Inhoud 2004, aflevering 3

Artikelen

2004-278 Op weg naar een Europees IPR op het gebied van het personen- en familierecht
2004-293 Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa na HvJ EG Inspire Art Ltd.: zetelleercontroverse beslecht! Voortgang harmonisatieproces grensoverschrijdende migratie rechtspersonen onontbeerlijk (Hof van Justitie EG 30 september 2003, C-167/01, NIPR 2003, 255 (Inspire Art Ltd.))
2004-306 Valt de revindicatie onder artikel 5 sub 3 EEX?

Rechtspraak

2004-206 Hoge Raad 04-06-2004
2004-207 Hof Amsterdam 21-02-2002
2004-208 Hof Amsterdam 18-12-2003
2004-209 Hof Amsterdam 08-01-2004
2004-210 Hof Amsterdam 11-03-2004
2004-211 Hof Amsterdam 11-03-2004
2004-212 Hof Amsterdam 25-03-2004
2004-213 Hof Arnhem 18-03-2003
2004-214 Hof ’s-Gravenhage 22-12-2003
2004-215 Hof ’s-Gravenhage 14-01-2004
2004-216 Hof ’s-Gravenhage 04-02-2004
2004-217 Hof ’s-Gravenhage 17-03-2004
2004-218 Hof ’s-Gravenhage 17-03-2004
2004-219 Hof ’s-Gravenhage 14-04-2004
2004-220 Hof ’s-Gravenhage 19-05-2004
2004-221 Hof ’s-Hertogenbosch 30-03-2004
2004-222 Hof ’s-Hertogenbosch 10-06-2004
2004-223 Rb. Alkmaar 22-04-2004
2004-224 Rb. Amsterdam 02-04-2003
2004-225 Rb. Assen 09-06-2004
2004-226 Rb. Dordrecht 04-02-2004
2004-227 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage zp Haarlem 04-12-2002
2004-228 Rb. ’s-Gravenhage 28-01-2004
2004-229 Rb. ’s-Gravenhage 23-02-2004
2004-230 Rb. ’s-Gravenhage 25-02-2004
2004-231 Rb. ’s-Gravenhage 19-03-2004
2004-232 Rb. ’s-Gravenhage 24-03-2004
2004-233 Rb. ’s-Gravenhage 16-04-2004
2004-234 Rb. ’s-Gravenhage 12-05-2004
2004-235 Rb. Roermond 28-04-2004
2004-236 Rb. Utrecht 05-11-2003
2004-237 Hof Arnhem 18-05-2004
2004-238 Hof Arnhem 18-05-2004
2004-239 Rb. Arnhem 04-06-2003
2004-240 Rb. Arnhem 17-03-2004
2004-241 Rb. Arnhem 30-06-2004
2004-242 Rb. ’s-Gravenhage 14-04-2004
2004-243 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie ’s-Hertogenbosch 23-07-2004
2004-244 Rb. Middelburg 10-03-2004
2004-245 Rb. Roermond 04-02-2004
2004-246 Rb. Rotterdam 06-08-2003
2004-247 Rb. Rotterdam 24-09-2003
2004-248 Rb. Rotterdam 19-11-2003
2004-249 Hof van Justitie EG 10-06-2004
2004-250 Hoge Raad 07-05-2004
2004-251 Hoge Raad 25-06-2004
2004-252 Hoge Raad 09-07-2004
2004-253 Hof Amsterdam 01-08-2002
2004-254 Hof Amsterdam 19-02-2004
2004-255 Hof Amsterdam 25-03-2004
2004-256 Hof Arnhem 04-05-2004
2004-257 Hof Leeuwarden 29-11-2001
2004-258 Rb. Arnhem 07-01-2004
2004-259 Rb. Arnhem 21-01-2004
2004-260 Rb. Arnhem 10-03-2004
2004-261 Vzngr. Rb. Arnhem 30-03-2004
2004-262 Vzngr. Rb. Arnhem 23-04-2004
2004-263 Rb. Arnhem 12-05-2004
2004-264 Vzngr. Rb. Arnhem 15-06-2004
2004-265 Rb. Breda 27-08-2003
2004-266 Vzngr. Rb. Breda 05-03-2004
2004-267 Rb. Dordrecht 12-05-2004
2004-268 Rb. ’s-Gravenhage 13-02-2002
2004-269 Rb. Middelburg 12-05-2004
2004-270 Rb. Middelburg 19-05-2004
2004-271 Rb. Rotterdam 04-06-2003
2004-272 Rb. Rotterdam 29-10-2003
2004-273 Rb. Zutphen 18-12-2003

Literatuur

2004-274 Internationaal privaatrecht
2004-275 Mensen en papieren. Legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten in ‘probleemlanden’
2004-276 Geëngageerde wetenschap in barre tijden. Besprekingsartikel P.B. Boeles, Mensen & Papieren. Legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten in ‘probleemlanden’, Utrecht: Forum 2003
2004-277 Personen- en familierecht Adoptie, kinderontvoering
2004-278 Op weg naar een Europees IPR op het gebied van het personen- en familierecht
2004-279 Personen- en familierecht Opneming buitenlandse pleegkinderen
2004-280 Een plan voor het Nederlandse voorzitterschap van de EU: erkenning van geregistreerde niet-huwelijkse relaties
2004-281 Nieuw Internationaal Erfrecht. Over de regels van internationaal privaatrecht die het toepasselijke recht in internationale erfrechtzaken aanwijzen
2004-282 Boekbespreking P.M.M. Mostermans, ‘Echtscheiding’, Praktijkreeks IPR nr. 5, tweede druk, 2003
2004-283 Personen- en familierecht Huwelijksvermogensrecht
2004-284 Het wetsvoorstel Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap
2004-285 Personen- en familierecht Alimentatie
2004-286 Adoptie door personen van gelijk geslacht
2004-287 Noot bij Hoge Raad 19 maart 2004, reknr. R03/070HR; NIPR 2004, 98
2004-288 Personen- en familierecht Naam, huwelijk, persoonlijke gevolgen huwelijk, echtscheiding, afstamming, minderjarigheid en handelingsbekwaamheid, kinderbescherming, gezagsvoorziening
2004-289 Zetelverplaatsing van de Europese vennootschap
2004-290 Registratie in het handelsregister, onbevoegde vertegenwoordiging en de kosten van de Duitse notaris bij een grensoverschrijdende transactie. Noot bij Hof Arnhem 28 maart 2000, NIPR 2000, 283 en 1 juli 2003, NIPR 2003, 258 (Salzgitter GmbH/Schagen)
2004-291 De arbeidsovereenkomst in internationaal privaatrechtelijk perspectief. Drie kernvragen voor de Nederlandse jurist
2004-292 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts en de Wet conflictenrecht trusts
2004-293 Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa na HvJ EG Inspire Art Ltd.: zetelleercontroverse beslecht! Voortgang harmonisatieproces grensoverschrijdende migratie rechtspersonen onontbeerlijk (Hof van Justitie EG 30 september 2003, C-167/01, NIPR 2003, 255 (Inspire Art Ltd.))
2004-294 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst art. 12-33
2004-295 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
2004-296 Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg
2004-297 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst art. 1-11
2004-298 Richtlijnvoorstel inzake grensoverschrijdende fusies
2004-299 De remedies opinion in internationale financieringen
2004-300 Noot bij Vzngr. Rb. Haarlem 5 augustus 2003 (Y.S. e.a./Bedrijfsbureau Vakantiechalets BV); NIPR 2003, 291
2004-301 Verordening voor Europese betalingsbevelprocedure
2004-302 Harmonisatie van Europees civiel procesrecht. Naar een ius commune voor het Europese procesrecht?!
2004-303 Noot bij Hof van Justitie EG 15 mei 2003, zaak C-266/01 (Préservatrice foncière TIARD SA/Staat der Nederlanden); NIPR 2003, 199
2004-304 Noot bij Hof van Justitie EG 10 april 2003, zaak C-437/00 (Giulia Pugliese/Finmeccanica SpA); NIPR 2003, 106
2004-305 Noot bij Rb. Rotterdam 24 september 2003, nr. 157196/HA ZA 01-1389, 165326/HA ZA 01-2802 (Tropicana); NIPR 2004, 159
2004-306 Valt de revindicatie onder artikel 5 sub 3 EEX?
2004-307 Noot bij Hoge Raad 12 maart 2004, nr. C02/275HR (NV IDAT/B.J.G.); NIPR 2004, 148