Inhoud 1989, aflevering 3

Rechtspraak

1989-360 Hof Amsterdam 24-11-1988
1989-361 Hof Amsterdam 17-04-1989
1989-362 Hof Amsterdam 08-05-1989
1989-363 Hof Amsterdam 08-05-1989
1989-364 Hof Amsterdam 24-07-1989
1989-365 Hof Amsterdam 31-08-1989
1989-366 Hof Arnhem 28-02-1989
1989-367 Hof Arnhem 11-07-1989
1989-369 Hof ’s-Gravenhage 10-08-1988
1989-370 Hof ’s-Gravenhage 28-04-1989
1989-371 Hof ’s-Hertogenbosch 01-06-1989
1989-372 Hof ’s-Hertogenbosch 01-06-1989
1989-373 Hof Leeuwarden 03-05-1989
1989-375 Rb. Alkmaar 11-05-1989
1989-376 Rb. Alkmaar 11-05-1989
1989-377 Rb. Alkmaar 01-06-1989
1989-378 Rb. Alkmaar 10-08-1989
1989-379 Rb. Alkmaar 10-08-1989
1989-380 Rb. Amsterdam 17-05-1989
1989-381 Rb. Amsterdam 22-06-1989
1989-383 Rb. Assen 30-05-1989
1989-384 Rb. Assen 07-07-1989
1989-386 Rb. ’s-Gravenhage 06-08-1988
1989-387 Rb. ’s-Gravenhage 23-03-1989
1989-388 Rb. ’s-Gravenhage 10-04-1989
1989-389 Rb. ’s-Gravenhage 25-04-1989
1989-390 Rb. ’s-Gravenhage 08-05-1989
1989-391 Rb. ’s-Gravenhage 30-05-1989
1989-392 Rb. ’s-Gravenhage 12-06-1989
1989-393 Rb. ’s-Gravenhage 13-06-1989
1989-394 Rb. ’s-Gravenhage 13-06-1989
1989-395 Rb. ’s-Gravenhage 13-06-1989
1989-396 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1989
1989-397 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1989
1989-398 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1989
1989-399 Rb. ’s-Gravenhage 10-07-1989
1989-400 Rb. ’s-Gravenhage 07-08-1989
1989-401 Rb. ’s-Gravenhage 07-08-1989
1989-402 Rb. ’s-Gravenhage 21-08-1989
1989-403 Rb. ’s-Gravenhage 21-08-1989
1989-404 Rb. ’s-Gravenhage 22-08-1989
1989-405 Rb. ’s-Gravenhage 18-09-1989
1989-406 Rb. Middelburg 03-09-1986
1989-407 Rb. Roermond 12-07-1988
1989-408 Rb. Rotterdam 07-12-1987
1989-409 Pres.Rb. Utrecht 27-04-1989
1989-416 Hof ’s-Hertogenbosch 10-03-1989
1989-417 Hoge Raad 14-04-1989
1989-418 Hoge Raad 28-04-1989
1989-419 Hoge Raad 19-05-1989
1989-420 Hoge Raad 09-06-1989
1989-421 Hof Amsterdam 25-05-1989
1989-422 Hof Amsterdam 25-05-1989
1989-423 Hof Amsterdam 13-07-1989
1989-425 Hof ’s-Hertogenbosch 20-06-1988
1989-426 Rb. Alkmaar 19-05-1988
1989-427 Rb. Amsterdam 01-03-1989
1989-428 Rb. Amsterdam 03-05-1989
1989-429 Pres.Rb. Amsterdam 22-06-1989
1989-431 Pres.Rb. Arnhem 09-12-1987
1989-432 Rb. Arnhem 13-07-1989
1989-433 Pres.Rb. Dordrecht 23-03-1989
1989-434 Rb. Haarlem 23-02-1988
1989-435 Rb. Haarlem 29-04-1988
1989-436 Rb. Maastricht 09-06-1988
1989-444 Pres.Rb. Rotterdam 16-08-1989
1989-445 Rb. Zwolle 03-09-1986
1989-446 Ktg. Den Haag 31-08-1988
1989-449 Hof van Justitie EG 08-03-1988
1989-454 Hoge Raad 03-02-1989
1989-456 Hoge Raad 12-05-1989
1989-458 Hof Amsterdam 20-04-1989
1989-459 Hof Amsterdam 27-04-1989
1989-460 Hof Amsterdam 22-06-1989
1989-464 Hof ’s-Hertogenbosch 13-04-1989
1989-465 Hof Leeuwarden 23-11-1988
1989-466 Hof Leeuwarden 03-05-1989
1989-467 Rb. Alkmaar 10-03-1988
1989-468 Rb. Almelo 21-06-1989
1989-470 Rb. Amsterdam 21-06-1989
1989-471 Pres.Rb. Breda 31-03-1989
1989-474 Pres.Rb. Groningen 17-07-1989
1989-476 Pres.Rb. Middelburg 28-04-1989
1989-477 Pres.Rb. Middelburg 08-06-1989
1989-478 Rb. Rotterdam 30-11-1984
1989-479 Rb. Rotterdam 30-09-1988
1989-480 Pres.Rb. Rotterdam 14-04-1989
1989-481 Rb. Zutphen 29-12-1988

Literatuur

1989-482 Boekbespreking: "Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een ipr-codificatie", Th.M. de Boer; Deventer: Kluwer, 1988, 32 p.
1989-483 Boekbespreking: "Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht", L. Strikwerda; Groningen: Wolters-Noordhoff, 1988, 276 p.
1989-484 Principe de nationalité et droit de nationalité
1989-485 De exceptieclausules in het verdragenrecht, een verkenning
1989-486 Quelques réflections sur l'unification progressive du droit international privé dans le cadre de la Conférence de La Haye
1989-487 Elementair internationaal privaatrecht
1989-488 Het universalisme van D. Josephus Jitta: IPR-methodenstrijd en unificatie-aspiraties tussen 1880 en 1925
1989-489 Internationaal privaatrecht
1989-490 Internationaal privaatrecht: terug naar Chelouche?
1989-491 De rechtskeuze in het internationaal erfrecht
1989-492 Vervreemding en verbondenheid in het IPR
1989-493 Prinses Aldegonda en het stokpaard. Voordracht voor de jaarvergadering van de NEVABS te Tilburg op 26 October 1988. Een samenvatting
1989-494 Schijnerkenningen en spookachtige oplossingen
1989-495 De toepassing van het gewijzigde EEG- executieverdrag op alimentatieprocedures
1989-496 Het overgangsrecht in het internationaal huwelijksvermogensrecht na HR 7.4.1989 (Tan-Bavinck)
1989-497 Internationaal Privaatrecht. Jurisprudentie en Internationaal privaatrecht. Het verdragenrecht
1989-498 De bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale echtscheidingen: verschillen tussen het huidige en het nieuwe scheidingsprocesrecht
1989-499 Die Haager Konferenz und ihre Bestrebungen zur Reform des Internationalen Erbrechts
1989-500 Echtscheidingen van Turken in Nederland
1989-501 Erkenning van buitenlandse adopties in Nederland
1989-502 Nederlands internationaal personen-, familie- en erfrecht: Literatuuroverzicht 1987-1988
1989-503 Ter vrije bepaling van partijen
1989-504 Aanpassing van het Nederlandse registerrecht aan het krachtens Nederlands ipr toepasselijke vreemde recht
1989-505 Het Haagse Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op de erfopvolging
1989-506 Het communautaire vervoerbestel - zeevaart en luchtvaart
1989-507 Persönlichkeitsrechtsschutz im gegenwärtigen und zukünftigen deutschen internationalen Privatrecht
1989-508 Beantwoording rechtsvraag (183) internationaal privaatrecht
1989-509 Naar een juridisch statuut voor internationale intentieverklaringen? (Variaties op een bekend thema)
1989-510 De GmbH naar Duits recht en de Nederlandse notaris
1989-511 Boekbespreking: "Arbeidsverhoudingen in het Nederlandse internationaal privaatrecht", dissertatie RU Leiden, M.V. Polak; Deventer; Kluwer, 1988, XIII + 193 p.
1989-512 Aspecten van de nieuwe Zwitserse codificatie inzake de internationale arbitrage in rechtsvergelijkend perspectief
1989-513 The impact of international business transfers on employment contracts
1989-514 Kalimijnen-arrest. Annotatie op HR 23.09.1988, RvdW 1988 150; NIPR 1989 nr. 102
1989-515 De privaatrechtelijke dimensie van transnationale gedragscodes
1989-516 USSR: buitenlandse handel en joint ventures
1989-517 Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid en IPR: een reactie Nawoord op de reaktie van J.W. Bellingwout
1989-518 noot bij Hoge Raad 11.11.1988, nr. 13330, RvdW 1988 195 (NIPR 1989 nr. 103)
1989-519 Het EEG-Executieverdrag is ook EEG-recht!
1989-520 Het Parallelverdrag 1988. Een positieve bijdrage aan de internationale rechtsunificatie. Reactie Rechtsunificatie of rechtsimitatie? Naschrift
1989-521 Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen
1989-522 Uitbreiding werkingssfeer EEX-Verdrag
1989-523 Executieverdragen op het terrein van het vermogensrecht buiten het EEX-Verdrag
1989-524 EEG Bevoegdheids- en Executieverdrag. Toetredingsverdrag van Griekenland tot EEX in werking