Inhoud 2018, aflevering 4

Artikelen

2018-453 2018: A year of anniversaries in private international law
2018-456 The curious evolution of ECJ’s case-law on personal names: beyond the recognition of decisions
2018-461 Boekbespreking Kirsten Henckel, Cross-Border Transfers of Undertakings – A European Perspective, European Monographs 103, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2017, 323 p. ISBN 978-90-411-9227-1 en Iris A. Haanappel-van der Burg, Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief, diss., Universiteit van Amsterdam, 2015, 297 p.
2018-462 The EU conflict of laws rules on the law governing the effects of an assignment against third parties: some fundamental problems of the Proposal
2018-465 Oberle. De juiste balans tussen de belangen van nalatenschapsgerechtigden en het belang van rechtszekerheid? Hof van Justitie EU 21 juni 2018, C-20/17, NIPR 2018, 295 (Oberle)
2018-467 Defining international disputes – Reflections on the Netherlands Commercial Court proposal

Rechtspraak

2018-367 Hof van Justitie EU 20-09-2018
2018-368 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-369 Hof van Justitie EU 17-10-2018
2018-370 Hoge Raad 28-09-2018
2018-371 Hof Amsterdam 26-06-2018
2018-372 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2018
2018-373 Hof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
2018-374 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
2018-375 Hof Den Haag 14-03-2018
2018-376 Hof Den Haag 10-07-2018
2018-377 Hof Den Haag 10-08-2018
2018-378 Hof Den Haag 22-08-2018
2018-379 Hof Den Haag 29-08-2018
2018-380 Hof Den Haag 05-09-2018
2018-381 Hof ’s-Hertogenbosch 19-04-2018
2018-382 Hof ’s-Hertogenbosch 23-08-2018
2018-383 Hof ’s-Hertogenbosch 13-09-2018
2018-384 Hof ’s-Hertogenbosch 04-10-2018
2018-385 Rb. Amsterdam 09-05-2018
2018-386 Rb. Amsterdam 20-06-2018
2018-387 Rb. Amsterdam 27-06-2018
2018-388 Rb. Den Haag 31-08-2017
2018-389 Rb. Den Haag 16-05-2018
2018-390 Rb. Den Haag 29-05-2018
2018-391 Rb. Den Haag 28-06-2018
2018-392 Rb. Den Haag 02-07-2018
2018-393 Rb. Den Haag 03-07-2018
2018-394 Rb. Den Haag 11-07-2018
2018-395 Rb. Den Haag 13-07-2018
2018-396 Rb. Gelderland 06-06-2018
2018-397 Rb. Limburg 27-07-2018
2018-398 Rb. Noord-Holland 21-03-2018
2018-399 Rb. Noord-Holland 04-04-2018
2018-400 Rb. Noord-Holland 23-05-2018
2018-401 Rb. Noord-Holland 30-05-2018
2018-402 Rb. Noord-Nederland 25-05-2018
2018-403 Rb. Oost-Brabant 04-07-2018
2018-404 Rb. Zeeland-West-Brabant 27-09-2018
2018-405 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 18-09-2018
2018-406 Hof van Justitie EU 25-10-2017
2018-407 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
2018-408 Hof ’s-Hertogenbosch 25-04-2017
2018-409 Hof ’s-Hertogenbosch 21-08-2018
2018-410 Rb. Amsterdam 23-05-2018
2018-411 Rb. Amsterdam 25-07-2018
2018-412 Rb. Den Haag 09-05-2018
2018-413 Rb. Den Haag 18-07-2018
2018-414 Rb. Gelderland 14-12-2016
2018-415 Rb. Limburg 01-08-2018
2018-416 Rb. Noord-Nederland 04-07-2018
2018-417 Rb. Noord-Nederland 24-07-2018
2018-418 Rb. Oost-Brabant 27-06-2018
2018-419 Rb. Zeeland-West-Brabant 31-08-2018
2018-420 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 26-04-2017
2018-421 Hof van Justitie EU 07-03-2018
2018-422 Hof van Justitie EU 06-09-2018
2018-423 Hof van Justitie EU 12-09-2018
2018-424 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-425 Hof van Justitie EU 04-10-2018
2018-426 Hof Amsterdam 19-12-2017
2018-427 Hof Amsterdam 30-01-2018
2018-428 Hof Amsterdam 12-06-2018
2018-429 Hof Amsterdam 17-07-2018
2018-430 Hof Amsterdam 31-07-2018
2018-431 Hof Amsterdam 07-08-2018
2018-432 Hof Amsterdam 14-08-2018
2018-433 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018
2018-434 Hof Den Haag 07-08-2018
2018-435 Rb. Amsterdam 18-01-2012
2018-436 Rb. Amsterdam 23-05-2018
2018-437 Rb. Amsterdam 06-06-2018
2018-438 Rb. Amsterdam 04-07-2018
2018-439 Rb. Amsterdam 05-07-2018
2018-440 Rb. Amsterdam 26-09-2018
2018-441 Rb. Den Haag 06-06-2018
2018-442 Rb. Den Haag 07-06-2018
2018-443 Rb. Gelderland 29-05-2018
2018-444 Rb. Limburg 23-08-2018
2018-445 Rb. Noord-Holland 23-05-2018
2018-446 Rb. Noord-Holland 13-06-2018
2018-447 Rb. Noord-Holland 13-06-2018
2018-448 Rb. Noord-Holland 11-07-2018
2018-449 Rb. Oost-Brabant 28-06-2018
2018-450 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 22-08-2018
2018-451 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 02-10-2018
2018-452 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 09-07-2018

Literatuur

2018-453 2018: A year of anniversaries in private international law
2018-454 Een geschenk aan de wereld: Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut
2018-455 Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel I. Algemeen deel IPR
2018-456 The curious evolution of ECJ’s case-law on personal names: beyond the recognition of decisions
2018-457 De Nederlandse aanpak van internationale kinderontvoeringszaken, in vogelvlucht door de tijd
2018-458 Wie heeft gezag van rechtswege? Ipr-regels omtrent het van rechtswege verkrijgen van gezag
2018-459 De erkenning van de Curaçaose trust in het Nederlandse recht. Reactie op ‘De Curaçaose trust in het Nederlandse recht’ van mw. mr. K.R. Filesia in WPNR 2018/7191
2018-460 Grensoverschrijdende omzettingen: Polbud in perspectief
2018-461 Boekbespreking Kirsten Henckel, Cross-Border Transfers of Undertakings – A European Perspective, European Monographs 103, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2017, 323 p. ISBN 978-90-411-9227-1 en Iris A. Haanappel-van der Burg, Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief, diss., Universiteit van Amsterdam, 2015, 297 p.
2018-462 The EU conflict of laws rules on the law governing the effects of an assignment against third parties: some fundamental problems of the Proposal
2018-463 Eigendom van offshore windparken
2018-464 Met een kluitje het riet ingestuurd? Onduidelijke taal in de voorgestelde verordening over het toepasselijke recht op de derdenwerking van cessie
2018-465 Oberle. De juiste balans tussen de belangen van nalatenschapsgerechtigden en het belang van rechtszekerheid? Hof van Justitie EU 21 juni 2018, C-20/17, NIPR 2018, 295 (Oberle)
2018-466 Afgifte van een nationale erfrechtverklaring en de EU-Erfrechtverordening
2018-467 Defining international disputes – Reflections on the Netherlands Commercial Court proposal
2018-468 Het internationaal insolventierecht in beweging
2018-469 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR)
2018-470 Het Europees bankbeslag in de Nederlandse praktijk. Een herijking van beslagroutes in grensoverschrijdend verband
2018-471 Rechtsmacht in de rechtspersoon. Twee arresten, één forum voor corporate geschillen?
2018-472 International Insolvency Law: Part II European Insolvency Law