Inhoud 2016, aflevering 1

Artikelen

2016-118 Nederlands voorzitterschap Europese Unie januari-juli 2016
2016-129 Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit conflictenrechtelijk perspectief
2016-139 Onjuiste toepassing van het Unierecht als grond voor toepassing van de openbare orde-exceptie. Hof van Justitie EU 16 juli 2015, zaak C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471 (Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD) (NIPR 2015, 399)

Rechtspraak

2016-1 Hof van Justitie EU 19-11-2015
2016-2 Hof Amsterdam 25-08-2015
2016-3 Hof Amsterdam 01-09-2015
2016-4 Hof Amsterdam 01-09-2015
2016-5 Hof Amsterdam 20-10-2015
2016-6 Hof Amsterdam 20-10-2015
2016-7 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 09-06-2015
2016-8 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 02-07-2015
2016-9 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 28-07-2015
2016-10 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 06-08-2015
2016-11 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 01-09-2015
2016-12 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 08-09-2015
2016-13 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 24-09-2015
2016-14 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 25-08-2015
2016-15 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 15-09-2015
2016-16 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 29-10-2015
2016-17 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 01-12-2015
2016-18 Hof Den Haag 19-08-2015
2016-19 Hof ’s-Hertogenbosch 17-09-2015
2016-20 Hof ’s-Hertogenbosch 17-12-2015
2016-21 Rb. Den Haag 05-07-2006
2016-22 Rb. Den Haag 11-03-2009
2016-23 Rb. Den Haag 23-11-2009
2016-24 Rb. Den Haag 13-04-2012
2016-25 Rb. Den Haag 07-08-2013
2016-26 Rb. Den Haag 08-01-2014
2016-27 Rb. Den Haag 26-02-2014
2016-28 Rb. Den Haag 10-09-2014
2016-29 Rb. Den Haag 10-07-2015
2016-30 Rb. Den Haag 18-08-2015
2016-31 Rb. Den Haag 27-08-2015
2016-32 Rb. Den Haag 27-08-2015
2016-33 Vzngr. Rb. Den Haag 27-08-2015
2016-34 Rb. Den Haag 06-10-2015
2016-35 Rb. Den Haag 06-10-2015
2016-36 Rb. Den Haag 22-10-2015
2016-37 Rb. Den Haag 01-12-2015
2016-38 Rb. Den Haag 18-01-2016
2016-39 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 16-07-2015
2016-40 Rb. Midden-Nederland, locatie Utrecht 31-08-2015
2016-41 Rb. Noord-Holland, locatie Alkmaar 14-10-2015
2016-42 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam 05-08-2015
2016-43 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 10-11-2015
2016-44 Hof van Justitie EU 10-12-2015
2016-45 Hoge Raad 18-12-2015
2016-46 Hof Amsterdam 20-01-2015
2016-47 Hof Amsterdam 04-08-2015
2016-48 Hof Amsterdam 06-10-2015
2016-49 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 07-04-2015
2016-50 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-11-2015
2016-51 Hof Den Haag 04-12-2012
2016-52 Hof Den Haag 27-10-2015
2016-53 Hof ’s-Hertogenbosch 04-08-2015
2016-54 Hof ’s-Hertogenbosch 29-09-2015
2016-55 Hof ’s-Hertogenbosch 27-10-2015
2016-56 Rb. Amsterdam 30-09-2015
2016-57 Rb. Amsterdam 30-09-2015
2016-58 Rb. Den Haag 16-07-2014
2016-59 Rb. Den Haag 19-08-2015
2016-60 Rb. Den Haag 19-08-2015
2016-61 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 19-02-2014
2016-62 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 09-09-2015
2016-63 Vzngr. Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 29-10-2015
2016-64 Rb. Rotterdam 02-04-2014
2016-65 Rb. Rotterdam 07-05-2014
2016-66 Rb. Rotterdam 24-12-2014
2016-67 Rb. Rotterdam 05-08-2015
2016-68 Rb. Rotterdam 19-08-2015
2016-69 Rb. Rotterdam 30-09-2015
2016-70 Rb. Rotterdam 30-09-2015
2016-71 Hof van Justitie EU 11-11-2015
2016-72 Hof van Justitie EU 10-12-2015
2016-73 Hof van Justitie EU 17-12-2015
2016-74 Hoge Raad 16-10-2015
2016-75 Hoge Raad 06-11-2015
2016-76 Hof Amsterdam 16-06-2015
2016-77 Hof Amsterdam 29-09-2015
2016-78 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 27-10-2015
2016-79 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 27-10-2015
2016-80 Hof Den Haag 18-12-2015
2016-81 Hof Den Haag, nevenzittingsplaats ’s-Hertogenbosch 15-09-2015
2016-82 Hof ’s-Hertogenbosch 26-08-2014
2016-83 Hof ’s-Hertogenbosch 18-08-2015
2016-84 Hof ’s-Hertogenbosch 01-09-2015
2016-85 Hof ’s-Hertogenbosch 29-09-2015
2016-86 Hof ’s-Hertogenbosch 06-10-2015
2016-87 Rb. Amsterdam 07-10-2015
2016-88 Rb. Amsterdam 21-10-2015
2016-89 Rb. Amsterdam 11-11-2015
2016-90 Rb. Den Haag 23-09-2015
2016-91 Rb. Den Haag 30-09-2015
2016-92 Rb. Den Haag 28-10-2015
2016-93 Rb. Den Haag 18-11-2015
2016-94 Vzngr. Rb. Den Haag 26-11-2015
2016-95 Vzngr. Rb. Den Haag 27-11-2015
2016-96 Vzngr. Rb. Den Haag 27-11-2015
2016-97 Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 22-07-2015
2016-98 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 14-10-2015
2016-99 Vzngr. Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 30-10-2015
2016-100 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, kantonrechter 26-11-2015
2016-101 Rb. Overijssel, zittingsplaats Zwolle 08-07-2015
2016-102 Rb. Rotterdam 24-12-2014
2016-103 Vzngr. Rb. Rotterdam 07-07-2015
2016-104 Rb. Rotterdam 15-07-2015
2016-105 Rb. Rotterdam 05-08-2015
2016-106 Vzngr. Rb. Rotterdam 18-09-2015
2016-107 Rb. Rotterdam 30-09-2015
2016-108 Rb. Rotterdam 07-10-2015
2016-109 Vzngr. Rb. Rotterdam 12-10-2015
2016-110 Rb. Rotterdam 14-10-2015
2016-111 Rb. Rotterdam 21-10-2015
2016-112 Rb. Rotterdam 25-11-2015
2016-113 Rb. Rotterdam 06-01-2016
2016-114 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg 02-04-2014
2016-115 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg 27-05-2015
2016-116 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 23-09-2015
2016-117 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 01-12-2015

Literatuur

2016-118 Nederlands voorzitterschap Europese Unie januari-juli 2016
2016-119 Bespreking van G.C.C. Lewin, Interregionaal privaatrecht (Praktijkreeks IPR, deel 25), Antwerpen: Maklu 2014
2016-120 IPR, Proces & Arbitrage. Over grondslagen en rechtspraktijk
2016-121 IPR en BW
2016-122 Burgerlijk procesrecht
2016-123 Zo zijn we niet getrouwd … of wel?
2016-124 Noot bij Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 14/01997, ECLI:NL:HR:2015:186 (NIPR 2015, 135)
2016-125 Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij verdeling van het huwelijksvermogen
2016-126 Vervangende toestemming voor erkenning: een analyse van recente rechtspraak
2016-127 De forumkeuzeovereenkomst; de actieve Nederlandse notaris neemt het initiatief
2016-128 Contracteren in de cloud – ken uw risico’s
2016-129 Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit conflictenrechtelijk perspectief
2016-130 De Erfrechtverordening in de Nederlandse praktijk vanaf 17 augustus 2015
2016-131 Het procesrecht bij internationale nalatenschappen – de Europese Erfrechtverordening
2016-132 Nederlands-Franse nalatenschap vanaf 17 augustus 2015
2016-133 Rechtbank verlegt grenzen: over toepassing van Weens Koopverdrag en uitputting onder de Auteursrechtrichtlijn. Noot bij Rb. Midden-Nederland 25 maart 2015, zaaknr. C/16/344668/HA ZA 14-217, ECLI:NL:RNMNE:2015:1096 (Corporate Web Solutions) (NIPR 2015, 283)
2016-134 Rechtsmacht bij grensoverschrijdende prospectusaansprakelijkheid: botsende belangen van investeerders en uitgevende instellingen. Noot bij Hof van Justitie EU 28 januari 2015, zaak C-375/13 (Kolassa) (NIPR 2015, 50)
2016-135 Choice of Law in Arbitration Proceedings
2016-136 Kroniek Arbeidsprocesrecht 2012-2014
2016-137 Burgerlijk procesrecht
2016-138 Waar zijn de effecten? Lokaliseren van vermogensschade na Kolassa
2016-139 Onjuiste toepassing van het Unierecht als grond voor toepassing van de openbare orde-exceptie. Hof van Justitie EU 16 juli 2015, zaak C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471 (Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD) (NIPR 2015, 399)
2016-140 Relatieve bevoegdheid van een Nederlandse rechter en de (Herschikte) EEX-Verordening