Inhoud 2012, aflevering 2

Artikelen

2012-252 Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken – de ‘CLIP’ Principles
2012-265 Recognition of a WCAM settlement in Germany
2012-267 A specialised Patent Court for Europe? An analysis of Opinion 1/09 of the Court of Justice of the European Union from 8 March 2011 concerning the establishment of a European and Community Patents Court and a proposal for an alternative solution
2012-271 De EEX-Vo en onbekende woonplaats van de verweerder. Hof van Justitie EU 17 november 2011, zaak C-327/10 (Lindner)

Rechtspraak

2012-155 Hoge Raad 23-03-2012
2012-156 Hoge Raad 06-04-2012
2012-157 Hoge Raad 13-04-2012
2012-158 Hof Amsterdam 28-02-2012
2012-159 Hof ’s-Gravenhage 30-11-2011
2012-160 Hof ’s-Gravenhage 21-12-2011
2012-161 Hof ’s-Gravenhage 11-01-2012
2012-162 Hof ’s-Gravenhage 18-01-2012
2012-163 Hof ’s-Gravenhage 22-02-2012
2012-164 Hof ’s-Gravenhage 29-02-2012
2012-165 Hof ’s-Hertogenbosch 06-03-2012
2012-166 Hof ’s-Hertogenbosch 10-04-2012
2012-167 Hof ’s-Hertogenbosch 10-04-2012
2012-168 Hof Leeuwarden 28-02-2012
2012-169 Hof Leeuwarden 01-03-2012
2012-170 Hof Leeuwarden 20-03-2012
2012-171 Rb. Dordrecht 21-03-2012
2012-172 Rb. ’s-Gravenhage 01-02-2012
2012-173 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 03-02-2012
2012-174 Rb. ’s-Gravenhage 09-02-2012
2012-175 Rb. ’s-Gravenhage 16-02-2012
2012-176 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 01-03-2012
2012-177 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 01-03-2012
2012-178 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 16-03-2012
2012-179 Rb. ’s-Gravenhage 03-04-2012
2012-180 Rb. Rotterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 27-02-2012
2012-181 Rb. Zutphen, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 06-03-2012
2012-182 Rb. Zwolle-Lelystad, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 07-03-2012
2012-183 Rb. Zwolle-Lelystad, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 08-03-2012
2012-184 Rb. Haarlem 27-12-2011
2012-185 Rb. Haarlem 03-01-2012
2012-186 Rb. Haarlem 17-01-2012
2012-187 Rb. Haarlem 29-02-2012
2012-188 Rb. Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht 18-01-2012
2012-189 Rb. Roermond 22-12-2011
2012-190 Rb. Roermond 25-01-2012
2012-191 Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Middelharnis 28-07-2011
2012-192 Rb. Zutphen 08-02-2012
2012-193 Hoge Raad 03-02-2012
2012-194 Hoge Raad 24-02-2012
2012-195 Hoge Raad 06-04-2012
2012-196 Hoge Raad 06-04-2012
2012-197 Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 13-03-2012
2012-198 Hof ’s-Gravenhage 06-03-2012
2012-199 Hof Leeuwarden 24-01-2012
2012-200 Hof Leeuwarden 31-01-2012
2012-201 Hof Leeuwarden 07-02-2012
2012-202 Rb. Almelo 25-01-2012
2012-203 Rb. Amsterdam 14-09-2011
2012-204 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 07-02-2012
2012-205 Rb. ’s-Gravenhage 01-02-2012
2012-206 Rb. ’s-Gravenhage 14-03-2012
2012-207 Rb. Rotterdam 18-01-2012
2012-208 Rb. Rotterdam 01-02-2012
2012-209 Rb. Utrecht 08-02-2012
2012-210 Vzngr. Rb. Zutphen 10-02-2012
2012-211 Vzngr. Rb. Zutphen 12-03-2012
2012-212 Hof van Justitie EU 15-03-2012
2012-213 Hoge Raad 30-03-2012
2012-214 Hoge Raad 06-04-2012
2012-215 Hof Amsterdam 08-02-2011
2012-216 Hof Amsterdam 20-12-2011
2012-217 Hof Amsterdam 07-02-2012
2012-218 Hof Amsterdam 13-03-2012
2012-219 Hof Amsterdam 10-04-2012
2012-220 Hof ’s-Gravenhage 10-04-2012
2012-221 Hof ’s-Hertogenbosch 21-02-2012
2012-222 Hof ’s-Hertogenbosch 28-02-2012
2012-223 Hof Leeuwarden 16-02-2012
2012-224 Hof Leeuwarden 06-03-2012
2012-225 Hof Leeuwarden 20-03-2012
2012-226 Vzngr. Rb. Amsterdam 17-11-2011
2012-227 Rb. Amsterdam 18-01-2012
2012-228 Rb. Amsterdam 22-02-2012
2012-229 Rb. Arnhem 15-02-2012
2012-230 Rb. Arnhem 28-03-2012
2012-231 Rb. Arnhem 28-03-2012
2012-232 Rb. ’s-Gravenhage 01-02-2012
2012-233 Rb. ’s-Gravenhage 21-03-2012
2012-234 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 06-04-2012
2012-235 Rb. Amsterdam, nevenzittingsplaats ’s-Gravenhage 24-01-2012
2012-236 Rb. Leeuwarden, sector kanton, locatie Leeuwarden 07-02-2012
2012-237 Rb. Rotterdam 26-10-2011
2012-238 Vzngr. Rb. Rotterdam 03-01-2012
2012-239 Vzngr. Rb. Rotterdam 18-01-2012
2012-240 Rb. Rotterdam 25-01-2012
2012-241 Rb. Rotterdam 01-02-2012
2012-242 Rb. Rotterdam 08-02-2012
2012-243 Rb. Rotterdam 08-02-2012
2012-244 Rb. Rotterdam 14-03-2012
2012-245 Vzngr. Rb. Utrecht 04-05-2011

Literatuur

2012-246 Mijn en dijn in het huwelijk. Een Europese oplossing ook voor Nederland?
2012-247 Rome III: ‘Europese’ verwijzingsregels inzake echtscheiding als eerste toepassing van de nauwere samenwerking
2012-248 Internationale vertegenwoordiging
2012-249 Noot bij Hoge Raad 24 februari 2012, nr. 10/03971 (Nuon/Olbrych) (NIPR 2012, 194)
2012-250 Het BBA na de Nuon-uitspraak; van ‘schoolvoorbeeld’ voorrangsregel naar ‘gewoon’ dwingend recht?
2012-251 Toepasselijk recht: hoe gewoon is de gewone werkplek in de internationale arbeidsverhouding?
2012-252 Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken – de ‘CLIP’ Principles
2012-253 Rechtsmacht en toepasselijk recht bij internationale arbeid
2012-254 De zaak Mooy: een mooie gelegenheid voor een beschouwing over grensoverschrijdend arbeidsrecht
2012-255 De internationale koop en de Incoterms® 2000 en 2010
2012-256 Het internationaal privaatrecht van logistieke activiteiten
2012-257 De rechtskeuze in internationale overeenkomsten onder de loep genomen
2012-258 De concept-verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht
2012-259 Eigendomsvoorbehoud in rechtsvergelijkend en internationaalprivaatrechtelijk perspectief
2012-260 EU-Verordening Rome I: een nadere beschouwing
2012-261 Het Weens Koopverdrag en toepasselijkheid van algemene voorwaarden
2012-262 Internationale borgtochtovereenkomsten nader belicht
2012-263 Boek 10 BW. Consolidatie en codificatie van het Nederlandse IPR
2012-264 Precontractuele aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende contractsonderhandelingen
2012-265 Recognition of a WCAM settlement in Germany
2012-266 Shopping voor een schone lei. Forum shopping in de insolventieverordening en misbruik van Unierecht
2012-267 A specialised Patent Court for Europe? An analysis of Opinion 1/09 of the Court of Justice of the European Union from 8 March 2011 concerning the establishment of a European and Community Patents Court and a proposal for an alternative solution
2012-268 Uniform Rules for Contract Disputes: Putting Activity-related Jurisdiction on the Agenda
2012-269 Art. 10:3 BW: een kwestie van kwalificeren
2012-270 About provisional measures in the Brussels I Regulation
2012-271 De EEX-Vo en onbekende woonplaats van de verweerder. Hof van Justitie EU 17 november 2011, zaak C-327/10 (Lindner)
2012-272 De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest eDate Advertising GmbH en Martinez
2012-273 Forumkeuzebedingen en andere bevoegdheidscheppende clausules in internationale contracten