Inhoud 2001, aflevering 1

Artikelen

2001-63 Tien jaar Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland: rechtspraakoverzicht
2001-67 Enkele beschouwingen over het polygamievraagstuk in een Westerse context (Hof Amsterdam 12 november 1998; NIPR 1999, 137)
2001-71 Erkenning Bahamiaanse adoptie
2001-78 Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: door de Deense Østre Landsret wordt aan het voorbehoud in de zin van artikel 92 een beperkte werking toegekend (Østre Landsret 23 april 1998; UfR 1998, p. 1092)
2001-82 Het spanningsveld tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire harmonisatie-proces
2001-85 Europese verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken

Rechtspraak

2001-1 Hof Amsterdam 17-09-1998
2001-2 Hof Amsterdam 05-08-1999
2001-3 Hof Amsterdam 02-12-1999
2001-4 Hof Arnhem 19-12-2000
2001-5 Hof ’s-Hertogenbosch 27-09-2000
2001-6 Hof ’s-Hertogenbosch 06-12-2000
2001-7 Rb. ’s-Gravenhage 05-07-2000
2001-8 Rb. ’s-Gravenhage 30-08-2000

Literatuur

2001-63 Tien jaar Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland: rechtspraakoverzicht
2001-67 Enkele beschouwingen over het polygamievraagstuk in een Westerse context (Hof Amsterdam 12 november 1998; NIPR 1999, 137)
2001-71 Erkenning Bahamiaanse adoptie
2001-78 Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: door de Deense Østre Landsret wordt aan het voorbehoud in de zin van artikel 92 een beperkte werking toegekend (Østre Landsret 23 april 1998; UfR 1998, p. 1092)
2001-82 Het spanningsveld tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire harmonisatie-proces
2001-85 Europese verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken