Inhoud 2014, aflevering 2

Artikelen

2014-200 Het Hof van Justitie en de bescherming van de handelsagent: over voorrangsregels, dwingende bepalingen en openbare orde
2014-206 Towards the reform of the European Insolvency Regulation: codification rather than modification
2014-209 De uit Nederland verdwenen debiteur: enkele opmerkingen over de herziening van de Insolventieverordening

Rechtspraak

2014-104 Hoge Raad 07-02-2014
2014-105 Hoge Raad 28-02-2014
2014-106 Hoge Raad 28-03-2014
2014-107 Hof Amsterdam 28-01-2014
2014-108 Hof Amsterdam 04-02-2014
2014-109 Hof Amsterdam 11-02-2014
2014-110 Hof Amsterdam 18-02-2014
2014-111 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 06-02-2014
2014-112 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 25-02-2014
2014-113 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 11-03-2014
2014-114 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 30-01-2014
2014-115 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-04-2014
2014-116 Hof Den Haag 09-10-2013
2014-117 Hof Den Haag 27-11-2013
2014-118 Hof Den Haag 26-02-2014
2014-119 Hof Den Haag 31-03-2014
2014-120 Rb. Almelo 29-08-2012
2014-121 Vzngr. Rb. Amsterdam 02-04-2014
2014-122 Rb. Den Haag 24-12-2013
2014-123 Rb. Den Haag 03-01-2014
2014-124 Rb. Den Haag 09-01-2014
2014-125 Rb. Den Haag 31-01-2014
2014-126 Rb. Den Haag 17-02-2014
2014-127 Rb. Den Haag 04-03-2014
2014-128 Rb. Den Haag 20-03-2014
2014-129 Rb. Limburg, zittingsplaats Maastricht 23-01-2014
2014-130 Rb. Limburg, zittingsplaats Roermond 08-01-2014
2014-131 Rb. Limburg, zittingsplaats Roermond 12-03-2014
2014-132 Rb. Noord-Holland 20-11-2013
2014-133 Rb. Noord-Holland 18-12-2013
2014-134 Rb. Noord-Holland 15-01-2014
2014-135 Rb. Noord-Holland, locatie Haarlem 22-01-2014
2014-136 Rb. Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 06-02-2014
2014-137 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 30-01-2014
2014-138 Rb. Zeeland-West-Brabant 06-01-2014
2014-139 Hoge Raad 28-02-2014
2014-140 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 18-02-2014
2014-141 Rb. Den Haag 26-02-2014
2014-142 Rb. Den Haag 12-03-2014
2014-143 Rb Gelderland, zittingsplaats Arnhem 04-09-2013
2014-144 Vzngr. Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 28-11-2013
2014-145 Rb Gelderland, zittingsplaats Arnhem 11-12-2013
2014-146 Rb. Gelderland, zittingsplaats Zutphen 05-02-2014
2014-147 Rb. Limburg, zittingsplaats Roermond 26-03-2014
2014-148 Rb. Noord-Nederland, locatie Groningen, kantonrechter 16-01-2014
2014-149 Rb. Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 22-01-2014
2014-150 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 22-01-2014
2014-151 Rb. Rotterdam 22-01-2014
2014-152 Rb. Rotterdam 19-03-2014
2014-153 Rb. Rotterdam 26-03-2014
2014-154 Rb. Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda 12-03-2014
2014-155 Hof van Justitie EU 27-02-2014
2014-156 Hof van Justitie EU 13-03-2014
2014-157 Hof van Justitie EU 03-04-2014
2014-158 Hof van Justitie EU 03-04-2014
2014-159 Hoge Raad 14-02-2014
2014-160 Hoge Raad 14-02-2014
2014-161 Hof Amsterdam 02-07-2013
2014-162 Hof Amsterdam 17-12-2013
2014-163 Hof Amsterdam 08-04-2014
2014-164 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 24-12-2013
2014-165 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 28-01-2014
2014-166 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 25-03-2014
2014-167 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 01-04-2014
2014-168 Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 03-04-2014
2014-169 Hof ’s-Hertogenbosch 08-04-2014
2014-170 Rb. Amsterdam 08-01-2014
2014-171 Rb. Amsterdam, kantonrechter 06-02-2014
2014-172 Rb. Amsterdam 12-02-2014
2014-173 Rb. Amsterdam 26-02-2014
2014-174 Rb. Amsterdam 26-02-2014
2014-175 Rb. Amsterdam 05-03-2014
2014-176 Rb. Den Haag 05-03-2014
2014-177 Rb. Den Haag, zittingsplaats Den Haag 19-03-2014
2014-178 Rb Gelderland, zittingsplaats Arnhem 23-10-2013
2014-179 Rb Gelderland, zittingsplaats Arnhem 12-02-2014
2014-180 Vzngr. Rb. Gelderland, zittingsplaats Arnhem 14-02-2014
2014-181 Rb Gelderland, zittingsplaats Arnhem 19-02-2014
2014-182 Vzngr. Rb. Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch 17-04-2014
2014-183 Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo 11-12-2013
2014-184 Rb. Rotterdam 09-10-2013
2014-185 Rb. Rotterdam 09-10-2013
2014-186 Rb. Rotterdam 29-01-2014
2014-187 Rb. Rotterdam, rechter-commissaris 12-02-2014
2014-188 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 04-12-2013

Literatuur

2014-189 Internationaal privaatrecht
2014-190 Kroniek van het internationaal privaatrecht
2014-191 Nationaliteit in de nieuwe wet Basisregistratie personen
2014-192 Internationaal familierecht anno 2014
2014-193 Uitvoering van de Europese Erfrechtverordening in Nederland: wijziging van Boek 10 BW en inpassing van de Europese erfrechtverklaring
2014-194 Proefschrift P.A.M. Lokin, Grensoverschrijdende erfopvolging, Ars Notariatus, nr. 151, Deventer: Kluwer, 2012, 329 p., ISBN 9789013112528
2014-195 Ontwikkelingen: IPR-erfrecht
2014-196 De uitsluitingsclausule in internationaal perspectief
2014-197 Why Overriding Mandatory Provisions That Protect Financial Stability Deserve Special Treatment
2014-198 Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?
2014-199 De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad: het arrest in context
2014-200 Het Hof van Justitie en de bescherming van de handelsagent: over voorrangsregels, dwingende bepalingen en openbare orde
2014-201 Lex rei sitae: Een rechtsvergelijkende studie tussen Nederlands en Engels IPR goederenrecht
2014-202 Zekerheidsrechten in het internationale handelsverkeer
2014-203 Het BW uitgebreid met ‘Bijzondere bepalingen met betrekking tot de zeearbeidsovereenkomst’
2014-204 De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EU-behandelingsovereenkomst
2014-205 De Europese procedure voor geringe vorderingen. Onbekend maakt onbemind?
2014-206 Towards the reform of the European Insolvency Regulation: codification rather than modification
2014-207 Arbitrage op grond van Bilateral Investment Treaties
2014-208 Arbitrage – erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen
2014-209 De uit Nederland verdwenen debiteur: enkele opmerkingen over de herziening van de Insolventieverordening
2014-210 De Wet collectieve afwikkeling massaschade: wat is zij waard in het buitenland?