Inhoud 1998, aflevering 3

Rechtspraak

1998-267 Hof Amsterdam 08-01-1998
1998-268 Hof Amsterdam 05-02-1998
1998-269 Hof Amsterdam 19-03-1998
1998-270 Hof Amsterdam 09-04-1998
1998-271 Hof Amsterdam 09-04-1998
1998-272 Hof Arnhem 07-04-1998
1998-273 Hof ’s-Gravenhage 06-03-1998
1998-274 Hof ’s-Hertogenbosch 24-09-1997
1998-275 Rb. Arnhem 04-09-1997
1998-276 Rb. Arnhem 28-11-1997
1998-277 Rb. Arnhem 28-11-1997
1998-278 Rb. Assen 11-12-1997
1998-279 Rb. ’s-Gravenhage 20-08-1997
1998-280 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1998
1998-281 Rb. ’s-Gravenhage 26-06-1998
1998-282 Rb. ’s-Gravenhage 06-07-1998
1998-283 Rb. ’s-Gravenhage 15-07-1998
1998-284 Rb. ’s-Gravenhage 15-07-1998
1998-285 Rb. ’s-Gravenhage 17-07-1998
1998-286 Rb. Haarlem 30-06-1998
1998-287 Rb. Roermond 02-10-1997
1998-288 Hoge Raad 29-05-1998
1998-289 Hof Arnhem 04-11-1997
1998-290 Hof Arnhem 04-11-1997
1998-291 Hof Arnhem 18-11-1997
1998-292 Hof Arnhem 16-12-1997
1998-293 Hof ’s-Gravenhage 28-01-1997
1998-294 Hof ’s-Hertogenbosch 09-03-1998
1998-295 Hof ’s-Hertogenbosch 27-04-1998
1998-296 Hof ’s-Hertogenbosch 27-04-1998
1998-297 Hof ’s-Hertogenbosch 11-05-1998
1998-298 Rb. Arnhem 14-08-1997
1998-299 Rb. Arnhem 28-08-1997
1998-300 Rb. Arnhem 04-12-1997
1998-301 Pres.Rb. Leeuwarden 20-04-1998
1998-302 Rb. Rotterdam 18-02-1994
1998-303 Rb. Rotterdam 15-02-1996
1998-304 Rb. Rotterdam 09-10-1997
1998-305 Rb. Zwolle 04-02-1998
1998-306 Ktg. Nijmegen 23-01-1998
1998-307 Ktg. Rotterdam 09-06-1998
1998-308 Ktg. Sittard 29-07-1998
1998-309 Hof van Justitie EG 16-06-1998
1998-310 Hof Amsterdam 22-05-1997
1998-311 Hof Amsterdam 15-01-1998
1998-312 Hof Amsterdam 04-06-1998
1998-313 Hof Arnhem 23-09-1997
1998-314 Hof Arnhem 16-12-1997
1998-315 Hof Arnhem 10-02-1998
1998-316 Hof Arnhem 18-08-1998
1998-317 Hof ’s-Gravenhage 23-04-1998
1998-318 Hof ’s-Gravenhage 01-09-1998
1998-319 Pres.Rb. Amsterdam 21-03-1996
1998-320 Pres.Rb. Amsterdam 18-08-1998
1998-321 Rb. Arnhem 19-06-1997
1998-322 Rb. Arnhem 14-08-1997
1998-323 Rb. Arnhem 04-12-1997
1998-324 Rb. Arnhem 11-12-1997
1998-325 Rb. Middelburg 11-12-1996
1998-326 Rb. Rotterdam 27-02-1997
1998-327 Rb. Utrecht 28-05-1997
1998-328 Rb. Utrecht 10-12-1997
1998-329 Rb. Zwolle 14-01-1998

Literatuur

1998-330 Internationaal privaatrecht
1998-331 Waarom Brussel II?
1998-332 Kroniek van het internationaal privaatrecht (1996-1998)
1998-333 Kroniek van het internationaal privaatrecht
1998-334 Woord vooraf, ter ere van de jubilaris
1998-335 Advies en voorstel voor een aantal IPR-bepalingen inzake het geregistreerd partnerschap van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
1998-336 Boekbespreking S.W.E. Rutten, 'Erven naar Marokkaans recht. Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht', diss. Maastricht, 1997; NIPR 1998, 149
1998-337 Noot bij Hoge Raad 21 februari 1997, nr. 16216; NIPR 1997, 70
1998-338 Noot bij HR 7 november 1997, reknr. 8934; NIPR 1998, 73
1998-339 Noot bij HR 21 maart 1997, reknr. 8881; NIPR 1997, 186
1998-340 Uiteengespetterde pluraliteit. Verslag van de conferentie `De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'
1998-341 Boekbespreking M.E. Koppenol-Laforce, 'Het Haagse Trustverdrag', diss. EU Rotterdam, 1997; NIPR 1997, 404
1998-342 Toepasselijk recht inzake de erkenning van een kind. HR 7 november 1997, RvdW 1997, 217 (Conclusie A-G mr. Strikwerda, CRW 1997, 217); NIPR 1998, 73
1998-343 Personen- en familierecht Adoptie, kinderontvoering
1998-344 Thaise wettigheid en Nederlandse erkenning
1998-345 Een nieuwe poging tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap MR 1998, p. 106-116
1998-346 Personen- en familierecht Opneming buitenlandse pleegkinderen
1998-347 De verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning, een Brits-Nederlands geval met Spaanse complicaties
1998-348 Naar een nieuw Haags verdrag inzake bescherming van meerderjarigen
1998-349 Internationale pensioenverevening
1998-350 Boekbespreking B.E. Reinhartz, 'Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht', diss. RU Leiden, 1997; NIPR 1997, 397
1998-351 Verwerving van het Nederlanderschap door adoptie in de Bahamas?
1998-352 Personen- en familierecht Huwelijksvermogensrecht
1998-353 Personen- en familierecht Alimentatie
1998-354 Ratificatie Haags Adoptieverdrag op 1 juli 1998 een feit!
1998-355 Bigamie en naturalisatie
1998-356 Personen- en familierecht Naam, huwelijk, persoonlijke gevolgen huwelijk, echtscheiding, afstam ming, minderjarigheid en handelingsbekwaamheid, kinderbescherming, gezagsvoorziening
1998-357 Begunstiging in het internationaal alimentatierecht; rechtskeuzebevoegdheid onbegrensd?
1998-358 Internationaal Giraal Effectenverkeer
1998-359 1. Reactie naar aanleiding van het artikel van mr D. Rijpma 'Tussen Duisberg en Apeldoorn: internationale cessie. N.a.v. HR 16 mei 1997, RvdW 1997, 126C (Brandsma q.q./Hansa)' in WPNR (1998) 6297 2. Naschrift
1998-360 De functie van het IPR bij Internet-geschillen Bespreking van het preadvies van M.V. Polak 'Internationaal privaatrecht: vangnet voor het Internet'
1998-361 Noot bij Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16470; NIPR 1997, 209
1998-362 Bescherming en begunstiging op het terrein van de internationale onrechtmatige daad
1998-363 Van de mazen en het Net Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging op 12 juni 1998 over Recht en Internet
1998-364 Vijftig jaren
1998-365 Experiences in the Field of Intellectual Property
1998-366 Internationale factoring
1998-367 Het behoud van rechten van werknemers bij internationale overeenkomsten
1998-368 Internationaal privaatrecht: vangnet voor het Internet in: Recht en Internet; Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 128e jaargang/1998-I; Deventer, 1998, p. 59-118
1998-369 Boekbespreking M.E. Koppenol-Laforce, 'Het Haagse Trustverdrag', diss. EU Rotterdam, 1997; NIPR 1997, 404
1998-370 Yes, the Dutch can tame the trust! Beschouwingen over en naar aanleiding van 'Het Haagse trustverdrag', ingegeven en geïnspireerd door het proefschrift van mr M.E. Koppenol-Laforce
1998-371 Voorrangsregels en contractenrecht: een rechtsvergelijking
1998-372 De meervoudige locus delicti
1998-373 Boekbespreking M. Gruson, S. Hutter, M. Kutschera, 'Legal Opinions in International Transactions (Report of the Subcommittee on Legal Opinions of the Committee on Banking Law of the Section on Business Law of the International Bar Association', 1997
1998-374 Internationale schuld- en contractsoverneming
1998-375 De internationale onrechtmatige daad en accessoire aanknoping
1998-376 Twee wetten i.p.r.-rechtspersonenrecht: WCC en WFBV in werking
1998-377 Rechtskeuze op het gebied van de onrechtmatige daad in het commune ipr en in het verdragenrecht
1998-378 Voorstel van de Staatscommissie tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad
1998-379 Goederenrechtelijke aspecten van de ontbinding van koopovereenkomsten in het IPR
1998-380 Netting-contracten
1998-381 De reikwijdte van het cultuurgoederenregime in Boek 3 BW
1998-382 Noot bij Hoge Raad 24 oktober 1997, nr. 16.394; NIPR 1998, 114
1998-383 Het interlandelijke faillissementsverhoor; een praktijkgeval
1998-384 Requiem voor de 'Dutch cross-border injunction' praktijk?
1998-385 Supranationaal procesrecht
1998-386 Noot bij Hoge Raad 24 maart 1995, reknr. 8573; NIPR 1995, 407
1998-387 Noot bij Hof van Justitie EG 20 februari 1997, nr. C-106/95; NIPR 1997, 115