Inhoud 2000, aflevering 4

Artikelen

2000-319 Assimilatieproblemen op het terrein van het IPR
2000-322 Boekbespreking P.M.M. Mostermans, ‘Echtscheiding’, 1999; NIPR 1999, 315
2000-323 Boekbespreking I.S. Joppe, ‘Huwelijksvermogensrecht’, 1999
2000-327 De kwalificatie van de bruidsgave (Rb. Den Haag 29 oktober 1997; NIPR 1999, 142)
2000-336 Internationale nalatenschappen en het belang van het Nederlands-Duits Executieverdrag
2000-337 Boekbespreking J.W. Rutgers, ‘International Reservation of Title Clauses’, 1999
2000-339 De Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid: een (export) product apart
2000-340 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Lokale wijsheid in internationaal perspectief
2000-341 Oostenrijks IPR: Inwerkingtreding EEG-Overeenkomstenverdrag 1980
2000-345 Een arbeidsovereenkomst. De betekenis van een forumkeuze, een rechtskeuze en het BBA
2000-348 Internationale consumentenkoop
2000-355 Zeevervoer en artikel 5(3) EEX (Hof van Justitie EG 27 oktober 1998; NIPR 1999, 76)
2000-356 Internationale expeditie en rechtsmacht
2000-360 De wenselijkheid van een wettelijke exequaturregeling (Rb. Amsterdam 26 maart 1997, NIPR 2000; 140 en Hof Arnhem 1 september 1998; NIPR 2000, 132)

Rechtspraak

2000-258 Hoge Raad 14-07-2000
2000-259 Hoge Raad 08-09-2000
2000-260 Hof Amsterdam 14-01-1999
2000-261 Hof Amsterdam 14-01-1999
2000-262 Hof Amsterdam 21-01-1999
2000-263 Hof Amsterdam 11-02-1999
2000-264 Hof Amsterdam 24-06-1999
2000-265 Hof Amsterdam 12-08-1999
2000-266 Hof ’s-Gravenhage 05-07-2000
2000-267 Hof ’s-Gravenhage 05-07-2000
2000-268 Rb. Alkmaar 15-06-2000
2000-269 Rb. Amsterdam 12-04-2000
2000-270 Rb. ’s-Gravenhage 22-05-2000
2000-271 Rb. ’s-Gravenhage 22-05-2000
2000-272 Rb. ’s-Gravenhage 24-05-2000
2000-273 Rb. ’s-Gravenhage 16-08-2000
2000-274 Rb. ’s-Gravenhage 27-09-2000
2000-275 Rb. Rotterdam 27-03-2000
2000-276 Rb. Rotterdam 30-06-2000
2000-277 Rb. Rotterdam 03-07-2000
2000-278 Rb. Rotterdam 13-07-2000
2000-279 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 16-03-2000
2000-280 Centrale Raad van Beroep 26-04-2000
2000-281 Hof Arnhem 09-11-1999
2000-282 Hof Arnhem 07-03-2000
2000-283 Hof Arnhem 28-03-2000
2000-284 Rb. Almelo 09-08-2000
2000-285 Rb. Arnhem 30-03-2000
2000-286 Rb. Arnhem 08-06-2000
2000-287 Rb. Arnhem 08-06-2000
2000-288 Rb. Arnhem 15-06-2000
2000-289 Rb. Arnhem 22-06-2000
2000-290 Rb. ’s-Gravenhage 07-07-1999
2000-291 Rb. Rotterdam 13-04-2000
2000-292 Rb. Rotterdam 20-04-2000
2000-293 Rb. Rotterdam 06-07-2000
2000-294 Hof Amsterdam 21-01-1999
2000-295 Hof Amsterdam 11-02-1999
2000-296 Hof Amsterdam 18-02-1999
2000-297 Hof Amsterdam 15-04-1999
2000-298 Hof Amsterdam 29-06-2000
2000-299 Hof Arnhem 08-02-2000
2000-300 Hof ’s-Gravenhage 25-01-2000
2000-301 Hof ’s-Gravenhage 17-07-2000
2000-302 Pres.Rb. Almelo 19-07-2000
2000-303 Rb. Amsterdam 04-08-1999
2000-304 Rb. Amsterdam 02-02-2000
2000-305 Rb. Arnhem 03-02-2000
2000-306 Rb. Arnhem 27-04-2000
2000-307 Rb. ’s-Gravenhage 16-02-2000
2000-308 Rb. ’s-Gravenhage 16-02-2000
2000-309 Rb. Rotterdam 04-05-2000
2000-310 Rb. Rotterdam 25-05-2000
2000-311 Rb. Rotterdam 08-06-2000
2000-312 Rb. Rotterdam 08-06-2000
2000-313 Rb. Rotterdam 15-06-2000
2000-314 Rb. Rotterdam 13-07-2000
2000-315 Ktg. Amsterdam 27-04-2000

Literatuur

2000-316 Internationaal privaatrecht
2000-317 Unification and Harmonization of Private International Law in Europe
2000-318 Het uitleggingskader van het EEG-Bevoegdheids- en Executieverdrag van 1968 (EEX)
2000-319 Assimilatieproblemen op het terrein van het IPR
2000-320 In- en uitsluiting van homoseksuelen, vrouwen en etnische minderheden in het familierecht: een poging tot vergelijking
2000-321 Internationale kinderontvoering
2000-322 Boekbespreking P.M.M. Mostermans, ‘Echtscheiding’, 1999; NIPR 1999, 315
2000-323 Boekbespreking I.S. Joppe, ‘Huwelijksvermogensrecht’, 1999
2000-324 Wetsvoorstel conflictenrecht afstamming
2000-325 Freedom of Movement of Spouses and Registered Partners in the European Union
2000-326 Huwelijksbevestiging in het Marokkaanse en Nederlandse recht
2000-327 De kwalificatie van de bruidsgave (Rb. Den Haag 29 oktober 1997; NIPR 1999, 142)
2000-328 Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau 4. Wachten op een verblijfsvergunning en het toepasselijk huwelijksvermogensrecht, de werking van artikel 7 van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
2000-329 Multicultureel familierecht
2000-332 Equal Treatment of the Parties in International Maintenance Cases
2000-333 Parental Responsibility under Brussels II
2000-336 Internationale nalatenschappen en het belang van het Nederlands-Duits Executieverdrag
2000-337 Boekbespreking J.W. Rutgers, ‘International Reservation of Title Clauses’, 1999
2000-338 Privaatrecht Actueel. Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden: het Europese Hof van Justitie spreekt zich uit
2000-339 De Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid: een (export) product apart
2000-340 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Lokale wijsheid in internationaal perspectief
2000-341 Oostenrijks IPR: Inwerkingtreding EEG-Overeenkomstenverdrag 1980
2000-344 De islamitische waqf en het Haagse Trustverdrag
2000-345 Een arbeidsovereenkomst. De betekenis van een forumkeuze, een rechtskeuze en het BBA
2000-348 Internationale consumentenkoop
2000-351 EG-Executieverdrag
2000-352 De Belgische torpedo ontmanteld?
2000-353 Europese verordening inzake betekening
2000-354 Europese verordening voor insolventieprocedures
2000-355 Zeevervoer en artikel 5(3) EEX (Hof van Justitie EG 27 oktober 1998; NIPR 1999, 76)
2000-356 Internationale expeditie en rechtsmacht
2000-359 De internationale rechtsmacht van de rechter (i.h.b. in intellectuele eigendomszaken)
2000-360 De wenselijkheid van een wettelijke exequaturregeling (Rb. Amsterdam 26 maart 1997, NIPR 2000; 140 en Hof Arnhem 1 september 1998; NIPR 2000, 132)
2000-361 Noot bij Hoge Raad 21 mei 1999, nr. C97/301HR; NIPR 1999, 166