Inhoud 2002, aflevering 3

Artikelen

2002-219 De wederzijdse erkenning van echtscheidingen binnen de Europese Unie
2002-224 Een schijnbaar simpel vraagje: zwangerschapsverlof in het IPR
2002-225 Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001
2002-228 De ‘floating charge’: toepasselijk recht en assimilatie. Beschouwingen naar aanleiding van HR 14 december 2001, RvdW 2002, 1, JOR 2002/70 (Sisal II)

Rechtspraak

2002-166 Hoge Raad 13-07-2001
2002-167 Hof Amsterdam 08-06-2000
2002-168 Hof ’s-Gravenhage 06-03-2002
2002-169 Hof ’s-Gravenhage 08-05-2002
2002-170 Rb. Alkmaar 16-01-2002
2002-171 Rb. ’s-Gravenhage 07-08-2001
2002-172 Rb. ’s-Gravenhage 21-01-2002
2002-173 Rb. ’s-Gravenhage 11-02-2002
2002-174 Rb. ’s-Gravenhage 15-04-2002
2002-175 Rb. ’s-Gravenhage 17-04-2002
2002-176 Rb. ’s-Gravenhage 03-06-2002
2002-177 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-2002
2002-178 Rb. ’s-Gravenhage 02-07-2002
2002-179 Rb. Haarlem 06-11-2001
2002-180 Rb. Haarlem 20-11-2001
2002-181 Rb. Haarlem 17-01-2002
2002-182 Rb. Haarlem 19-02-2002
2002-183 Rb. Haarlem 23-04-2002
2002-184 Rb. Haarlem 23-04-2002
2002-185 Rb. Utrecht 29-12-1999
2002-186 Rb. Zutphen 27-06-2002
2002-187 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 18-11-1999
2002-188 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 03-04-2002
2002-189 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 08-05-2002
2002-190 Pres. Centrale Raad van Beroep 22-09-1999
2002-191 Hoge Raad 31-05-2002
2002-192 Rb. Almelo 17-04-2002
2002-193 Rb. ’s-Gravenhage, strafsector 28-05-2002
2002-194 Rb. Haarlem 22-05-2001
2002-195 Vzngr. Rb. Maastricht 15-02-2002
2002-196 Rb. Middelburg 26-04-2000
2002-197 Rb. Rotterdam 04-03-1999
2002-198 Ktg. ’s-Gravenhage 28-03-2001
2002-199 Ktg. Utrecht 27-02-2002
2002-200 Hof van Justitie EG 06-06-2002
2002-201 Hoge Raad 08-03-2002
2002-202 Hoge Raad 03-05-2002
2002-203 Hoge Raad 21-06-2002
2002-204 Hof Amsterdam 16-03-2000
2002-205 Hof ’s-Hertogenbosch 06-05-2002
2002-206 Vzngr. Rb. Almelo 05-03-2002
2002-207 Rb. Amsterdam 15-05-2001
2002-208 Rb. ’s-Gravenhage 29-09-1999
2002-209 Rb. ’s-Gravenhage 22-02-2000
2002-210 Rb. ’s-Gravenhage 18-07-2000
2002-211 Rb. Rotterdam 06-11-1997
2002-212 Rb. Rotterdam 08-03-2001
2002-213 Rb. Rotterdam 21-03-2002
2002-214 Vzngr. Rb. Utrecht 04-04-2002
2002-215 Vzngr. Rb. Utrecht 21-05-2002
2002-216 Rb. Zutphen 25-04-2002

Literatuur

2002-217 Tien jaar Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978: denk aan de veranderlijkheid!
2002-218 Europees Nationaliteitsverdrag in werking voor Nederland
2002-219 De wederzijdse erkenning van echtscheidingen binnen de Europese Unie
2002-220 Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal privaatrecht. Echtscheiding, kinderbescherming en gezagsvoorziening, meerderjarigenbescherming, alimentatie, adoptie (1998-2001)
2002-221 Het homohuwelijk: een bijzonder nationaal product
2002-222 Het CIEC-verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning van beslissingen die een geslachtsverandering vaststellen
2002-223 Boekbespreking J.A. Pontier, ‘Onrechtmatige daad’, Praktijkreeks IPR, deel 16, Deventer: Kluwer 2001
2002-224 Een schijnbaar simpel vraagje: zwangerschapsverlof in het IPR
2002-225 Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001
2002-226 Some recent developments within Dutch Private International Property Law
2002-227 De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel
2002-228 De ‘floating charge’: toepasselijk recht en assimilatie. Beschouwingen naar aanleiding van HR 14 december 2001, RvdW 2002, 1, JOR 2002/70 (Sisal II)
2002-229 Enkele IPR-perikelen bij een internationaal skiongeval. Hoge Raad 23 november 2001, VR 2002, 76
2002-230 Het internationaal eigendomsvoorbehoud van art. 3:92a BW (ontwerp)
2002-231 EEX-verordening in werking sinds 1 maart jl. Nieuw Europees bevoegdheids- en tenuitvoerleggingsrecht