Inhoud 2009, aflevering 3

Artikelen

2009-237 Nieuwe maatregelen ten aanzien van adopties uit de Verenigde Staten
2009-243 Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa. Luxemburg locuta, causa non finita? Hof van Justitie EG 16 december 2008, C-210/06, NIPR 2009, 16 (Cartesio)
2009-245 De EEX-Verordening en de arbeidsovereenkomst: het blijft tobben
2009-246 Een onwillige gedaagde uitsluiten van het proces: weigeringsgrond voor tenuitvoerlegging onder het EEX? Hof van Justitie EG 2 april 2009 (Marco Gambazzi/Daimler Chrysler Canada Inc. c.s.) (NIPR 2009, 129)
2009-250 International Jurisdiction and Commercial Litigation. Uniform Rules for Contract Disputes (diss. EUR)

Rechtspraak

2009-173 Hof van Justitie EG 16-07-2009
2009-174 Hoge Raad 08-05-2009
2009-175 Hoge Raad 10-07-2009
2009-176 Hoge Raad 10-07-2009
2009-177 Hoge Raad 10-07-2009
2009-178 Hof Amsterdam 16-12-2008
2009-179 Hof Amsterdam 24-03-2009
2009-180 Hof Amsterdam c Arnhem 28-04-2009
2009-181 Hof Arnhem 14-04-2009
2009-182 Hof ’s-Gravenhage 01-04-2009
2009-183 Hof ’s-Gravenhage 15-04-2009
2009-184 Hof ’s-Gravenhage 06-05-2009
2009-185 Hof ’s-Gravenhage 06-05-2009
2009-186 Hof ’s-Gravenhage 27-05-2009
2009-187 Hof ’s-Gravenhage 03-06-2009
2009-188 Hof ’s-Hertogenbosch 20-05-2009
2009-189 Rb. Arnhem 02-04-2009
2009-190 Rb. Breda, sector kanton, locatie Tilburg 09-06-2009
2009-191 Rb. ’s-Gravenhage 26-02-2009
2009-192 Rb. ’s-Gravenhage 16-03-2009
2009-193 Rb. ’s-Gravenhage 17-03-2009
2009-194 Rb. ’s-Gravenhage 25-03-2009
2009-195 Rb. ’s-Gravenhage 10-04-2009
2009-196 Vzngr. Rb. ’s-Gravenhage 20-05-2009
2009-197 Rb. Haarlem 19-02-2009
2009-198 Rb. Haarlem 19-02-2009
2009-199 Rb. ’s-Hertogenbosch 15-05-2009
2009-200 Rb. Maastricht 11-06-2009
2009-201 Rb. Alkmaar, sector kanton, locatie Alkmaar 22-04-2009
2009-202 Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 04-03-2008
2009-203 Rb. Groningen 07-01-2009
2009-204 Vzngr. Rb. Middelburg 27-10-2008
2009-205 Hof van Justitie EG 14-05-2009
2009-206 Hof van Justitie EG 09-07-2009
2009-207 Hof van Justitie 16-07-2009
2009-208 Hof Amsterdam, neven zp Arnhem 27-05-2008
2009-209 Hof Amsterdam 16-09-2008
2009-210 Hof Amsterdam 04-11-2008
2009-211 Hof ’s-Gravenhage 19-05-2009
2009-212 Hof ’s-Hertogenbosch 11-02-2009
2009-213 Rb. Amsterdam 25-02-2009
2009-214 Vzngr. Rb. Amsterdam 18-06-2009
2009-215 Rb. Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom 07-05-2009
2009-216 Rb. Dordrecht 13-05-2009
2009-217 Rb. ’s-Gravenhage 21-01-2009
2009-218 Rb. Maastricht 17-06-2009
2009-219 Vzngr. Rb. Rotterdam 23-12-2008
2009-220 Rb. Rotterdam 25-03-2009
2009-221 Rb. Rotterdam 22-04-2009
2009-222 Rb. Rotterdam 29-04-2009
2009-223 Rb. Rotterdam 29-04-2009
2009-224 Rb. Rotterdam 06-05-2009
2009-225 Rb. Rotterdam 06-05-2009
2009-226 Rb. Rotterdam 20-05-2009
2009-227 Rb. Rotterdam 27-05-2009
2009-228 Rb. Rotterdam 27-05-2009
2009-229 Rb. Rotterdam 03-06-2009
2009-230 Rb. Rotterdam 17-06-2009
2009-231 Vzngr. Rb. Rotterdam 13-07-2009
2009-232 Rb. Utrecht 27-05-2009
2009-233 Rb. Zutphen 14-01-2009
2009-234 Rb. Zutphen 08-07-2009
2009-235 Vzngr. Rb. Zwolle-Lelystad 03-04-2009

Literatuur

2009-236 De rol van de Centrale Autoriteit in kinderontvoeringszaken in het licht van het beginsel van de ‘equality of arms’
2009-237 Nieuwe maatregelen ten aanzien van adopties uit de Verenigde Staten
2009-238 Noot bij Hoge Raad 21 december 2007, reknr. R06/146HR (NIPR 2008, 4)
2009-239 Koop
2009-240 Productaansprakelijkheid
2009-241 Contractsoverneming als quasi-zekerheidsrecht
2009-242 De verhouding van het Nederlandse medezeggenschaps-, collectieve- en actierecht tot het Europese vrije verkeer
2009-243 Vrij verkeer van rechtspersonen in Europa. Luxemburg locuta, causa non finita? Hof van Justitie EG 16 december 2008, C-210/06, NIPR 2009, 16 (Cartesio)
2009-244 Noot bij Hof van Justitie EG 13 december 2005, zaak C-411/03 (SEVIC) (NIPR 2006, 116; NJ 2009, 201) en Hof van Justitie EG 16 december 2008, zaak C-210/06 (Cartesio) (NIPR 2009, 16; NJ 2009, 202)
2009-245 De EEX-Verordening en de arbeidsovereenkomst: het blijft tobben
2009-246 Een onwillige gedaagde uitsluiten van het proces: weigeringsgrond voor tenuitvoerlegging onder het EEX? Hof van Justitie EG 2 april 2009 (Marco Gambazzi/Daimler Chrysler Canada Inc. c.s.) (NIPR 2009, 129)
2009-247 Grensgeschillen tussen de EEX-Verordening en de Europese Insolventieverordening
2009-248 Welke betekeningsregels gelden nu precies? Gewijzigde EU-Betekeningsverordening van toepassing
2009-249 Anti-suit injunctions – weg ermee! Arbitrage-exceptie – weg ermee! Noot bij Hof van Justitie EG 10 februari 2009, zaak C-185/07 (Allianz/West Tankers) (NIPR 2009, 128)
2009-250 International Jurisdiction and Commercial Litigation. Uniform Rules for Contract Disputes (diss. EUR)
2009-251 Something old, something new, something borrowed, something blue?: Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst. Noot bij Hof van Justitie EG 23 april 2009, zaak C-533/07 (NIPR 2009, 130)