Inhoud 1999, aflevering 1

Rechtspraak

1999-54 Hof Amsterdam 05-06-1997
1999-55 Hof ’s-Gravenhage 26-06-1998
1999-56 Hof ’s-Gravenhage 26-06-1998
1999-57 Hof ’s-Gravenhage 20-11-1998
1999-58 Hof ’s-Hertogenbosch 01-10-1998
1999-59 Rb. ’s-Gravenhage 11-09-1996
1999-60 Rb. ’s-Gravenhage 29-10-1997
1999-61 Rb. ’s-Gravenhage 16-09-1998
1999-62 Rb. ’s-Gravenhage 16-09-1998
1999-63 Rb. ’s-Gravenhage 04-11-1998
1999-64 Rb. ’s-Gravenhage 10-11-1998
1999-65 Rb. ’s-Gravenhage 18-11-1998
1999-66 Rb. Dordrecht 22-01-1997
1999-67 Rb. ’s-Gravenhage 16-04-1997
1999-68 Rb. ’s-Gravenhage 02-07-1997
1999-69 Rb. ’s-Gravenhage 15-10-1997
1999-70 Rb. ’s-Hertogenbosch 02-10-1998
1999-71 Rb. Rotterdam 23-05-1996
1999-72 Rb. Rotterdam 23-04-1998
1999-73 Ktg. ’s-Gravenhage 06-10-1998
1999-74 Hof van Justitie EG 20-03-1997
1999-75 Hof van Justitie EG 02-10-1997
1999-76 Hof van Justitie EG 27-10-1998
1999-77 Hof van Justitie EG 17-11-1998
1999-78 Hoge Raad 23-10-1998
1999-79 Hof Arnhem 03-03-1998
1999-80 Hof ’s-Gravenhage 05-03-1998
1999-81 Hof ’s-Hertogenbosch 26-01-1998
1999-82 Rb. ’s-Gravenhage 23-12-1997
1999-83 Rb. ’s-Gravenhage 15-04-1998
1999-84 Rb. Haarlem 22-12-1998
1999-85 Rb. Rotterdam 22-05-1997
1999-86 Rb. Rotterdam 24-07-1997
1999-87 Rb. Rotterdam 07-08-1997
1999-88 Pres.Rb. Rotterdam 14-05-1998
1999-89 Rb. Rotterdam 25-06-1998
1999-90 Rb. Rotterdam 07-01-1999
1999-91 Rb. Utrecht 20-11-1996
1999-92 Rb. Utrecht 01-04-1998

Literatuur

1999-93 Internationaal privaatrecht
1999-94 Internationaal privaatrecht
1999-95 Dutch Private International Law at the End of the 20th Century: Pluralism of Methods
1999-96 De Union Internationale du Notariat Latin en de Haagse Conferentie
1999-97 Boekbespreking P.M.M. Mostermans, 'Het processuele conflictenrecht', diss. UVA, 1996; NIPR 1996, 495
1999-98 Artikel 8 Haager Uberhaltsübereinkommen steht einer Rechtswahl nicht entgegen
1999-99 Nederlands en Belgisch internationaal privaatrecht met betrekking tot erfrecht en huwelijksvermogensrecht
1999-100 Moslims en mensenrechten in West-Europa
1999-101 Het migratierecht en zijn dynamiek: Het artefact van het 'schijnhuwelijk'. Rede, uitgesproken op 17 juni 1998 bij zijn afscheid als hoogleraar in het migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam
1999-102 Mensenrechten en het IPR: scheiden of trouwen?
1999-103 De multiculturele samenleving en de bemiddelende rol van het internationaal privaatrecht en de mensenrechten. Iets over tolerantie, culturele identiteit en rechtspluralisme
1999-104 Het Europese Verdrag betreffende insolventieprocedures en de UNCITRAL Modelwet inzake grensoverschrijdende insolventie met elkaar vergeleken
1999-105 European and Unidroit Principles of Contract Law
1999-106 Grensoverschrijdende aspecten van insolventieprocedures buiten verdrag
1999-107 Ontslag van bestuurders van buitenlandse vennootschappen
1999-108 'Kosten onderweg' en conflictenrecht. Bevoegdheid ten aanzien van medegedaagden en de toepasselijke wet bij zaakwaarneming
1999-109 Toepasselijk recht op de internationale koopovereenkomst indien deze door tussenkomst van een agent tot stand is gekomen. HR 13 september 1996, RvdW 1996, 173C
1999-110 De werking van een in het buitenland uitgesproken faillissement. HR 31 mei 1996, RvdW 1996, 133C, (C versus de Vleeschmeesters)
1999-111 The Institution of the Trust and Dutch Law
1999-112 HR 16 mei 1997, RvdW 1997, 126C en toepasselijk recht op de internationale cessie
1999-113 Boekbespreking R.C. van Dongen, 'Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwing over "Piercing the corporate veil" in het interne en internationaal privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas', diss., EU Rotterdam, 1995 NIPR 1995, 451
1999-114 Boekbespreking C.A. Joustra, 'De internationale consumentenovereenkomst', diss. Utrecht, 1997; NIPR 1997, 281 (1) Boekbespreking C.A. Joustra, 'De internationale consumentenovereenkomst', diss. Utrecht, 1997; NIPR 1997, 281 (2)
1999-115 IPR-aspecten van intellectuele eigendom - een vogelvlucht
1999-116 Some Dutch Judicial Reflections on the Rome Convention, Art. 4(5)
1999-117 Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijke Recht
1999-118 Juridische fusie en internationaal privaatrecht. Internationaal-privaatrechtelijke aspecten van de verkrijging onder algemene titel bij juridische fusie
1999-119 'Klooster in een landschap': over een geroofd schilderij en het IPR
1999-120 Kanttekeningen bij toepasselijkheid algemene voorwaarden op internationale overeenkomsten. Rb. Zwolle 1 maart 1995, NIPR 1996, 95
1999-121 Redactioneel. (L)egaliseren
1999-122 Noot bij Hoge Raad 12 september 1997, nr. 16.309 en Hoge Raad 12 september 1997, nr. 16.311; NIPR 1997, 331 en 1997, 358
1999-123 Noot bij Hoge Raad 26 september 1997, nr. 16.253; NIPR 1997, 359
1999-124 30 Jaar EEX - tijd voor herziening?
1999-125 De werking in Frankrijk van een in Nederland uitgesproken faillissement
1999-126 Door selectie behoud van kwaliteit. Enige opmerkingen in verband met de huidige positie van buitenlands recht in cassatie hier te lande
1999-127 The Operation of Security Rights in the Context of International Insolvency
1999-128 Noot bij Hoge Raad 25 april 1997, nr. 16.265; NIPR 1997, 236
1999-129 Noot bij Hoge Raad 3 oktober 1997, nr. 16.383; NIPR 1998, 113