Inhoud 2008, aflevering 3

Artikelen

2008-232 Europeanisatie van het ipr: aanleiding tot herleving van discussies over facultatief ipr, of finale doodsteek voor facultatief ipr?
2008-235 Afwikkeling van nalatenschappen in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Enkele opmerkingen, mede naar aanleiding van de conclusie van Advocaat-Generaal mr. L. Strikwerda bij het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2008
2008-237 Prejudiciële vraag HR aan HvJ EG. Eenvormige interpretatie van artikel 4 EVO
2008-249 Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen in de Russische Federatie

Rechtspraak

2008-159 Hof van Justitie EG 11-07-2008
2008-160 Hoge Raad 25-04-2008
2008-161 Hoge Raad 23-05-2008
2008-162 Hoge Raad 30-05-2008
2008-163 Hoge Raad 11-07-2008
2008-164 Hoge Raad 11-07-2008
2008-165 Hoge Raad 11-07-2008
2008-166 Hof ’s-Gravenhage 12-12-2007
2008-167 Hof ’s-Gravenhage 23-01-2008
2008-168 Hof ’s-Gravenhage 16-04-2008
2008-169 Hof ’s-Gravenhage 28-05-2008
2008-170 Rb. Alkmaar 16-04-2008
2008-171 Rb. ’s-Gravenhage 12-02-2008
2008-172 Rb. ’s-Gravenhage 28-02-2008
2008-173 Rb. ’s-Gravenhage 23-04-2008
2008-174 Rb. ’s-Hertogenbosch 18-04-2008
2008-175 Rb. ’s-Hertogenbosch 09-06-2008
2008-176 Rb. Middelburg 13-05-2008
2008-177 Rb. Roermond 27-02-2008
2008-178 Rb. Roermond 28-05-2008
2008-179 Rb. Roermond 04-06-2008
2008-180 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 27-06-2007
2008-181 Hoge Raad 01-02-2008
2008-182 Hof ’s-Hertogenbosch 29-04-2008
2008-183 Rb. Middelburg 02-04-2008
2008-184 Rb. Middelburg 09-04-2008
2008-185 Rb. Rotterdam 14-05-2008
2008-186 Rb. Rotterdam 21-05-2008
2008-187 Rb. Rotterdam 21-05-2008
2008-188 Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Amersfoort 09-04-2008
2008-189 Rb. Zwolle-Lelystad 08-11-2006
2008-190 Hof van Justitie EG 08-05-2008
2008-191 Hof van Justitie EG 22-05-2008
2008-192 Hoge Raad 16-05-2008
2008-193 Hoge Raad 30-05-2008
2008-194 Hoge Raad 30-05-2008
2008-195 Hoge Raad 20-06-2008
2008-196 Hoge Raad 27-06-2008
2008-197 Hoge Raad 11-07-2008
2008-198 Hof Amsterdam 11-10-2007
2008-199 Hof Amsterdam 24-01-2008
2008-200 Hof Amsterdam 24-01-2008
2008-201 Hof Amsterdam 01-04-2008
2008-202 Hof Arnhem 01-04-2008
2008-203 Hof ’s-Gravenhage 11-04-2008
2008-204 Hof ’s-Gravenhage 22-05-2008
2008-205 Hof ’s-Gravenhage 22-05-2008
2008-206 Hof ’s-Gravenhage 26-06-2008
2008-207 Hof ’s-Hertogenbosch 08-01-2008
2008-208 Hof ’s-Hertogenbosch 19-02-2008
2008-209 Rb. Arnhem 04-06-2008
2008-210 Rb. Dordrecht 27-02-2008
2008-211 Rb. Dordrecht 18-06-2008
2008-212 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 10-03-2008
2008-213 Rb. Haarlem 19-03-2008
2008-214 Rb. Haarlem 23-04-2008
2008-215 Rb. ’s-Hertogenbosch 11-06-2008
2008-216 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie ’s-Hertogenbosch 24-06-2008
2008-217 Vzngr. Rb. Middelburg 25-02-2008
2008-218 Rb. Middelburg 05-03-2008
2008-219 Rb. Middelburg 14-05-2008
2008-220 Rb. Roermond 23-04-2008
2008-221 Rb. Roermond 21-05-2008
2008-222 Rb. Rotterdam 16-04-2008
2008-223 Rb. Rotterdam 14-05-2008
2008-224 Rb. Rotterdam 14-05-2008
2008-225 Rb. Rotterdam 28-05-2008
2008-226 Rb. Rotterdam 04-06-2008
2008-227 Rb. Utrecht 11-06-2008
2008-228 Rb. Zwolle-Lelystad 29-11-2006
2008-229 Rb. Zwolle-Lelystad 25-07-2007
2008-230 Rb. Zwolle-Lelystad 19-12-2007

Literatuur

2008-231 Grensoverschrijdende juridische argumentatie. Juridisch argumenteren in het internationaal privaatrecht. Commentaar van J.A. Bomhoff bij J.A. Pontier
2008-232 Europeanisatie van het ipr: aanleiding tot herleving van discussies over facultatief ipr, of finale doodsteek voor facultatief ipr?
2008-233 Verantwoording van Europese IPR-wetgeving: ‘Rome III’. Herziening Brussel IIbis, subsidiariteit en evenredigheid
2008-234 De rechtsmachtscheppende betekenis van art. 5 Rv
2008-235 Afwikkeling van nalatenschappen in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Enkele opmerkingen, mede naar aanleiding van de conclusie van Advocaat-Generaal mr. L. Strikwerda bij het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2008
2008-236 Contract, delict en IPR
2008-237 Prejudiciële vraag HR aan HvJ EG. Eenvormige interpretatie van artikel 4 EVO
2008-238 Nieuw IPR-Goederenrecht
2008-239 De internationale cessie en verpanding van vorderingen Europees geregeld!?
2008-240 Het verwijzingsrecht voor niet-contractuele verbintenissen Europees geregeld. Een analyse van de Verordening Rome II
2008-241 Internationale Insolventieprocedures in het Voorontwerp Insolventiewet
2008-242 Soepeler taalvereisten voor dagvaarding en bijlagen. Grensoverschrijdende betekening
2008-243 Naar een effectievere grensoverschrijdende betekening van stukken: de nieuwe Betekeningsverordening
2008-244 U.S. discovery for use in Dutch civil proceedings
2008-245 Sneller incasseren over de grenzen. Europees betalingsbevel
2008-246 Rechtszekerheid of flexibiliteit? Bespreking van F. Ibili, Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis (diss. VU Amsterdam), Serie Recht en Praktijk, deel 148, Deventer: Kluwer 2007
2008-247 Gewogen, en niet te licht bevonden. Bespreking van F. Ibili, Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis (diss. VU Amsterdam), Serie Recht en Praktijk, deel 148, Deventer: Kluwer 2007
2008-248 Internationale incasso van geldvorderingen
2008-249 Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen in de Russische Federatie
2008-250 Ontwikkelingen IPR: erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen (2002-2007)
2008-251 Supranationaal recht