Inhoud 2019, aflevering 3

Artikelen

2019-392 Editorial
2019-393 In Memoriam Bert Voskuil (1929-2019)
2019-394 Private International Law in Hungary and the new Act on Private International Law
2019-396 Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland
2019-404 Nederland locus delicti bij Arrow-declaration. Rb. Den Haag 8 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4515, NIPR 2019, 369 (Pfizer/Roche c.s.)
2019-406 De collectieve actie 2.0 in grensoverschrijdende zaken: het territoriaal ontvankelijkheidsvereiste onder de loep
2019-408 WB en notaris Bac. De Poolse notaris die op eensluidend verzoek van alle betrokkenen een erfrechtverklaring opmaakt is geen ‘gerecht’ in de zin van artikel 3 lid 2 Erfrechtverordening. Is Oberle hiermee herroepen? Hof van Justitie EU 23 mei 2019, C-658/17 (WB en notaris Bac) [NIPR 2019, 328]

Rechtspraak

2019-283 Hoge Raad 05-07-2019
2019-284 Hoge Raad 19-07-2019
2019-285 Hoge Raad 19-07-2019
2019-286 Hof Amsterdam 07-02-2017
2019-287 Hof Amsterdam 26-03-2019
2019-288 Hof Amsterdam 14-05-2019
2019-289 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
2019-290 Hof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
2019-291 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
2019-292 Hof Den Haag 03-04-2019
2019-293 Hof Den Haag 03-04-2019
2019-294 Hof Den Haag 15-05-2019
2019-295 Hof ’s-Hertogenbosch 18-04-2019
2019-296 Rb. Den Haag 27-01-2017
2019-297 Rb. Den Haag 03-12-2018
2019-298 Rb. Den Haag 02-01-2019
2019-299 Rb. Den Haag 17-01-2019
2019-300 Rb. Den Haag 03-04-2019
2019-301 Rb. Den Haag 10-05-2019
2019-302 Rb. Limburg 18-02-2019
2019-303 Rb. Limburg 15-03-2019
2019-304 Rb. Limburg 20-06-2019
2019-305 Rb. Midden-Nederland 24-04-2019
2019-306 Rb. Noord-Holland 01-05-2019
2019-307 Rb. Noord-Holland 22-05-2019
2019-308 Rb. Noord-Holland 29-05-2019
2019-309 Rb. Noord-Holland 12-06-2019
2019-310 Rb. Noord-Holland 19-06-2019
2019-311 Rb. Rotterdam 27-03-2019
2019-312 Raad van State 07-11-2018
2019-313 Hoge Raad 28-06-2019
2019-314 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-315 Hof Den Haag 30-04-2019
2019-316 Hof Den Haag 18-06-2019
2019-317 Rb. Amsterdam 05-03-2019
2019-318 Rb. Amsterdam 01-05-2019
2019-319 Rb. Amsterdam 01-05-2019
2019-320 Rb. Den Haag 17-04-2019
2019-321 Rb. Den Haag 01-05-2019
2019-322 Rb. Gelderland 27-02-2019
2019-323 Rb. Gelderland 19-04-2019
2019-324 Rb. Midden-Nederland 22-05-2019
2019-325 Rb. Midden-Nederland 22-05-2019
2019-326 Rb. Noord-Nederland 28-06-2017
2019-327 Rb. Noord-Nederland 11-03-2019
2019-328 Hof van Justitie EU 23-05-2019
2019-329 Hof van Justitie EU 06-06-2019
2019-330 Hof van Justitie EU 27-06-2019
2019-331 Hof van Justitie EU 10-07-2019
2019-332 Hof van Justitie EU 11-07-2019
2019-333 Hof van Justitie EU 29-07-2019
2019-334 Hoge Raad 10-05-2019
2019-335 Hoge Raad 17-05-2019
2019-336 Hoge Raad 07-06-2019
2019-337 Hoge Raad 14-06-2019
2019-338 Hoge Raad 28-06-2019
2019-339 Hoge Raad 19-07-2019
2019-340 Hof Amsterdam 14-08-2018
2019-341 Hof Amsterdam 28-08-2018
2019-342 Hof Amsterdam 27-11-2018
2019-343 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-344 Hof Amsterdam 18-12-2018
2019-345 Hof Amsterdam 28-03-2019
2019-346 Hof Amsterdam 09-04-2019
2019-347 Hof Amsterdam 07-05-2019
2019-348 Hof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2019
2019-349 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019
2019-350 Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
2019-351 Hof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
2019-352 Hof Den Haag 26-03-2019
2019-353 Hof Den Haag 30-04-2019
2019-354 Hof Den Haag 14-05-2019
2019-355 Hof Den Haag 11-06-2019
2019-356 Hof ’s-Hertogenbosch 03-01-2017
2019-357 Hof ’s-Hertogenbosch 25-10-2018
2019-358 Hof ’s-Hertogenbosch 02-04-2019
2019-359 Hof ’s-Hertogenbosch 02-04-2019
2019-360 Hof ’s-Hertogenbosch 23-04-2019
2019-361 Hof ’s-Hertogenbosch 23-04-2019
2019-362 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2019
2019-363 Hof ’s-Hertogenbosch 14-05-2019
2019-364 Hof ’s-Hertogenbosch 06-06-2019
2019-365 Hof ’s-Hertogenbosch 18-06-2019
2019-366 Hof ’s-Hertogenbosch 25-06-2019
2019-367 Rb. Amsterdam 11-04-2019
2019-368 Rb. Amsterdam 09-05-2019
2019-369 Rb. Den Haag 08-05-2019
2019-370 Rb. Den Haag 08-05-2019
2019-371 Rb. Gelderland 09-04-2019
2019-372 Rb. Gelderland 16-04-2019
2019-373 Rb. Midden-Nederland 01-05-2019
2019-374 Rb. Noord-Holland 03-04-2019
2019-375 Rb. Noord-Holland 09-04-2019
2019-376 Rb. Noord-Holland 29-05-2019
2019-377 Rb. Noord-Nederland 22-05-2019
2019-378 Rb. Oost-Brabant 10-04-2019
2019-379 Rb. Oost-Brabant 15-05-2019
2019-380 Rb. Oost-Brabant 27-06-2019
2019-381 Rb. Overijssel 16-04-2019
2019-382 Rb. Rotterdam 19-09-2018
2019-383 Rb. Rotterdam 03-04-2019
2019-384 Rb. Rotterdam 10-04-2019
2019-385 Rb. Rotterdam 17-04-2019
2019-386 Rb. Rotterdam 17-04-2019
2019-387 Rb. Rotterdam 01-05-2019
2019-388 Rb. Rotterdam 02-05-2019
2019-389 Rb. Rotterdam 08-05-2019
2019-390 Rb. Rotterdam 26-06-2019

Literatuur

2019-391 De nationaliteitsrechtelijke positie van kinderen van uit Nederland afkomstige jihadstrijders
2019-392 Editorial
2019-393 In Memoriam Bert Voskuil (1929-2019)
2019-394 Private International Law in Hungary and the new Act on Private International Law
2019-395 Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam in internationale gevallen
2019-396 Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland
2019-397 De verhouding tussen internationaal privaatrecht en migratierecht in verband met de waardigheid van het kind
2019-398 Forumkeuzes onder de nieuwe Huwelijksvermogensrecht Verordening
2019-399 De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel
2019-400 Op weg van Den Haag naar Rome?
2019-401 Een bespiegeling over de exceptieclausule van art. 10:8 BW, toegespitst op de incorporatieleer
2019-402 Gevolgen van grensoverschrijdende insolventieprocedures op lopende rechtsvorderingen
2019-403 De Peeters/Gatzen-vordering in het internationaal privaatrecht; een overzicht naar aanleiding van Hof van Justitie EU 6 februari 2019, zaak C-535/17 (NK/Fortis) [NIPR 2019, 58]
2019-404 Nederland locus delicti bij Arrow-declaration. Rb. Den Haag 8 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4515, NIPR 2019, 369 (Pfizer/Roche c.s.)
2019-405 Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn
2019-406 De collectieve actie 2.0 in grensoverschrijdende zaken: het territoriaal ontvankelijkheidsvereiste onder de loep
2019-407 Geen vrij verkeer van IE-vonnissen
2019-408 WB en notaris Bac. De Poolse notaris die op eensluidend verzoek van alle betrokkenen een erfrechtverklaring opmaakt is geen ‘gerecht’ in de zin van artikel 3 lid 2 Erfrechtverordening. Is Oberle hiermee herroepen? Hof van Justitie EU 23 mei 2019, C-658/17 (WB en notaris Bac) [NIPR 2019, 328]
2019-409 Supranationaal procesrecht