Inhoud 2013, aflevering 2

Artikelen

2013-186 From Brussels I and the Maintenance Convention to the Maintenance Regulation: Is the resulting Maintenance Regulation consistent with the other EU PIL instruments?
2013-193 Het Hof van Justitie en het Europese betalingsbevel. Hof van Justitie EU 13 december 2012, zaak C-215/11 (Szyrocka/SiGer Technologie GmbH)

Rechtspraak

2013-93 Hoge Raad 08-02-2013
2013-94 Hoge Raad 01-03-2013
2013-95 Hoge Raad 05-04-2013
2013-96 Hoge Raad 05-04-2013
2013-97 Hoge Raad 12-04-2013
2013-98 Hoge Raad 19-04-2013
2013-99 Hoge Raad 26-04-2013
2013-100 Hoge Raad 03-05-2013
2013-101 Hof Amsterdam 25-09-2012
2013-102 Hof Amsterdam 02-10-2012
2013-103 Hof Amsterdam 08-01-2013
2013-104 Hof Arnhem 08-11-2012
2013-105 Hof Arnhem 22-11-2012
2013-106 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 26-02-2013
2013-107 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 19-03-2013
2013-108 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 28-03-2013
2013-109 Hof ’s-Gravenhage 24-10-2012
2013-110 Hof ’s-Gravenhage 14-11-2012
2013-111 Hof ’s-Gravenhage 05-12-2012
2013-112 Hof ’s-Gravenhage 12-12-2012
2013-113 Hof ’s-Gravenhage 12-12-2012
2013-114 Hof ’s-Gravenhage 18-12-2012
2013-115 Rb. Amsterdam 24-01-2013
2013-116 Rb. ’s-Gravenhage 13-12-2012
2013-117 Rb. Den Haag 03-01-2013
2013-118 Rb. Den Haag 07-01-2013
2013-119 Rb. Den Haag 01-02-2013
2013-120 Rb. Den Haag 11-02-2013
2013-121 Rb. Den Haag 14-02-2013
2013-122 Rb. Den Haag 14-02-2013
2013-123 Rb. Den Haag 07-03-2013
2013-124 Rb. Den Haag 08-03-2013
2013-125 Rb. Den Haag 20-03-2013
2013-126 Rb. Den Haag 02-04-2013
2013-127 Rb. Haarlem 19-07-2011
2013-128 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 23-01-2013
2013-129 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 07-03-2013
2013-130 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 27-02-2013
2013-131 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 19-09-2012
2013-132 Hof van Justitie EU 18-10-2012
2013-133 Hof Den Haag 08-01-2013
2013-134 Rb. Den Haag 30-01-2013
2013-135 Rb. Den Haag 27-02-2013
2013-136 Rb. Leeuwarden 19-12-2012
2013-137 Rb. Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden 27-03-2013
2013-138 Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 16-01-2013
2013-139 Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo 16-01-2013
2013-140 Vzngr. Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo 15-03-2013
2013-141 Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem 02-01-2013
2013-142 Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam 19-10-2012
2013-143 Rb. Rotterdam 16-01-2013
2013-144 Rb. Rotterdam 23-01-2013
2013-145 Rb. Rotterdam 13-02-2013
2013-146 Rb. Rotterdam 13-02-2013
2013-147 Rb. Rotterdam 27-02-2013
2013-148 Rb. Rotterdam 20-03-2013
2013-149 Rb. Rotterdam 20-03-2013
2013-150 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle 17-09-2012
2013-151 Hof van Justitie EU 08-11-2012
2013-152 Hof van Justitie EU 13-12-2012
2013-153 Hof van Justitie EU 19-12-2012
2013-154 Hof van Justitie EU 07-02-2013
2013-155 Hof van Justitie EU 21-02-2013
2013-156 Hof van Justitie EU 14-03-2013
2013-157 Hof van Justitie EU 21-03-2013
2013-158 Hof van Justitie EU 11-04-2013
2013-159 Hoge Raad 01-03-2013
2013-160 Hoge Raad 12-04-2013
2013-161 Hof Amsterdam 16-10-2012
2013-162 Hof ’s-Hertogenbosch 13-12-2012
2013-163 Hof ’s-Hertogenbosch 26-02-2013
2013-164 Rb. Arnhem 31-10-2012
2013-165 Rb. Den Haag, zittingsplaats Den Haag 16-01-2013
2013-166 Rb. Den Haag 30-01-2013
2013-167 Rb. Den Haag 15-03-2013
2013-168 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, zittingsplaats Eindhoven 13-10-2011
2013-169 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, zittingsplaats Eindhoven 29-11-2012
2013-170 Rb. Noord-Holland, sector kanton, zittingsplaats Haarlem 07-02-2013
2013-171 Rb. Oost-Brabant, sector kanton, zittingsplaats Eindhoven 31-01-2013
2013-172 Vzngr. Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 11-02-2013
2013-173 Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem 16-01-2013
2013-174 Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem 20-03-2013
2013-175 Rb. Oost-Nederland, sector kanton, zittingsplaats Tiel 11-02-2013
2013-176 Rb. Oost-Nederland, zittingsplaats Zwolle 16-01-2013
2013-177 Rb. Rotterdam 13-02-2013
2013-178 Rb. Rotterdam 13-02-2013
2013-179 Rb. Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam 07-03-2013

Literatuur

2013-180 Loi du mai 2011 établissant et instaurant le Livre 10 (Droit international privé) du Code civil néerlandais (Bulletin des lois 2011, No 271)
2013-181 Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 10. Internationaal privaatrecht. I. Algemeen deel IPR
2013-182 Postrelationele solidariteit in het internationaal privaatrecht
2013-183 Toegang tot de rechter en het recht in internationale alimentatiezaken
2013-184 Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie
2013-185 Overweging 26: testeer- en keuzevrijheid ordre public en fraus legis
2013-186 From Brussels I and the Maintenance Convention to the Maintenance Regulation: Is the resulting Maintenance Regulation consistent with the other EU PIL instruments?
2013-187 Grenzeloze problemen bij grensoverschrijdende arbeid. De IPR-systematiek van het EVO-Verdrag en de Rome I-Verordening nader beschouwd, HR 3 februari 2012, LJN BS8791, JAR 2012/69 (Schlecker/Boedeker)
2013-188 De gevolgen van de ‘Flex-bv’ voor de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
2013-189 Wijzigingen in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen ten gevolge van de flexibilisering van het BV-recht
2013-190 Eindelijk op weg naar een EU-Richtlijn betreffende zetelverplaatsing?
2013-191 Drie jaar Rome II in de rechtspraktijk
2013-192 Zetelverplaatsing binnen de Europese Unie en het National Grid Indus-arrest: het Daily Mail-arrest achterhaald?
2013-193 Het Hof van Justitie en het Europese betalingsbevel. Hof van Justitie EU 13 december 2012, zaak C-215/11 (Szyrocka/SiGer Technologie GmbH)
2013-194 Art. 5 Brussel I revisited (HvJ EU Electrosteel)
2013-195 Grensoverschrijdend derdenbeslag in de Europese Unie
2013-196 Artikel 10:154 BW: een nieuwe benadering bij de bepaling van het recht toepasselijk op de overeenkomst tot arbitrage?