Inhoud 1989, aflevering 2

Rechtspraak

1989-186 Hoge Raad 07-04-1989
1989-187 Hoge Raad 07-04-1989
1989-189 Hof Amsterdam 02-01-1989
1989-190 Hof Amsterdam 06-03-1989
1989-191 Hof Amsterdam 13-03-1989
1989-192 Hof ’s-Gravenhage 29-09-1988
1989-193 Hof ’s-Gravenhage 07-10-1988
1989-194 Hof ’s-Gravenhage 12-10-1988
1989-195 Hof ’s-Hertogenbosch 21-12-1988
1989-196 Hof ’s-Hertogenbosch 12-01-1989
1989-197 Hof Leeuwarden 24-06-1987
1989-198 Rb. Alkmaar 17-03-1988
1989-199 Rb. Alkmaar 30-06-1988
1989-200 Rb. Alkmaar 12-01-1989
1989-201 Rb. Alkmaar 02-02-1989
1989-202 Rb. Alkmaar 27-04-1989
1989-203 Rb. Amsterdam 27-01-1988
1989-206 Rb. Breda 16-12-1988
1989-209 Rb. ’s-Gravenhage 15-11-1988
1989-210 Rb. ’s-Gravenhage 12-12-1988
1989-211 Rb. Alkmaar 14-02-1988
1989-211 Rb. ’s-Gravenhage 14-02-1988
1989-212 Rb. ’s-Gravenhage 17-01-1989
1989-213 Rb. ’s-Gravenhage 31-01-1989
1989-214 Rb. ’s-Gravenhage 13-02-1989
1989-215 Rb. ’s-Gravenhage 14-02-1989
1989-216 Rb. ’s-Gravenhage 27-02-1989
1989-217 Rb. ’s-Gravenhage 27-02-1989
1989-218 Rb. ’s-Gravenhage 28-02-1989
1989-219 Rb. ’s-Gravenhage 28-02-1989
1989-220 Rb. ’s-Gravenhage 13-03-1989
1989-221 Rb. ’s-Gravenhage 13-03-1989
1989-222 Rb. ’s-Gravenhage 13-03-1989
1989-223 Rb. ’s-Gravenhage 28-03-1989
1989-224 Rb. ’s-Gravenhage 11-04-1989
1989-225 Rb. ’s-Gravenhage 11-04-1989
1989-226 Rb. Groningen 29-11-1988
1989-227 Pres.Rb. Haarlem 17-02-1989
1989-228 Rb. ’s-Hertogenbosch 02-11-1988
1989-229 Rb. Leeuwarden 25-08-1988
1989-230 Pres.Rb. Leeuwarden 28-10-1988
1989-231 Rb. Roermond 06-08-1987
1989-232 Rb. Roermond 11-08-1988
1989-233 Rb. Roermond 31-08-1988
1989-234 Rb. Roermond 01-09-1988
1989-236 Raad van State 06-06-1988
1989-240 Hoge Raad 09-12-1988
1989-241 Hoge Raad 13-01-1989
1989-242 Hoge Raad 13-01-1989
1989-243 Hoge Raad 20-01-1989
1989-244 Hoge Raad 24-02-1989
1989-245 Hoge Raad 03-03-1989
1989-247 Hof Amsterdam 27-03-1986
1989-250 Hof Amsterdam 16-02-1989
1989-251 Hof Amsterdam 23-02-1989
1989-252 Hof Amsterdam 02-03-1989
1989-256 Hof ’s-Gravenhage 03-06-1988
1989-257 Hof ’s-Gravenhage 10-01-1989
1989-258 Hof ’s-Hertogenbosch 12-07-1988
1989-259 Hof ’s-Hertogenbosch 28-02-1989
1989-260 Hof Leeuwarden 23-11-1988
1989-261 Rb. Alkmaar 03-03-1988
1989-262 Rb. Alkmaar 02-06-1988
1989-263 Rb. Alkmaar 16-06-1988
1989-264 Rb. Alkmaar 16-02-1989
1989-265 Rb. Alkmaar 13-04-1989
1989-267 Rb. Amsterdam 01-04-1987
1989-268 Rb. Amsterdam 14-12-1988
1989-269 Pres.Rb. Amsterdam 30-01-1989
1989-270 Rb. Assen 12-04-1988
1989-271 Rb. ’s-Gravenhage 26-04-1985
1989-272 Pres.Rb. Haarlem 20-06-1985
1989-273 Rb. ’s-Hertogenbosch 25-09-1987
1989-274 Rb. Rotterdam 08-04-1988
1989-275 Rb. Rotterdam 20-05-1988
1989-276 Rb. Zutphen 08-12-1988
1989-277 Rb. Zutphen 29-12-1988
1989-278 Rb. Zutphen 23-03-1989
1989-280 Hof van Justitie EG 08-12-1987
1989-281 Hof van Justitie EG 09-12-1987
1989-284 Hoge Raad 17-03-1989
1989-286 Hof Amsterdam 01-12-1988
1989-288 Hof ’s-Gravenhage 29-09-1988
1989-289 Rb. Alkmaar 13-04-1989
1989-290 Rb. Alkmaar 27-04-1989
1989-291 Rb. Almelo 21-12-1988
1989-292 Pres.Rb. Almelo 21-12-1988
1989-293 Rb. Amsterdam 10-06-1987
1989-294 Rb. Amsterdam 16-11-1988
1989-295 Pres.Rb. Amsterdam 09-02-1989
1989-296 Rb. Assen 10-01-1989
1989-297 Rb. ’s-Gravenhage 23-02-1989
1989-298 Rb. ’s-Gravenhage 19-04-1989
1989-299 Rb. ’s-Hertogenbosch 07-12-1988
1989-301 Rb. Middelburg 07-09-1988
1989-302 Rb. Roermond 28-04-1988
1989-303 Rb. Roermond 07-07-1988
1989-304 Rb. Rotterdam 03-01-1986
1989-306 Rb. Zutphen 19-05-1988
1989-307 Rb. Zutphen 19-05-1988
1989-308 Ktg. Den Haag 04-04-1989

Literatuur

1989-309 Boekbespreking: "Overgangsrecht in het internationaal privaatrecht en het fait accompli", I.S. Joppe, dissertatie Leiden 1987; Arnhem: Gouda Quint, XVI + 360 p.
1989-310 Nieuw internationaal privaatrecht in Zwitserland
1989-311 Hijmans, het RdW en het IPR"
1989-312 Tendenzen in Europees nationaliteitsrecht
1989-313 Bij het herlezen van Hijmans' Algemeene Problemen van Internationaal Privaatrecht"
1989-314 Recueil des Conventions/Collection of Conventions (1951-1988)
1989-315 Boekbespreking: "Beyond Lex Loci Delicti: Conflicts methodology and multi-state torts in American case law", dissertatie G.U. Amsterdam, Th.M. de Boer; Deventer: Kluwer, 1987, XV + 578 p.
1989-316 Een overheid die spoken ziet. Opmerkingen met betrekking tot de verkrijging van het Nederlanderschap door onwettige kinderen
1989-317 Internationaal privaatrecht in de spiegel van het Nieuwe BW
1989-318 Het onberekenbare i.p.r. Hoe onberekenbaar is het Nederlandse IPR?. Reactie op de bijdrage van Cohen Henriquez, in: WPNR 1989 no. 5903 Hoe onberekenbaar is het Nederlandse IPR?. Naschrift bij de inzending van De Boer/Kotting in WPNR 1989 no. 5911
1989-319 Boekbespreking: "Het internationale afstammingsrecht in perspectief", A.P.M.J. Vonken; dissertatie KU Nijmegen; Arnhem: Gouda Quint B.V., 1987, 503 p.
1989-320 Turks recht of de openbare registers in de fout; Uit de praktijk van het notarieel juridisch bureau
1989-321 De wet opneming pleegkinderen (Stb. 1988, 566)
1989-322 Nationaliteit en Apartheid
1989-323 Rondom de witte stukken. Het Haags Huwelijksverdrag van 1978 in Nederland
1989-324 Internationaal Privaatrecht
1989-325 Rechtskeuze in het internationaal erfrecht
1989-326 Echtscheiding-Rechtscheiding, Marokkkaanse en Turkse vrouwen tussen twee rechtsstelsels
1989-327 Aanvaarding vaderschap en de rol van de notaris daarin nu en later
1989-328 Het internationale afstammingsrecht in perspectief (I), (II). Beschouwingen over het academisch proefschrift (Nijmegen) van mr. A.P.M.J. Vonken Gouda Quint B.V. Arnhem 1987
1989-329 Het toekomstig Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
1989-330 Recht van de Islam 5
1989-331 Recht van de Islam 6
1989-332 Internationale aspecten
1989-333 De plichten van de (confirmerende bank) bij documentair crediet en art. 16 UCP. Hof Amsterdam 29.10.1987
1989-334 Zeerecht en de rechtskeuze
1989-335 Rijnvervuiling en internationaal privaatrecht. Rechtsvergelijkende aantekeningen
1989-336 De trust in het EEX
1989-337 Relativering van rechtspersoonlijkheid in het internationaal privaatrecht
1989-338 De aansprakelijkheid van de vervoerder bij gecombineerd vervoer
1989-339 Inländische zwingende Vorschriften und ausländisches Vertragsstatut des Arbeitsvertrags
1989-340 Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Verslag van de vergadering d.d. 12 november 1988
1989-341 De ondernemingskamer vanuit IPR-gezichtspunt bekeken
1989-342 Het handelsrecht hoe langer hoe meer over de grenzen heen
1989-343 Europeesrechtelijke erkenning van pseudo-buitenlandse vennootschappen
1989-344 De bescherming van schuldeiser bij een internationale juridische fusie in het licht van de Tiende Richtlijn
1989-345 Justitia en Mercurius. Materieelrechtelijke tendensen in het internationaal-privaatrechtelijke conflictenrecht bij grensoverschrijdende milieuvervuiling
1989-346 Kan een Nederlandse stichting of 'gewone' vereniging door een buitenlandse functionaris worden opgericht?
1989-347 Improving the Procedures for the Enforcement and Recognition of Foreign Judgments and Arbitral Awards
1989-348 Internationaal privaatrecht: forumkeuze voor een buitenlandse rechter"; noot bij HR 28.10.1988, NIPR 1989 nr. 126
1989-349 Procederen in Rijnvaartzaken: bevoegdheid en werkwijze van de Nederlandse Rijnvaartgerechten en van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
1989-350 Het Bevoegdheids- en Executieverdrag van Lugano van 1988
1989-351 Het Parallel-Verdrag (EVEX): geen reden tot Euro-forie
1989-352 Company bankruptcy and similar proceedings in Yugoslav/Belgian/Dutch private international law German attitudes towards the EC Bankruptcy Convetion and the revised draft of 1984 Summary of discussions
1989-353 Improving procedures for recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards