Inhoud 2006, aflevering 4

Artikelen

2006-341 Algemene voorwaarden in de handelspraktijk. De (onverwachte) gevolgen van een rechtskeuze in algemene voorwaarden
2006-346 Het voorlopige getuigenverhoor en het EEX (Hof van Justitie EG 28 april 2005, zaak C-104/03, NIPR 2005, 153 (St. Paul Dairy/Unibel))
2006-351 De Europese betalingsbevelprocedure. Een kritische beschouwing

Rechtspraak

2006-264 Hoge Raad 01-09-2006
2006-265 Hoge Raad 15-09-2006
2006-266 Hoge Raad 20-10-2006
2006-267 Hoge Raad 20-10-2006
2006-268 Hoge Raad 20-10-2006
2006-269 Hof ’s-Hertogenbosch 21-03-2006
2006-270 Hof ’s-Hertogenbosch 20-07-2006
2006-271 Rb. Alkmaar 28-09-2006
2006-272 Rb. ’s-Gravenhage 24-02-2006
2006-273 Rb. ’s-Gravenhage 05-04-2006
2006-274 Rb. ’s-Gravenhage 19-05-2006
2006-275 Rb. ’s-Gravenhage 22-05-2006
2006-276 Rb. ’s-Gravenhage 12-06-2006
2006-277 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 20-06-2006
2006-278 Rb. ’s-Gravenhage 28-06-2006
2006-279 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-2006
2006-280 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-2006
2006-281 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-2006
2006-282 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-2006
2006-283 Rb. ’s-Gravenhage 12-07-2006
2006-284 Rb. ’s-Gravenhage 12-07-2006
2006-285 Rb. ’s-Gravenhage 26-07-2006
2006-286 Rb. ’s-Gravenhage 21-08-2006
2006-287 Rb. ’s-Gravenhage 21-08-2006
2006-288 Rb. ’s-Gravenhage 28-08-2006
2006-289 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 30-08-2006
2006-290 Hoge Raad 29-09-2006
2006-291 Hof Arnhem 12-09-2006
2006-292 Hof ’s-Gravenhage 31-01-2006
2006-293 Rb. Arnhem 28-06-2006
2006-294 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie ’s-Hertogenbosch 15-12-2005
2006-295 Rb. Zwolle-Lelystad 03-05-2006
2006-296 Centrale Raad van Beroep 07-06-2006
2006-297 Hof van Justitie EG 13-07-2006
2006-298 Hof Amsterdam 04-08-2005
2006-299 Hof Amsterdam 30-03-2006
2006-300 Hof Amsterdam 27-04-2006
2006-301 Hof Amsterdam 01-06-2006
2006-302 Hof Amsterdam 29-06-2006
2006-303 Hof Amsterdam 27-07-2006
2006-304 Hof Arnhem 15-08-2006
2006-305 Hof Arnhem 12-09-2006
2006-306 Hof ’s-Gravenhage 31-08-2006
2006-307 Hof ’s-Gravenhage 29-09-2006
2006-308 Hof ’s-Hertogenbosch 21-09-2006
2006-309 Rb. Amsterdam 02-03-2005
2006-310 Rb. Amsterdam 30-08-2006
2006-311 Rb. Arnhem 15-02-2006
2006-312 Rb. Arnhem 22-02-2006
2006-313 Rb. Arnhem 29-03-2006
2006-314 Rb. Arnhem 19-07-2006
2006-315 Rb. ’s-Gravenhage 09-11-2005
2006-316 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 10-08-2006
2006-317 Vzngr. Rb. ’s-Hertogenbosch 17-07-2006
2006-318 Rb. Middelburg 28-06-2006
2006-319 Rb. Rotterdam 18-05-2005
2006-320 Rb. Rotterdam 16-11-2005
2006-321 Rb. Rotterdam 27-09-2006
2006-322 Vzngr. Rb. Utrecht 18-04-2006
2006-323 Rb. Zutphen 16-08-2006
2006-324 Rb. Zwolle-Lelystad 05-04-2006
2006-325 Rb. Zwolle-Lelystad 03-05-2006

Literatuur

2006-326 Internationaal Privaatrecht. Verordeningen, Verdragen & Wetten 2006/2008
2006-327 Internationaal privaatrecht
2006-328 Exclusieve externe bevoegdheden van de EG inzake het Internationaal Privaatrecht. Gevolgen voor de toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor IPR
2006-329 Internationaal Privaatrecht. Rechtspraak
2006-330 De internationale beslissingsharmonie nader beschouwd. Een bespiegeling over hinkende rechtsverhoudingen, law shopping en inschikkelijkheid jegens buitenlands recht
2006-331 Noot bij Hoge Raad 20 januari 2006, reknr. R05/083HR; NIPR 2006, 1
2006-332 Van ‘Brussel II’ en ‘Brussel IIbis’ naar ‘Brussel IIter’; voorstel tot introductie van forumkeuze en conflictenregels in het IPR-scheidingsprocesrecht
2006-333 Internationale kinderontvoering. Deel I: inkomende zaken
2006-334 Op weg naar een communautair internationaal familie(vermogens)recht? Enkele Europeesrechtelijke beschouwingen
2006-335 Kind van de rekening: het belang van het kind en de ongedaanmaking van internationale kinderontvoering. Italiaans-Nederlandse kinderontvoering. Noot bij Hoge Raad 20 januari 2006, reknr. R05/083HR; NIPR 2006, 1
2006-336 Duidelijkheid en hanteerbaarheid van de Europese wetgeving op het terrein van het internationale familierecht
2006-337 Noot bij Hoge Raad 28 januari 2005, nr. C03/290HR (BVBA Vergo Kwekerijen/Plantenkwekerij G.N.M. Grootscholten BV); NIPR 2005, 133
2006-338 Diffusie van het Europees insolventierecht en de rol van sociale partners
2006-339 Sevic: grensoverschrijdende fusie binnen de EU. Noot bij Hof van Justitie EG 13 december 2005, zaak C-411/03 (Sevic); NIPR 2006, 116
2006-340 Noot bij Hof van Justitie EG 13 december 2005, zaak C-411/03 (Sevic); NIPR 2006, 116
2006-341 Algemene voorwaarden in de handelspraktijk. De (onverwachte) gevolgen van een rechtskeuze in algemene voorwaarden
2006-342 Assignment of rights and formalities in private international law
2006-343 Noot bij Hoge Raad 28 januari 2005, nr. C03/253HR (Defence Industries Organisation of the Ministry of Defence and Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran/International Military Services Limited); NIPR 2005, 154
2006-344 Noot bij Hoge Raad 29 april 2005, nr. R03/138HR (James Town Financial Corporation/Dynamo Trust Company & Collection Bureau NV); NIPR 2005, 254
2006-345 The interaction of Form and Substance in the European Regulation on Insolvency Proceedings
2006-346 Het voorlopige getuigenverhoor en het EEX (Hof van Justitie EG 28 april 2005, zaak C-104/03, NIPR 2005, 153 (St. Paul Dairy/Unibel))
2006-347 Boekbespreking M. Zilinsky, ‘De Europese Executoriale Titel. Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten’, diss. VU, 2005
2006-348 Europees procesrecht in aanbouw. Het (gewijzigde) voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure
2006-349 De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo)
2006-350 De forumkeuze als betrouwbaar alternatief voor het arbitraal beding in de internationale handelspraktijk? Het nieuwe Haags Forumkeuzeverdrag
2006-351 De Europese betalingsbevelprocedure. Een kritische beschouwing
2006-352 Ideal rules on international jurisdiction under the Brussels I Regulation?
2006-353 Noot bij Hof van Justitie EG 12 mei 2005, zaak C-112/03 (Société financière et industrielle du Peloux/Axa Belgium e.a.); NIPR 2005, 252 en Hof van Justitie EG 26 mei 2005, zaak C-77/04 (Groupement d’intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a./Zurich España, Société pyrénéenne de transit d’automobiles (Soptrans)); NIPR 2005, 253