Inhoud 2008, aflevering 1

Artikelen

2008-69 Huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van een ‘verlate’ vestiging in Nederland. Behoefte aan, en mogelijkheid tot, wegredeneren van de op ipr-vlak soms verrassende gevolgen?

Rechtspraak

2008-1 Hof van Justitie EG 27-11-2007
2008-2 Hof van Justitie EG 29-11-2007
2008-3 Hoge Raad 07-12-2007
2008-4 Hoge Raad 21-12-2007
2008-5 Hof Amsterdam 06-09-2007
2008-6 Hof Arnhem 20-11-2007
2008-7 Hof ’s-Gravenhage 03-10-2007
2008-8 Hof ’s-Gravenhage 03-10-2007
2008-9 Hof ’s-Gravenhage 10-10-2007
2008-10 Hof ’s-Gravenhage 10-10-2007
2008-11 Hof ’s-Gravenhage 24-10-2007
2008-12 Hof ’s-Gravenhage 07-11-2007
2008-13 Hof ’s-Gravenhage 07-11-2007
2008-14 Hof ’s-Gravenhage 14-11-2007
2008-15 Hof ’s-Hertogenbosch 30-09-2003
2008-16 Rb. Alkmaar 15-11-2007
2008-17 Rb. Amsterdam 12-09-2007
2008-18 Rb. Amsterdam 02-01-2008
2008-19 Rb. ’s-Gravenhage 31-10-2007
2008-20 Rb. ’s-Gravenhage 19-11-2007
2008-21 Rb. ’s-Gravenhage 10-12-2007
2008-22 Rb. ’s-Gravenhage 17-12-2007
2008-23 Rb. ’s-Gravenhage 17-12-2007
2008-24 Rb. Groningen 17-10-2007
2008-25 Rb. Groningen 17-10-2007
2008-26 Rb. Haarlem 05-06-2007
2008-27 Rb. Haarlem 20-09-2007
2008-28 Rb. Haarlem 16-10-2007
2008-29 Rb. Haarlem 20-11-2007
2008-30 Rb. Haarlem 18-12-2007
2008-31 Rb. Maastricht 14-11-2007
2008-32 Rb. Maastricht 10-12-2007
2008-33 Rb. Utrecht 31-10-2007
2008-34 Rb. Utrecht 28-11-2007
2008-35 Vzngr. Rb. Zutphen 16-01-2008
2008-36 Hof Amsterdam 02-08-2007
2008-37 Hof Amsterdam 06-09-2007
2008-38 Hof Amsterdam 13-09-2007
2008-39 Hof Amsterdam 21-09-2007
2008-40 Hof ’s-Gravenhage 28-11-2007
2008-41 Hof ’s-Hertogenbosch 13-11-2007
2008-42 Rb. Amsterdam 12-12-2007
2008-43 Rb. Rotterdam 05-09-2007
2008-44 Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht 10-10-2007
2008-45 Rb. Utrecht 21-11-2007
2008-46 Hof van Justitie EG 13-12-2007
2008-47 Hoge Raad 30-11-2007
2008-48 Hoge Raad 14-12-2007
2008-49 Hof Amsterdam 06-09-2007
2008-50 Hof Amsterdam 13-09-2007
2008-51 Hof ’s-Gravenhage 20-12-2007
2008-52 Hof ’s-Hertogenbosch 11-09-2007
2008-53 Vzngr. Rb. Arnhem 08-11-2007
2008-54 Rb. Breda 19-12-2007
2008-55 Rb. Dordrecht 12-12-2007
2008-56 Rb. Dordrecht 09-01-2008
2008-57 Rb. Dordrecht 16-01-2008
2008-58 Rb. ’s-Gravenhage 31-10-2007
2008-59 Rb. ’s-Gravenhage 14-11-2007
2008-60 Vzngr. Rb. Leeuwarden 12-12-2007
2008-61 Rb. Maastricht 21-11-2007
2008-62 Vzngr. Rb. Maastricht 04-12-2007
2008-63 Rb. Rotterdam 15-08-2007
2008-64 Rb. Rotterdam 17-10-2007
2008-65 Rb. Rotterdam 28-11-2007
2008-66 Rb. Utrecht 21-11-2007
2008-67 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 11-12-2007

Literatuur

2008-68 Forum- en rechtskeuze in de nieuwe familierechtelijke verordeningen
2008-69 Huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van een ‘verlate’ vestiging in Nederland. Behoefte aan, en mogelijkheid tot, wegredeneren van de op ipr-vlak soms verrassende gevolgen?
2008-70 Internationale boedelafwikkeling: Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen
2008-71 De erkenning van de kafala in het IPR en het vreemdelingenrecht
2008-72 De Rome II-Verordening
2008-73 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht goederenrecht
2008-74 Grensoverschrijdende aspecten van de WSNP
2008-75 Het faillissement van YUKOS en de beginselen van een behoorlijke procesorde
2008-76 De positie van de buitenlandse curator in Nederland
2008-77 De Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo) is vastgesteld