Inhoud 2017, aflevering 1

Artikelen

2017-96 Mutual trust within judicial cooperation in civil matters: a normative cornerstone – a factual chimera – a constitutional challenge
2017-114 Asymmetrische forumkeuzes binnen de Franse rechtssfeer
2017-129 (Eenzijdige) optie arbitrage clausules in Europees perspectief

Rechtspraak

2017-1 Hof Amsterdam 02-08-2016
2017-2 Hof Amsterdam 11-10-2016
2017-3 Hof Amsterdam 15-11-2016
2017-4 Hof Amsterdam 13-12-2016
2017-5 Hof Amsterdam 13-12-2016
2017-6 Hof Amsterdam 20-12-2016
2017-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2016
2017-10 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-08-2016
2017-11 Hof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2016
2017-12 Hof Den Haag 04-08-2016
2017-13 Hof Den Haag 23-08-2016
2017-14 Hof Den Haag 24-08-2016
2017-15 Hof Den Haag 29-08-2016
2017-16 Hof Den Haag 12-10-2016
2017-17 Hof Den Haag 26-10-2016
2017-18 Hof Den Haag 01-11-2016
2017-19 Hof ’s-Hertogenbosch 17-11-2016
2017-20 Rb. Den Haag 14-07-2016
2017-21 Rb. Den Haag 15-07-2016
2017-22 Rb. Den Haag 04-08-2016
2017-23 Rb. Den Haag 18-08-2016
2017-24 Rb. Den Haag 25-08-2016
2017-25 Rb. Den Haag 08-09-2016
2017-26 Rb. Den Haag 29-09-2016
2017-27 Rb. Den Haag 03-10-2016
2017-28 Rb. Limburg 28-09-2016
2017-29 Rb. Midden-Nederland 13-07-2016
2017-30 Rb. Midden-Nederland 05-09-2016
2017-31 Rb. Noord-Holland 25-05-2016
2017-32 Rb. Noord-Holland 07-06-2016
2017-33 Rb. Noord-Holland 06-07-2016
2017-34 Rb. Overijssel 11-07-2016
2017-35 Rb. Rotterdam 09-09-2016
2017-36 Rb. Zeeland-West-Brabant 19-07-2016
2017-37 Hof Amsterdam 19-04-2016
2017-38 Hof Amsterdam 18-10-2016
2017-39 Hof ’s-Hertogenbosch 30-08-2016
2017-40 Hof ’s-Hertogenbosch 06-09-2016
2017-41 Rb. Gelderland 06-07-2016
2017-42 Rb. Limburg 25-08-2016
2017-43 Rb. Limburg 29-09-2016
2017-44 Rb. Midden-Nederland 14-09-2016
2017-45 Rb. Rotterdam 30-03-2016
2017-46 Rb. Rotterdam 20-07-2016
2017-47 Rb. Rotterdam 31-08-2016
2017-48 Rb. Rotterdam 14-09-2016
2017-49 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 09-10-2015
2017-50 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 14-09-2015
2017-51 Hof van Justitie EU 25-05-2016
2017-52 Hof van Justitie EU 16-11-2016
2017-53 Hoge Raad 09-12-2016
2017-54 Hoge Raad 20-01-2017
2017-55 Hoge Raad 20-01-2017
2017-56 Hof Amsterdam 03-05-2016
2017-57 Hof Amsterdam 04-10-2016
2017-58 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19-10-2016
2017-59 Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2016
2017-60 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016
2017-61 Hof Den Haag 10-02-2015
2017-62 Hof Den Haag 16-08-2016
2017-63 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-64 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-65 Hof ’s-Hertogenbosch 09-08-2016
2017-66 Hof ’s-Hertogenbosch 29-09-2016
2017-67 Hof ’s-Hertogenbosch 10-01-2017
2017-68 Rb. Amsterdam 29-06-2016
2017-69 Rb. Amsterdam 23-08-2016
2017-70 Rb. Amsterdam 07-09-2016
2017-71 Rb. Amsterdam 28-09-2016
2017-72 Rb. Den Haag 27-07-2016
2017-73 Rb. Den Haag 05-08-2016
2017-74 Rb. Den Haag 24-08-2016
2017-75 Rb. Den Haag 21-09-2016
2017-76 Rb. Den Haag 12-10-2016
2017-77 Rb. Gelderland 27-07-2016
2017-78 Rb. Gelderland 03-10-2016
2017-79 Rb. Limburg 06-07-2016
2017-80 Rb. Midden-Nederland 31-08-2016
2017-81 Rb. Oost-Brabant 24-08-2016
2017-82 Rb. Overijssel 06-07-2016
2017-83 Rb. Rotterdam 14-09-2016
2017-84 Rb. Rotterdam 16-09-2016
2017-85 Rb. Rotterdam 19-09-2016
2017-86 Rb. Rotterdam 21-09-2016
2017-87 Rb. Rotterdam 21-09-2016
2017-88 Rb. Rotterdam 05-10-2016
2017-89 Rb. Rotterdam 12-10-2016
2017-90 Rb. Zeeland-West-Brabant 15-06-2016
2017-91 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 24-08-2016
2017-92 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 28-09-2016
2017-93 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 28-09-2016
2017-94 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 20-10-2016

Literatuur

2017-95 Internationaal privaat- en procesrecht 2010-2015
2017-96 Mutual trust within judicial cooperation in civil matters: a normative cornerstone – a factual chimera – a constitutional challenge
2017-97 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2017-98 Wet tegengaan huwelijksdwang
2017-99 Nieuwe Europese IPR-verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen
2017-100 Zijn we nou getrouwd of niet? – De erkenning van buitenlandse huwelijken en echtscheidingen in Nederland
2017-101 Massa-immigratie en het internationaal privaatrecht
2017-102 De Verordening huwelijksvermogensstelsels 2016. Belangrijke wijzigingen voor de echtscheidingspraktijk
2017-103 Internationale estate planning en de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016
2017-104 De invloed van het Europese recht op het Nederlandse goederenrecht
2017-105 Zorgplicht werkgever bij grensoverschrijdende werkzaamheden
2017-106 Het Nederlandse huurrecht: bijzonder en dwingend, maar ook bijzonder dwingend?
2017-107 Mylan and beyond: de positie van de Nederlandse beschermingsstichting van de beursgenoteerde vennootschap met meervoudige nationaliteit
2017-108 Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II?
2017-109 Hora ruit, tempus fluit. Boek 10 BW, WCOD, Rome II en het overgangsrecht
2017-110 Rechtspersonen
2017-111 Civielrechtelijk bestuursverbod en bestuurder van een buitenlandse rechtspersoon
2017-112 De herschikte EEX-Vo en derde landen: het formele toepassingsgebied van de Verordening nader bezien
2017-113 Noot bij HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (000 Promneftstroy/Yukos) [NIPR 2015, 405]
2017-114 Asymmetrische forumkeuzes binnen de Franse rechtssfeer
2017-115 De herziene Europese Insolventieverordening
2017-116 Terug naar de basis: het Hof van Justitie opnieuw over rechtsmacht en vermogensschade. Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Bro?
2017-117 De eerste uitspraak over de Europese Erfrechtverordening in Nederland; stof tot nadenken!
2017-118 Bij een honderdste verjaardag: over rechtsmacht van de burgerlijke rechter in de Cariben op grond van de regel ‘distributie is attributie’
2017-119 Het Europees bankbeslag: de voor- en nadelen ten opzichte van een Nederlands conservatoir derdenbeslag onder een bank
2017-120 De gevolgen van de Brexit voor de bevoegdheid van de rechter in procedures en faillissementen
2017-121 Een hoofdstuk uit het Yukos-epos: over spookpartijen en rechtsvorming
2017-122 De gevolgen van het verdwijnen van een rechtspersoon op het vervolgen van een beslag
2017-123 Faillissement wederpartij bij grensoverschrijdende transacties – vernietiging van een rechtshandeling
2017-124 1 oktober 2015: Verdrag inzake bedingen van forumkeuze is in werking getreden
2017-125 Rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: spitsroeden lopen
2017-126 Executie van een verstekvonnis via EET- of Herschikte EEX-verordening: welke route kiest de schuldeiser?
2017-127 BrEExit?
2017-128 Lis Pendens, Choice of Court Agreements and Abuse of Law Under Brussels Ibis
2017-129 (Eenzijdige) optie arbitrage clausules in Europees perspectief
2017-130 ‘Brexit’: denk goed na voor je iets opschrijft!