Inhoud 2010, aflevering 1

Artikelen

2010-108 De betekenis van het EVRM voor de internationale gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
2010-109 Europees internationaal erfrecht op komst: het voorstel voor een Europese Erfrechtverordening nader belicht
2010-119 Op de valreep … Eenvormige interpretatie door Hof van Justitie EG van artikel 4 EVO. Hof van Justitie EG 6 oktober 2009, C-133/08, NIPR 2009, 275 (ICF-MIC)

Rechtspraak

2010-1 Hof van Justitie EG 23-12-2009
2010-2 Hoge Raad 22-01-2010
2010-3 Hof Amsterdam 22-09-2009
2010-4 Hof Amsterdam 27-10-2009
2010-5 Hof Amsterdam 03-11-2009
2010-6 Hof ’s-Gravenhage 10-12-2008
2010-7 Hof ’s-Gravenhage 17-06-2009
2010-8 Hof ’s-Gravenhage 24-06-2009
2010-9 Hof ’s-Gravenhage 12-08-2009
2010-10 Hof ’s-Gravenhage 16-09-2009
2010-11 Hof ’s-Gravenhage 30-09-2009
2010-12 Hof ’s-Gravenhage 07-10-2009
2010-13 Hof ’s-Gravenhage 07-10-2009
2010-14 Hof ’s-Gravenhage 14-10-2009
2010-15 Hof ’s-Gravenhage 17-11-2009
2010-16 Hof ’s-Gravenhage 25-11-2009
2010-17 Hof ’s-Gravenhage 09-12-2009
2010-18 Hof ’s-Hertogenbosch 16-07-2009
2010-19 Hof ’s-Hertogenbosch 27-10-2009
2010-20 Hof ’s-Hertogenbosch 03-12-2009
2010-21 Rb. Amsterdam 23-09-2009
2010-22 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 04-11-2009
2010-23 Rb. ’s-Gravenhage 03-11-2008
2010-24 Rb. ’s-Gravenhage 30-03-2009
2010-25 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-2009
2010-26 Rb. ’s-Gravenhage 29-06-2009
2010-27 Rb. ’s-Gravenhage 29-06-2009
2010-28 Rb. ’s-Gravenhage 06-07-2009
2010-29 Rb. ’s-Gravenhage 21-07-2009
2010-30 Rb. ’s-Gravenhage 31-08-2009
2010-31 Rb. ’s-Gravenhage 04-09-2009
2010-32 Rb. ’s-Gravenhage 07-09-2009
2010-33 Rb. ’s-Gravenhage 14-09-2009
2010-34 Rb. ’s-Gravenhage 19-11-2009
2010-35 Rb. Haarlem 03-11-2009
2010-36 Rb. Maastricht 16-12-2009
2010-37 Rb. Roermond 09-09-2009
2010-38 Rb. Roermond 14-10-2009
2010-39 Rb. Rotterdam 15-09-2009
2010-40 Rb. Rotterdam 05-10-2009
2010-41 Rb. Zutphen 23-10-2009
2010-42 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 17-03-2009
2010-43 Rb. Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad 19-08-2009
2010-44 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 22-09-2009
2010-45 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 09-10-2009
2010-46 Hoge Raad 20-11-2009
2010-47 Hoge Raad 11-12-2009
2010-48 Hoge Raad 18-12-2009
2010-49 Hof ’s-Gravenhage 03-11-2009
2010-50 Hof ’s-Hertogenbosch 12-05-2009
2010-51 Hof ’s-Hertogenbosch 17-11-2009
2010-52 Rb. Amsterdam 07-10-2009
2010-53 Vzngr. Rb. Amsterdam 22-10-2009
2010-54 Vzngr. Rb. Arnhem 28-10-2004
2010-55 Rb. Rotterdam 22-02-2006
2010-56 Rb. Rotterdam 10-10-2007
2010-57 Rb. Rotterdam 30-01-2008
2010-58 Rb. Rotterdam 24-12-2008
2010-59 Rb. Rotterdam 12-08-2009
2010-60 Rb. Rotterdam 28-10-2009
2010-61 Rb. Rotterdam 11-11-2009
2010-62 Rb. Utrecht 31-12-2008
2010-63 Rb. Utrecht 15-04-2009
2010-64 Gerecht in Eerste Aanleg Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao 21-01-2008
2010-65 Hof van Justitie EG 25-06-2009
2010-66 Hof van Justitie EG 27-11-2009
2010-67 Hoge Raad 18-12-2009
2010-68 Hof Amsterdam 27-04-2006
2010-69 Hof Amsterdam 25-11-2008
2010-70 Hof Amsterdam 14-04-2009
2010-71 Hof Amsterdam 29-05-2009
2010-72 Hof Amsterdam 07-07-2009
2010-73 Hof Arnhem 23-06-2009
2010-74 Hof ’s-Hertogenbosch 06-10-2009
2010-75 Hof ’s-Hertogenbosch 05-01-2010
2010-76 Rb. Amsterdam 16-02-2005
2010-77 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 18-08-2009
2010-78 Vzngr. Rb. Amsterdam 01-10-2009
2010-79 Rb. Amsterdam 18-11-2009
2010-80 Rb. Arnhem 30-09-2009
2010-81 Rb. Breda 30-05-2007
2010-82 Rb. Haarlem 30-05-2007
2010-83 Rb. Haarlem, sector kanton, locatie Zaandam 03-09-2009
2010-84 Rb. Haarlem 28-10-2009
2010-85 Vzngr. Rb. Haarlem 02-11-2009
2010-86 Rb. Haarlem 04-11-2009
2010-87 Rb. ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven 05-11-2009
2010-88 Vzngr. Rb. Rotterdam 30-03-2007
2010-89 Rb. Rotterdam 08-08-2007
2010-90 Rb. Rotterdam 03-06-2009
2010-91 Rb. Rotterdam 23-09-2009
2010-92 Rb. Rotterdam 07-10-2009
2010-93 Rb. Rotterdam 14-10-2009
2010-94 Rb. Rotterdam 28-10-2009
2010-95 Rb. Rotterdam 11-11-2009
2010-96 Rb. Utrecht 20-02-2008
2010-97 Rb. Utrecht 14-10-2009
2010-98 Vzngr. Rb. Zutphen 25-06-2009
2010-99 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 08-05-2009

Literatuur

2010-100 Boek 10 BW (IPR): Titel 1 Algemene Bepalingen – Art. 1 tot en met art. 9
2010-101 Rode draad: Boek 10 BW (IPR). Lang verwacht, toch gekomen: wetsvoorstel Boek 10 BW (IPR)
2010-102 De art. 10-14 Boek 10 BW: rechtskeuze, handelingsbekwaamheid, formele geldigheid van rechtshandelingen, bewijs en verjaring
2010-103 Art. 10:15 t/m 10:17 BW. Meervoudige rechtsstelsels, staatlozen en vluchtelingen
2010-104 Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980
2010-105 Het beroep op het bezit van een nationaliteit in geval van dubbele nationaliteit. Enkele aantekeningen naar aanleiding van de uitspraak Hadadi (C-168/08) van het Hof van Justitie (NIPR 2009, 173)
2010-106 IPR-regelingen in de maak
2010-107 Het verplicht ouderschapsplan in grensoverschrijdende zaken
2010-108 De betekenis van het EVRM voor de internationale gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
2010-109 Europees internationaal erfrecht op komst: het voorstel voor een Europese Erfrechtverordening nader belicht
2010-110 Een andere aanpak van de Islamitische bruidsgave
2010-111 Rome I vervangt het EVO: nieuw ipr voor de arbeidsrechtpraktijk
2010-112 Cessie, subrogatie, hoofdelijke aansprakelijkheid, verrekening en financiële overeenkomsten in Rome I
2010-113 Yukos en de territorialiteit van een faillissement. Noot bij Hoge Raad 19 december 2008, nr. 07/11447 (Yukos/Rebgun) (NIPR 2009, 17)
2010-114 Het internationale debuut van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade
2010-115 Verzekeringen en Rome I
2010-116 De ontvankelijkheid van het Nederlandse privaatrecht voor invloeden uit de Anglo-Amerikaanse financieringspraktijk
2010-117 Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen
2010-118 Art. 6 – Op consumentenovereenkomsten toepasselijk recht. Consolidatie of progressie?
2010-119 Op de valreep … Eenvormige interpretatie door Hof van Justitie EG van artikel 4 EVO. Hof van Justitie EG 6 oktober 2009, C-133/08, NIPR 2009, 275 (ICF-MIC)
2010-120 Rome I en vervoerovereenkomsten
2010-121 De overeenkomst in het IPR
2010-122 Bestuurdersaansprakelijkheid en IPR
2010-123 Cartesio: baanbrekend of wegbereidend? Noot bij Hof van Justitie EG 16 december 2008, zaak C-210/06 (NIPR 2009, 16)
2010-124 Rechtspersonen
2010-125 Alle contracten leiden naar Rome I
2010-126 Rome I en arbeidsovereenkomst
2010-127 Anti-suit injunctions in nationaal en Europees perspectief
2010-128 Afbakeningsperikelen rond de EEX-verordening en de Europese Insolventieverordening