensoverschrijdende splitsing en grensoverschrijdende omzetting
2014-317 Aansprakelijkheidslimitering ingevolge de Busverordening: op weg naar een gelijkwaardige bescherming voor passagiers?
2014-318 Editorial – Een apologie voor een rechtskeuze van Principles; voorstel tot wijziging van artikel 3 lid 1 Rome I
2014-319 Rechtsvinding van buitenlands recht: wat wordt er van de rechter verwacht? Hoe een advies van het Internationaal Juridisch Instituut anno 2014 behulpzaam kan zijn
2014-320 Noot bij Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 6 november 2013, zaak-/rolnr. C/08/144825/HA ZA 13-626, ECLI:NL:RBOVE:2013:2886 (Apollo Vredestein) (NIPR 2014, 82)
2014-321 Hoe komt de rechter aan informatie over buitenlands (belasting)recht?
2014-322 Ervaringen met Europese civiele procedures in Nederland. Een terugblik en wenkend toekomstperspectief
2014-323 Arbeidsgeschillen van internationale organisaties en vreemde staten voor de Nederlandse rechter
2014-324 Erkenning en tenuitvoerlegging van (ex parte) voorlopige en bewarende maatregelen op grond van de EEX-Verordening en de Herschikking van de EEX-Verordening. Een analyse aan de hand van de Engelse Freezing Order
2014-325 Babel of international litigation: Court language as leverage to attract international commercial disputes
2014-326 Noot bij Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/02548, ECLI:NL:HR:2013:45 (NIPR 2013, 252)