Inhoud 2020, aflevering 1

Artikelen

2020-126 Editorial: The 2019 Hague Judgments Convention
2020-131 Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a useful tool for companies who are conducting international activities?
2020-134 Towards a global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
2020-137 Prejudiciële vragen in SHAPE/Supreme: over conservatoir beslag en immuniteit. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361 en HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:292, NIPR 2019, 64
2020-138 The 2019 Hague Judgments Convention through European lenses

Rechtspraak

2020-1 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-2 Hoge Raad 20-12-2019
2020-3 Hoge Raad 17-01-2020
2020-4 Hof Amsterdam 03-12-2019
2020-5 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
2020-6 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2019
2020-7 Hof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
2020-8 Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
2020-9 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2019
2020-10 Hof Den Haag 10-07-2019
2020-11 Hof Den Haag 25-09-2019
2020-12 Hof Den Haag 02-10-2019
2020-13 Hof Den Haag 09-10-2019
2020-14 Hof Den Haag 19-11-2019
2020-15 Rb. Amsterdam 12-06-2019
2020-16 Rb. Amsterdam 26-06-2019
2020-17 Rb. Amsterdam 23-10-2019
2020-18 Rb. Den Haag 27-06-2019
2020-19 Rb. Den Haag 09-07-2019
2020-20 Rb. Den Haag 16-09-2019
2020-21 Rb. Den Haag 30-09-2019
2020-22 Rb. Den Haag 13-11-2019
2020-23 Rb. Den Haag 02-12-2019
2020-24 Rb. Den Haag 05-12-2019
2020-25 Rb. Den Haag 05-12-2019
2020-26 Rb. Gelderland 10-10-2019
2020-27 Rb. Gelderland 03-12-2019
2020-28 Rb. Midden-Nederland 26-09-2019
2020-29 Rb. Midden-Nederland 28-10-2019
2020-30 Rb. Midden-Nederland 30-10-2019
2020-31 Rb. Noord-Holland 16-10-2019
2020-32 Rb. Noord-Holland 18-12-2019
2020-33 Rb. Noord-Holland 18-12-2019
2020-34 Rb. Oost-Brabant 19-11-2019
2020-35 Rb. Oost-Brabant 09-12-2019
2020-36 Rb. Rotterdam 16-10-2019
2020-37 Rb. Rotterdam 21-11-2019
2020-38 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 03-09-2019
2020-39 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 24-09-2019
2020-40 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 12-11-2019
2020-41 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 03-12-2019
2020-42 Hof van Justie EU 27-02-2020
2020-43 Hof Amsterdam 29-01-2019
2020-44 Hof Amsterdam 19-02-2019
2020-45 Hof Amsterdam 08-10-2019
2020-46 Hof Amsterdam 03-12-2019
2020-47 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
2020-48 Hof ’s-Hertogenbosch 22-10-2019
2020-49 Rb. Amsterdam 20-11-2019
2020-50 Rb. Den Haag 01-11-2017
2020-51 Rb. Den Haag 20-11-2019
2020-52 Rb. Gelderland 08-11-2019
2020-53 Rb. Midden-Nederland 15-10-2019
2020-54 Rb. Noord-Holland 19-12-2018
2020-55 Rb. Noord-Holland 11-09-2019
2020-56 Rb. Noord-Nederland 06-11-2019
2020-57 Rb. Oost-Brabant 05-09-2019
2020-58 Rb. Rotterdam 01-08-2019
2020-59 Rb. Rotterdam 27-11-2019
2020-60 Hof van Justitie EU 07-11-2019
2020-61 Hof van Justitie EU 07-11-2019
2020-62 Hof van Justitie EU 21-11-2019
2020-63 Hof van Justitie EU 05-12-2019
2020-64 Hof van Justitie EU 12-12-2019
2020-65 Hof van Justitie EU 19-12-2019
2020-66 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-67 Hof van Justitie EU 27-02-2020
2020-68 Hoge Raad 14-02-2020
2020-69 Hoge Raad 21-02-2020
2020-70 Hof Amsterdam 17-09-2019
2020-71 Hof Amsterdam 01-10-2019
2020-72 Hof Amsterdam 12-11-2019
2020-73 Hof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2019
2020-74 Hof Den Haag 19-03-2019
2020-75 Hof Den Haag 14-05-2019
2020-76 Hof Den Haag 22-10-2019
2020-77 Hof Den Haag 10-12-2019
2020-78 Hof ’s-Hertogenbosch 08-10-2019
2020-79 Rb. Amsterdam 13-09-2019
2020-80 Rb. Amsterdam 18-09-2019
2020-81 Rb. Amsterdam 24-09-2019
2020-82 Rb. Amsterdam 07-10-2019
2020-83 Rb. Amsterdam 23-10-2019
2020-84 Rb. Amsterdam 06-11-2019
2020-85 Rb. Amsterdam 06-11-2019
2020-86 Rb. Den Haag 16-08-2019
2020-87 Rb. Den Haag 27-08-2019
2020-88 Rb. Den Haag 18-09-2019
2020-89 Rb. Den Haag 25-09-2019
2020-90 Rb. Den Haag 09-10-2019
2020-91 Rb. Den Haag 23-10-2019
2020-92 Rb. Den Haag 30-10-2019
2020-93 Rb. Den Haag 06-11-2019
2020-94 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-95 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-96 Rb. Den Haag 27-11-2019
2020-97 Rb. Gelderland 21-08-2019
2020-98 Rb. Limburg 25-09-2019
2020-99 Rb. Midden-Nederland 11-09-2019
2020-100 Rb. Noord-Holland 03-07-2019
2020-101 Rb. Noord-Holland 30-10-2019
2020-102 Rb. Noord-Nederland 13-12-2019
2020-103 Rb. Rotterdam 09-10-2019
2020-104 Rb. Rotterdam 13-11-2019
2020-105 Rb. Rotterdam 13-11-2019

Literatuur

2020-106 Toepassing van buitenlands recht
2020-107 Le Brexit et les conventions de La Haye
2020-108 Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht – stelsels van scheiding van goederen
2020-109 Wijzigingen in de Syrische Wet op het Personeel Statuut: Wezenlijke hervormingen of cosmetisch knip- en plakwerk?
2020-110 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2020-111 Het Familierechtshuis. Digitaal scheiden op z’n Deens
2020-112 Een kindje van de ooievaar? Over draagmoederschap: heden en toekomst
2020-113 Zes-maandstermijn voor eerste huwelijksdomicilie ook aanhouden bij de Huwelijksvermogensrechtverordening?
2020-114 Nieuw IPR inzake huwelijksvermogensrecht en huwelijksbetrekkingen
2020-115 De globale erfovereenkomst naar (nieuw) Belgisch recht
2020-116 Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee?
2020-117 Ltd’s in the Netherlands and BV’s in the UK after a no-deal Brexit
2020-118 Grensoverschrijdende nalatenschappen: Nietige rechtskeuzes leveren kostbare procedures op …
2020-119 Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR
2020-120 Distributie: enkele beschouwingen
2020-121 Aansprakelijkheidsrisico’s voor Nederlandse ondernemingen en hun bestuurders in geval van de insolventie van een Duitse dochtervennootschap
2020-122 Grensoverschrijdende ondergrondse kabels en leidingen
2020-123 Conflit mobile in het IPR-goederenrecht
2020-124 Preach What You Practice: The Allocation of Claims in Cross-Border Multi-Party Disputes
2020-125 Over de dam die een claimtsunami moet gaan tegenhouden: de scope rule en zijn (on)verenigbaarheid met Europees bevoegdheidsrecht
2020-126 Editorial: The 2019 Hague Judgments Convention
2020-127 Verdrag van Singapore
2020-128 Feniks – over ficties in het bevoegdheidsrecht. Hof van Justitie van de Europese Unie (tweede kamer) 4 oktober 2018, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805 (Feniks Sp. z o.o. tegen Azteca Products & Services SL), conclusie A-G Bobek, ECLI:EU:C:2018:487 (NIPR 2018, 424)
2020-129 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen vanuit Nederlands perspectief. Bespreking van het proefschrift van mr. C.A. Oudshoorn
2020-130 Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen. Boekbespreking van: C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. Erasmus Universiteit Rotterdam; Recht en Praktijk nr. FR17), Deventer: Wolters Kluwer 2018
2020-131 Comment on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Is the Hague Convention of 2 July 2019 a useful tool for companies who are conducting international activities?
2020-132 Recasting the Insolvency Regulation: Improvements and Missed Opportunities
2020-133 Russisch roulette. Over erkenning van uitspraken tussen Nederland en Rusland
2020-134 Towards a global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
2020-135 Buitenlandse aandeelhouders en houders van American Depository Receipts in Nederlandse uitkoopprocedures: rechtsmacht en noodzaak tot dagvaarden
2020-136 Is het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in NK/Fortis inzake de kwalificatie van de Peeters/Gatzen-vordering wenselijk?
2020-137 Prejudiciële vragen in SHAPE/Supreme: over conservatoir beslag en immuniteit. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361 en HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:292, NIPR 2019, 64
2020-138 The 2019 Hague Judgments Convention through European lenses
2020-139 Rechtsmacht OK in uitkoopprocedures met betrekking tot in Nederland gevestigde doelvennootschappen. Noot bij Hof Amsterdam 17 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3663 (NIPR 2020, 70)