Inhoud 2019, aflevering 4

Artikelen

2019-493 Editorial
2019-501 The law applicable to cross-border investment-based crowdfunding: contractual obligations
2019-504 Skanska en de pluraliteit van verweerders bij kartelschadezaken
2019-506 Explaining the methods for taking evidence abroad within the EU and some first observations on the proposal for the Evidence Regulation (recast)
2019-509 Bespreking C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR), Recht en Praktijk nr. FR17, Deventer: Wolters Kluwer 2018, xiv + 295 p.

Rechtspraak

2019-410 Hof van Justitie EU 10-04-2018
2019-411 Hof van Justitie EU 05-09-2019
2019-412 Hoge Raad 27-09-2019
2019-413 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-414 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-415 Hof Amsterdam 13-08-2019
2019-416 Hof Amsterdam 20-08-2019
2019-417 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-418 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-419 Hof Amsterdam 17-09-2019
2019-420 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2019
2019-421 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
2019-422 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
2019-423 Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
2019-424 Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
2019-425 Hof Den Haag 26-06-2019
2019-426 Hof Den Haag 10-07-2019
2019-427 Hof Den Haag 14-08-2019
2019-428 Hof Den Haag 28-08-2019
2019-429 Hof Den Haag 29-08-2019
2019-430 Hof Den Haag 05-09-2019
2019-431 Hof ’s-Hertogenbosch 10-09-2019
2019-432 Rb. Amsterdam 16-01-2019
2019-433 Rb. Amsterdam 28-08-2019
2019-434 Rb. Den Haag 05-06-2019
2019-435 Rb. Den Haag 17-07-2019
2019-436 Rb. Den Haag 30-07-2019
2019-437 Rb. Gelderland 21-11-2013
2019-438 Rb. Gelderland 01-09-2017
2019-439 Rb. Gelderland 09-05-2018
2019-440 Rb. Midden-Nederland 29-01-2019
2019-441 Rb. Noord-Holland 17-07-2019
2019-442 Rb. Noord-Holland 31-07-2019
2019-443 Rb. Noord-Holland 04-09-2019
2019-444 Rb. Rotterdam 05-09-2019
2019-445 Rb. Rotterdam 06-09-2019
2019-446 Rb. Zeeland-West-Brabant 18-07-2019
2019-447 Hof van Justitie EU 03-10-2019
2019-448 Hof van Justitie EU 09-10-2019
2019-449 Hoge Raad 04-10-2019
2019-450 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-451 Hof Amsterdam 30-07-2019
2019-452 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
2019-453 Rb. Amsterdam 14-08-2019
2019-454 Rb. Gelderland 17-05-2019
2019-455 Rb. Overijssel 30-07-2019
2019-456 Rb. Rotterdam 17-01-2019
2019-457 Rb. Rotterdam 24-07-2019
2019-458 Rb. Rotterdam 28-08-2019
2019-459 Rb. Rotterdam 25-09-2019
2019-460 Hof van Justitie EU 04-09-2019
2019-461 Hof van Justitie EU 18-09-2019
2019-462 Hof van Justitie EU 03-10-2019
2019-463 Hoge Raad 20-09-2019
2019-464 Hoge Raad 11-10-2019
2019-465 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-466 Hof Amsterdam 16-07-2019
2019-467 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-468 Hof Amsterdam 23-07-2019
2019-469 Hof Amsterdam 27-08-2019
2019-470 Hof Amsterdam 10-09-2019
2019-471 Hof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2019
2019-472 Hof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2019
2019-473 Hof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019
2019-474 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
2019-475 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
2019-476 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
2019-477 Hof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
2019-478 Hof Den Haag 04-06-2019
2019-479 Hof Den Haag 25-06-2019
2019-480 Hof Den Haag 16-07-2019
2019-481 Hof Den Haag 10-09-2019
2019-482 Rb. Amsterdam 31-07-2019
2019-483 Rb. Amsterdam 21-08-2019
2019-484 Rb. Den Haag 14-08-2019
2019-485 Rb. Den Haag 23-08-2019
2019-486 Rb. Den Haag 18-09-2019
2019-487 Rb. Gelderland 02-05-2019
2019-488 Rb. Limburg 04-04-2019
2019-489 Rb. Oost-Brabant 21-08-2019
2019-490 Rb. Rotterdam 03-07-2019
2019-491 Rb. Rotterdam 14-08-2019
2019-492 Rb. Rotterdam 18-09-2019
2019-511 Hof van Justitie EU 10-07-2019
2019-512 Rb. Amsterdam 11-07-2019

Literatuur

2019-493 Editorial
2019-495 Welke rechter is bevoegd kennis te nemen van het verzoek tot machtiging om een internationale nalatenschap te verwerpen namens een minderjarige erfgenaam?
2019-496 Binnen zes maanden na de huwelijkssluiting?
2019-497 Het Haagse project over afstamming en internationaal draagmoederschap; the Parentage/Surrogacy Project
2019-498 De veronderstelde, vermoedelijke wil van de buitenlandse erflater
2019-499 Bescherming van de ‘Europese’ handelsagent onder de agentuurrichtlijn bij grensoverschrijdende agentuurrelaties: een overzicht
2019-500 Het toepasselijk recht op investor claims. Toepassing van Verordening Rome II op vorderingen uit onrechtmatige daad die voortvloeien uit onjuiste of misleidende voorlichting van investeerders
2019-501 The law applicable to cross-border investment-based crowdfunding: contractual obligations
2019-502 De rechtspositie van de expat in 2019
2019-503 De Peeters/Gatzen-vordering onder het Europeesrechtelijk vergrootglas; HvJ EU 6 februari 2019, C-535/17 (N.K./BNP Parisbas Fortis N.V. (alias Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis N.V.))
2019-504 Skanska en de pluraliteit van verweerders bij kartelschadezaken
2019-505 Bevoegdheid rechter bij zuiver financiële schade
2019-506 Explaining the methods for taking evidence abroad within the EU and some first observations on the proposal for the Evidence Regulation (recast)
2019-507 Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht
2019-508 Internationale aspecten van de WHOA: de openbare en de besloten akkoordprocedure buiten faillissement
2019-509 Bespreking C.A. Oudshoorn, Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen, vanuit Nederlands perspectief (diss. EUR), Recht en Praktijk nr. FR17, Deventer: Wolters Kluwer 2018, xiv + 295 p.
2019-510 Meijers en art. 431 lid 2 Rv: van Bontmantel naar Gazprombank