Inhoud 2012, aflevering 1

Artikelen

2012-140 Toepasselijk recht op documentair kredietverhoudingen onder het EVO en Rome I
2012-149 Recognition and enforcement of US judgments involving punitive damages in continental Europe

Rechtspraak

2012-1 Hoge Raad 18-11-2011
2012-2 Hoge Raad 09-12-2011
2012-3 Hof Amsterdam 08-03-2011
2012-4 Hof Amsterdam 19-07-2011
2012-5 Hof Amsterdam 30-08-2011
2012-6 Hof Amsterdam 27-09-2011
2012-7 Hof Arnhem 06-12-2011
2012-8 Hof ’s-Gravenhage 24-08-2011
2012-9 Hof ’s-Gravenhage 28-09-2011
2012-10 Hof ’s-Gravenhage 26-10-2011
2012-11 Hof ’s-Gravenhage 02-11-2011
2012-12 Hof ’s-Gravenhage 06-12-2011
2012-13 Hof ’s-Gravenhage 21-12-2011
2012-14 Hof ’s-Hertogenbosch 08-12-2009
2012-15 Hof ’s-Hertogenbosch 05-10-2011
2012-16 Hof ’s-Hertogenbosch 15-11-2011
2012-17 Hof ’s-Hertogenbosch 14-12-2011
2012-18 Hof ’s-Hertogenbosch 23-12-2011
2012-19 Hof Leeuwarden 18-10-2011
2012-20 Hof Leeuwarden 22-11-2011
2012-21 Hof Leeuwarden 22-11-2011
2012-22 Rb. Alkmaar 10-08-2011
2012-23 Vzngr. Rb. Almelo 09-01-2012
2012-24 Rb. ’s-Gravenhage 22-09-2011
2012-25 Rb. ’s-Gravenhage 22-09-2011
2012-26 Rb. ’s-Gravenhage 05-10-2011
2012-27 Rb. ’s-Gravenhage 19-10-2011
2012-28 Rb. ’s-Gravenhage 24-10-2011
2012-29 Rb. ’s-Gravenhage 03-11-2011
2012-30 Rb. ’s-Gravenhage 22-11-2011
2012-31 Rb. ’s-Gravenhage 01-12-2011
2012-32 Rb. ’s-Gravenhage 08-12-2011
2012-33 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 14-12-2011
2012-34 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 16-12-2011
2012-35 Rb. Amsterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 02-12-2011
2012-36 Rb. Haarlem, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 08-11-2011
2012-37 Rb. Rotterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 14-10-2011
2012-38 Rb. Rotterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 02-12-2011
2012-39 Rb. Rotterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 30-12-2011
2012-40 Rb. Utrecht, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 21-11-2011
2012-41 Rb. Groningen 31-05-2011
2012-42 Rb. Groningen 02-08-2011
2012-43 Rb. Groningen 13-12-2011
2012-44 Rb. Haarlem 13-09-2011
2012-45 Rb. Maastricht 02-11-2010
2012-46 Rb. Roermond 09-11-2011
2012-47 Rb. Rotterdam 26-09-2011
2012-48 Rb. Rotterdam 04-11-2011
2012-49 Rb. Utrecht 28-09-2011
2012-50 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 27-09-2011
2012-51 Hof van Justitie EU 17-11-2011
2012-52 Hof van Justitie EU 15-12-2011
2012-53 Hof Amsterdam 17-05-2011
2012-54 Hof ’s-Gravenhage 05-07-2011
2012-55 Hof ’s-Gravenhage 05-07-2011
2012-56 Hof ’s-Hertogenbosch 03-05-2011
2012-57 Hof ’s-Hertogenbosch 27-09-2011
2012-58 Hof ’s-Hertogenbosch 22-11-2011
2012-59 Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 06-12-2011
2012-60 Rb. Almelo 02-11-2011
2012-61 Rb. Almelo 23-11-2011
2012-62 Vzngr. Rb. Arnhem 01-06-2011
2012-63 Rb. Arnhem 14-09-2011
2012-64 Rb. ’s-Gravenhage 19-05-2010
2012-65 Rb. ’s-Gravenhage 24-08-2011
2012-66 Rb. ’s-Gravenhage 14-09-2011
2012-67 Rb. Roermond 23-11-2011
2012-68 Rb. Rotterdam 19-10-2011
2012-69 Rb. Rotterdam 09-11-2011
2012-70 Rb. Rotterdam 23-11-2011
2012-71 Rb. Rotterdam 14-12-2011
2012-72 Rb. Utrecht 21-12-2011
2012-73 Hof van Justitie EU 17-11-2011
2012-74 Hof van Justitie EU 17-11-2011
2012-75 Hof van Justitie EU 01-12-2011
2012-76 Hof van Justitie EU 15-12-2011
2012-77 Hoge Raad 02-12-2011
2012-78 Hoge Raad 09-12-2011
2012-79 Hoge Raad 23-12-2011
2012-80 Hoge Raad 13-01-2012
2012-81 Hof Amsterdam 05-04-2011
2012-82 Hof Amsterdam 31-05-2011
2012-83 Hof Amsterdam 07-06-2011
2012-84 Hof Amsterdam 04-10-2011
2012-85 Hof Amsterdam 20-12-2011
2012-86 Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 25-10-2011
2012-87 Hof ’s-Gravenhage 13-09-2011
2012-88 Hof ’s-Gravenhage 27-09-2011
2012-89 Hof ’s-Gravenhage 06-10-2011
2012-90 Hof ’s-Hertogenbosch 17-05-2011
2012-91 Hof Leeuwarden 04-10-2011
2012-92 Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 20-09-2011
2012-93 Rb. Almelo, sector kanton, locatie Enschede 08-02-2011
2012-94 Rb. Almelo 21-09-2011
2012-95 Rb. Almelo 26-10-2011
2012-96 Rb. Almelo 23-11-2011
2012-97 Vzngr. Rb. Arnhem 31-08-2011
2012-98 Rb. Arnhem 26-10-2011
2012-99 Rb. Arnhem 02-11-2011
2012-100 Rb. ’s-Gravenhage 01-12-2010
2012-101 Rb. ’s-Gravenhage 14-09-2011
2012-102 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 22-09-2011
2012-103 Rb. ’s-Gravenhage 21-12-2011
2012-104 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 06-01-2012
2012-105 Rb. ’s-Gravenhage 09-01-2012
2012-106 Rb. Maastricht 01-11-2011
2012-107 Vzngr. Rb. Middelburg 16-08-2011
2012-108 Rb. Rotterdam 16-11-2011
2012-109 Rb. Rotterdam 30-11-2011
2012-110 Rb. Rotterdam 30-11-2011
2012-111 Rb. Utrecht 26-10-2011
2012-112 Rb. Utrecht 23-11-2011
2012-113 Rb. Zwolle-Lelystad 28-09-2011
2012-114 Gerecht in Eerste Aanleg Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao 06-03-2007
2012-115 Gerecht in Eerste Aanleg Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao 08-03-2007

Literatuur

2012-116 De artikelen 39 en 40 Statuut in het vernieuwde Koninkrijk
2012-117 Omgaan met buitenlands recht in rechtspraak en rechtswetenschap
2012-118 Kroniek Overgangsrecht
2012-119 Simplex sigillum veri. (Vrij)denken over grondslagen van conflictenrecht en over kruispunten van conflictenrechtelijke methoden
2012-120 Internationale kinderontvoering. Een Luxemburgs perspectief
2012-121 Afschaffing van de conflictenrechtelijke toets binnen de Unie: Nederland strekt tot voorbeeld
2012-122 Het testament van Abraham Bredius
2012-123 Nieuwe regels voor de internationale alimentatie
2012-124 Boek 10 BW (IPR) en personen- en familierecht
2012-125 Europese aandacht voor het forum necessitatis: art. 7 van de Alimentatieverordening
2012-126 De exportwaarde van Nederlandse beslissingen en rechtsfeiten op het gebied van het familierecht
2012-127 Internationale kinderontvoering. Mensenrechten en IPR
2012-128 Het doel van het recht gediend. ‘Rechtsvinding’ of ‘rechtsvorming’ in twee conclusies van A-G Strikwerda
2012-129 ‘Time flies like an arrow!’ De huidige positie van buitenlands recht in cassatie
2012-130 Literatuuroverzicht internationaal familierecht
2012-131 Rechterlijke goedkeuring bij combi-keuze? Commentaar bij Rb. Maastricht 27 oktober 2010, LJN: BO2008 en 2 november 2010, LJN: BO 2555 (NIPR 2012, 45)
2012-132 Rechtskeuze op postdivortiële alimentatie onder het Haagse Protocol 2007
2012-133 De onaanvaardbaarheidsexceptie in het IPR en het overgangsrecht
2012-134 1. Nieuw Europees internationaal huwelijksvermogensrecht – een estate-planningsvriendelijke verordening? 2. Reactie op ‘Nieuw Europees internationaal huwelijksvermogenrecht – een estateplanningsvriendelijke verordening?’ van prof. mr. M.H. ten Wolde 3. Naschrift bij de reactie van mr. E. Kwakernaak – het vereenvoudigen van het leven van de burgers in de EU op een vaak moeilijk moment in hun bestaan
2012-135 De Europese verordening partnerschapsvermogensrecht, een waardevolle verordening?
2012-136 Requiem voor de accessoire aanknoping bij onrechtmatige daad
2012-137 Het Weens Koopverdrag: moeten we er echt zo bang voor zijn?
2012-138 Article 14 Rome I: A Political Perspective
2012-139 Grensoverschrijdende overgang van onderneming. Een analyse van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht
2012-140 Toepasselijk recht op documentair kredietverhoudingen onder het EVO en Rome I
2012-141 Grensoverschrijdende arbeid. Favor laboratoris, Statutenwechsel en eenvormige interpretatie van Europees IPR
2012-142 Regres in internationaal verband. Een bespreking van het leerstuk van regres in het internationale privaatrecht
2012-143 Autonomie
2012-144 Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen
2012-145 Party Autonomy in Dutch International Property Law
2012-146 De erkenning en tenuitvoerlegging van Europese beslissingen in het licht van de Europese beginselen van procesrecht
2012-147 Hoe functioneel is functionele immuniteit? Een commentaar op de zaak Bertrand v. European Patent Office
2012-148 Geknecht door het recht en de rechterlijke vrijheid onder het Verdrag van New York 1958
2012-149 Recognition and enforcement of US judgments involving punitive damages in continental Europe
2012-150 Een kwestie van samenwerking. Prejudiciële verzoeken en beslissingen in EEX-zaken
2012-151 Philips/Postech en het grensoverschrijdend verbod. Qua patet orbis
2012-152 Vreemdelingenbetekening: van goed tot beter