Inhoud 1999, aflevering 2

Rechtspraak

1999-130 Hoge Raad 28-05-1999
1999-131 Hof Amsterdam 17-04-1997
1999-132 Hof Amsterdam 10-07-1997
1999-133 Hof Amsterdam 31-07-1997
1999-134 Hof Amsterdam 11-09-1997
1999-135 Hof Amsterdam 11-09-1997
1999-136 Hof Amsterdam 23-10-1997
1999-137 Hof Amsterdam 12-11-1998
1999-138 Hof ’s-Hertogenbosch 21-12-1998
1999-139 Rb. Alkmaar 11-03-1999
1999-140 Rb. Alkmaar 27-04-1999
1999-141 Rb. Assen 16-02-1999
1999-142 Rb. ’s-Gravenhage 29-10-1997
1999-143 Rb. ’s-Gravenhage 01-02-1999
1999-144 Rb. ’s-Gravenhage 19-02-1999
1999-145 Rb. ’s-Gravenhage 24-02-1999
1999-146 Rb. ’s-Gravenhage 17-03-1999
1999-147 Rb. ’s-Gravenhage 26-03-1999
1999-148 Rb. ’s-Gravenhage 09-04-1999
1999-149 Rb. Utrecht 27-01-1999
1999-150 Hoge Raad 05-03-1999
1999-151 Hof Amsterdam 19-06-1997
1999-152 Hof Amsterdam 14-01-1999
1999-153 Hof ’s-Gravenhage 29-09-1998
1999-154 Hof ’s-Hertogenbosch 19-01-1999
1999-155 Pres.Rb. Arnhem 06-11-1997
1999-156 Pres.Rb. Arnhem 10-03-1999
1999-157 Pres.Rb. Leeuwarden 04-12-1998
1999-158 Rb. Rotterdam 10-04-1997
1999-159 Rb. Rotterdam 04-02-1999
1999-160 Rb. Utrecht 23-07-1997
1999-161 Rb. Utrecht 30-12-1998
1999-162 Ktg. ’s-Gravenhage 07-01-1999
1999-163 Hof van Justitie EG 16-03-1999
1999-164 Hoge Raad 19-03-1999
1999-165 Hoge Raad 16-04-1999
1999-166 Hoge Raad 21-05-1999
1999-167 Hof Amsterdam 06-02-1997
1999-168 Hof Amsterdam 03-04-1997
1999-169 Hof Amsterdam 24-04-1997
1999-170 Hof Amsterdam 24-04-1997
1999-171 Hof Amsterdam 19-06-1997
1999-172 Hof Amsterdam 18-09-1997
1999-173 Hof Amsterdam 30-10-1997
1999-174 Hof Arnhem 20-04-1999
1999-175 Hof ’s-Gravenhage 30-06-1998
1999-176 Hof ’s-Gravenhage 30-06-1998
1999-177 Hof ’s-Gravenhage 26-01-1999
1999-178 Rb. Amsterdam 01-07-1998
1999-179 Pres.Rb. Amsterdam 18-03-1999
1999-180 Rb. Middelburg 01-07-1998
1999-181 Pres.Rb. Middelburg 31-12-1998
1999-182 Pres.Rb. Middelburg 07-01-1999
1999-183 Rb. Middelburg 24-02-1999
1999-184 Rb. Middelburg 24-03-1999
1999-185 Pres.Rb. Rotterdam 23-12-1997
1999-186 Rb. Rotterdam 02-04-1998
1999-187 Rb. Utrecht 17-02-1999
1999-188 Rb. Utrecht 10-03-1999
1999-189 Rb. Zutphen 15-04-1999
1999-190 Rb. Zwolle 17-02-1999
1999-191 Ktg. ’s-Gravenhage 23-04-1997

Literatuur

1999-192 Huwelijk en echtscheiding in het Belgische conflictenrecht
1999-193 The Justification of Choice of Law: A Liberal-Political Theory as a Critical and Explanatory Model, and the Field of International Consumer Transactions as an Example
1999-194 Boekbespreking J. Meeusen, 'Nationalisme en Internationalisme in het Internationaal Privaatrecht. Analyse van het Belgische Conflictenrecht', 1997
1999-195 Interpretation of Private International Law Treaties: Introductory Remarks (1) Rules of Interpretation Applicable to Private International Law Treaties: an Overview (2) Conflicts between Private International Law Treaties (3)
1999-196 Boekbespreking J.A. Pontier, 'Conflictenrecht: grondslagen, methoden, beginselen en belangen. Een politiek liberaal perspectief', diss. UvA, 1997 NIPR 1997, 274
1999-197 De werking van het faillissement binnen het Koninkrijk der Nederlanden; een analyse
1999-198 Evaluatie Wet voorkoming schijnhuwelijken
1999-199 Het culturele conflict - Afstammingsrecht versus vreemdelingenrecht
1999-200 Internationaal privaatrecht
1999-201 De wenselijkheid van een IPR-verdrag inzake samenleving buiten huwelijk
1999-202 Het Haags Adoptieverdrag van 1993
1999-203 Noot bij Hoge Raad 7 november 1997, reknr. 8934 NIPR 1998, 73
1999-204 Spreekkuur - Kan gezinshereniging geweigerd worden, op grond van het feit dat een huwelijk dat op de Marokkaanse ambassade is gesloten, waarbij een van beide echtgenoten zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit bezit, niet rechtsgeldig zou zijn?
1999-205 Judicial and Administrative Co-operation in Family Law Matters: Introduction (1) Administrative and Judicial Co-operation with Regard to the International Protection of Children (2) Judicial and Administrative Co-operation in Family Law Matters: Co-operation in Child Abduction and Similar Cases (3)
1999-206 Het conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed en de erkenning daarvan
1999-207 Kanttekening bij een Nederlandse rechterlijke uitspraak tot wijziging van een geboortedatum
1999-208 The Dutch Policy Document on the Regulation of the Information Highway (1) Content on the Internet - Law, Regulation, Convergence and Human Rights (2) The German Act on Information and Communication Services of 1997: a National Legislative Approach to an International Problem (3)
1999-209 Noot bij Hoge Raad 8 mei 1998, nr. 16.546; NIPR 1998, 194
1999-210 Noot bij Hoge Raad 24 oktober 1997, nr. 16.394; NIPR 1998, 114
1999-211 Proposal for a European Convention on the law applicable to non-contractual obligations
1999-212 Nieuw internationaal rechtspersonenrecht
1999-213 Over schaaktafeltjes en andere cultuurgoederen
1999-214 The proprietary aspects of international assignment of debts and the Rome Convention, Article 12
1999-215 Over de toekomst van het vennootschapsrecht - 'Everything is very difficult to predict, particularly the future'
1999-216 Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 2 februari 1998; NIPR 1998, 202
1999-217 Forum non conveniens in het Engelse en het Nederlandse recht
1999-218 Noot bij Court of Appeal, Londen, 27 oktober 1997
1999-219 Cross-Border Injunctions: a Blessing or a Curse?
1999-220 Een rechterlijke dwaling in het IPR
1999-221 Het TRIPs-kort geding. Hoe nu verder?
1999-222 Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid
1999-223 Noot bij Hof van Justitie EG 17 november 1998, nr. C-391/95; NIPR 1999, 77
1999-224 Embassy Employees and State Immunity: the 1982 ILA Draft (1) Employer States and Sovereign Immunity: The Geneva Labour Court Practice (2) Embassy Employees and State Immunity: The Attitude of Dutch Courts (3)